security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 15 Aug 2022 12:11:29 +0000
changeset 4001 6f4658dd982fcb0ad1aa9077e07fb95d465d1196
parent 3982 286cf54c98b076e3828b19d3b79a72fd6ee236a3
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovenian (sl) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=Varna komunikacija ni možna. Vrstnik ne podpira visoke stopnje šifriranja.
SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Varna komunikacija ni možna. Vrstnik zahteva visoko stopnjo šifriranja, ki ni na voljo.
SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Varna komunikacija z vrstnikom ni mogoča: na voljo ni skupnih šifrirnih algoritmov.
SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Ni mogoče najti digitalnega potrdila ali ključa, potrebega za overjanje.
SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Varna komunikacija z vrstnikom ni mogoča: digitalno potrdilo vrstnika je zavrnjeno.
SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Strežnik je prejel slabe podatke od odjemalca.
SSL_ERROR_BAD_SERVER=Odjemalec je prejel slabe podatke od strežnika.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Nepodprt tip digitalnega potrdila.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Vrstnik uporablja nepodprto različico varnostnega protokola.
SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Overjanje odjemalca je spodletelo: zasebni ključ v podatkovni bazi ključev se ne ujema z javnim ključem v podatkovni bazi digitalnih potrdil.
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=Varna komunikacija z vrstnikom ni mogoča: zahtevano domensko ime se ne ujema z digitalnim potrdilom strežnika.
SSL_ERROR_POST_WARNING=Neznana koda napake SSL.
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Vrstnik podpira le SSL različico 2, ki je krajevno onemogočena.
SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=SSL je prejel zapis z neustrezno avtorizacijsko kodo sporočila.
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=SSL vrstnik sporoča neustrezno avtorizacijsko kodo sporočila.
SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=SSL vrstnik ne more preveriti vašega digitalnega potrdila.
SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=SSL vrstnik je zavrnil vaše digitalno potrdilo kot preklicano.
SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=SSL vrstnik je zavrnil vaše digitalno potrdilo kot pretečeno.
SSL_ERROR_SSL_DISABLED=Povezava ni mogoča: SSL je onemogočen.
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=Povezana ni mogoča: SSL vrstnik spada v drugo FORTEZZA domeno.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CIPHER_SUITE=Zahtevana je bila neznana različica SSL šifrirne programske opreme.
SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED=V tem programu ni prisotne in omogočene šifrirne programske opreme.
SSL_ERROR_BAD_BLOCK_PADDING=SSL je prejel zapis z neveljavnim blokom bitnega zapolnjevanja.
SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG=SSL je prejel zapis, ki presega največjo dovoljeno dolžino.
SSL_ERROR_TX_RECORD_TOO_LONG=SSL je poskusil poslati zapis, ki presega največjo dovoljeno dolžino.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_REQUEST=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Hello Request.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_HELLO=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Client Hello.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_HELLO=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Server Hello.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERTIFICATE=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Certificate.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_KEY_EXCH=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Server Key Exchange.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_REQUEST=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Certificate Request.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_DONE=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Server Hello Done.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_VERIFY=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Certificate Verify.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Client Key Exchange.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_FINISHED=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Finished.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CHANGE_CIPHER=SSL je prejel nepravilen zapis Change Cipher Spec.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_ALERT=SSL je prejel nepravilen zapis Alert.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HANDSHAKE=SSL je prejel nepravilen zapis Handshake.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_APPLICATION_DATA=SSL je prejel nepravilen zapis Application Data.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_REQUEST=SSL je prejel nepričakovano Hello Request sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_HELLO=SSL je prejel nepričakovano Client Hello sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_HELLO=SSL je prejel nepričakovano Server Hello sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERTIFICATE=SSL je prejel nepričakovano Certificate sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH=SSL je prejel nepričakovano Server Exchange Key sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_REQUEST=SSL je prejel nepričakovano Certificate Request sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_DONE=SSL je prejel nepričakovano Server Hello Done sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_VERIFY=SSL je prejel nepričakovano Certificate Verify sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL je prejel nepričakovano Client Key Exchange sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_FINISHED=SSL je prejel nepričakovano Finished sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CHANGE_CIPHER=SSL je prejel nepričakovan Change Cipher Spec zapis.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_ALERT=SSL je prejel nepričakovan Alert zapis.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HANDSHAKE=SSL je prejel nepričakovan Handshake zapis.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_APPLICATION_DATA=SSL je prejel nepričakovan Application Data zapis.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE=SSL je prejel zapis z nepoznano vsebino.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE=SSL je prejel sporočilo rokovanja z neznanim tipom sporočila.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_ALERT=SSL je prejel zapis opozorila z neznanim opisom opozorila.
