chat/yahoo.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Thu, 12 Apr 2018 14:19:49 +0200
changeset 1546 b3fef9ce69a7230479eec12f9b69922bfb6a8dd7
parent 1146 45e273d1de5f7235c46330294db224106fbf6290
permissions -rw-r--r--
Bug 1451992 - Migrate Preferences::Subdialogs::Translation to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

yahoo.disabled=Yahoo Messenger s’mbulohet më, për shkak të çaktivizimit prej Yahoo-t të protokollit të tyre të dikurshëm.