security/manager/security/certificates/certManager.ftl
author Lan Glad <upwinxp@gmail.com>
Tue, 18 Jan 2022 19:05:01 +0000
changeset 3828 e7aa581fc059a4e59ae56eb03790d0d7e4129a42
parent 3683 0e9ad2c586767b17d58efb6804cc50915bd26882
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovenian (sl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Lan Glad <upwinxp@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

certmgr-title =
  .title = Upravitelj digitalnih potrdil

certmgr-tab-mine =
  .label = Vaša digitalna potrdila

certmgr-tab-remembered =
  .label = Odločitve overjanja

certmgr-tab-people =
  .label = Ljudje

certmgr-tab-servers =
  .label = Strežniki

certmgr-tab-ca =
  .label = Overitelji

certmgr-mine = Imate digitalna potrdila naslednjih organizacij, ki predstavljajo vas
certmgr-remembered = Ta digitalna potrdila se uporabljajo za identifikacijo na spletnih mestih
certmgr-people = Imate digitalna potrdila, ki predstavljajo naslednje ljudi
certmgr-server = Ti vnosi opredeljujejo izjeme napak strežniškega potrdila
certmgr-ca = Imate digitalna potrdila, ki predstavljajo naslednje overitelje

certmgr-edit-ca-cert =
  .title = Urejanje nastavitev zaupanja overiteljem
  .style = width: 48em;

certmgr-edit-cert-edit-trust = Spremeni nastavitve zaupanja:

certmgr-edit-cert-trust-ssl =
  .label = To digitalno potrdilo lahko predstavlja spletne strani.

certmgr-edit-cert-trust-email =
  .label = Ta digitalno potrdilo lahko predstavlja uporabnike e-pošte.

certmgr-delete-cert =
  .title = Izbriši digitalno potrdilo
  .style = width: 48em; height: 24em;

certmgr-cert-host =
  .label = Gostitelj

certmgr-cert-name =
  .label = Ime digitalnega potrdila

certmgr-cert-server =
  .label = Strežnik

certmgr-override-lifetime =
  .label = Življenjska doba

certmgr-token-name =
  .label = Varnostna naprava

certmgr-begins-label =
  .label = Začne veljati

certmgr-expires-label =
  .label = Poteče

certmgr-email =
  .label = E-poštni naslov

certmgr-serial =
  .label = Serijska številka

certmgr-view =
  .label = Ogled …
  .accesskey = O

certmgr-edit =
  .label = Uredi zaupanje …
  .accesskey = e

certmgr-export =
  .label = Izvozi …
  .accesskey = i

certmgr-delete =
  .label = Izbriši …
  .accesskey = Z

certmgr-delete-builtin =
  .label = Izbriši ali umakni zaupanje …
  .accesskey = Z

certmgr-backup =
  .label = Varnostna kopija …
  .accesskey = K

certmgr-backup-all =
  .label = Varnostna kopija vseh
  .accesskey = v

certmgr-restore =
  .label = Uvozi …
  .accesskey = u

certmgr-add-exception =
  .label = Dodaj izjemo …
  .accesskey = i

exception-mgr =
  .title = Dodaj varnostno izjemo

exception-mgr-extra-button =
  .label = Potrdi varnostno izjemo
  .accesskey = z

exception-mgr-supplemental-warning = Uveljavljene banke, trgovine in druge javne strani vas ne bodo prosile za to.

exception-mgr-cert-location-url =
  .value = Lokacija:

exception-mgr-cert-location-download =
  .label = Dobi digitalno potrdilo
  .accesskey = G

exception-mgr-cert-status-view-cert =
  .label = Ogled …
  .accesskey = O

exception-mgr-permanent =
  .label = Trajno shrani izjemo
  .accesskey = T

pk11-bad-password = Vnešeno geslo je napačno.
pkcs12-decode-err = Datoteke ne morem dekodirati. Lahko, da ni v formatu PKCS #12, morda je bila poškodovana, ali pa vnešeno geslo ni bilo pravilno.
pkcs12-unknown-err-restore = Datoteke PKCS #12 ni mogoče obnovititi zaradi neznanih razlogov.
pkcs12-unknown-err-backup = Varnostne kopije PKCS #12 ni bilo mogoče narediti zaradi neznanih vzrokov.
pkcs12-unknown-err = Operacija PKCS #12 ni uspela iz neznanih razlogov.
pkcs12-info-no-smartcard-backup = Digitalnih potrdil ni mogoče shraniti kot varnostno kopijo iz strojnih varnostnih naprav, kot so 'pametne kartice' (smart cards).
pkcs12-dup-data = Digitalno potrdilo in zasebni ključ že obstajata na varnostni napravi.

