Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:55:43 +0200
changeset 2569 77fab9e442fd46c939d0cc4eb5b68f257e7b018e
parent 2568 a3cfc9acacb63ae851efa4ec39635a947df1c046
child 2570 13b4c0b412c2aaf545801e2f954b8f80659080ab
push id1601
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 17 May 2022 13:55:49 +0000
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)
browser/chrome/browser-region/region.properties
browser/profile/bookmarks.inc
devtools/startup/aboutDevTools.ftl
deleted file mode 100755
--- a/browser/chrome/browser-region/region.properties
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE: REVIEW_REQUIRED
-# Please do not commit any changes to this file without a review from
-# the l10n-drivers team (this includes en-US). In order to get one,
-# please file a bug, add the "productization" keyword and CC l10n@mozilla.com.
-
-# increment this number when anything gets changed in the list below.  This will
-# cause Firefox to re-read these prefs and inject any new handlers into the 
-# profile database.  Note that "new" is defined as "has a different URL"; this
-# means that it's not possible to update the name of existing handler, so 
-# don't make any spelling errors here.
-gecko.handlerService.defaultHandlersVersion=4
-
-# The default set of protocol handlers for mailto:
-gecko.handlerService.schemes.mailto.0.name=Yahoo! Mail
-gecko.handlerService.schemes.mailto.0.uriTemplate=https://compose.mail.yahoo.com/?To=%s 
-gecko.handlerService.schemes.mailto.1.name=Gmail
-gecko.handlerService.schemes.mailto.1.uriTemplate=https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s
-
-# The default set of protocol handlers for irc:
-gecko.handlerService.schemes.irc.0.name = Mibbit
-gecko.handlerService.schemes.irc.0.uriTemplate = https://www.mibbit.com/?url=%s
-
-# The default set of protocol handlers for ircs:
-gecko.handlerService.schemes.ircs.0.name = Mibbit
-gecko.handlerService.schemes.ircs.0.uriTemplate = https://www.mibbit.com/?url=%s
deleted file mode 100644
--- a/browser/profile/bookmarks.inc
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-#filter emptyLines
-
-# LOCALIZATION NOTE: The 'en-US' strings in the URLs will be replaced with
-# your locale code, and link to your translated pages as soon as they're
-# live.
-
-#define bookmarks_title Faqerojtës
-#define bookmarks_heading Faqerojtës
-
-#define bookmarks_toolbarfolder Dosje Paneli Faqerojtësish
-#define bookmarks_toolbarfolder_description Shtoni faqerojtës te kjo dosje që t’i shihni ata të shfaqen te Paneli i Faqerojtësve
-
-# LOCALIZATION NOTE (getting_started):
-# link title for https://www.mozilla.org/en-US/firefox/central/
-#define getting_started Si T’ia Fillohet
-
-# LOCALIZATION NOTE (firefox_heading):
-# Firefox links folder name
-#define firefox_heading Mozilla Firefox
-
-# LOCALIZATION NOTE (firefox_help):
-# link title for https://www.mozilla.org/en-US/firefox/help/
-#define firefox_help Ndihmë dhe Përkujdesore
-
-# LOCALIZATION NOTE (firefox_get_help):
-# link title for https://www.mozilla.org/en-US/firefox/help/
-#define firefox_get_help Merrni Ndihmë
-
-# LOCALIZATION NOTE (firefox_customize):
-# link title for https://www.mozilla.org/en-US/firefox/customize/
-#define firefox_customize Përshtateni Firefox-in
-
-# LOCALIZATION NOTE (firefox_community):
-# link title for https://www.mozilla.org/en-US/contribute/
-#define firefox_community Përfshihuni
-
-# LOCALIZATION NOTE (firefox_about):
-# link title for https://www.mozilla.org/en-US/about/
-#define firefox_about Rreth Nesh
-
-# LOCALIZATION NOTE (nightly_heading):
-# Firefox Nightly links folder name
-#define nightly_heading Firefox Burime Nightly
-
-# LOCALIZATION NOTE (nightly_blog):
-# Nightly builds only, link title for https://blog.nightly.mozilla.org/
-#define nightly_blog Blog për Firefox Nightly
-
-# LOCALIZATION NOTE (bugzilla):
-# Nightly builds only, link title for https://bugzilla.mozilla.org/
-#define bugzilla Ndjekësi i të Metave Mozilla
-
-# LOCALIZATION NOTE (mdn):
-# Nightly builds only, link title for https://developer.mozilla.org/
-#define mdn Qendra e Zhvilluesve Mozilla
-
-# LOCALIZATION NOTE (nightly_tester_tools):
-# Nightly builds only, link title for https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/nightly-tester-tools/
-#define nightly_tester_tools Mjete Testuesi Montimesh Nightly
-
-# LOCALIZATION NOTE (crashes):
-# Nightly builds only, link title for about:crashes
-#define crashes Krejt vithisjet tuaja
-
-# LOCALIZATION NOTE (planet):
-# Nightly builds only, link title for https://planet.mozilla.org/
-#define planet Planeti Mozilla
-
-#unfilter emptyLines
deleted file mode 100644
--- a/devtools/startup/aboutDevTools.ftl
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-head-title = Rreth Mjeteve të Zhvilluesit
-enable-title = Aktivizoni Mjete Zhvilluesi Firefox
-enable-inspect-element-title = Që të përdorni Inspekto Element, aktivizoni Mjete Zhvilluesi Firefox
-enable-inspect-element-message = Ekzaminoni dhe përpunoni HTML dhe CSS me Inspektorin te Mjete të Zhvilluesit.
