Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox default tip
authorwladow <valastiak@mozilla.sk>
Fri, 02 Dec 2022 20:32:56 +0000
changeset 4983 035db0ace8a1f064c8da26bf73d1a4c8f02cbfc8
parent 4982 6a93bf304d4df4e606c96412ca96e1eb9f5c1b4c
push id2426
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 02 Dec 2022 20:32:59 +0000
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/originControls.ftl
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -933,15 +933,24 @@ data-reporting-notification-button =
 private-browsing-indicator-label = Súkromné prehliadanie
 
 ## Unified extensions (toolbar) button
 
 unified-extensions-button =
   .label = Rozšírenia
   .tooltiptext = Rozšírenia
 
+## Unified extensions button when permission(s) are needed.
+## Note that the new line is intentionally part of the tooltip.
+
+unified-extensions-button-permissions-needed =
+  .label = Rozšírenia
+  .tooltiptext =
+    Rozšírenia
+    Vyžadujú sa oprávnenia
+
 ## Autorefresh blocker
 
 refresh-blocked-refresh-label = { -brand-short-name } neumožnil tejto stránke automatické obnovenie obsahu.
 refresh-blocked-redirect-label = { -brand-short-name } neumožnil tejto stránke automatické presmerovanie na inú stránku.
 refresh-blocked-allow =
   .label = Povoliť
   .accesskey = v
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -206,16 +206,18 @@ mr2022-background-update-toast-secondary-button-label = Pripomenúť neskôr
 ## Firefox View CFR
 
 firefoxview-cfr-primarybutton = Vyskúšajte ho
   .accesskey = V
 firefoxview-cfr-secondarybutton = Teraz nie
   .accesskey = T
 firefoxview-cfr-header = Získajte späť nedávno zatvorené karty vďaka { -firefoxview-brand-name(case: "dat") }
 firefoxview-cfr-body = Navyše plynulo preskakujte medzi zariadeniami a pridajte do svojho prehliadača nový farebný nádych.
+firefoxview-cfr-header-v2 = Rýchlo pokračujte tam, kde ste skončili
+firefoxview-cfr-body-v2 = Získajte späť nedávno zatvorené karty a navyše plynulo preskakujte medzi zariadeniami vďaka { -firefoxview-brand-name(case: "gen") }.
 
 ## Firefox View Spotlight
 
 firefoxview-spotlight-promo-title = Pozdravte { -firefoxview-brand-name(case: "acc") }
 # “Poof” refers to the expression to convey when something or someone suddenly disappears, or in this case, reappears. For example, “Poof, it’s gone.”
 firefoxview-spotlight-promo-subtitle = Chcete získať kartu otvorenú vo vašom telefóne? Vezmite si ju. Potrebujete opäť stránku, ktorú ste práve navštívili? Uf, sú späť vďaka funkcii { -firefoxview-brand-name }.
 firefoxview-spotlight-promo-primarybutton = Pozrite sa, ako to funguje
 firefoxview-spotlight-promo-secondarybutton = Preskočiť
--- a/browser/browser/originControls.ftl
+++ b/browser/browser/originControls.ftl
@@ -27,8 +27,24 @@ origin-controls-option-always-on =
 ## messages. They currently appear in the unified extensions panel.
 
 origin-controls-state-no-access = Nemôže čítať a meniť údaje na tejto stránke
 origin-controls-state-always-on = Vždy môže čítať a meniť údaje na tejto stránke
 origin-controls-state-when-clicked = Na čítanie a zmenu údajov je potrebné povolenie
 origin-controls-state-hover-run-visit-only = Povoliť len pre túto návštevu
 origin-controls-state-runnable-hover-open = Otvoriť rozšírenie
 origin-controls-state-runnable-hover-run = Spustiť rozšírenie
+origin-controls-state-temporary-access = Môže čítať a meniť údaje pre túto návštevu
+
+## Extension's toolbar button.
+## Variables:
+##  $extensionTitle (String) - Extension name or title message.
+
+origin-controls-toolbar-button =
+  .label = { $extensionTitle }
+  .tooltiptext = { $extensionTitle }
+# Extension's toolbar button when permission is needed.
+# Note that the new line is intentionally part of the tooltip.
+origin-controls-toolbar-button-permission-needed =
+  .label = { $extensionTitle }
+  .tooltiptext =
+    { $extensionTitle }
+    Vyžadujú sa oprávnenia
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -42,27 +42,28 @@ fileMovedOrMissing=Súbor bol premiestnený alebo chýba
 # LOCALIZATION NOTE (fileDeleted):
 # Displayed when a downloaded file has been deleted by Firefox, e.g. by the
 # "Delete File" context menu item.
 fileDeleted=Súbor bol odstránený
 