SSL_ERROR_CLOSE_NOTIFY_ALERT=SSL vrstnik je zaprl to povezavo.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT=SSL vrstnik ni pričakoval sporočila rokovanja ki ga je prejel.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=SSL vrstnik ni uspel razširiti SSL zapisa, ki ga je prejel.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT=SSL vrstniku pri pogajanju ni uspelo dobiti sprejemljivega nabora varnostnih parametrov.
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT=SSL vrstnik je zaradi neprejemljive vsebine zavrnil sporočilo rokovanja.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT=SSL vrstnik ne podpira tipa digitalnih potrdil, ki jih je prejel.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT=SSL vrstnik je imel neznano težavo s prejetimi digitalnimi potrdili.
SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE=SSL je doživel napako generatorja naključnih števil.
SSL_ERROR_SIGN_HASHES_FAILURE=Podatkov potrebnih za preverjanje vašega digitalnega potrdila ni možno digitalno podpisati.
SSL_ERROR_EXTRACT_PUBLIC_KEY_FAILURE=SSL ni uspel izvleči javnega ključa iz digitalnega potrdila vrstnika.
SSL_ERROR_SERVER_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Med obdelovanjem SSL Server Key rokovanja se je pojavila neznana napaka.
SSL_ERROR_CLIENT_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Med obdelovanjem SSL Client Key Exchange rokovanja se je pojavila neznana napaka.
SSL_ERROR_ENCRYPTION_FAILURE=Bulk data šifrirni algoritem je naletel na napako v izbrani šifrirni programski opremi.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILURE=Bulk data dešifrirni algoritem je naletel na napako v izbrani šifrirni programski opremi.
SSL_ERROR_SOCKET_WRITE_FAILURE=Poskus pisanja podatkov v vtič ni uspel.
SSL_ERROR_MD5_DIGEST_FAILURE=MD5 digest funkcija ni uspela.
SSL_ERROR_SHA_DIGEST_FAILURE=SHA-1 digest funkcija ni uspela.
SSL_ERROR_MAC_COMPUTATION_FAILURE=MAC izračun ni uspel.
SSL_ERROR_SYM_KEY_CONTEXT_FAILURE=Napaka pri kreiranju Symmetric Key konteksta.
SSL_ERROR_SYM_KEY_UNWRAP_FAILURE=Neuspelo odvijanje Symmetric Key v Client Exchange Key sporočilu.
SSL_ERROR_PUB_KEY_SIZE_LIMIT_EXCEEDED=SSL strežnik je poskusil uporabiti javni ključ z nizko stopnjo šifriranja pri izvozu šifrirne programske opreme.
SSL_ERROR_IV_PARAM_FAILURE=PKCS11 koda ni prevedla IV v parameter.
SSL_ERROR_INIT_CIPHER_SUITE_FAILURE=Neuspeh pri inicializiranju izbrane šifrirne programske opreme.
SSL_ERROR_SESSION_KEY_GEN_FAILURE=Odjemalcu ni uspelo generiranje ključev za SSL sejo.
SSL_ERROR_NO_SERVER_KEY_FOR_ALG=Strežnik nima ključa za nameravan algoritem izmenjave ključev.
SSL_ERROR_TOKEN_INSERTION_REMOVAL=PKCS#11 žeton je bil med trajanjem operacije vstavljen ali odstranjen.
SSL_ERROR_TOKEN_SLOT_NOT_FOUND=Za zahtevano operacijo ni bilo možno najti PKCS#11 žetona.
