toolkit/toolkit/printing/printDialogs.ftl
author Lan Glad <upwinxp@gmail.com>
Sat, 24 Sep 2022 19:43:01 +0000
changeset 4066 ad95573f93ba628d14ded08ed14dc585ba0ca8dd
parent 3160 c033315ca788922075d59d028a2149b01b04ff6d
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovenian (sl) localization of Firefox Co-authored-by: Lan Glad <upwinxp@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

print-setup =
  .title = Priprava strani
custom-prompt-title = Po meri ...
custom-prompt-prompt = Vnesite besedilo za glavo/nogo po meri
basic-tab =
  .label = Oblika in možnosti
advanced-tab =
  .label = Robovi ter glava in noga
format-group-label =
  .value = Oblika
orientation-label =
  .value = Usmerjenost:
portrait =
  .label = Pokončno
  .accesskey = P
landscape =
  .label = Ležeče
  .accesskey = L
scale =
  .label = Merilo:
  .accesskey = M
scale-percent =
  .value = %
shrink-to-fit =
  .label = Skrči, da bo ustrezalo širini strani
  .accesskey = k
options-group-label =
  .value = Možnosti
print-bg =
  .label = Natisni ozadje (barve in slike)
  .accesskey = N
margin-group-label-inches =
  .value = Robovi (palci)
margin-group-label-metric =
  .value = Robovi (milimetri)
margin-top =
  .value = Zgoraj:
  .accesskey = Z
margin-top-invisible =
  .value = Zgoraj:
margin-bottom =
  .value = Spodaj:
  .accesskey = S
margin-bottom-invisible =
  .value = Spodaj:
margin-left =
  .value = Levo:
  .accesskey = L
margin-left-invisible =
  .value = Levo:
margin-right =
  .value = Desno:
  .accesskey = D
margin-right-invisible =
  .value = Desno:
header-footer-label =
  .value = Glave in noge
hf-left-label =
  .value = Levo:
hf-center-label =
  .value = Sredina:
hf-right-label =
  .value = Desno:
header-left-tip =
  .tooltiptext = Leva glava
header-center-tip =
  .tooltiptext = Središčna glava
header-right-tip =
  .tooltiptext = Desna glava
footer-left-tip =
  .tooltiptext = Leva noga
footer-center-tip =
  .tooltiptext = Središčna noga
footer-right-tip =
  .tooltiptext = Desna noga
hf-blank =
  .label = --prazno--
hf-title =
  .label = Naslov
hf-url =
  .label = URL
hf-date-and-time =
  .label = Datum/čas
hf-page =
  .label = Stran #
hf-page-and-total =
  .label = Stran # od #
hf-custom =
  .label = Po meri ...
print-preview-window =
  .title = Predogled tiskanja
print-title =
  .value = Naslov:
print-preparing =
  .value = Pripravljam ...
print-progress =
  .value = Napredek:
print-window =
  .title = Tiskanje
print-complete =
  .value = Tiskanje je končano.

# Variables
# $percent (integer) - Number of printed percentage
print-percent =
  .value = { $percent } %
dialog-cancel-label = Prekliči
dialog-close-label = Zapri