chat, toolkit, security. Partial dom, mail (calendar)
authorsmo <smolejv@gmx.net>
Sat, 23 Jun 2012 13:03:08 +0200
changeset 358 41b0b1db0ce6657d68a1a906126ae6cf79f20251
parent 357 8af5db7aacce4273a08a61fa92d1ecd66c666382
child 359 35c889b8790ab5dca80ce23af2e5eaf31db03745
push id114
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 22 Nov 2013 15:20:20 +0000
chat, toolkit, security. Partial dom, mail (calendar)
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
chat/accounts.properties
chat/commands.properties
chat/conversations.properties
chat/facebook.properties
chat/irc.properties
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
mail/installer/custom.properties
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -44,17 +44,17 @@
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.tooltip "Razporedi po Dokončano">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.label  "Kategorija">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.tooltip "Razporedi po Kategoriji">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.label   "Lokacija">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.tooltip  "Razporedi po Lokaciji">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.label    "Stanje">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.tooltip   "Razporedi po Stanju">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.label "Ime koledarja">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.tooltip   "Razporedi po Koledarju">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.tooltip "Razporedi po Koledarju">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.label   "Zapade">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.tooltip  "Razporedi po Zapade">
 <!ENTITY calendar.unifinder.close.tooltip      "Zapri iskanje dogodkov in seznam dogodkov">
 
 <!ENTITY calendar.today.button.tooltip     "Pojdi na današnji dan">
 <!ENTITY calendar.todaypane.button.tooltip   "Pokaži današnji dan">
 
 <!ENTITY calendar.day.button.tooltip      "Preklopi na dnevni pogled.">
--- a/chat/accounts.properties
+++ b/chat/accounts.properties
@@ -1,5 +1,9 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # LOCALIZATION NOTE (passwordPromptTitle, passwordPromptText):
 # %S is replaced with the name of the account
 passwordPromptTitle=Geslo za %S
 passwordPromptText=Vnesite svoje geslo za %S, da se prijavite nanj.
 passwordPromptSaveCheckbox=Uporabi Upravitelja gesel, da si to geslo zapomni.
--- a/chat/commands.properties
+++ b/chat/commands.properties
@@ -1,8 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # LOCALIZATION NOTE (commands):
 # %S is a comma separated list of command names.
 commands=Ukazi:%S.\nUporabite /help &lt;ukaz&gt; za več informacij.
 # LOCALIZATION NOTE (noCommand, noHelp):
 # %S is the command name the user typed.
 noCommand=Ukaz '%S' ne obstaja.
 noHelp=Žal za ukaz '%S' ni pomoči!
 
--- a/chat/conversations.properties
+++ b/chat/conversations.properties
@@ -1,8 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # LOCALIZATION NOTE (targetChanged):
 # %1$S is the new conversation title (display name of the new target),
 # %2$S is the protocol name used for the new target.
 targetChanged=Pogovor se bo nadaljeval z %1$S, ob uporabi %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (statusChanged):
 # %1$S is the display name of the contact.
 # %2$S is the new status type (a value from status.properties).
@@ -16,18 +20,18 @@ statusChangedWithStatusText=%1$S je seda
 # special case of the previous 2 strings for when the status was
 # previously unknown. These 2 strings should not mislead the user
 # into thinking the person's status has just changed.
 statusChangedFromUnknown=%1$S je %2$S.
 statusChangedFromUnknownWithStatusText=%1$S je %2$S: %3$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (statusUnknown):
 # %S is the display name of the contact.
-statusUnknown=Vaš račun nima več stika (status %S ni več znan).
-accountDisconnected=Vaš račun nima več stika.
+statusUnknown=Vaš račun nima več stika (status %S ni več znan).
+accountDisconnected=Vaš račun nima več stika.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoReply):
 # %S is replaced by the text of a message that was sent as an automatic reply.
 autoReply=Samodejni odgovor -%S
 
 # LOCALIZATION NOTE (messenger.conversations.selections.ellipsis):
 # ellipsis is used when copying a part of a message to show that the message was cut
 messenger.conversations.selections.ellipsis=[…]
--- a/chat/facebook.properties
+++ b/chat/facebook.properties
@@ -1,1 +1,5 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 connection.error.useUsernameNotEmailAddress=Uporabljajte svoje Facebook uporabniško ime, ne e-poštni naslov
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -1,8 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
 #  These will show in the account manager if the account is
 #  disconnected because of an error.
 connection.error.lost=Izgubil povezavo s strežnikom
 connection.error.timeOut=Povezava je potekla
 connection.error.certError=Napaka med certificiranjem pri povezovanju s strežnikom
 
 # LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
@@ -30,17 +34,17 @@ ctcp.ping=Ping odgovor od %1$ S v #2 sek
 #  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
 #  %2$S is the version response from the client.
 ctcp.version=%1$S uporablja "%2$S"
 # LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
 #  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
 #  %2$S is the time response.
 ctcp.time=Čas za %1$S je %2$S.
 
-# LOCALZIATION NOTE (command.*):
+# LOCALIZATION NOTE (command.*):
 #  These are the help messages for each command, the %S is the command name
 #  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
 #  the command.
 command.action=%S &lt;ukrep&gt;: Izvedi ukrep.
 command.ctcp=%S &lt;vzdevek&gt; &lt;msg&gt;: Pošlji sporočilo CTCP za imenovano osebo.
 command.chanserv=%S &lt;ukaz&gt;: pošlji ukaz za ChanServ.
 command.deop=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Odvzemi nekomu status operaterja kanala. Morate biti operater kanala, da je to mogoče.
 command.devoice=%S &lt;nick1&gt; [, &lt;nick2&gt;] *: Odvzemi nekomu status za glas na kanalu, da ne pride do besede, če je kanal moderiran (+ m). Morate biti operater kanala, da to lahko storite.
@@ -61,17 +65,18 @@ command.ping=%S [&lt;vzdevek&gt;]: vprašajte, koliko zaostanka ima uporabnik (ali strežnik, uporabnik ni naveden).
 command.quit=%S &lt;message&gt;: Prekinite povezavo s strežnikom, po želji s sporočilom..
 command.quote=%S &lt;ukaz&gt;: Pošlji strežniku surov ukaz.
 command.time=%S: Prikaže trenutni lokalni čas na IRC strežniku.
 command.topic=%S [&lt;Nova tema&gt;]: Pokaži ali spremeni temo kanala.
 command.umode=%S (+|-)&lt;nov način&gt;: Nastavi oz odklopi uporabniški način.
 command.version=%S &lt;vzdevek&gt;: Zahteva različico uporabnikovega klienta.
 command.voice=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Da nekomu status za glas na kanalu. Morate biti operater kanala, da je to mogoče.
 command.wallops=%S &lt;message&gt;: Če ne veste kaj je to, potem tega tudi ne boste znali uporabitii (pošlje ukaz vsem, ki so v stiku z zastavico +w in vsem operaterjem na strežniku.
-command.whowas=%S &lt;vzdevek&gt;: pošlji podatke o uporabniku, ki se je odjavil..
+command.whois=%S &lt;vzdevek&gt;: Priskrbi podatke o uporabniku.
+command.whowas=%S &lt;vzdevek&gt;: pošlji podatke o uporabniku, ki se je odjavil.
 