SSL_ERROR_NO_COMPRESSION_OVERLAP=Varna komunikacija z odjemalcem ni mogoča: ni skupnih šifrirnih algoritmov.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED=Ni možno začeti novega SSL rokovanja, dokler se trenutno rokovanje ne zaključi.
SSL_ERROR_BAD_HANDSHAKE_HASH_VALUE=Od vrstnika so prejete nepravilne zgoščene vrednosti rokovanja.
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH=Prejetega digitalnega potrdila ni mogoče uporabiti z izbranim algoritmom izmenjave ključev.
SSL_ERROR_NO_TRUSTED_SSL_CLIENT_CA=Nobenemu overitelju mi mogoče zaupati za overjanje odjemalca SSL.
SSL_ERROR_SESSION_NOT_FOUND=ID SSL seje odjemalca ni v strežnikovem predpomnilniku sej.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILED_ALERT=Vrstniku ni uspelo dešifrirati prejetega SSL zapisa.
SSL_ERROR_RECORD_OVERFLOW_ALERT=Vrstnik je prejel SSL zapis, ki je daljši od dovoljenega.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CA_ALERT=Vrstnik ne prepozna in ne zaupa CA, ki je izdala vaše digitalno potrdilo.
SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT=Vrstnik je prejel veljavno digitalno potrdilo, vendar je zavrnil dostop.
SSL_ERROR_DECODE_ERROR_ALERT=Vrstniku ni uspelo dešifrirati SSL sporočila rokovanja.
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT=Vrstnik sporoča napako pri preverjanju podpisa ali izmenjavi ključev.
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT=Vrstnik sporoča, da pogajanje ni v skladu s pravili izvoza.
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT=Vrstnik sporoča nezdružljivo ali nepodprto različico protokola.
SSL_ERROR_INSUFFICIENT_SECURITY_ALERT=Strežnik zahteva varnejše šifrirne algoritme, kot jih podpirajo odjemalci.
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Vrstnik sporoča, da je naletel na notranjo napako.
SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Uporabnik vrstnika je preklical rokovanje.
SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Vrstnik ne dovoli ponovnega pogajanja SSL varnostnih parametrov.
SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=SSL strežniški predpomnilnik ni nastavljen in ni onemogočen za ta vtič.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=SSL vrstnik ne podpira zahtevanih TLS hello razširitev.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=SSL vrstnik ni mogel prevzeti vašega digitalnega potrdila s podanega URL-ja.
SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=SSL vrstnik nima digitalnega potrdila za zahtevan DNS zapis.
SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=SSL vrstnik ni mogel dobiti OCSP odziva za svoje digitalno potrdilo.
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=Vrstnik SSL je sporočil neveljavno zgoščeno vrednost digitalnega potrdila.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL je ob rokovanju prejel nepričakovano sporočilo New Session Ticket.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja New Session Ticket.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL je prejel stisnjen zapis, ki ga ni mogoče odpakirati.
SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Naj tej vtičnici SSL ponovno pogajanje ni dovoljeno.
SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Vrstnik je poskušal izvesti zastareli način rokovanja, ki je lahko nevaren.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=SSL je prejel nepričakovan stisnjeni zapis.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=SSL je prejel šibak kratkotrajen ključ Diffie-Hellman v sporočilu rokovanja pri izmenjavi ključev.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=SSL je prejel neveljavne podatke za razširitev NPN.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=Zmogljivost SSL, ki je povezave SSL 2.0 ne podpirajo.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=Zmogljivost SSL, ki je strežniki ne podpirajo.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=Zmogljivost SSL, ki je odjemalci ne podpirajo.
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE=Obseg različic SSL ni veljaven.
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION=Vrstnik SSL je izbral šifrirno programsko opremo, ki ni dovoljena za izbrano različico protokola.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL je prejel nepravilno sporočilo rokovanja Hello Verify Request.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL je prejel nepričakovano sporočilo rokovanja Hello Verify Request.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION=Zmogljivost SSL ni podprta v izbrani različici protokola.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS=SSL je prejel nepričakovano sporočilo rokovanja Certificate Status.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_HASH_ALGORITHM=Vrstnik TLS uporablja nepodprt algoritem zgoščevanja.
SSL_ERROR_DIGEST_FAILURE=Funkcija povzetka ni uspela.
