toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Thu, 16 Mar 2023 13:18:17 +0100
changeset 4229 49b865764f6e5c43340d019eb27bf94ccb2a1dab
parent 4144 0906267f4d441302a188e83831b9dd2512cc5a29
permissions -rw-r--r--
Remove Rally brands from toolkit brandings.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Ne, hvala
noThanksButton.accesskey=H
restartLaterButton=Ponovno zaženi pozneje
restartLaterButton.accesskey=P
restartNowButton=Ponovno zaženi %S
restartNowButton.accesskey=Z

statusFailed=Namestitev ni uspela

installSuccess=Posodobitev je bila uspešno nameščena
installPending=Namestitev čaka
patchApplyFailure=Posodobitve ni bilo mogoče uspešno namestiti (namestitev popravka ni uspela)
elevationFailure=Nimate potrebnih dovoljenj za namestitev posodobitve. Obrnite se na skrbnika sistema.

check_error-200=Datoteka XML s posodobitvami je nepravilna (200)
check_error-403=Dostop zavrnjen (403)
check_error-404=Datoteka XML s posodobitvami ni bila najdena (404)
check_error-500=Notranja napaka strežnika (500)
check_error-2152398849=Neuspeh (razlog neznan)
check_error-2152398861=Povezava zavrnjena
check_error-2152398862=Povezava je potekla
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Omrežje nima povezave (poveži)
check_error-2152398867=Nedovoljena vrata
check_error-2152398868=Podatki niso bili sprejeti (poskusite ponovno)
check_error-2152398878=Strežnik s posodobitvami ni bil najden (preverite internetno povezavo)
check_error-2152398890=Posrednik ni bil najden (preverite internetno povezavo)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Omrežje nima povezave (poveži)
check_error-2152398919=Prenos podatkov je bil prekinjen (poskusite ponovno)
check_error-2152398920=Povezava s posrednikom zavrnjena
check_error-2153390069=Digitalno potrdilo strežnika je poteklo (pravilno nastavite vaš čas in datum, če sta napačna)
check_error-verification_failed=Posodobitve ni bilo mogoče overiti
check_error-move_failed=Posodobitve ni bilo mogoče pripraviti za namestitev
check_error-update_url_not_available=Spletni naslov za posodobitve ni na voljo
check_error-connection_aborted=Povezava prekinjena