 # LOCALIZATION NOTE (message.*):
 #  These are shown as system messages in the conversation.
 #  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
 message.join=%1$S [%2$S] je prišel v sobo.
 #  %1$S is the nick of who kicked you.
 #  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
 message.kicked.you=%1$S%2$S vas je brcnil.
@@ -99,33 +104,49 @@ message.quit=%1$S je zapustil sobo (Quit
 message.quit2=: %S
 #  %1$S is the user who changed the topic, %2$S is the new topic.
 message.topicChanged=%1$S je spremenil temo v: %2$S.
 #  %1$S is the user who cleared the topic.
 message.topicCleared=%1$S je počistil temo.
 #  %1$S is the conversation name, %2$S is the topic.
 message.topic=Tema za %1$S je: %2$S.
 #  %S is the conversation name.
-message.topicRemoved=Temo za %S se je odstranilo.
+message.topicNotSet=O %S ni nobene teme.
 #  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
 #  they were invited to.
 message.invited=%1$S so uspešno povabili v %2$S.
 #  %S is the nickname of the user who was summoned.
 message.summoned=%S je bil poklican.
+#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
+message.whois=WHOIS podatki za %S:
+#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
+message.whowas=%1$S ni na spletu. WHOWAS podatki za %S:
+#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
+message.whoisEntry=\ua0\ua0\ua0\ua0%1$S: %2$S
+#  %S is the nickname that is not known to the server.
+message.unknownNick=%S je neznan vzdevek.
 
 # LOCALIZATION NOTE (error.*):
 #  These are shown as error messages in the conversation.
 #  %S is the channel name.
 error.noChannel=Ni kanala:%S.
 error.tooManyChannels=Ne morete se pridružiti %S, ste v že preveč kanalih.
 #  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
 error.nickCollision=Nik se že uporablja, spremenjen v %1$S [%2$S].
 error.banned=S tega strežnika so vas pregnali.
 error.bannedSoon=S tega strežnika vas bodo kmalu pregnali.
 error.mode.wrongUser=Ne morete spremeniti načina za druge uporabnike.
+#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
+error.noSuchNick=%S ni na spletu.
+error.wasNoSuchNick=Vzdevka: %S ni.
+error.noSuchChannel=Kanal:%S ne obstaja.
+#  %S is the channel name.
+error.cannotSendToChannel=%S ne morete pošiljati sporočil.
+error.nonUniqueTarget=%S ni enoličen user@host ali kratica, ali pa ste se poskusili prijaviti na preveč kanalov naenkrat.
+error.notChannelOp=Niste operater kanala za %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the descriptions given in a tooltip with information received
 #  from a whois response.
 #  The human readable ("realname") description of the user.
 tooltip.realname=Ime
 #  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
 #  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
@@ -134,14 +155,8 @@ tooltip.connectedFrom=Povezan od
 # The away message of the user
 tooltip.away=odsoten
 tooltip.ircOp=IRC Operator
 tooltip.channels=Trenutno na
 tooltip.server=Povezan z
 #  %1$S is the server name, %2$S is the server location.
 tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)
 tooltip.idleTime=Nedejaven 
-
-# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
-# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
-# string defined in imAccounts.properties when the user is
-# configuring an IRC account.
-usernameHint=in strežnik
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -60,32 +60,50 @@ comboboxlist  =    seznam spustnega 
 comboboxoption =    možnost spustnega polja
 imagemap    =    slikovni zemljevid
 listboxoption =    možnost polja s seznamom
 listbox    =    polje s seznamom
 flatequation  =    ploska enačba
 gridcell    =    mrežna celica
 note      =    opomba
 figure     =    podoba
+definitionlist =    seznam definicij
+term      =    izraz
+definition   =    definicija
+
+# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
+textarea    =    besedilno območje
 
 # More sophisiticated object descriptions
 headingLevel  =    naslovna raven %S
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the item's role name (e.g. "List item" or "Page tab"), %2$S is the position of the item n the set. %3$S is the total number of such items in the set. An expanded example would read "List item 2 of 5".
 objItemOf   =    %1$S %2$S od %3$S
-objChecked   =    preverjeno - %S
-objNotChecked =    ni preverjeno - %S
-objExpanded  =    razširjeno - %S
-objCollapsed  =    skrčeno - %S
 
