dom/chrome/layout/htmlparser.properties
author Rok Žerdin <rok.zerdin1990@gmail.com>
Fri, 26 Feb 2021 19:26:07 +0100
changeset 3449 14e2877fcc59fa1c07b35ef073480dfbf2c521eb
parent 2569 3466b8e688e8b0296a827dc23d53c8bd47ba1379
permissions -rw-r--r--
Bug 1690573 - Port Report Site Issue WebExtension strings to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Encoding warnings and errors
EncNoDeclarationFrame=Kodiranje znakov za uokvirjeni dokument ni določeno. Dokument je lahko videti drugačen, če je prikazan brez dokumenta, v katerega je uokvirjen.
EncNoDeclarationPlain=Kodiranje znakov za dokument z navadnim besedilom ni definirano. V nekaterih nastavitvah brskalnika bo besedilo videti popačeno, če dokument vsebuje znake, ki niso v območju US-ASCII. Kodiranje znakov datoteke je potrebno definirati v protokolu prenosa ali pa mora datoteka vsebovati bajtno oznako kot kodirni podpis.
EncNoDeclaration=Kodiranje znakov za dokument HTML ni definirano. V nekaterih nastavitvah brskalnika bo besedilo videti popačeno, če dokument vsebuje znake, ki niso v območju US-ASCII. Kodiranje znakov strani je potrebno definirati v dokumentu samem ali pa v protokolu prenosa. 
EncLateMetaFrame=Najave kodiranja znakov v uokvirjenem dokumentu HTML med predogledom prvih 1024 bajtov datoteke ni bilo mogoče najti. Če bo dokument prikazan brez strani, ki ga uokvirja, se bo stran samodejno znova naložila. Najavo kodiranja znakov je potrebno prestaviti v prvih 1024 bajtov datoteke.
EncLateMeta=Najave kodiranja znakov v uokvirjenem dokumentu HTML med predogledom prvih 1024 bajtov datoteke ni bilo mogoče najti. Če bo dokument prikazan v brskalniku, ki je drugače nastavljen, se bo stran samodejno naložila znova. Najavo kodiranja znakov je potrebno prestaviti v prvih 1024 bajtov datoteke.
EncLateMetaReload=Stran se je samodjno ponovno naložila, ker najave kodiranja znakov v dokumentu HTML med predogledom prvih 1024 bajtov datoteke ni bilo mogoče najti. Najavo kodiranja znakov je potrebno prestaviti v prvih 1024 bajtov datoteke.
EncLateMetaTooLate=Najava kodiranja znakov dokumenta se je pojavila prepozno, da bi jo bilo mogoče upopštevati. Prestaviti jo je treba v prvih 1024 bajtov datoteke.
EncMetaUnsupported=Kodiranje znakov dokumenta HTML, definirano s pomočjo oznake meta, ni podprto. 
EncProtocolUnsupported=Kodiranje znakov dokumenta HTML, definirano v protokolu prenosa, ni podprto. Najava je prezrta.
EncBomlessUtf16=Osnovno latinsko besedilo uporablja kodiranje UTF-16 brez bajtne oznake in najave protokola prenosa. Kodiranje te vsebine z UTF-16 je neučinkovito, kodiranje znakov pa mora biti najavljeno v vsakem primeru.
EncMetaUtf16=V oznaki meta je bilo najavljeno kodiranje znakov UTF-16. Najava je obravnavana kot UTF-8.
EncMetaUserDefined=V oznaki meta je bilo najavljeno kodiranje znakov x-user-defined. Najava je bila obravnavana kot windows-1252 zaradi združljivosti z napačno kodiranimi mednarodnimi starejšimi pisavami. Na strani priporočamo uporabo Unicode.

# The bulk of the messages below are derived from
# https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
# which is available under the MIT license.

# Tokenizer errors
errGarbageAfterLtSlash=Smeti po “</”.
errLtSlashGt=Naletel na “</>”. Verjetni vzroki: neubežan “<” (ubežite z “&lt;”) ali zatipkana končna oznaka.
errCharRefLacksSemicolon=Sklic na znak se ne konča s podpičjem.
errNoDigitsInNCR=V sklicu na število ni števk.
errGtInSystemId=“>” v sistemskem identifikatorju.
errGtInPublicId=“>” v javnem identifikatorju.
errNamelessDoctype=doctype brez imena.
errConsecutiveHyphens=Zaporedni vezaji ne zaključujejo komentarja. Znotraj komentarja ni dovoljena uporaba “--”, ampak npr. “- -”.
errPrematureEndOfComment=Prezgodnji zaključek komentarja. Za pravilen zaključek komentarja uporabite “-->”.
errBogusComment=Napačen komentar.
errUnquotedAttributeLt=“<” v vrednosti atributa brez narekovajev. Verjeten vzrok: manjka “>” neposredno spredaj.
errUnquotedAttributeGrave=“`” v vrednosti atributa brez narekovajev. Verjeten vzrok: uporaba napačnega znaka za narekovaj.
