dom/chrome/layout/layout_errors.properties
author Lan Glad <upwinxp@gmail.com>
Tue, 07 Feb 2023 20:33:30 +0000
changeset 4219 80c868d938a9fcfcd07acd6cc7263f753eaea9ea
parent 4113 28e36db21308f1c27167f1920bb459c0f8c48558
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovenian (sl) localization of Firefox Co-authored-by: Lan Glad <upwinxp@gmail.com> Co-authored-by: Matjaž Horvat <matjaz.horvat@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

ImageMapRectBoundsError=Atribut "coords" oznake <area shape="rect"> nima oblike "levo,zgoraj,desno,spodaj".
ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=Atribut "coords" oznake <area shape="circle"> nima oblike "središče-x,središče-y,polmer".
ImageMapCircleNegativeRadius=Atribut "coords" oznake <area shape="circle"> ima negativen polmer.
ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=Atribut "coords" oznake <area shape="poly"> nima oblike "x1,y1,x2,y2 …".
ImageMapPolyOddNumberOfCoords=Atributu "coords" oznake <area shape="poly"> manjka zadnja koordinata "y" (pravilna oblika je "x1,y1,x2,y2 …").

TablePartRelPosWarning=Relativni položaj vrstic in skupin vrstic v tabeli je zdaj podprt. To stran bo morda potrebno posodobiti, saj lahko predvideva, da ta možnost nima učinka.

ScrollLinkedEffectFound3=Ta stran očitno uporablja učinek nameščanja, povezanega z drsnikom, kar morda ne bo delovalo dobro v kombinaciji z asinhronim pomikanjem. Za podrobnosti si oglejte https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html in se pridružite razpravi o povezanih orodjih in značilnostih!

## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea):
## %1$S is an integer value of the area of the frame
## %2$S is an integer value of the area of a limit based on the viewport size
CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea=Animacije ni mogoče zagnati v sestavljalniku, ker je območje okvirja (%1$S) preveliko v primerjavi z vidnim poljem (večje od %2$S)
## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
## (%3$S, %4$S) is a pair of integer values of a limit based on the viewport size
## (%5$S, %6$S) is a pair of integer values of an absolute limit
CompositorAnimationWarningContentTooLarge2=Animacije ni mogoče izvajati v sestavljalniku, ker je velikost okvirja (%1$S, %2$S) prevelika glede na vidno polje (večja od (%3$S, %4$S)) ali večja od največje dovoljene vrednosti (%5$S, %6$S)
## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden):
## 'backface-visibility: hidden' is a CSS property, don't translate it.
CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden=Animacij prehodov ‘backface-visibility: hidden’ ni mogoče zagnati v sestavljalniku
## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformSVG,
##          CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties,
##          CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations,
##          CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive,
##          CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive):
## 'transform' and 'opacity' mean CSS property names, don't translate it.
CompositorAnimationWarningTransformSVG=Animacij ‘transform’ na gradnikih s prehodi SVG ni mogoče zagnati v sestavljalniku
CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties=Animacij ‘transform’ ni mogoče zagnati v sestavljalniku, kadar so animirane geometrijske vrednosti na istem gradniku ob istem času
CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations=Animacije ‘transform’ ni mogoče izvajati v sestavljalniku, ker bi morala biti sinhronizirana z animacijami geometrijskih lastnosti, ki so se začele ob istem času
CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive=Animacije ni mogoče zagnati v sestavljalniku, ker sličica ni bila označena kot aktivna za animacijo ‘transform’
CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive=Animacije ni mogoče zagnati v sestavljalniku, ker sličica ni bila označena kot aktivna za animacijo ‘opacity’
CompositorAnimationWarningHasRenderingObserver=Animacije ni mogoče zagnati v sestavljalniku, ker element uporablja opazovalce izrisovanja (-moz-element ali izrezovanje/prikrivanje SVG)
CompositorAnimationWarningHasCurrentColor=Animacij ‘background-color’ ni mogoče zagnati v sestavljalniku s ključno sličico ‘current-color’.

## LOCALIZATION NOTE: Do not translate zoom, calc(), "transform", "transform-origin: 0 0"
ZoomPropertyWarning=Ta stran uporablja nestandardno lastnost »zoom«. Razmislite o uporabi calc() v ustreznih vrednostih lastnosti ali o uporabi »transform« skupaj s »transform-origin: 0 0«.

## LOCALIZATION NOTE(PrincipalWritingModePropagationWarning):
## Do not translate <html>, <body>, CSS, "writing-mode", "direction", "text-orientation", :root, and "The Principal Writing Mode" because they are technical terms.

## LOCALIZATION NOTE(ScrollAnchoringDisabledInContainer):
## %1$S is an integer value with the total number of adjustments
## %2$S is a floating point value with the average distance adjusted
## %3$S is a floating point value with the total adjusted distance

ForcedLayoutStart=Postavitev strani je bila prisilno izvedena, preden se je v celoti naložila. Če se slogovne priloge še niso naložile, se lahko pojavi neoblikovana vsebina.