## PKCS#12 file dialogs

choose-p12-backup-file-dialog = Ime datoteke za varnostno kopijo
file-browse-pkcs12-spec = Datoteke PKCS12
choose-p12-restore-file-dialog = Datoteka z digitalnim potrdilom

## Import certificate(s) file dialog

file-browse-certificate-spec = Datoteke z digitalnimi potrdili
import-ca-certs-prompt = Izberite datoteko, ki vsebuje digitalno potrdilo CA za uvoz
import-email-cert-prompt = Izberite datoteko, ki vsebuje e-poštno digitalno potrdilo za uvoz

## For editing certificates trust

# Variables:
#  $certName: the name of certificate
edit-trust-ca = Digitalno potrdilo "{ $certName }" predstavlja overitelja.

## For Deleting Certificates

delete-user-cert-title =
  .title = Brisanje vaših digitalnih potrdil
delete-user-cert-confirm = Ste prepričani, da želite izbrisati ta digitalna potrdila?
delete-user-cert-impact = Če zbrišete enega svojih lastnih digitalnih potrdil, se z njim ne boste mogli več identificirati.


delete-ssl-override-title =
  .title = Izbriši izjemo digitalnih potrdil strežnika
delete-ssl-override-confirm = Ali ste prepričani, da želite zbrisati to izjemo strežnika?
delete-ssl-override-impact = Če izbrišete izjemo strežnika, se bo obnovil običajni postopek varnostnega preverjanja za ta strežnik, ki bo potreboval tudi veljavno digitalno potrdilo.

delete-ca-cert-title =
  .title = Izbriši ali umakni zaupanje digitalnim potrdilom overitelja
delete-ca-cert-confirm = Zahtevali ste izbris teh digitalnih potrdil overitelja. Zaupanje vgrajenim digitalnim potrdilom bo umaknjeno, kar ima enak učinek. Ste prepričani, da jih želite zbrisati ali umakniti zaupanje?
delete-ca-cert-impact = Če zbrišete ali umaknete zaupanje digitalnemu potrdilu tega overitelja, ta program ne bo več zaupal nobenemu digitalnemu potrdilu, ki ga je izdal ta overitelj.


delete-email-cert-title =
  .title = Izbris e-poštnih digitalnih potrdil
delete-email-cert-confirm = Ste prepričani, da želite izbrisati digitalna potrdila za e-pošto naslednjih ljudi?
delete-email-cert-impact = Če zbrišete e-poštno digitalno potrdilo osebe, ne boste več mogli pošiljati šifrirane elektronske pošte tej osebi.

# Used for semi-uniquely representing a cert.
#
# Variables:
#  $serialNumber : the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
cert-with-serial =
  .value = Digitalno potrdilo s serijsko številko: { $serialNumber }

## Cert Viewer

# Used to indicate that the user chose not to send a client authentication certificate to a server that requested one in a TLS handshake.
send-no-client-certificate = Ne pošiljaj klientovega digitalnega potrdila

# Used when no cert is stored for an override
no-cert-stored-for-override = (Ni shranjeno)

# When a certificate is unavailable (for example, it has been deleted or the token it exists on has been removed).
certificate-not-available = (Ni na voljo)

## Used to show whether an override is temporary or permanent

permanent-override = Stalno
temporary-override = Začasno

## Add Security Exception dialog

add-exception-branded-warning = Prepisali boste način, kako { -brand-short-name } prepoznava to stran.
add-exception-invalid-header = Ta stran se poskuša predstaviti z neveljavnimi podatki.
add-exception-domain-mismatch-short = Napačna stran
add-exception-domain-mismatch-long = Potrdilo pripada drugi strani, kar lahko pomeni, da nekdo poskuša oponašati to stran.
add-exception-expired-short = Zastareli podatki
add-exception-expired-long = Potrdilo trenutno ni veljavno. Morda je bilo ukradeno ali izgubljeno, zato ga lahko kdo uporablja za oponašanje strani.
add-exception-unverified-or-bad-signature-short = Neznana identiteta
add-exception-unverified-or-bad-signature-long = Digitalno potrdilo ni vredno zaupanja, ker ga ni overila uradna oseba z uporabo varnostnega podpisa.
add-exception-valid-short = Veljavno digitalno potrdilo
add-exception-valid-long = Stran ponuja veljavno in overjeno predstavitev. Izjeme ni potrebno dodajati.
add-exception-checking-short = Preverjanje podatkov
add-exception-checking-long = Poskus prepoznavanja strani …
add-exception-no-cert-short = Podatki niso na voljo
add-exception-no-cert-long = Ni mogoče pridobiti stanja identifikacije te strani.

## Certificate export "Save as" and error dialogs

save-cert-as = Shrani digitalno potrdilo v datoteko
cert-format-base64 = Digitalno potrdilo X.509 (PEM)
cert-format-base64-chain = Digitalno potrdilo X.509 z verigo (PEM)
cert-format-der = Digitalno potrdilo X.509 (DER)
cert-format-pkcs7 = Digitalno potrdilo X.509 (PKCS#7)
cert-format-pkcs7-chain = Digitalno potrdilo X.509 z verigo (PKCS#7)
write-file-failure = Napaka datoteke