chat/irc.properties
author Lan Glad <upwinxp@gmail.com>
Wed, 29 Jun 2022 14:02:44 +0000
changeset 3969 8cbeaa667088297049ef39504efc281805324f2c
parent 1737 dccae2a8de4b9cc9933ad245505639f50e89d959
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovenian (sl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Lan Glad <upwinxp@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=vzdevek

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Povezava s strežnikom je prekinjena
connection.error.timeOut=Povezava je potekla
connection.error.invalidUsername=Uporabniško ime %S ni dovoljeno
connection.error.invalidPassword=Neveljavno geslo strežnika
connection.error.passwordRequired=Zahtevano je geslo

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Kanal
joinChat.password=_Geslo

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Strežnik
options.port=Vrata
options.ssl=Uporabi SSL
options.encoding=Nabor znakov
options.quitMessage=Sporočilo ob končanju
options.partMessage=Sporočilo ob zapuščanju
options.showServerTab=Prikaži sporočila iz strežnika
options.alternateNicks=Nadomestni vzdevki

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S uporablja "%2$S".
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Čas za %1$S je %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S &lt;dejanje za izvedbo&gt;: Izvedi dejanje.
command.ban=%S &lt;vzdevek!uporabnik@gostiteljt&gt;: Izobči uporabnike, ki se ujemajo z določenem vzorcem.
command.ctcp=%S &lt;vzdevek&gt; &lt;sporočilo&gt;: Pošlji sporočilo CTCP za imenovani vzdevek.
command.chanserv=%S &lt;ukaz&gt;: Pošlji ukaz za ChanServ.
command.deop=%S &lt;vzdevek1&gt;[,&lt;vzdevek2&gt;]*: Odvzemi nekomu stanje operaterja kanala. Morate biti operater kanala, da to lahko storite.
command.devoice=%S &lt;vzdevek1&gt;[,&lt;vzdevek2&gt;]*: Odvzemi nekomu stanje za glas na kanalu, da ne pride do besede, če je kanal moderiran (+ m). Morate biti operater kanala, da to lahko storite.
command.invite2=%S &lt;vzdevek&gt;[ &lt;vzdevek&gt;]* [&lt;kanal&gt;]: Povabi enega ali več imenovanih oseb, da se vam pridruži(jo) v trenutnem kanalu ali pridruži(jo) določenemu kanalu.
command.join=%S &lt;klepetalnica1&gt;[ &lt;ključ1&gt;][,&lt;klepetalnica2&gt;[ &lt;ključ2&gt;]]*: Vnesite enega ali več kanalov, po potrebi s ključem kanala za vsakega od njih.
command.kick=%S &lt;vzdevek&gt; [&lt;sporočilo&gt;]: Odstranite imenovano osebo s kanala. Morate biti operater kanala, da to lahko storite.
command.list=%S: Prikaži seznam klepetalnic v omrežju. Pozor, nekateri strežniki vas lahko odklopijo, če boste to poskusili.
command.memoserv=%S &lt;ukaz&gt;: Pošlji ukaz na MemoServ.
command.modeUser2=%S &lt;vzdevek&gt; [(+|-)&lt;način&gt;]: Dobi, nastavi ali odstrani nastavitev uporabniškega načina.
command.modeChannel2=%S [&lt;kanal&gt;] [(+|-)&lt;nov način&gt; [&lt;parameter&gt;][,&lt;parameter&gt;]*]: Dobi, nastavi ali odstrani nastavitev načina kanala.
command.msg=%S &lt;vzdevek&gt; &lt;sporočilo&gt;: Pošlji zasebno sporočilo uporabniku (namesto kanalu).
command.nick=%S &lt;nov vzdevek&gt;: Spremeni vzdevek.
command.nickserv=%S &lt;ukaz&gt;: Pošlji ukaz na NickServ.
command.notice=%S &lt;cilj&gt; &lt;sporočilo&gt;: Pošlji obvestilo uporabniku ali kanalu.
command.op=%S &lt;vzdevek1&gt;[,&lt;vzdevek2&gt;]*: Podeli nekomu stanje operaterja kanala. Morate biti operater kanala, da to lahko storite.
command.operserv=%S &lt;ukaz&gt;: Pošlji ukaz na OperServ.
command.part=%S [sporočilo]: Zapusti trenutni kanal, po želji s sporočilom.
command.ping=%S [&lt;vzdevek&gt;]: Vpraša, koliko zakasnitve ima uporabnik (ali strežnik, če uporabnik ni naveden).
command.quit=%S &lt;sporočilo&gt;: Prekini povezavo s strežnikom, po želji s sporočilom.
command.quote=%S &lt;ukaz&gt;: Pošlji strežniku surov ukaz.
command.time=%S: Prikaže trenutni krajevni čas na strežniku IRC.
command.topic=%S [&lt;Nova tema&gt;]: Nastavi temo tega kanala.
command.umode=%S (+|-)&lt;nov način&gt;: Vklopi oz. izklopi uporabniški način.
command.version=%S &lt;vzdevek&gt;: Zahtevaj različico uporabnikovega odjemalca.
command.voice=%S &lt;vzdevek1&gt;[,&lt;vzdevek2&gt;]*: Podeli nekomu glasovno stanje na kanalu. Morate biti operater kanala, da to lahko storite.
command.whois2=%S [&lt;vzdevek&gt;]: Dobi podatke o uporabniku.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] je vstopil v klepetalnico.