 # Invoked actions
 jumpAction   =   skok na
 pressAction  =   pritisk na
 checkAction  =   aktivirano
 uncheckAction =   deaktivirano
 selectAction  =   izbrano
 openAction   =   odprto
 closeAction  =   zaprto
 switchAction  =   preklop
 clickAction  =   klik
 collapseAction =   strnjeno
 expandAction  =   razširjeno
 activateAction =   aktivirano
-cycleAction  =   korak po krogu
\ No newline at end of file
+cycleAction  =   korak po krogu
+
+# Tab states
+tabLoading   =   nalaganje
+tabLoaded   =   naloženo
+tabNew     =   nov zavihek
+tabLoadStopped =   nalaganje ustavljeno
+tabReload   =   ponovno nalaganje
+
+# Object states
+stateChecked   =  aktivirano
+stateNotChecked =  ni preverjeno
+stateExpanded  =  razširjeno
+stateCollapsed  =  strnjeno
+stateUnavailable =  ni dostopen
+stateRequired  =  obvezno
+stateTraversed  =  obiskano
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -1,63 +1,27 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Mitch <mstoltz@netscape.com> (original author)
-#  Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
-#  Ms2ger <ms2ger@gmail.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
-# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 KillScriptTitle=Opozorilo: Neodzivni skript
 KillScriptMessage=Skript na tej strani je bodisi zaseden bodisi je nehal odgovarjati sistemu. Lahko ga ustavite takoj, lahko pa počakate, če se bo končal sam.
 KillScriptWithDebugMessage=Skript na tej strani je bodisi zaseden bodisi je nehal odgovarjati sistemu. Lahko ga ustavite takoj, lahko ga odprete v razhroščevalniku, lahko pa pa počakate, če se bo končal sam.
 KillScriptLocation=Skript: %S
 StopScriptButton=Ustavi skript
 DebugScriptButton=Odpri razhroščevalnik
 WaitForScriptButton=Nadaljuj
 DontAskAgain=&Ne sprašuj ponovno
 JSURLLoadBlockedWarning=Poskus nalaganja javascripta: prikaz naslova enega gostitelja\nv oknu za prikaz vsebine drugega gostitelja\nje preprečil upravitelj za varnost.
 WindowCloseBlockedWarning=Skripti ne smejo zapreti oken, ki jih niso sami odprli.
 OnBeforeUnloadTitle=Ste prepričani?
 OnBeforeUnloadMessage=Stran vas sprašuje, ali ste prepričani, da jo želite zapustiti. Pri tem lahko izgubite podatke, ki ste jih vnesli.
 OnBeforeUnloadStayButton=Ostani na strani
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Zapusti stran
 DocumentAllUsed=Uporabljena je bila nestandardna lastnost document.all. Uporabljajte document.getElementById(), ki je standard W3C.
-GlobalScopeElementReference=V globalnem okviru je bila na element narejena referenca glede na ID/NAME. Uporabljajte document.getElementById(), ki je standard W3C.
 UseOfCaptureEventsWarning=Uporaba captureEvents() je zastarela. Uporabljajte addEventListener(), ki je standard DOM 2. Za več informacij si oglejte http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 UseOfReleaseEventsWarning=Uporaba releaseEvents() je zastarela. Uporabljajte removeEventListener(), ki je standard DOM 2. Za več informacij si oglejte http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 UseOfRouteEventWarning=Uporaba routeEvent() je zastarela. Uporabljajte dispatchEvent(), ki je standard DOM 2. Za več informacij si oglejte http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent
 UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S. Uporaba preventBubble() je zastarela. Uporabljajte stopPropagation(), ki je standard W3C.
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S. Uporaba preventCapture() je zastarela. Uporabljajte stopPropagation(), ki je standard W3C.
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Uporaba Document.load() je zastarela. Uporabljajte DOM XMLHttpRequest. Za več informacij si oglejte https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: poskus nastavljanja spremenljivk strokeStyle ali fillStyle na vrednost, ki ni ne niz, CanvasGradient ali CanvasPattern, je bil prezrt.
 EmptyGetElementByIdParam=getElementById() je prejel prazen niz.
@@ -111,16 +75,17 @@ EnablePrivilegeWarning=Uporaba enablePrivilege je zastarela. Uporabljajte kodo, ki teče s sistemskimi pooblastili (npr. razširitev).
 PositionWarning=Uporaba position pri dogodkih XMLHttpRequest je zastarela.
 TotalSizeWarning=Uporaba totalSize pri dogodkih XMLHttpRequest je zastarela.
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Uporaba nsIJSON.decode je zastarela. Uporabljajte JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Uporaba nsIJSON.encode je zastarela. Uporabljajte JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Uporaba nsIDOMWindowInternal je zastarela. Uporabljajte nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Uporaba inputEncoding je zastarela.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBeforePaint" and "mozRequestAnimationFrame"
 MozBeforePaintWarning=Dogodki MozBeforePaint niso več podprti. mozRequestAnimationFrame je potrebno podati argument povratnega klica, ki ni null.
+FullScreenDeniedBlocked=Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker je uporabnik za to domeno blokiral celoten zaslon. 
 FullScreenDeniedDisabled=Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker je programski vmesnik zanj onemogočen v uporabniških nastavitvah.
 FullScreenDeniedFocusedPlugin=Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker ima vstavek v oknu fokus.
 FullScreenDeniedHidden=Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker dokument ni več viden.
 FullScreenDeniedIframeDisallowed=Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker je najmanj eden izmed iframeov, ki vsebujejo dokument, brez atributa "mozallowfullscreen".
 FullScreenDeniedNotInputDriven=Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker Element.mozRequestFullScreen() ni bil klican znotraj uporabnikovega kratkotrajnega upravljavca dogodkov.
 FullScreenDeniedNotInDocument=Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker zahtevajoči element ni več v njegovem dokumentu.
 FullScreenDeniedMovedDocument=Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker je zahtevajoči element premaknil dokument.
 FullScreenDeniedLostWindow=Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker nimamo več okna.
@@ -137,20 +102,27 @@ WithCredentialsSyncXHRWarning=Uporaba atributa withCredentials v XMLHttpRequest ni več podprta v sinhronem načinu v obsegu okna.
 TimeoutSyncXHRWarning=Uporaba atributa timeout v XMLHttpRequest ni podprta v sinhronem načinu v obsegu okna.
 JSONCharsetWarning=Prišlo je do najave nabora znakov za JSON, pridobljen preko XMLHttpRequest, ki ni UTF-8. Pri dešifriranju JSON je podprt le UTF-8.
 MediaLoadExhaustedCandidates=Nalaganje iz nobenega možnega vira ni uspelo. Nalaganje vsebine ustavljeno.
 MediaLoadSourceMissingSrc=Element <source> nima atributa "src". Nalaganje vira vsebine ni uspelo.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadHttpError=Nalaganje HTTP je spodletelo s stanjem %1$S. Nalaganje vira vsebine %2$S ni uspelo.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadInvalidURI=Neveljaven URI. Nalaganje vira vsebine %S ni uspelo.
-# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
-MediaLoadUnsupportedType=Navedeni "type" za %1$S ni podprt. Nalaganje vira vsebine %2$S ni uspelo.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
-MediaLoadUnsupportedMimeType=HTTP "Content-Type" "%1$S" ni podprt. Nalaganje vira vsebine %2$S ni uspelo.
+MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Navedeni "type" za "%1$S" ni podprt. Nalaganje vsebine %2$S ni uspelo.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the "media" attribute value of the <source> element. It is a media query. %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadSourceMediaNotMatched=Navedeni "media" prilastek za "%1$S" ne ustreza okolju. Nalaganje vsebine %2$S ni uspelo.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadUnsupportedMimeType=HTTP Content-Type "%1$S" ni podprt. Nalaganje vsebine %2$S ni uspelo.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
-MediaLoadDecodeError=Vira vsebine %S ni bilo mogoče dešifrirati.
+MediaLoadDecodeError=Vsebine medija %S ni bilo mogoče dešifrirati.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBlobBuilder" and "Blob"
-MozBlobBuilderWarning=Uporaba MozBlobBuilder je zastarela. Uporabljajte konstruktor Blob.
+MozBlobBuilderWarning=Uporaba MozBlobBuilder je zastarela. Uporabite namesto tega Blob constructor.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DOMException", "code" and "name"
-DOMExceptionCodeWarning=Uporaba atributa code DOMException je zastarela. Uporabljajte name.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "java" or "Packages".
-JavaPackagesWarning=Uporaba objektov DOM vrste 'java' in 'Packages' za dostop do zmogljivosti Jave je zastarela. Podpora bo kmalu ukinjena.
+DOMExceptionCodeWarning=Uporaba atributa za kodo DOMException je zastarela. Uporabljajte name.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "__exposedProps__"
+NoExposedPropsWarning=Izpostaviti chrome JS objekte vsebini brez __exposedProps__ ni varno in je zastarelo. Oglejte si https://developer.mozilla.org/en/XPConnect_wrappers za več o tem.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
+MutationEventWarning=Uporaba Mutation Events je zastarela. Uporabljajte MutationObserver.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Blob", "mozSlice", or "slice"
+MozSliceWarning=Uporaba mozSlice v Blob objektu je zastarela. Uporabljajte slice.
+OnuploadprogressWarning=Uporaba atributa XMLHttpRequest's onuploadprogress je zastarela.
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -1,43 +1,11 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is the Mozilla Installer code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is Mozilla Foundation
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-# Robert Strong <robert.bugzilla@gmail.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE:
 