SSL_ERROR_INCORRECT_SIGNATURE_ALGORITHM=Nepravilen algoritem za podpisovanje naveden v digitalno podpisanem elementu.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_CALLBACK=Naslednja razširitev za pogajanje s protokolom je bila omogočena, vendar je bil povratni klic opravljen, preden je bil potreben.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_PROTOCOL=Strežnik ne podpira protokolov, ki jih napoveduje odjemalec v razširitvi ALPN.
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT=Strežnik je zavrnil rokovanje, ker odjemalec uporablja starejšo različico TLS, kot jo podpira strežnik.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_CERT_KEY=Strežniško potrdilo je vsebovalo javni ključ, ki je bil prešibak.
SSL_ERROR_RX_SHORT_DTLS_READ=V medpomnilniku ni dovolj prostora za zapis DTLS.
SSL_ERROR_NO_SUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=Podprt algoritem za podpisovanje TLS ni nastavljen.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=Soležnik je uporabil nepodprto kombinacijo podpisa in zgoščevalnega algoritma.
SSL_ERROR_MISSING_EXTENDED_MASTER_SECRET=Soležnik je poskusil nadaljevati brez pravilne razširitve extended_master_secret.
SSL_ERROR_UNEXPECTED_EXTENDED_MASTER_SECRET=Soležnik je poskusil nadaljevati z nepričakovano razširitvijo extended_master_secret.
SEC_ERROR_IO=Med varnostnim preverjanjem je prišlo do I/O napake.
SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=napaka varnostne knjižnice.
SEC_ERROR_BAD_DATA=varnosta knjižnica: prejeti so bili neveljavni podatki
SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=varnostna knjižnica: napaka pri dolžini izhoda.
SEC_ERROR_INPUT_LEN=varnostna knjižnica je zaznala napako pri dolžini vhoda.
SEC_ERROR_INVALID_ARGS=varnostna knjižnica: napačni argumenti.
SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=varnostna knjižnica: napačen algoritem.
SEC_ERROR_INVALID_AVA=varnostna knjižnica: napačen AVA.
SEC_ERROR_INVALID_TIME=Nepravilno oblikovan časovni niz.
SEC_ERROR_BAD_DER=varnostna knjižnica: nepravilno oblikovano DER-šifrirano sporočilo.
SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Vrstnikovo digitalno potrdilo ima neveljaven podpis.
SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Vrstnikovo digitalno potrdilo je preteklo.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Vrstnikovo digitalno potrdilo je preklicano.
SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER=Izdajatelj vrstnikovega digitalnega potrdila ni prepoznan.
SEC_ERROR_BAD_KEY=Vrstnikov javi ključ ni veljaven.
SEC_ERROR_BAD_PASSWORD=Vnešeno varnostno geslo je nepravilno.
SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD=Novo geslo je vnešeno nepravilno. Poskusite znova.
SEC_ERROR_NO_NODELOCK=varnostna knjižnica: vozlišče ni zaklenjeno.
SEC_ERROR_BAD_DATABASE=varnostna knjižnica: neveljavna podatkovna baza.
SEC_ERROR_NO_MEMORY=varnostna knjižnica: napaka pri dodeljevanju pomnilnika.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_ISSUER=Uporabnik je označil, da ne zaupa izdajatelju digitalnega potrdila za vrstnika.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_CERT=Uporabnik je označil, da ne zaupa digitalnemu potrdilu vrstnika.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT=Digitalno potrdilo že obstaja v vaši podatkovni bazi.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME=Ime prenesenega digitalnega potrdila se podvaja z zapisom v vaši podatkovni bazi.
SEC_ERROR_ADDING_CERT=Napaka pri dodajanju digitalnega potrdila v podatkovno bazo.
SEC_ERROR_FILING_KEY=Napaka pri ponovnem polnjenju ključa za to digitalno potrdilo.
SEC_ERROR_NO_KEY=Zasebnega ključa za to digitalno potrdilo ni mogoče najti v podatkovni bazi ključev.
SEC_ERROR_CERT_VALID=Digitalno potrdilo je veljavno.
SEC_ERROR_CERT_NOT_VALID=Digitalno potrdilo ni veljavno.
