browser/browser/migration.ftl
author Lan Glad <upwinxp@gmail.com>
Tue, 27 Sep 2022 14:22:05 +0000
changeset 4069 4f730a196d0b716181f0c05418705df803b19849
parent 3930 fd501f74082d396ec5a9ef8c7e8a590deb821180
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovenian (sl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Lan Glad <upwinxp@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

migration-wizard =
  .title = Čarovnik za uvoz

import-from =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Uvozi možnosti, zaznamke, zgodovino, gesla in ostale podatke iz:
    *[other] Uvozi nastavitve, zaznamke, zgodovino, gesla in ostale podatke iz:
  }

import-from-bookmarks = Uvozi zaznamke iz:
import-from-ie =
  .label = Microsoft Internet Explorerja
  .accesskey = M
import-from-edge =
  .label = Microsoft Edga
  .accesskey = E
import-from-edge-legacy =
  .label = Microsoft Edga (starejše različice)
  .accesskey = s
import-from-edge-beta =
  .label = Microsoft Edge Beta
  .accesskey = B
import-from-nothing =
  .label = Ne uvozi ničesar
  .accesskey = N
import-from-safari =
  .label = Safarija
  .accesskey = S
import-from-brave =
  .label = Brava
  .accesskey = B
import-from-canary =
  .label = Chrome Canaryja
  .accesskey = n
import-from-chrome =
  .label = Chroma
  .accesskey = C
import-from-chrome-beta =
  .label = Chroma Beta
  .accesskey = B
import-from-chrome-dev =
  .label = Chroma Dev
  .accesskey = D
import-from-chromium =
  .label = Chromiuma
  .accesskey = u
import-from-firefox =
  .label = Firefoxa
  .accesskey = X
import-from-360se =
  .label = 360 Secure Browser
  .accesskey = 3

no-migration-sources = Ni bilo mogoče najti nobenega programa z zaznamki, zgodovino ali gesli za uvoz.

import-source-page-title = Uvoz nastavitev in podatkov
import-items-page-title = Možnosti uvoza

import-items-description = Izberite, kaj želite uvoziti:

import-permissions-page-title = Dajte { -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } dovoljenja

# Do not translate "Bookmarks.plist"; the file name is the same everywhere.
import-permissions-description = macOS zahteva, da { -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } izrecno dovolite odstop do Safarijevih zaznamkov. Kliknite "Continue" in na plošči "File Open", ki se pojavi, izberite datoteko "Bookmarks.plist".

import-migrating-page-title = Uvoz ...

import-migrating-description = Trenutno se uvaža ...

import-select-profile-page-title = Izbira profila

import-select-profile-description = Uvoz je možen iz naslednjih profilov:

import-done-page-title = Konec uvoza

import-done-description = Uspešno je bilo uvoženo naslednje:

import-close-source-browser = Pred nadaljevanjem se prepričajte, da je izbrani brskalnik zaprt.

source-name-ie = Internet Explorer
source-name-edge = Microsoft Edge
source-name-chrome = Google Chrome

imported-safari-reading-list = Bralni seznam (iz Safarija)
imported-edge-reading-list = Bralni seznam (iz Edgea)

## Browser data types
## All of these strings get a $browser variable passed in.
## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
## which may have different labels in different browsers.
## The supported values for the $browser variable are:
## 360se
## chrome
## edge
## firefox
## ie
## safari
## The various beta and development versions of edge and chrome all get
## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.

browser-data-cookies-checkbox =
  .label = Piškotke
browser-data-cookies-label =
  .value = Piškotke

browser-data-history-checkbox =
  .label =
    { $browser ->
      [firefox] Zgodovino brskanja in zaznamke
      *[other] Zgodovino brskanja
    }
browser-data-history-label =
  .value =
    { $browser ->
      [firefox] Zgodovino brskanja in zaznamke
      *[other] Zgodovino brskanja
    }

browser-data-formdata-checkbox =
  .label = Shranjene obrazce
browser-data-formdata-label =
  .value = Shranjene obrazce

# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
browser-data-passwords-checkbox =
  .label = Shranjene prijave in gesla
# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
browser-data-passwords-label =
  .value = Shranjene prijave in gesla

browser-data-bookmarks-checkbox =
  .label =
    { $browser ->
      [ie] Priljubljene
      [edge] Priljubljene
      *[other] Zaznamke
    }
browser-data-bookmarks-label =
  .value =
    { $browser ->
      [ie] Priljubljene
      [edge] Priljubljene
      *[other] Zaznamke
    }

browser-data-otherdata-checkbox =
  .label = Druge podatke
browser-data-otherdata-label =
  .label = Druge podatke

browser-data-session-checkbox =
  .label = Okna in zavihki
browser-data-session-label =
  .value = Okna in zavihki