 # LOCALIZATION NOTE (unblockHeaderUnblock, unblockHeaderOpen,
 #          unblockTypeMalware, unblockTypePotentiallyUnwanted2,
 #          unblockTypeUncommon2, unblockTip2, unblockButtonOpen,
-#          unblockButtonUnblock, unblockButtonConfirmBlock, unblockInsecure):
+#          unblockButtonUnblock, unblockButtonConfirmBlock, unblockInsecure2):
 # These strings are displayed in the dialog shown when the user asks a blocked
 # download to be unblocked. The severity of the threat is expressed in
 # descending order by the unblockType strings, it is higher for files detected
 # as malware and lower for uncommon downloads.
 unblockHeaderUnblock=Naozaj chcete toto sťahovanie povoliť?
 unblockHeaderOpen=Naozaj chcete tento súbor otvoriť?
 unblockTypeMalware=Tento súbor obsahuje vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý môže poškodiť váš počítač.
 unblockTypePotentiallyUnwanted2=Tento súbor sa tvári ako užitočný nástroj, ale môže vykonať neočakávané zmeny vo vašich programoch či nastaveniach.
 unblockTypeUncommon2=Tento súbor sa bežne nesťahuje a nemusí byť bezpečné ho otvárať. Môže obsahovať vírus alebo vykonať neočakávané zmeny vo vašich programoch či nastaveniach.
 unblockInsecure=Súbor používa nezabezpečené pripojenie. Počas sťahovania môže byť poškodený alebo neoprávnene upravený.
+unblockInsecure2=Sťahovanie sa ponúka cez HTTP, aj keď bol aktuálny dokument doručený cez zabezpečené pripojenie HTTPS. Ak budete pokračovať, sťahovanie môže byť poškodené alebo s ním manipulované počas procesu sťahovania.
 unblockTip2=Môžete vyhľadať alternatívny zdroj súboru alebo to skúsiť neskôr.
 unblockButtonOpen=Otvoriť
 unblockButtonUnblock=Povoliť stiahnutie
 unblockButtonConfirmBlock=Odstrániť súbor
 
 # LOCALIZATION NOTE (sizeWithUnits):
 # %1$S is replaced with the size number, and %2$S with the measurement unit.
 sizeWithUnits=%1$S %2$S
@@ -75,9 +76,8 @@ sizeUnknown=Neznáma veľkosť
 # "Canceled - 222.net", "1.1 MB - website2.com", or "Paused - 1.1 MB". Note
 # that we use a wider space after the separator when it is followed by a number,
 # just to avoid visually confusing it with with a minus sign with some fonts.
 # If you use a different separator, this might not be necessary. However, there
 # is usually no need to change the separator or the order of the substitutions,
 # even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
 statusSeparator=%1$S \u2014 %2$S
 statusSeparatorBeforeNumber=%1$S \u2014 %2$S
-
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -105,16 +105,17 @@ graphics-title = Grafika
 graphics-features-title = Funkcie
 graphics-diagnostics-title = Diagnostika
 graphics-failure-log-title = Záznam chýb
 graphics-gpu1-title = GPU #1
 graphics-gpu2-title = GPU #2
 graphics-decision-log-title = Protokol rozhodovania
 graphics-crash-guards-title = Zakázať funkcie Crash Guard
 graphics-workarounds-title = Možné riešenia
+graphics-device-pixel-ratios = Pomery Window Device Pixel Ratios
 # Windowing system in use on Linux (e.g. X11, Wayland).
 graphics-window-protocol = Protokol zobrazovania okien
 # Desktop environment in use on Linux (e.g. GNOME, KDE, XFCE, etc).
 graphics-desktop-environment = Desktopové prostredie
 place-database-title = Databáza umiestnení
 place-database-stats = Štatistika
 place-database-stats-show = Zobraziť štatistiky
 place-database-stats-hide = Skryť štatistiky