security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Thu, 16 Mar 2023 13:18:17 +0100
changeset 4229 49b865764f6e5c43340d019eb27bf94ccb2a1dab
parent 4194 7c49ce8c28950bc5ea086d09a5cc57b0d24fe685
permissions -rwxr-xr-x
Remove Rally brands from toolkit brandings.ftl

#
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

CertPasswordPrompt=Vnesite geslo za žeton PKCS#11 %S.

CertPasswordPromptDefault=Vnesite glavno geslo.

# The following strings have special requirements: they must fit in a 32 or 64
# bytes buffer after being encoded to UTF-8.
#
# It's possible to verify the length of a translation using the Browser Console
# in Firefox and evaluating the following code:
#
# (new TextEncoder('utf-8').encode('YOURSTRING')).length
#
# Simply replace YOURSTRING with your translation.
#
# If it's not possible to produce an understandable translation within these
# limits, keeping the English text is an acceptable workaround.

# LOCALIZATION NOTE (RootCertModuleName): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
RootCertModuleName=Vnaprej vgrajeni koreninski modul
# LOCALIZATION NOTE (ManufacturerID): string limit is 32 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
ManufacturerID=Mozilla.org
# LOCALIZATION NOTE (LibraryDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
LibraryDescription=Notranje kriptostoritve PSM
# LOCALIZATION NOTE (TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
TokenDescription=Splošne kriptostoritve
# LOCALIZATION NOTE (PrivateTokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
PrivateTokenDescription=Programska varnostna naprava
# LOCALIZATION NOTE (SlotDescription): string limit is 64 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
SlotDescription=Notranje kriptografske storitve PSM
# LOCALIZATION NOTE (PrivateSlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
PrivateSlotDescription=Zasebni ključi PSM
# LOCALIZATION NOTE (Fips140TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
Fips140TokenDescription=Varnostna naprava (FIPS)
# LOCALIZATION NOTE (Fips140SlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
Fips140SlotDescription=Storitve kriptografije, ključa in digitalnih potrdil FIPS 140

# LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
nick_template=%1$s %2$s ID

CertDumpKUSign=Podpisuje
CertDumpKUNonRep=Nerepudiacijsko
CertDumpKUEnc=Šifriranje ključa
CertDumpKUDEnc=Šifriranje podatkov
CertDumpKUKA=Dogovor o ključu
CertDumpKUCertSign=Podpisnik digitalnega potrdila
CertDumpKUCRLSigner=Podpisnik CRL

PSMERR_SSL_Disabled=Varna povezava ni mogoča, ker je bil protokol SSL onemogočen.
PSMERR_SSL2_Disabled=Varna povezava ni mogoča, ker stran uporablja starejšo, nevarno različico protokola SSL.
PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Prejeli ste neveljavno digitalno potrdilo. Obrnite se na skrbnika strežnika ali pošljite elektronsko pošto odgovornim, a ne pozabite dodati naslednje vsebine:\n\nVaše digitalno potrdilo vsebuje enako serijsko številko, kot drugo digitalno potrdilo, ki ga je izdala uradna oseba. Potrebovali boste novo digitalno potrdilo z unikatno serisjko številko.

# LOCALIZATION NOTE (SSLConnectionErrorPrefix2): %1$S is the host string, %2$S is more detailed information (localized as well).
SSLConnectionErrorPrefix2=Med povezovanjem na %1$S je prišlo do napake. %2$S\n

certErrorIntro=%S uporablja neveljavno digitalno potrdilo.

certErrorTrust_SelfSigned=Digitalno potrdilo ni vredno zaupanja, ker se je samo podpisalo.
certErrorTrust_UnknownIssuer=Digitalno potrdilo ni vredno zaupanja, ker je njegov izdajatelj neznan.
certErrorTrust_UnknownIssuer2=Strežnik morda ne pošilja primernih vmesnih digitalnih potrdil.
certErrorTrust_UnknownIssuer3=Morda bo potrebno uvoziti dodatno korensko digitalno potrdilo.
certErrorTrust_CaInvalid=Digitalno potrdilo ni vredno zaupanja, ker ga je izdala neveljavna uradna oseba.
certErrorTrust_Issuer=Digitalno potrdilo ni vredno zaupanja, ker tudi njegov izdajatelj ni.
certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Digitalno potrdilo ni vredno zaupanja, ker je bilo podpisano z algoritmom, ki je bil iz varnostnih razlogov onemogočen.
certErrorTrust_ExpiredIssuer=Digitalno potrdilo ni vredno zaupanja, ker je njegov izdajatelj potekel.
certErrorTrust_Untrusted=Digitalno potrdilo ne prihaja iz zaupanja vrednega vira.
certErrorTrust_MitM=Vašo povezavo prestreza posrednik TLS. Če je mogoče, ga odstranite ali nastavite svojo napravo na zaupanje njegovemu korenskemu potrdilu.

certErrorMismatch=Digitalno potrdilo ni veljavno za ime %S.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSinglePrefix): %S is replaced by the domain for which the certificate is valid
certErrorMismatchSinglePrefix=Digitalno potrdilo je veljavno samo za %S.
certErrorMismatchMultiple=Digitalno potrdilo je veljavno samo za naslednja imena:

# LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
certErrorExpiredNow=Digitalno potrdilo je poteklo %1$S. Danes smo %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
certErrorNotYetValidNow=Digitalno potrdilo ne bo veljavno do %1$S. Danes smo %2$S.

certErrorMitM=Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki jih izdajajo uradni overitelji.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM2): %S is brandShortName
certErrorMitM2=%S podpira neprofitna organizacija Mozilla, ki upravlja popolnoma odprto zbirko overiteljev potrdil (CA). Zbirka CA pomaga zagotoviti, da overitelji potrdil sledijo najboljšim praksam za varnost uporabnikov.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM3): %S is brandShortName
certErrorMitM3=%S za preverjanje, ali je povezava varna, namesto potrdil, ki jih priskrbi operacijski sistem uporabnika, uporablja Mozillino zbirko CA. Če torej protivirusni program ali omrežje prestreže povezavo z digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, ki ni v Mozillini zbirki CA, se povezava šteje za nevarno.

certErrorSymantecDistrustAdministrator=O težavi lahko obvestite skrbnika spletne strani.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix3): %S is replaced by the error code.
certErrorCodePrefix3=Koda napake: %S

P12DefaultNickname=Uvoženo digitalno potrdilo
CertUnknown=Neznano
CertNoEmailAddress=(brez e-poštnega naslova)
CaCertExists=To digitalno potrdilo je že nameščeno kot digitalno potrdilo uradne osebe za digitalna potrdila.
NotACACert=To digitalno potrdilo ni digitalno potrdilo uradne osebe za digitalna potrdila. Ne morete ga uvoziti v seznam uradnih oseb za digitalna potrdila.
UserCertIgnoredNoPrivateKey=Tega osebnega digitalnega potrdila ne morem namestiti, ker nimate ustreznega zasebnega ključa.
UserCertImported=Vaše digitalno potrdilo je bilo nameščeno. Priporočamo vam, da si izdelate varnostno kopijo.
CertOrgUnknown=(Neznano)
CertNotStored=(Ni shranjeno)
CertExceptionPermanent=Stalno
CertExceptionTemporary=Začasno