-enable-about-debugging-message = Zhvilloni dhe diagnostikoni WebExtensions, web workers, service workers, etj me Mjete Zhvilluesi Firefox.
-enable-key-shortcut-message = Aktivizuat një shkurtore Mjetesh Zhvilluesi. Nëse kjo qe gabim, mund ta mbyllni këtë Skedë.
-enable-menu-message = Përsosni HTML-në, CSS-në, dhe JavaScript-in e sajtit tuaj me mjete si Inspektori dhe Diagnostikuesi.
-enable-common-message = Mjetet e Zhvilluesit Firefox, si parazgjedhje, janë të çaktivizuara, për t’ju dhënë më tepër kontroll mbi shfletuesin tuaj.
-enable-learn-more-link = Mësoni më tepër rreth Mjetesh Zhvilluesi
-enable-enable-button = Aktivizoni Mjete Zhvilluesi
-enable-close-button = Mbylle këtë Skedë
-welcome-title = Mirë se vini te Mjete Zhvilluesi Firefox!
-newsletter-title = Buletini i Zhvilluesve Mozilla
-newsletter-message = Merrni lajme, marifete dhe burime zhvilluesish drejt e te email-i juaj.
-newsletter-email-placeholder =
-    .placeholder = Email
-newsletter-privacy-label = Nuk e kam problem trajtimin e këtyre të dhënave nga Mozilla ashtu si shpjegohet te këto <a data-l10n-name="privacy-policy">Rregulla Privatësie</a>.
-newsletter-subscribe-button = Pajtohuni
-newsletter-thanks-title = Faleminderit!
-newsletter-thanks-message = Nëse s’e keni ripohuar më parë pajtimin te një buletin i Mozilla-s, mund t’ju duhet ta bëni. Ju lutemi, kontrolloni email-et e marrë ose filtrin tuaj për mesazhe të padëshiruar për një email prej nesh.
-footer-title = Firefox Developer Edition
-footer-message = Po kërkoni për më tepër se thjesht Mjete Zhvilluesi? Shihni shfletuesin tonë Firefox të ndërtuar posaçërisht për zhvillues dhe rrjedha pune moderne.
-footer-learn-more-link = Mësoni më tepër
-features-learn-more = Mësoni më tepër
-features-inspector-title = Inspektor
-features-inspector-desc = Inspektoni dhe përimtoni kod për të ndërtuar skema të përsosura deri te pikseli i fundit. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
-features-console-title = Konsol
-features-console-desc = Gjurmoni probleme CSS-je, JavaScript-i, sigurie dhe rrjeti. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
-features-debugger-title = Diagnostikues
-features-debugger-desc = Diagnostikues i fuqishëm JavaScript me mbulim për platformën tuaj. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
-features-network-title = Rrjet
-features-network-desc = Vëzhgoni kërkesa rrjeti që mund të ngadalësojnë apo bllokojnë sajtin tuaj. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
-features-storage-title = Depozitë
-features-storage-desc = Shtoni, modifikoni dhe hiqni të dhëna fshehtine, cookie-sh, bazash të dhënash dhe sesionesh. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
-features-responsive-title = Mënyra Hartim Reagues
-features-responsive-desc = Testoni sajte në pajisje të simuluara në shfletuesin tuaj. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
-features-visual-editing-title = Përpunim Pamor
-features-visual-editing-desc = Përimtoni në hollësi animacione, drejtim dhe mbushje. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
-features-performance-title = Punim
-features-performance-desc = Zhbllokoni bllokimet, thjeshtoni proceset, optimizoni burimet. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
-features-memory-title = Kujtesë
-features-memory-desc = Gjeni rrjedhje të kujtesës dhe bëjeni aplikacionin tuaj të shpejtë. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
-# Variables:
-#   $errorDescription (String) - The error that occurred e.g. 404 - Not Found
-newsletter-error-common = Kërkesa për pajtim dështoi ({ $errorDescription }).
-newsletter-error-unknown = Ndodhi një gabim i papritur.
-newsletter-error-timeout = Kërkesës për pajtim i mbaroi koha.
-# Variables:
-#   $shortcut (String) - The keyboard shortcut used for the tool
-welcome-message = I aktivizuat me sukses Mjetet e Zhvilluesit! Që t’ia filloni, eksploroni menunë e Zhvilluesit Web ose hapni mjetet me { $shortcut }.