SEC_ERROR_CERT_NO_RESPONSE=Knjižnica digitalnih potrdil: Ni odziva.
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE=Digitalno potrdilo izdajatelja digitalnih potrdil je preteklo. Preverite sistemski čas in datum.
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED=CPS izdajatelja digitalnega potrdila je pretekel. Posodobite ali preverite sistemski čas in datum.
SEC_ERROR_CRL_BAD_SIGNATURE=CPS izdajatelja digitalnega potrdila ima nepravilen podpis.
SEC_ERROR_CRL_INVALID=Novi CRL ima nepravilno obliko.
SEC_ERROR_EXTENSION_VALUE_INVALID=Razširitvena vrednost digitalnega potrdila je nepravilna.
SEC_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=Razširitve digitalnega potrdila ni mogoče najti.
SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID=Digitalno potrdilo izdajatelja je nepravilno.
SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID=Omejitev dolžine poti do digitalnega potrdila je nepravilna.
SEC_ERROR_CERT_USAGES_INVALID=Polje uporab digitalnega potrdila je nepravilno.
SEC_INTERNAL_ONLY=**SAMO interni modul**
SEC_ERROR_INVALID_KEY=Ključ ne podpira zahtevane operacije.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Digitalno potrdilo vsebuje nepoznano kritično razširitev.
SEC_ERROR_OLD_CRL=Nov CPS nima kasnejšega datuma kot trenutni.
SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT=Ni šifrirano ali podpisano: nimate še digitalnega potrdila za elektronsko pošto.
SEC_ERROR_NO_RECIPIENT_CERTS_QUERY=Ni šifrirano: nimate digitalnih potrdil za vse prejemnike.
SEC_ERROR_NOT_A_RECIPIENT=Dešifriranje ni možno: niste prejemnik ali pa ne morem najti ustreznega digitalnega potrdila in zasebnega ključa.
SEC_ERROR_PKCS7_KEYALG_MISMATCH=Dešifriranje ni možno: algoritem za šifriranje ključa se ne ujema z vašim digitalnim potrdilom.
SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE=Preverjanje podpisa ni uspelo: ne morem najti podpisovalca, preveč podpisovalcev najdenih ali pa so podatki neustrezni oziroma pokvarjeni.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_KEYALG=Nepodprt ali nepoznan algoritem ključa.
SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=Dešifriranje ni možno: sporočilo je šifrirano z uporabi nedovoljenega algoritma oziroma nedovoljeno dolžino ključa.
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_CARD=Fortezza kartica ni bila pravilno inicializirana. Odstranite jo in jo vrnite vašemu izdajatelju kartice.
XP_SEC_FORTEZZA_NO_CARD=Nisem našel Fortezza kartice.
XP_SEC_FORTEZZA_NONE_SELECTED=Fortezza kartica ni izbrana.
XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO=Prosimo, izberite osebnost, da dobite več podatkov o
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND=Osebnost ni najdena.
XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO=Ni dodatnih informacij o osebnosti.
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_PIN=Napačna PIN koda.
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=Inicializacija Fortezza osebnosti ni uspela.
SEC_ERROR_NO_KRL=KRL za ceritifikat te strani ni najden.
SEC_ERROR_KRL_EXPIRED=KRL za digitalno potrdilo te strani je potekel.
SEC_ERROR_KRL_BAD_SIGNATURE=KRL za digitalno potrdilo te strani ima nepravilen podpis.
SEC_ERROR_REVOKED_KEY=Ključ za digitalno potrdilo te strani je preklican.
SEC_ERROR_KRL_INVALID=Nov KRL vsebuje nepravilne podatke.
SEC_ERROR_NEED_RANDOM=varnostna knjižnica: potrebujem naključne podatke.
SEC_ERROR_NO_MODULE=varnostna knjižnica: noben izmed varnostnih modulov ne more izvesti zahtevane operacije.
SEC_ERROR_NO_TOKEN=Varnosta kratica ali žeton ne obstaja: potrebna je ponovna inicializacija ali je bila odstranjena.
SEC_ERROR_READ_ONLY=varnostna knjižnica: podatkovno bazo je mogoče samo brati.
SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=Niste izbrali žetona ali reže.
SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION=Digitalno potrdilo s tem vzdevkom že obstaja.
SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION=Ključ s tem vzdevkom že obstaja.
SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=napaka med kreiranjem varnega objekta
SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=napaka med kreiranjem prtljažnega objekta
XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=Ni možno odstraniti predstojnika
XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=Ni možno izbrisati privilegija
XP_JAVA_CERT_NOT_EXISTS_ERROR=Predstojnik nima digitalnega potrdila
SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM=Zahtevan algoritem ni dovoljen.
SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES=Napaka med poskusom izvoza digitalnega potrdila.
SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES=Napaka med poskusom uvoza digitalnega potrdila.
SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX=Uvoz ni možen. Napake med dešifriranjem. Datoteka je nepravilna.
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC=Uvoz ni možen. Napačen MAC. Napačno geslo ali pokvarjena datoteka.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_MAC_ALGORITHM=Uvoz ni možen. MAC algoritem ni podprt.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE=Uvoz ni možen. Podprta sta samo neokrnjenost gesla in zasebni načini.
SEC_ERROR_PKCS12_CORRUPT_PFX_STRUCTURE=Uvoz ni možen. Struktura datoteke je pokvarjena.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_PBE_ALGORITHM=Uvoz ni možen. Šifrirni algoritem ni podprt.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION=Uvoz ni možen. Različica datoteke ni podprta.
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT=Uvoz ni možen. Nepravilno zasebno geslo.
SEC_ERROR_PKCS12_CERT_COLLISION=Uvoz ni možen. Vzdevek že obstaja v podatkovni bazi.
SEC_ERROR_USER_CANCELLED=Uporabnik je izbral prekliči.
SEC_ERROR_PKCS12_DUPLICATE_DATA=Uvoz preklican, vnos v bazi že obstaja.
SEC_ERROR_MESSAGE_SEND_ABORTED=Sporočilo ni poslano.
SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE=Uporaba ključa digitalnega potrdila ne zadostuje za želeno operacijo.
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE=Tip digitalnega potrdila ni odobren za aplikacijo.
SEC_ERROR_CERT_ADDR_MISMATCH=Naslov v digitalnem potrdilu za podpis se ne ujema z naslovom v glavi sporočila.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_IMPORT_KEY=Uvoz ni možen. Napaka med poskusom uvoza zasebnega ključa.
SEC_ERROR_PKCS12_IMPORTING_CERT_CHAIN=Uvoz ni možen. Napaka med poskusom uvoza verige digitalnih potrdil.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_LOCATE_OBJECT_BY_NAME=Izvoz ni možen. Iskanje digitalnega potrdila ali ključa po vzdevku ni uspelo.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_EXPORT_KEY=Izvoz ni možen. Zasebnega ključa ni mogoče najti in izvoziti.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_WRITE=Izvoz ni možen. Datoteke za izvoz ni mogoče zapisati.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_READ=Uvoz ni možen. Datoteke za uvoz ni mogoče prebrati.
SEC_ERROR_PKCS12_KEY_DATABASE_NOT_INITIALIZED=Izvoz ni možen. Podatkovna baza ključev je pokvarjena ali izbrisana.
SEC_ERROR_KEYGEN_FAIL=Ne morem ustvariti para javnega in zasebnega ključa.
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD=Vnešeno geslo ni pravilno. Prosimo izberite drugačno geslo.
SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD=Staro geslo je vnešeno nepravilno. Poskusite znova.
SEC_ERROR_BAD_NICKNAME=Vzdevek digitalnega potrdila je že v uporabi.
SEC_ERROR_NOT_FORTEZZA_ISSUER=Vrstnikova FORTEZZA veriga vsebuje ne-FORTEZZA ceritifkat.
SEC_ERROR_CANNOT_MOVE_SENSITIVE_KEY=Ključa ni mogoče premakniti v režo, kjer se ga potrebuje.
SEC_ERROR_JS_INVALID_MODULE_NAME=Napačno ime modula.