 # This file must be saved as UTF8
 
 # Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
 # accesskey with an ampersand (e.g. &).
 
@@ -53,49 +21,53 @@
 REG_APP_DESC=$BrandShortName je kompletna poštna aplikacija. $BrandShortName podpira poštna protokola IMAP in POP, kot tudi HTML oblikovanje pošte. Vgrajen nadzor nad neželeno pošto, zmožnosti RSS, sposobno in hitro iskanje, preverjanje črkovanja med tipkanjem, globalni poštni predal in napredno filtriranje sporočil zaokrožujejo moderni nabor funkcij programa $BrandShortName.
 CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName &Možnosti
 CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName &Varni način
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Vrsta nastavitve
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Izberite možnosti za nastavitev
 OPTIONS_MAKE_DEFAULT=&Uporabi $BrandShortName kot privzeto aplikacijo za pošto
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Nastavi bližnjice
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Ustvari ikone za program
+COMPONENTS_PAGE_TITLE=Namestitev komponent po izbiri
+COMPONENTS_PAGE_SUBTITLE=Priporočene komponente po izbiri
+OPTIONAL_COMPONENTS_DESC=Storitev za vzdrževanje omogoča posodabljanje programa $BrandShortName v ozadju.
+MAINTENANCE_SERVICE_CHECKBOX_DESC=Namesti storitev za &vzdrževanje
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Povzetek
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Pripravljen za nameščanje $BrandShortName
 SUMMARY_INSTALLED_TO=$BrandShortName se bo nastavilo na naslednjo lokacijo:
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Da se namestitev uspešno zaključi, bo lahko da treba računalnik ponovno zagnati.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Za uspešno odstranjevanje bo morda potreben ponovni zagon računalnika.
 SUMMARY_MAKE_DEFAULT=$BrandShortName se bo nastavilo kot privzeto aplikacijo za pošto.
 SUMMARY_CLICK=Kliknite Namesti za nadaljevanje.
 SURVEY_TEXT=& Povejte nam, kaj mislite o $BrandShortName
 LAUNCH_TEXT=&Začnite sedaj z uporabo $BrandFullName
 CREATE_ICONS_DESC=Ustvari ikone za $BrandShortName:
 ICONS_DESKTOP=Na mojem &namizju
 ICONS_STARTMENU=V moji &mapi za meni programov
 ICONS_QUICKLAUNCH=V moji vrstici za &Hitri zagon
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Da je mogoče nadaljevati z nameščanjem, je treba $BrandShortName zapreti, \n\nZaprite $BrandShortName, da bo mogoče nadaljevati.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Da je mogoče nadaljevati z odstranitvijo, je treba $BrandShortName zapreti, \n\nZaprite $BrandShortName, da bo mogoče nadaljevat
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=$BrandShortName že dela, \n\nZaprite najprej $BrandShortName, preden poženete različico, ki ste jo ravnokar namestili.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Da je mogoče nadaljevati z odstranitvijo, je treba $BrandShortName zapreti, \n\nZaprite $BrandShortName, da bo mogoče nadaljevati.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=$BrandShortName že dela.\n\nZaprite najprej $BrandShortName, preden poženete različico, ki ste jo ravnokar namestili.
 WARN_WRITE_ACCESS=Za nastavitveno mapo nimate pravic za pisanje.\n\nKliknite V redu, da izberete drugo mapo.
 WARN_DISK_SPACE=Nimate dovolj prostora na disku, da bi namestiti na to mesto.\n\nKliknite V redu, da izberete drugo mesto.
 WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=Brez zamere, $BrandShortName ni mogoče namestiti. Ta različica $BrandShortName zahteva $(MinSupportedVer) ali novejšo različico.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Računalnik morate zagnati nanovo, da dokončno odstranite prejšnjo različico $BrandShortName. Želite sedaj ponovno zagnati računalnik?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Računalnik mora ponovno zagnati, če hočete zaključiti nadgradnjo $BrandShortName. Želite sedaj ponovno zagnati računalnik?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Napaka pri ustvarjanju mape:
-ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Kliknite Prekliči, da namestitev prekinete, ali\nPonovi, da poskusite znova.
+ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Kliknite Prekliči, da namestitev prekinete, alinPonovi, da poskusite znova.
 
 UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Odstrani $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Odstranite $BrandFullName s svojega računalnika.
 UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=$BrandShortName se bo odstranilo z naslednjega mesta:
 UN_CONFIRM_CLICK=Kliknite Odstrani za nadaljevanje.
 
 BANNER_CHECK_EXISTING=Preverja se obstoječo namestitev …
 
 STATUS_INSTALL_APP=Nameščam $BrandShortName …
-STATUS_INSTALL_LANG=Nameščam jezikovne datoteke (${AB_CD} …
+STATUS_INSTALL_LANG=Nameščam jezikovne datoteke ($AB_CD …
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=Odstranjujem $BrandShortName …
 STATUS_CLEANUP=Počistimo malo tale kurnik …
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Izberite vrsto nastavitve, ki vam odgovarja, in kliknite na Naprej.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=$BrandShortName se bo namestilo z naslednjimi najbolj običajnimi izbirami.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -1,19 +1,26 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=Varna komunikacija ni možna. Vrstnik ne podpira visoke stopnje šifriranja.
 SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Varna komunikacija ni možna. Vrstnik zahteva visoko stopnjo šifriranja, ki ni na voljo.
 SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Varna komunikacija z vrstnikom ni mogoča: na voljo ni skupnih šifrirnih algoritmov.
 SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Ni mogoče najti digitalnega potrdila ali ključa, potrebega za overjanje.
 SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Varna komunikacija z vrstnikom ni mogoča: digitalno potrdilo vrstnika je zavrnjeno.
+SSL_ERROR_UNUSED_5=Neznana koda za napako SSL.
 SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Strežnik je prejel slabe podatke od odjemalca.
 SSL_ERROR_BAD_SERVER=Odjemalec je prejel slabe podatke od strežnika.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Nepodprt tip digitalnega potrdila.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Vrstnik uporablja nepodprto različico varnostnega protokola.
+SSL_ERROR_UNUSED_10=Neznana koda za napako SSL.
 SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Overjanje odjemalca je spodletelo: zasebni ključ v podatkovni bazi ključev se ne ujema z javnim ključem v podatkovni bazi digitalnih potrdil.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=Varna komunikacija z vrstnikom ni mogoča: zahtevano domensko ime se ne ujema z digitalnim potrdilom strežnika.
+SSL_ERROR_POST_WARNING=Neznana koda za napako SSL.
 SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Vrstnik podpira le SSL različico 2, ki je krajevno onemogočena.
 SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=SSL je prejel zapis z neustrezno avtorizacijsko kodo sporočila.
 SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=SSL vrstnik sporoča neustrezno avtorizacijsko kodo sporočila.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=SSL vrstnik ne more preveriti vašega digitalnega potrdila.
 SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=SSL vrstnik je zavrnil vaše digitalno potrdilo kot preklicano.
 SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=SSL vrstnik je zavrnil vaše digitalno potrdilo kot pretečeno.
 SSL_ERROR_SSL_DISABLED=Povezava ni mogoča: SSL je onemogočen.
 SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=Povezana ni mogoča: SSL vrstnik spada v drugo FORTEZZA domeno.
@@ -50,17 +57,16 @@ SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CHANGE_CIPHER=SSL je prejel nepričakovan Change Cipher Spec zapis.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_ALERT=SSL je prejel nepričakovan Alert zapis.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HANDSHAKE=SSL je prejel nepričakovan Handshake zapis.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_APPLICATION_DATA=SSL je prejel nepričakovan Application Data zapis.
 SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE=SSL je prejel zapis z nepoznano vsebino.
 SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE=SSL je prejel sporočilo rokovanja z neznanim tipom sporočila.
 SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_ALERT=SSL je prejel zapis opozorila z neznanim opisom opozorila.
 SSL_ERROR_CLOSE_NOTIFY_ALERT=SSL vrstnik je zaprl to povezavo.
 SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT=SSL vrstnik ni pričakoval sporočila rokovanja ki ga je prejel.
-SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=SSL vrstnik ni uspel odpakirati zapisa SSL, ki ga je prejel.
 SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=SSL vrstnik ni uspel razširiti SSL zapisa, ki ga je prejel.
 SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT=SSL vrstniku pri pogajanju ni uspelo dobiti sprejemljivega nabora varnostnih parametrov.
 SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT=SSL vrstnik je zaradi neprejemljive vsebine zavrnil sporočilo rokovanja.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT=SSL vrstnik ne podpira tipa digitalnih potrdil, ki jih je prejel.
 SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT=SSL vrstnik je imel neznano težavo s prejetimi digitalnimi potrdili.
 SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE=SSL je doživel napako generatorja naključnih števil.
 SSL_ERROR_SIGN_HASHES_FAILURE=Podatkov potrebnih za preverjanje vašega digitalnega potrdila ni možno digitalno podpisati.
 SSL_ERROR_EXTRACT_PUBLIC_KEY_FAILURE=SSL ni uspel izvleči javnega ključa iz digitalnega potrdila vrstnika.
@@ -100,74 +106,78 @@ SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Vrstnik sporoča, da je naletel na notranjo napako.
 SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Uporabnik vrstnika je preklical rokovanje.
 SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Vrstnik ne dovoli ponovnega pogajanja SSL varnostnih parametrov.
 SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=SSL strežniški predpomnilnik ni nastavljen in ni onemogočen za ta vtič.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=SSL vrstnik ne podpira zahtevanih TLS hello razširitev.
 SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=SSL vrstnik ni mogel prevzeti vašega digitalnega potrdila s podanega URL-ja.
 SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=SSL vrstnik nima digitalnega potrdila za zahtevan DNS zapis.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=SSL vrstnik ni mogel dobiti OCSP odziva za svoje digitalno potrdilo.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=SSL vrstnik je sporočil neveljavno vrednost izvlečka digitalnega potrdila.
-SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL je ob rokovanju prejel nepričakovano sporočilo New Session Ticket.               
-SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL je ob rokovanju prejel poškodovano sporočilo New Session Ticket.                
-SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL je prejel stisnjen zapis, ki ga ni mogoče odpakirati.                    
-SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Naj tej vtičnici SSL ponovno pogajanje ni dovoljeno.                          
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL je ob rokovanju prejel nepričakovano sporočilo New Session Ticket.
+SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL je ob rokovanju prejel poškodovano sporočilo New Session Ticket.
+SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL je prejel stisnjen zapis, ki ga ni mogoče odpakirati.
+SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Naj tej vtičnici SSL ponovno pogajanje ni dovoljeno.
 SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Vrstnik je poskušal izvesti zastareli način rokovanja, ki je lahko nevaren.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=SSL je prejel nepričakovan stisnjeni zapis.
 SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=SSL je prejel šibak kratkotrajen ključ Diffie-Hellman v sporočilu rokovanja pri izmenjavi ključev.
+SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=SSL je prejel neveljavne podatke za NPN razširitev.
+SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=Funkcija SSL, ki jo SSL 2.0 povezave ne podpirajo.
+SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=Funkcija SSL, ki jo strežniki ne podpirajo.
+SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=Funkcija SSL, ki jo klienti ne podpirajo.
 SEC_ERROR_IO=Med varnostnim preverjanjem je prišlo do I/O napake.
 SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=napaka varnostne knjižnice.
 SEC_ERROR_BAD_DATA=varnosta knjižnica: prejeti so bili neveljavni podatki
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=varnostna knjižnica: napaka pri dolžini izhoda.
 SEC_ERROR_INPUT_LEN=varnostna knjižnica je zaznala napako pri dolžini vhoda.
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=varnostna knjižnica: napačni argumenti.
 SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=varnostna knjižnica: napačen algoritem.
 SEC_ERROR_INVALID_AVA=varnostna knjižnica: napačen AVA.
 SEC_ERROR_INVALID_TIME=Nepravilno oblikovan časovni niz.
 SEC_ERROR_BAD_DER=varnostna knjižnica: nepravilno oblikovano DER-šifrirano sporočilo.
 SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Vrstnikovo digitalno potrdilo ima neveljaven podpis.
 SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Vrstnikovo digitalno potrdilo je preteklo.
 SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Vrstnikovo digitalno potrdilo je preklicano.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER=Izdajatelj vrstnikovega digitalnega potrdila ni prepoznan.
 SEC_ERROR_BAD_KEY=Vrstnikov javi ključ ni veljaven.
 SEC_ERROR_BAD_PASSWORD=Vnešeno varnostno geslo je nepravilno.
-SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD=Novo geslo je vnešeno nepravilno. Prosimo, poskusite ponovno.
+SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD=Novo geslo je vnešeno nepravilno. Poskusite znova.
 SEC_ERROR_NO_NODELOCK=varnostna knjižnica: vozlišče ni zaklenjeno.
 SEC_ERROR_BAD_DATABASE=varnostna knjižnica: neveljavna podatkovna baza.
 SEC_ERROR_NO_MEMORY=varnostna knjižnica: napaka pri dodeljevanju pomnilnika.
 SEC_ERROR_UNTRUSTED_ISSUER=Uporabnik je označil, da ne zaupa izdajatelju digitalnega potrdila za vrstnika.
 SEC_ERROR_UNTRUSTED_CERT=Uporabnik je označil, da ne zaupa digitalnemu potrdilu vrstnika.
 SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT=Digitalno potrdilo že obstaja v vaši podatkovni bazi.
 SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME=Ime prenesenega digitalnega potrdila se podvaja z zapisom v vaši podatkovni bazi.
 SEC_ERROR_ADDING_CERT=Napaka pri dodajanju digitalnega potrdila v podatkovno bazo.
 SEC_ERROR_FILING_KEY=Napaka pri ponovnem polnjenju ključa za to digitalno potrdilo.
 SEC_ERROR_NO_KEY=Zasebnega ključa za to digitalno potrdilo ni mogoče najti v podatkovni bazi ključev.
 SEC_ERROR_CERT_VALID=Digitalno potrdilo je veljavno.
 SEC_ERROR_CERT_NOT_VALID=Digitalno potrdilo ni veljavno.
 SEC_ERROR_CERT_NO_RESPONSE=Knjižnica digitalnih potrdil: Ni odziva.
 SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE=Digitalno potrdilo izdajatelja digitalnih potrdil je preteklo. Preverite sistemski čas in datum.
 SEC_ERROR_CRL_EXPIRED=CPS izdajatelja digitalnega potrdila je pretekel. Posodobite ali preverite sistemski čas in datum.
 SEC_ERROR_CRL_BAD_SIGNATURE=CPS izdajatelja digitalnega potrdila ima nepravilen podpis.
-SEC_ERROR_CRL_INVALID=Nov CPS ima nepravilen format.
+SEC_ERROR_CRL_INVALID=Novi CRL ima nepravilno obliko.
 SEC_ERROR_EXTENSION_VALUE_INVALID=Razširitvena vrednost digitalnega potrdila je nepravilna.
 SEC_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=Razširitve digitalnega potrdila ni mogoče najti.
 SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID=Digitalno potrdilo izdajatelja je nepravilno.
 SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID=Omejitev dolžine poti do digitalnega potrdila je nepravilna.
 SEC_ERROR_CERT_USAGES_INVALID=Polje uporab digitalnega potrdila je nepravilno.
 SEC_INTERNAL_ONLY=**SAMO interni modul**
 SEC_ERROR_INVALID_KEY=Ključ ne podpira zahtevane operacije.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Digitalno potrdilo vsebuje nepoznano kritično razširitev.
 SEC_ERROR_OLD_CRL=Nov CPS nima kasnejšega datuma kot trenutni.
 SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT=Ni šifrirano ali podpisano: nimate še digitalnega potrdila za elektronsko pošto.
 SEC_ERROR_NO_RECIPIENT_CERTS_QUERY=Ni šifrirano: nimate digitalnih potrdil za vse prejemnike.
 SEC_ERROR_NOT_A_RECIPIENT=Dešifriranje ni možno: niste prejemnik ali pa ne morem najti ustreznega digitalnega potrdila in zasebnega ključa.
 SEC_ERROR_PKCS7_KEYALG_MISMATCH=Dešifriranje ni možno: algoritem za šifriranje ključa se ne ujema z vašim digitalnim potrdilom.
 SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE=Preverjanje podpisa ni uspelo: ne morem najti podpisovalca, preveč podpisovalcev najdenih ali pa so podatki neustrezni oziroma pokvarjeni.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_KEYALG=Nepodprt ali nepoznan algoritem ključa.
 SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=Dešifriranje ni možno: sporočilo je šifrirano z uporabi nedovoljenega algoritma oziroma nedovoljeno dolžino ključa.
-XP_SEC_FORTEZZA_BAD_CARD=Fortezza kartica ni bila pravilno inicializirana: Odstranite jo in jo vrnite vašemu izdajatelju kartice.
+XP_SEC_FORTEZZA_BAD_CARD=Fortezza kartica ni bila pravilno inicializirana. Odstranite jo in jo vrnite vašemu izdajatelju kartice.
 XP_SEC_FORTEZZA_NO_CARD=Nisem našel Fortezza kartice.
 XP_SEC_FORTEZZA_NONE_SELECTED=Fortezza kartica ni izbrana.
 XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO=Prosimo, izberite osebnost, da dobite več podatkov o
 XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND=Osebnost ni najdena.
 XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO=Ni dodatnih informacij o osebnosti.
 XP_SEC_FORTEZZA_BAD_PIN=Napačna PIN koda.
 XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=Inicializacija Fortezza osebnosti ni uspela.
 SEC_ERROR_NO_KRL=KRL za ceritifikat te strani ni najden.
@@ -205,21 +215,21 @@ SEC_ERROR_MESSAGE_SEND_ABORTED=Sporočilo ni poslano.
 SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE=Uporaba ključa digitalnega potrdila ne zadostuje za želeno operacijo.
 SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE=Tip digitalnega potrdila ni odobren za aplikacijo.
 SEC_ERROR_CERT_ADDR_MISMATCH=Naslov v digitalnem potrdilu za podpis se ne ujema z naslovom v glavi sporočila.
 SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_IMPORT_KEY=Uvoz ni možen. Napaka med poskusom uvoza zasebnega ključa.
 SEC_ERROR_PKCS12_IMPORTING_CERT_CHAIN=Uvoz ni možen. Napaka med poskusom uvoza verige digitalnih potrdil.
 SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_LOCATE_OBJECT_BY_NAME=Izvoz ni možen. Iskanje digitalnega potrdila ali ključa po vzdevku ni uspelo.
 SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_EXPORT_KEY=Izvoz ni možen. Zasebnega ključa ni mogoče najti in izvoziti.
 SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_WRITE=Izvoz ni možen. Datoteke za izvoz ni mogoče zapisati.
-SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_READ=Uvoz ni možen. Ne morem prebrati datoteke za uvoz.
+SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_READ=Uvoz ni možen. Datoteke za uvoz ni mogoče prebrati.
 SEC_ERROR_PKCS12_KEY_DATABASE_NOT_INITIALIZED=Izvoz ni možen. Podatkovna baza ključev je pokvarjena ali izbrisana.
 SEC_ERROR_KEYGEN_FAIL=Ne morem ustvariti para javnega in zasebnega ključa.
 SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD=Vnešeno geslo ni pravilno. Prosimo izberite drugačno geslo.
-SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD=Staro geslo je vnešeno nepravilno. Prosimo, poskusite ponovno.
+SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD=Staro geslo je vnešeno nepravilno. Poskusite znova.
 SEC_ERROR_BAD_NICKNAME=Vzdevek digitalnega potrdila je že v uporabi.
 SEC_ERROR_NOT_FORTEZZA_ISSUER=Vrstnikova FORTEZZA veriga vsebuje ne-FORTEZZA ceritifkat.
 SEC_ERROR_CANNOT_MOVE_SENSITIVE_KEY=Ključa ni mogoče premakniti v režo, kjer se ga potrebuje.
 SEC_ERROR_JS_INVALID_MODULE_NAME=Napačno ime modula.
 SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL=Napačna pot do modula/ime datoteke
 SEC_ERROR_JS_ADD_MOD_FAILURE=Ne morem dodati modula.
 SEC_ERROR_JS_DEL_MOD_FAILURE=Ne morem izbrisati modula.
 SEC_ERROR_OLD_KRL=Nov KRL nima kasnejšega datuma kot trenuten.
@@ -243,17 +253,17 @@ SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED=Pred to operacijo morate omogočiti OCSP.
 SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=Pred to operacijo morate nastaviti privzeti odzivnik OCSP.
 SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_RESPONSE=Odziv strežnika OCSP je pokvarjen ali nepravilno oblikovan.
 SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE=Podpisnik odziva OCSP ni pooblaščen za dajanje stanja temu digitalnemu potrdilu.
 SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE=OCSP odziv še ni veljaven (vsebuje prihodnji datum).
 SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE=OCSP odziv vsebuje pretečene podatke.
 SEC_ERROR_DIGEST_NOT_FOUND=CMS ali PKCS #7 Digest nista najdena v podpisanem sporočilu.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE=Tipi sporočila CMS ali PKCS #7 niso podprti.
 SEC_ERROR_MODULE_STUCK=PKCS #11 modula ni mogoče odstraniti, ker se še vedno uporablja.
-SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Dešifriranje ASN.1 podatkov ni uspelo. Navadena predloga je nepravilna.
+SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Dešifriranje ASN.1 podatkov ni uspelo. Navedena predloga je nepravilna.
 SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=Ujemajoč CPS ni najden.
 SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Poskusili ste uvoziti digitalno potrdilo z istim izdajatljem in serijsko številko kot obstoječe digitalno potrdilo, ki pa ni isto.
 SEC_ERROR_BUSY=NSS se ne more zaustaviti. Objekti so še zmeraj v uporabi.
 SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=DER-šifrirano sporočilo je vsebovalo dodatne neuporabljene podatke.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Nepodprta eliptična krivulja.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Nepodprta oblika točke eliptične krivulje.
 SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Nepoznan identifikator objekta.
 SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=Nepravilen OCSP digitalnega potrdila za podpis v OCSP odzivu.
@@ -275,12 +285,17 @@ SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=Mapiran
 SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=Veriga digitalnih potrdil ima neveljavno politiko
 SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=Neznana vrsta lokacije v razširitvi certifikata AIA
 SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=Strežnik je vrnil napačen odgovor HTTP
 SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Strežnik je vrnil napačen odgovor LDAP
 SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Neuspešno šifriranje podatkov z ASN1
 SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=Napačna lokacija dostopa do podatkov v razširitvi digitalnega potrdila
 SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=Med preverjanjem veljavnosti digitalnega potrdila je prišlo do napake Libpkix.
 SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=Modul PKCS #11 je vrnil CKR_GENERAL_ERROR, torej je prišlo do napake, ki se je ne da odpraviti.
-SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=Modul PKCS #11 je vrnil CKR_FUNCTION_FAILED, torej zahtevane funkcije ni bilo mogoče izvesti. Ponovite enake operacije bi lahko bila uspešna.
+SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=Modul PKCS #11 je vrnil CKR_FUNCTION_FAILED, torej zahtevane funkcije ni bilo mogoče izvesti. Ponovitev iste operacije bi lahko bila uspešna
 SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=Modul PKCS #11 je vrnil CKR_DEVICE_ERROR, torej je prišlo do napake žetona ali reže.
 SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Neznana metoda dostopa do podatkov v razširitvi digitalnega potrdila.
 SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Napaka pri poskusu uvoza CRL.
+SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Geslo je poteklo. 
+SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Geslo je zaklenjeno.
+SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Neznana napaka PKCS #11.
+SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=Neznan ali nepodprt URL iv imenu točke za širjenje CRL.
+SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Sporočilo je bil podpisano s pomočjo algoritma za podpise, ki je iz varnostnih razlogov onemogočen.
--- a/toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
@@ -1,13 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY resetProfile.dialog.title    "Ponastavi &brandShortName;">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.description "Ste prepričani, da želite ponastaviti &brandShortName; v prvotno stanje?">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.items.label "Ohranilo se bo naslednje:">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.footer.label "&brandShortName; se bo ponovno zagnal in vse ostalo bo odstranjeno.">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.description "Res hočete ponastaviti &brandShortName; na prvotno stanje?">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.items2.label "&brandShortName; bo skušal ohraniti vaš:">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.footer.label "&brandShortName; bo ponovno zagnal in vse ostalo bo odstranjeno.">
 <!ENTITY resetProfile.dialog.button.label "Ponastavi &brandShortName;">
 