errUnquotedAttributeQuote=Narekovaj v vrednosti atributa brez narekovajev. Verjetna vzroka: med atributi ni presledkov ali iskana poizvedba URL v vrednosti atributa nima narekovajev.
errUnquotedAttributeEquals=“=” v vrednosti atributa brez narekovajev. Verjetna vzroka: med atributi ni presledkov ali iskana poizvedba URL v vrednosti atributa nima narekovajev.
errSlashNotFollowedByGt=Poševnici neposredno ne sledi “>”.
errNoSpaceBetweenAttributes=Med atributi ni presledkov.
errUnquotedAttributeStartLt=“<” na začetku vrednosti atributa brez narekovajev. Verjeten vzrok: manjka “>” neposredno spredaj.
errUnquotedAttributeStartGrave=“`” na začetku vrednosti atributa brez narekovajev. Verjeten vzrok: uporaba napačnega znaka za narekovaj.
errUnquotedAttributeStartEquals=“=” na začetku vrednosti atributa brez narekovajev. Verjeten vzrok: odvečen dvojni enačaj.
errAttributeValueMissing=Manjka vrednost atributa.
errBadCharBeforeAttributeNameLt=Naletel na “<”, pričakoval pa ime atributa. Verjeten vzrok: manjka “>” neposredno spredaj.
errEqualsSignBeforeAttributeName=Naletel na “=”, pričakoval pa ime atributa. Verjeten vzrok: manjka ime atributa.
errBadCharAfterLt=Napačen znak za “<”. Verjeten vzrok: neubežan “<”. Poskušaj ubežati z “&lt;”.
errLtGt=Naletel na “<>”. Verjetni vzroki: neubežan “<” (ubežite z “&lt;”) ali zatipkana začetna oznaka.
errProcessingInstruction=Naletel na “<?”. Verjeten vzrok: poskus uporabe ukaza za obdelavo XML v HTML. (HTML ne podpira ukazov XML.)
errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference=Niz za “&” je bil razumljen kot znakovni sklic. (“&” bi bilo verjetno treba ubežati kot “&amp;”.)
errNotSemicolonTerminated=Poimenovani znakovni sklic ni zaključen s podpičjem. (Ali pa bi bilo treba “&” ubežati kot “&amp;”.)
errNoNamedCharacterMatch=“&” ne začenja znakovnega sklica. (“&” bi bilo verjetno treba ubežati kot “&amp;”.)
errQuoteBeforeAttributeName=Naletel na narekovaj, pričakoval pa ime atributa. Verjeten vzrok: manjka “=” neposredno spredaj.
errLtInAttributeName=“<” v imenu atributa. Verjeten vzrok: manjka “>” neposredno spredaj.
errQuoteInAttributeName=Narekovaj v imenu atributa. Verjeten vzrok: nekje pred tem mestom manjka narekovaj.
errExpectedPublicId=Pričakovan javni identifikator, vendar se je doctype končal.
errBogusDoctype=Napačen doctype.
maybeErrAttributesOnEndTag=Končna oznaka ima atribute.
maybeErrSlashInEndTag=Odvečen “/” ob koncu končne oznake.
errNcrNonCharacter=Znakovni sklic se razširja v ne-znak.
errNcrSurrogate=Znakovni sklic se razširja v nadomestni znak.
errNcrControlChar=Znakovni sklic se razširja v krmilni znak.
errNcrCr=Numerični znakovni sklic se je razširil v prehod v novo vrstico.
errNcrInC1Range=Numerični znakovni sklic se je razširil v krmilno območje C1.
errEofInPublicId=Konec datoteke znotraj javnega identifikatorja.
errEofInComment=Konec datoteke znotraj komentarja.
errEofInDoctype=Konec datoteke znotraj doctypea.
errEofInAttributeValue=Konec datoteke znotraj vrednosti atributa. Oznaka prezrta.
errEofInAttributeName=Konec datoteke znotraj imena atributa. Oznaka prezrta.
errEofWithoutGt=Naletel na konec datoteke, ne da bi se predhodna oznaka končala z “>”. Oznaka prezrta.
errEofInTagName=Naletel na konec datoteke, pričakoval pa ime oznake. Oznaka prezrta.
errEofInEndTag=Konec datoteke znotraj končne oznake. Oznaka prezrta.
errEofAfterLt=Konec datoteke po “<”.
errNcrOutOfRange=Znakovni sklic izven obsega dovoljenih znakov Unicode.
errNcrUnassigned=Znakovni sklic se razširja v trajno nedodeljeno točko kode.
errDuplicateAttribute=Podvojen atribut.
errEofInSystemId=Konec datoteke znotraj sistemskega identifikatorja.
errExpectedSystemId=Pričakovan sistemski identifikator, vendar se je doctype končal.
errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Pred imenom doctypea manjka presledek.
errHyphenHyphenBang=Naletel na “--!” v komentarju.
errNcrZero=Znakovni sklic se razširja v ničlo.
