Bug 1507471 - Convert about:addons messages in extensions.properties to Fluent, part 1.
authorMatjaz Horvat <m@owca.info>
Fri, 06 May 2022 07:38:31 +0200
changeset 3924 a13f0af860c2812dfa2abf1afa02e1ed7cb9c07d
parent 3923 cb2bdff31a1355b05b803f377529a4bdde680579
child 3925 97875fbe089cf9af1caebfa2242765769c61000a
push id1866
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 06 May 2022 05:38:37 +0000
bugs1507471
Bug 1507471 - Convert about:addons messages in extensions.properties to Fluent, part 1.
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -391,8 +391,25 @@ updates-heading = Upravljanje posodobite
 sitepermission-heading = Upravljaj dovoljenja strani
 discover-heading = Prilagodite svoj { -brand-short-name }
 shortcuts-heading = Upravljanje bližnjic razširitev
 default-heading-search-label = Poišči več dodatkov
 addons-heading-search-input =
     .placeholder = Iskanje po addons.mozilla.org
 addon-page-options-button =
     .title = Orodja za vse dodatke
+
+## Detail notifications
+## Variables:
+##   $name (String): name of the add-on.
+
+# Variables:
+#   $version (String): application version.
+details-notification-incompatible = Dodatek { $name } ni združljiv z brskalnikom { -brand-short-name } { $version }.
+details-notification-unsigned-and-disabled = { $name } ni bilo mogoče potrditi za uporabo v { -brand-short-name }u, zato je onemogočen.
+details-notification-unsigned-and-disabled-link = Več informacij
+details-notification-unsigned = { $name } ni bilo mogoče potrditi za uporabo v { -brand-short-name }u. Bodite pazljivi.
+details-notification-unsigned-link = Več informacij
+details-notification-blocked = Dodatek { $name } je onemogočen zaradi večje varnosti in zanesljivosti.
+details-notification-blocked-link = Več informacij
+details-notification-softblocked = Dodatek { $name } lahko ogroža varno in zanesljivo delovanje.
+details-notification-softblocked-link = Več informacij
+details-notification-gmp-pending = { $name } bo kmalu nameščen.