-<!ENTITY resetProfile.title        "Ponastavi &brandShortName; v privzeto stanje">
-<!ENTITY resetProfile.description     "Če imate večje težave, ki jim niste kos, začnite od začetka zgolj z najnujnejšimi podatki.">
+<!ENTITY resetProfile.title        "Ponastavi &brandShortName; na privzeto stanje">
+<!ENTITY resetProfile.description     "Če imate večje probleme, ki jim niste kos, začnite od začetka samo z najnujnejšimi osebnimi podatki.">
 <!ENTITY resetProfile.button.label    "Ponastavi &brandShortName;">
+
+<!ENTITY resetProfile.cleaning.description "Počakajte, da &brandShortName; počisti vaše stare podatke…">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -18,17 +18,17 @@
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.description.label "&brandShortName; je končal z namestitvijo manjkajočih vstavkov:">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label "Več o vstavkih in ročnem iskanju.">
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.restart.label "&brandShortName; morate ponovno zagnati, preden bodo novi vstavki začeli delovati.">
  
 <!ENTITY missingPlugin "Za prikaz te vsebine je potreben vstavek.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (tapToPlayPlugin): Mobile (used for touch interfaces) only has one type of plugin possible. -->
 <!ENTITY tapToPlayPlugin                   "Dotakni se za vklop vstavka.">
-<!ENTITY clickToPlayPlugins                 "Klikni za vklop vstavkov.">
+<!ENTITY clickToPlayPlugin                  "Klikni za vklop vstavkov.">
 <!ENTITY disabledPlugin                   "Ta vstavek je onemogočen.">
 <!ENTITY blockedPlugin.label                 "Ta vstavek je bil zavrnjen iz varnostnih razlogov.">
 
 <!ENTITY installPlugin                    "Namesti vstavek …">
 <!ENTITY managePlugins                    "Urejanje vstavkov …">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.pre): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
--- a/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
@@ -1,9 +1,11 @@
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate <html:br/> 
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 restartTitle=Zapiranje programa %S
 restartMessageNoUnlocker=%S že teče, vendar ne komunicira s sistemom. Za odprtje novega okna morate zapreti proces %S ali pa ponovno zagnati svoj sistem.
 restartMessageUnlocker=%S že teče, vendar ne komunicira s sistemom. Za odprtje novega okna morate zapreti stari proces %S.
 restartMessageNoUnlockerMac=%S je že odprt. Le ena kopija %Sa lahko teče naenkrat.
 restartMessageUnlockerMac=%S je že odprt. Trenutno odprta kopija %Sa bo zaprta, da se bo lahko odprla nova.
 
 profileTooltip=Profil: '%S' - Pot: '%S'
@@ -32,8 +34,10 @@ dontDeleteFiles=Ne izbriši datotek
 profileCreationFailed=Profila ne morem ustvariti. Najbrž nimate dovoljenj za pisanje v izbrano mapo.
 profileCreationFailedTitle=Ustvarjevanje profila neuspešno
 profileExists=Profil s tem imenom že obstaja. Prosim, izberite drugo ime.
 profileExistsTitle=Profil obstaja
 profileFinishText=Kliknite gumb Končaj za ustvaritev tega profila.
 profileFinishTextMac=Kliknite gumb Končaj za ustvaritev tega profila.
 profileMissing=Vašega profila za %S ni mogoče naložiti, ker ne obstaja ali pa je nedostopen.
 profileMissingTitle=Profil ne obstaja
+
+resetBackupDirectory=Stari podatki %S