browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:55:43 +0200
changeset 2569 77fab9e442fd46c939d0cc4eb5b68f257e7b018e
parent 2110 27b535b7586a7ae59a88526f7e3442d1cc1f7cec
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

restore-page-tab-title = Rikthim Sesioni

# The title is intended to be apologetic and disarming, expressing dismay
# and regret that we are unable to restore the session for the user
restore-page-error-title = Na ndjeni. Po kemi probleme që të rimarrim faqet tuaja.
restore-page-problem-desc = Po kemi problem me rikthimin e sesionit tuaj të fundit të shfletimit. Përzgjidhni Rikthe Sesionin që të riprovohet.
restore-page-try-this = Ende s’arrihet të rikthehet sesioni juaj? Ndonjëherë problemin e shkakton një skedë. Shihni skedat e mëparshme, hiquani shenjë atyre që nuk ju duhet t’i riktheni, dhe mandej provoni rikthimin.

restore-page-hide-tabs = Fshihi Skedat e Mëparshme
restore-page-show-tabs = Shihni Skedat e Mëparshme

# When tabs are distributed across multiple windows, this message is used as a
# header above the group of tabs for each window.
#
# Variables:
#    $windowNumber: Progressive number associated to each window
restore-page-window-label = Dritaren { $windowNumber }

restore-page-restore-header =
    .label = Rikthim

restore-page-list-header =
    .label = Dritare dhe Skeda

restore-page-try-again-button =
    .label = Rikthe Sesionin
    .accesskey = R

restore-page-close-button =
    .label = Fillo Sesion të Ri
    .accesskey = F

## The following strings are used in about:welcomeback

welcome-back-tab-title = Sukses!
welcome-back-page-title = Sukses!
welcome-back-page-info = { -brand-short-name }-i është gati.

welcome-back-restore-button =
    .label = Oburra!
    .accesskey = O

welcome-back-restore-all-label = Riktheni krejt dritaret & skedat
welcome-back-restore-some-label = Riktheni vetëm ato që doni

welcome-back-page-info-link = Shtesat dhe përshtatjet tuaja janë hequr dhe rregullimet e shfletuesit tuaj janë kthyer te parazgjedhjet për to. Nëse kjo nuk e zgjidh problemin tuaj, <a data-l10n-name="link-more">mësoni më tepër rreth asaj çka mund të bëni.</a>