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Med ključno besedo doctypea “SYSTEM” in narekovajem ni presledka.
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Med javnimi in sistemskimi identifikatorji doctypea ni presledka.
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Med ključno besedo doctypea “PUBLIC” in narekovajem ni presledka.

# Tree builder errors
errDeepTree=Drevo dokumenta je pregloboko. Drevo bo izravnano na 513 elementov.
errStrayStartTag2=Odvečna začetna oznaka “%1$S”.
errStrayEndTag=Odvečna končna oznaka “%1$S”.
errUnclosedElements=Končna oznaka “%1$S” najdena, vendar obstajajo odprti elementi.
errUnclosedElementsImplied=Končna oznaka “%1$S” nakazana, vendar obstajajo odprti elementi.
errUnclosedElementsCell=Implicitno zaprta celica v tabeli, vendar obstajajo odprti elementi.
errStrayDoctype=Odvečen doctype.
errAlmostStandardsDoctype=Skoraj standarden doctype. Pričakovan “<!DOCTYPE html>”.
errQuirkyDoctype=Vzvratno združljiv (quirky) doctype. Pričakovan “<!DOCTYPE html>”.
errNonSpaceInTrailer=Ne-presledek v zaključku strani.
errNonSpaceAfterFrameset=Ne-presledek za “frameset”.
errNonSpaceInFrameset=Ne-presledek v “frameset”.
errNonSpaceAfterBody=Ne-presledek za telesom.
errNonSpaceInColgroupInFragment=Ne-presledek v “colgroup” med razčlenjevanjem odlomka.
errNonSpaceInNoscriptInHead=Ne-presledek znotraj “noscript” v “head”.
errFooBetweenHeadAndBody=Element “%1$S” med “head” in “body”.
errStartTagWithoutDoctype=Začetna oznaka preden doctypeom. Pričakovan “<!DOCTYPE html>”.
errNoSelectInTableScope=Brez “select” v območju tabele.
errStartSelectWhereEndSelectExpected=Začetna oznaka “select” na mestu končne oznake.
errStartTagWithSelectOpen=Začetna oznaka “%1$S” ob odprtem “select”.
errBadStartTagInHead2=Napačna začetna oznaka “%1$S” v “head”.
errImage=Naletel na začetno oznako “image”.
errFooSeenWhenFooOpen=Naletel na začetno oznako “%1$S”, ampak element iste vrste je že odprt.
errHeadingWhenHeadingOpen=Naslov ne more biti otrok drugega naslova.
errFramesetStart=Naletel na začetno oznako za “frameset”.
errNoCellToClose=Ni celice za zapiranje.
errStartTagInTable=Naletel na začetno oznako “%1$S” v “table”.
errFormWhenFormOpen=Naletel na začetno oznako “form”, vendar aktiven element “form” že obstaja. Gnezdenje form ni dovoljeno. Oznaka prezrta.
errTableSeenWhileTableOpen=Naletel na začetno oznako za “table”, vendar je predhodna “table” še vedno odprta.
errStartTagInTableBody=Začetna oznaka “%1$S” v telesu tabele.
errEndTagSeenWithoutDoctype=Naletel na končno oznako pred doctypeom. Pričakovan “<!DOCTYPE html>”.
errEndTagAfterBody=Naletel na končno oznako, potem ko je bil “body” že zaprt.
errEndTagSeenWithSelectOpen=Končna oznaka “%1$S” ob odprtem “select”.
errGarbageInColgroup=Smeti v odlomku “colgroup”.
errEndTagBr=Končna oznaka “br”.
errNoElementToCloseButEndTagSeen=Manjka element “%1$S”, in sicer pred končno oznako “%1$S”.
errHtmlStartTagInForeignContext=Začetna oznaka HTML “%1$S” v tujem imenskem prostoru.
errTableClosedWhileCaptionOpen=Oznaka “table” zaprta, vendar je “caption” še vedno odprt.
errNoTableRowToClose=V tabeli ni vrstice za zapiranje.
errNonSpaceInTable=Ne-presledki na napačnem mestu znotraj table.
errUnclosedChildrenInRuby=Nezaprti otroci v “ruby”.
errStartTagSeenWithoutRuby=Naletel na začetno oznako “%1$S”, ne da bi bil element “ruby” odprt.
errSelfClosing=Samodejno zapiranje (“/>”) uporabljeno na ne-praznem elementu HTML. Poševnica prezrta, obravnava kot začetna oznaka.
errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Nezaprti elementi na skladu.
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=Končna oznaka “%1$S” ne ustreza imenu trenutno odprtega elementa (“%2$S”).
errEndTagViolatesNestingRules=Končna oznaka “%1$S” krši pravila gnezdenja.
errEndWithUnclosedElements=Naletel na končno oznako za “%1$S”, vendar obstajajo nezaprti elementi.