message.rejoined=Ponovno ste se pridružili klepetalnici.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=%1$S%2$S vas je izločil.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%2$S%3$S je izločil %1$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Način %1$S za %2$S je nastavil %3$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Način kanala %1$S je nastavil %2$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Vaš način je %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Navedenega vzdevka ni bilo mogoče uporabiti. Vaš vzdevek ostaja %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Zapustili ste klepetalnico (zapustitev%1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S je zapustil klepetalnico (zapustitev%2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S je zapustil klepetalnico (končanje%2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S vas je povabil v %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S je bil uspešno povabljen v %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S je že v %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S je bil poklican.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=Podatki WHOIS za %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S ni povezan. Podatki WHOWAS za %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\u0020  %1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S je neznan vzdevek.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S je spremenil geslo kanala v %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S je odstranil geslo kanala.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Uporabniki, ki so povezani iz naslednjih mest, so bili izobčeni iz %S:
message.noBanMasks=Ni izobčenih mest za %S.
message.banMaskAdded=Uporabnike, povezane iz mest, ki ustrezajo %1$S, je izobčil %2$S.
message.banMaskRemoved=Uporabnike, povezane iz mest, ki ustrezajo %1$S, niso več izobčeni s strani %2$S.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Odgovor ping od %1$ S v #2 milisekundi.;Odgovor ping od %1$ S v #2 milisekundah;Odgovor ping od %1$S v #2 milisekundah.;Odgovor ping od %1$ S v #2 milisekundah.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Ni kanala: %S.
error.tooManyChannels=Ne morete se pridružiti %S, ker ste že v preveč kanalih.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Vzdevek se že uporablja, zato je bil spremenjen v %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=Vzdevek %S ni dovoljen.
error.banned=S tega strežnika ste bili izobčeni.
error.bannedSoon=S tega strežnika boste kmalu izobčeni.
error.mode.wrongUser=Ne morete spremeniti načina za druge uporabnike.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S ni povezan.
error.wasNoSuchNick=Vzdevek %S ne obstaja
error.noSuchChannel=Kanal %S ne obstaja.
error.unavailable=%S trenutno ni na voljo.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Iz %S ste bili izobčeni.
error.cannotSendToChannel=Kanalu %S ne morete pošiljati sporočil.
error.channelFull=Kanal %S je poln.
error.inviteOnly=Za pridružitev %S morate biti povabljeni.
error.nonUniqueTarget=%S ni edinstven uporabnik@gostitelj ali kratko ime, ali pa ste se poskusili prijaviti na preveč kanalov naenkrat.
error.notChannelOp=Niste operater kanala za %S.
error.notChannelOwner=Niste lastnik kanala za %S.
error.wrongKey=Ni se mogoče pridružiti %S, ker je geslo za kanal neveljavno.
error.sendMessageFailed=Med pošiljanjem vašega zadnjega sporočila je prišlo da napake. Poizkusite znova, ko bo povezava spet vzpostavljena.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Kanalu %1$S se ne morete pridružiti in ste bili preusmerjeni v %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode='%S' ni veljaven uporabniški način na tem strežniku.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Ime
tooltip.server=Povezan s/z
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Povezan od
tooltip.registered=Registriran
tooltip.registeredAs=Registriran kot
tooltip.secure=Uporaba varne povezave
# The away message of the user
tooltip.away=Odsoten
tooltip.ircOp=Operater IRC
tooltip.bot=Robot
tooltip.lastActivity=Zadnja dejavnost
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=Pred %S
tooltip.channels=Trenutno na

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Da
no=Ne