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL=Napačna pot do modula/ime datoteke
SEC_ERROR_JS_ADD_MOD_FAILURE=Modula ni bilo mogoče dodati
SEC_ERROR_JS_DEL_MOD_FAILURE=Modula ni mogoče izbrisati
SEC_ERROR_OLD_KRL=Nov KRL nima kasnejšega datuma kot trenuten.
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT=Nov CKL ima drugega izdajatelja kot trenuten. Izbrišite trenuten CKL.
SEC_ERROR_CERT_NOT_IN_NAME_SPACE=Overitelj digitalnih potrdil nima dovoljenja za izdajo digitalnega potrdila s tem imenom.
SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID=Seznam preklicanih ključev za to digitalno potrdilo še ni veljaven.
SEC_ERROR_CRL_NOT_YET_VALID=Seznam preklicanih digitalnih potrdil za to digitalno potrdilo še ni veljaven.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CERT=Zahtevanega digitalnega potrdila ni mogoče najti.
SEC_ERROR_UNKNOWN_SIGNER=Digitalnega potrdila podpisnika ni mogoče najti.
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION=Naslov strežnika s stanjem digitalnega potrdila je v nepravilnem formatu.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE=OCSP odziva ni mogoče v celti dešifrirati; je nepoznanega tipa.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_HTTP_RESPONSE=OSCP strežnik je vrnil nepričakovane/neveljavne HTTP podatke.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_REQUEST=OCSP strežnik je zahtevek zavrnil kot pokvarjen ali nepravilno oblikovan.
SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR=OSCP strežnik je naletel na notranjo napako.
SEC_ERROR_OCSP_TRY_SERVER_LATER=OCSP strežnik predlaga, da ponovno poskusite kasneje.
SEC_ERROR_OCSP_REQUEST_NEEDS_SIG=OCSP strežnik zahteva podpis za ta zahtevek.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_REQUEST=OCSP strežnik je ta zahtevek zavrnil kot nepooblaščenega,
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_STATUS=OCSP strežnik je vrnil neprepoznano stanje.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT=OCSP strežnik nima stanja za ta digitalno potrdilo.
SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED=Pred to operacijo morate omogočiti OCSP.
SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=Pred to operacijo morate nastaviti privzeti odzivnik OCSP.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_RESPONSE=Odziv strežnika OCSP je pokvarjen ali nepravilno oblikovan.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE=Podpisnik odziva OCSP ni pooblaščen za dajanje stanja temu digitalnemu potrdilu.
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE=OCSP odziv še ni veljaven (vsebuje prihodnji datum).
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE=OCSP odziv vsebuje pretečene podatke.
SEC_ERROR_DIGEST_NOT_FOUND=CMS ali PKCS #7 Digest nista najdena v podpisanem sporočilu.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE=Tipi sporočila CMS ali PKCS #7 niso podprti.
SEC_ERROR_MODULE_STUCK=PKCS #11 modula ni mogoče odstraniti, ker se še vedno uporablja.
SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Dešifriranje podatkov ASN.1 ni uspelo. Navedena predloga je nepravilna.
SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=Ujemajoč CPS ni najden.
SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Poskusili ste uvoziti digitalno potrdilo z istim izdajatljem in serijsko številko kot obstoječe digitalno potrdilo, ki pa ni isto.
SEC_ERROR_BUSY=NSS se ne more zaustaviti. Objekti so še zmeraj v uporabi.
SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=DER-šifrirano sporočilo je vsebovalo dodatne neuporabljene podatke.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Nepodprta eliptična krivulja.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Nepodprta oblika točke eliptične krivulje.
SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Nepoznan identifikator objekta.
SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=Nepravilen OCSP digitalnega potrdila za podpis v OCSP odzivu.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL=Digitalno potrdilo je preklicano v seznamu preklicanih digitalnih potrdil.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP=Izdajateljev OCSP odzivnik sporoča, da je digitalno potrdilo preklicano.
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION=Seznam preklicanih digitalnih potrdil ima nepoznano številko različice.
SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION=Izdajateljev seznam preklicanih digitalnih potrdil V1 vsebuje kritično razširitev.
SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Izdajateljev seznam preklicanih digitalnih potrdil V2 vsebuje nepoznano kritično razširitev.
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=Naveden neznan tip objekta.
SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=PKCS #11 gonilnik krši specifikacije na nezdružljiv način.
SEC_ERROR_NO_EVENT=V tem trenutku ni na voljo novega dogodka za režo.
SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=CPS že obstaja.
SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=NSS ni inicializiran.
SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=Operacija ni uspela ker PKCS#11 žeton ni prijavljen.
SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=Nastavljeno digitalno potrdilo OCSP odzivnika ni pravilno.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=OCSP odziv ima nepravilen podpis.
SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS=Iskanje veljavnosti digitalnega potrdila je preseglo omejitve iskanja.
SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=Mapiranje politike vsebuje vse politike
SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=Veriga digitalnih potrdil ima neveljavno politiko
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=Neznana vrsta lokacije v razširitvi certifikata AIA
SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=Strežnik je vrnil napačen odgovor HTTP
SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Strežnik je vrnil napačen odgovor LDAP
SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Neuspešno šifriranje podatkov z ASN1
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=Napačna lokacija dostopa do podatkov v razširitvi digitalnega potrdila
SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=Med preverjanjem veljavnosti digitalnega potrdila je prišlo do napake Libpkix.
SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=Modul PKCS #11 je vrnil CKR_GENERAL_ERROR, torej je prišlo do napake, ki se je ne da odpraviti.
SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=Modul PKCS #11 je vrnil CKR_FUNCTION_FAILED, torej zahtevane funkcije ni bilo mogoče izvesti. Ponovitev iste operacije bi lahko bila uspešna.
SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=Modul PKCS #11 je vrnil CKR_DEVICE_ERROR, torej je prišlo do napake žetona ali reže.
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Neznana metoda dostopa do podatkov v razširitvi digitalnega potrdila.
SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Napaka pri poskusu uvoza CRL.
SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Geslo je poteklo. 
SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Geslo je zaklenjeno.
SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Neznana napaka PKCS #11.
SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=Neznan ali nepodprt URL v imenu točke za širjenje CRL.
SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Sporočilo je bil podpisano s pomočjo algoritma za podpise, ki je iz varnostnih razlogov onemogočen.
MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE=Strežnik uporablja opredeljevanje ključev (HPKP), vendar ni bilo mogoče sestaviti zaupanja vredne verige digitalnih potrdil, ki bi ustrezala. Zlorab opredeljevanja ključev ni mogoče zavrniti.
MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY=Strežnik uporablja digitalno potrdilo z razširitvijo osnovnih omejitev, kar ga predstavlja kot overitelja. V primeru pravilno izdanega digitalnega potrdila se to ne bi smelo zgoditi.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=Strežnik uporablja digitalno potrdilo z velikostjo ključa, ki je premajhna za vzpostavitev varne povezave.
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA=Potrdilo X.509 različice 1, ki ni sidro zaupanja, je bilo uporabljeno za izdajo potrdila strežnika. Potrdila X.509 različice 1 so zastarela in niso primerna za podpisovanje drugih potrdil.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE=Strežnik uporablja digitalno potrdilo, ki še ni veljavno.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Za izdajo digitalnega potrdila strežnika je bilo uporabljeno potrdilo, ki še ni veljavno.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH=Algoritem za podpise v polju podpisa digitalnega potrdila se ne ujema z algoritmom v njegovem polju signatureAlgorithm.
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING=Odgovor OCSP ne vsebuje stanja digitalnega potrdila, ki se preverja.
MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG=Strežnik uporablja digitalno potrdilo, ki ima predolgo veljavnost.
MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING=Manjka zahtevana lastnost TLS.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING=Strežnik je predstavil potrdilo,ki vsebuje neveljavno kodiranje celega števila. Pogosti vzroki so negativne serijske številke, negativni moduli RSA in kodiranja, ki so daljša, kot je potrebno.
MOZILLA_PKIX_ERROR_EMPTY_ISSUER_NAME=Strežnik uporablja digitalno potrdilo s praznim enoličnim imenom izdajatelja.
MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED=Dodatna omejitev politike pri preverjanju digitalnega potrdila je spodletela.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT=Digitalno potrdilo ni vredno zaupanja, ker se je samo podpisalo.