browser/browser/migration.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 14:04:31 +0200
changeset 2574 5b4844cfc3503bcdae195849fafa8cf0f473e5a9
parent 2568 a3cfc9acacb63ae851efa4ec39635a947df1c046
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

migration-wizard =
  .title = Ndihmës Importimesh

import-from =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Importo Mundësi, Faqerojtës, Historik, Fjalëkalime dhe të dhëna të tjera nga:
    *[other] Importo Parapëlqime, Faqerojtës, Historik, Fjalëkalime dhe të dhëna të tjera prej:
  }

import-from-bookmarks = Importo Faqerojtës nga:
import-from-ie =
  .label = Microsoft Internet Explorer
  .accesskey = M
import-from-edge =
  .label = Microsoft Edge
  .accesskey = E
import-from-edge-legacy =
  .label = Microsoft Edge Legacy
  .accesskey = L
import-from-edge-beta =
  .label = Microsoft Edge Beta
  .accesskey = d
import-from-nothing =
  .label = Mos importo gjë
  .accesskey = J
import-from-safari =
  .label = Safari
  .accesskey = S
import-from-brave =
  .label = Brave
  .accesskey = B
import-from-canary =
  .label = Chrome Canary
  .accesskey = n
import-from-chrome =
  .label = Chrome
  .accesskey = C
import-from-chrome-beta =
  .label = Chrome Beta
  .accesskey = B
import-from-chrome-dev =
  .label = Chrome Dev
  .accesskey = D
import-from-chromium =
  .label = Chromium
  .accesskey = u
import-from-firefox =
  .label = Firefox
  .accesskey = F
import-from-360se =
  .label = 360 Secure Browser
  .accesskey = 3

no-migration-sources = Nuk u gjetën dot programe që përmbajnë faqerojtës, historik apo fjalëkalime.

import-source-page-title = Importo Rregullime dhe Të dhëna
import-items-page-title = Objekte për Importim

import-items-description = Përzgjidhni cilët objekte të importohen:

import-permissions-page-title = Ju lutemi, jepni lejet { -brand-short-name }-it

# Do not translate "Bookmarks.plist"; the file name is the same everywhere.
import-permissions-description = macOS kërkon që të lejoni shprehimisht { -brand-short-name }-in të përdorë faqerojtësit e Safari-it. Klikoni mbi “Vazhdoni” dhe përzgjidhni kartelën “Bookmarks.plist” fte paneli File Open që duket.

import-migrating-page-title = Po importohet…

import-migrating-description = Po importohen objektet vijuese…

import-select-profile-page-title = Përzgjidhni Profil

import-select-profile-description = Është e mundur të importohen profilet vijues:

import-done-page-title = Importim i Plotësuar

import-done-description = Objektet vijuese u importuan me sukses:

import-close-source-browser = Ju lutemi, para se të vazhdohet, sigurohuni që shfletuesi i përzgjedhur të jetë i mbyllur.

source-name-ie = Internet Explorer
source-name-edge = Microsoft Edge
source-name-chrome = Google Chrome

imported-safari-reading-list = Listë Leximesh (Prej Safari-t)
imported-edge-reading-list = Listë Leximesh (Prej Edge-it)

## Browser data types
## All of these strings get a $browser variable passed in.
## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
## which may have different labels in different browsers.
## The supported values for the $browser variable are:
## 360se
## chrome
## edge
## firefox
## ie
## safari
## The various beta and development versions of edge and chrome all get
## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.

browser-data-cookies-checkbox =
  .label = Cookies
browser-data-cookies-label =
  .value = Cookies

browser-data-history-checkbox =
  .label =
    { $browser ->
      [firefox] Historik Shfletimi dhe Faqerojtës
      *[other] Historik Shfletimi
    }
browser-data-history-label =
  .value =
    { $browser ->
      [firefox] Historik Shfletimi dhe Faqerojtës
      *[other] Historik Shfletimi
    }

browser-data-formdata-checkbox =
  .label = Historik Formularësh të Ruajtur
browser-data-formdata-label =
  .value = Historik Formularësh të Ruajtur

# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
browser-data-passwords-checkbox =
  .label = Kredenciale Hyrjesh dhe Fjalëkalime të Ruajtur
# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
browser-data-passwords-label =
  .value = Kredenciale Hyrjesh dhe Fjalëkalime të Ruajtur

browser-data-bookmarks-checkbox =
  .label =
    { $browser ->
      [ie] Të parapëlqyer
      [edge] Të parapëlqyer
      *[other] Faqerojtës
    }
browser-data-bookmarks-label =
  .value =
    { $browser ->
      [ie] Të parapëlqyer
      [edge] Të parapëlqyer
      *[other] Faqerojtës
    }

browser-data-otherdata-checkbox =
  .label = Të dhëna të Tjera
browser-data-otherdata-label =
  .label = Të dhëna të Tjera

browser-data-session-checkbox =
  .label = Dritare dhe Skeda
browser-data-session-label =
  .value = Dritare dhe Skeda