Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox default tip
authorwladow <valastiak@mozilla.sk>
Tue, 24 May 2022 17:52:15 +0000
changeset 4773 1eed146ba4c8525f28885d931e4ff7ff4d4c5708
parent 4772 a3b00cec8dbbaed1f750c2317cd105ff3078b49e
push id2277
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 24 May 2022 17:52:17 +0000
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>
devtools/client/device.properties
devtools/client/perftools.ftl
devtools/shared/styleinspector.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/devtools/client/device.properties
+++ b/devtools/client/device.properties
@@ -13,8 +13,9 @@
 # These strings are category names in a list of devices that a user can choose
 # to simulate (e.g. "ZTE Open C", "VIA Vixen", "720p HD Television", etc).
 device.phones=Telefóny
 device.tablets=Tablety
 device.laptops=Notebooky
 device.televisions=Televízory
 device.consoles=Herné konzoly
 device.watches=Hodinky
+device.custom=Vlastné
--- a/devtools/client/perftools.ftl
+++ b/devtools/client/perftools.ftl
@@ -16,16 +16,17 @@ perftools-intro-description =
 
 perftools-heading-settings = Úplné nastavenia
 perftools-heading-buffer = Nastavenia buffera
 perftools-heading-features = Funkcie
 perftools-heading-features-default = Funkcie (predvolene odporúčané zapnuté)
 perftools-heading-features-disabled = Zakázané funkcie
 perftools-heading-features-experimental = Experimentálne
 perftools-heading-threads = Vlákna
+perftools-heading-threads-jvm = Vlákna JVM
 perftools-heading-local-build = Lokálne zostavenie
 
 ##
 
 perftools-description-intro =
   Nahrávky spúšťajú <a>profiler.firefox.com</a> na novej karte. Všetky údaje sú uložené
   lokálne, ale môžete sa rozhodnúť ich zdieľať.
 perftools-description-local-build = Ak profilujete zostavenie, ktoré ste si sami zostavili na tomto zariadení, pridajte do zoznamu nižšie priečinok objdir vášho zostavenia, aby ho bolo možné použiť na vyhľadanie informácií o symboloch.
@@ -34,19 +35,17 @@ perftools-description-local-build = Ak profilujete zostavenie, ktoré ste si sami zostavili na tomto zariadení, pridajte do zoznamu nižšie priečinok objdir vášho zostavenia, aby ho bolo možné použiť na vyhľadanie informácií o symboloch.
 
 perftools-range-interval-label = Interval vzorkovania:
 perftools-range-interval-milliseconds = { NUMBER($interval, maxFractionalUnits: 2) } ms
 
 ##
 
 # The size of the memory buffer used to store things in the profiler.
 perftools-range-entries-label = Veľkosť buffera:
-
 perftools-custom-threads-label = Pridať vlastné vlákna podľa názvu:
-
 perftools-devtools-interval-label = Interval:
 perftools-devtools-threads-label = Vlákna:
 perftools-devtools-settings-label = Nastavenia
 
 ## Various statuses that affect the current state of profiling, not typically displayed.
 
 perftools-status-recording-stopped-by-another-tool = Nahrávanie bolo zastavené iným nástrojom.
 perftools-status-restart-required = Na aktiváciu tejto funkcie je potrebné reštartovať prehliadač.
@@ -88,57 +87,62 @@ pref-thread-stream-trans =
 perftools-thread-socket-thread =
   .title = Vlákno, v ktorom sieťový kód spúšťa akékoľvek volania blokovania socketov
 perftools-thread-img-decoder =
   .title = Vlákna pre dekódovanie obrázkov
 perftools-thread-dns-resolver =
   .title = V tomto vlákne sa deje preklad DNS
 perftools-thread-task-controller =
   .title = Vlákna súboru vlákien TaskController
+perftools-thread-jvm-gecko =
+  .title = Hlavné vlákno Gecko JVM
+perftools-thread-jvm-nimbus =
+  .title = Hlavné vlákna súpravy Nimbus experiments SDK
+perftools-thread-jvm-default-dispatcher =
+  .title = Predvolený dispečer pre knižnicu coroutines Kotlin
+perftools-thread-jvm-glean =
+  .title = Hlavné vlákna pre Glean telemetry SDK
+perftools-thread-jvm-arch-disk-io =
+  .title = Dispečer IO pre knižnicu coroutines Kotlin
+perftools-thread-jvm-pool =
+  .title = Vlákna vytvorené v nepomenovanom fonde vlákien
 
 ##
 
 perftools-record-all-registered-threads = Obísť položky zvolené vyššie a zaznamenať všetky registrované vlákna
-
 perftools-tools-threads-input-label =
   .title = Tieto názvy vlákien sú zoznamom oddeleným čiarkami, ktorý sa používa na povolenie profilovania vlákien v nástroji na profilovanie. Názov môže obsahovať iba časť názvu vlákna. Pozor na medzery.
 
 ## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
 ## both devtools.performance.new-panel-onboarding & devtools.performance.new-panel-enabled
 ## preferences are true.
 
+
 ## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
 ## devtools.performance.new-panel-onboarding preference is true.
 
 perftools-onboarding-message = <b>Novinka</b>: { -profiler-brand-name } je teraz integrovaný do Nástrojov pre vývojárov. <a>Pozrite si ďalšie informácie</a> o tomto novom výkonnom nástroji.
-
 # `options-context-advanced-settings` is defined in toolbox-options.ftl
 perftools-onboarding-reenable-old-panel = (Na obmedzený čas máte prístup k pôvodnému panelu Výkon prostredníctvom položky <a>{ options-context-advanced-settings }</a>)
-
 perftools-onboarding-close-button =
   .aria-label = Zavrieť informačnú správu
 
 ## Profiler presets
 
 
 # Presets and their l10n IDs are defined in the file
 # devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
 # The same labels and descriptions are also defined in appmenu.ftl.
 
 perftools-presets-web-developer-label = Webový vývojár
 perftools-presets-web-developer-description = Odporúčaná predvoľba pre väčšinu ladení webových aplikácií s nízkymi nárokmi na výkon.
-
 perftools-presets-firefox-label = { -brand-shorter-name }
 perftools-presets-firefox-description = Odporúčaná predvoľba pre profilovanie { -brand-shorter-name(case: "gen") }.
-
 perftools-presets-graphics-label = Grafika
 perftools-presets-graphics-description = Predvoľba na diagnostiku grafických chýb v prehliadači { -brand-shorter-name }.
-
 perftools-presets-media-label = Médiá
 perftools-presets-media-description2 = Predvoľba na diagnostiku problémov so zvukom a videom v prehliadači { -brand-shorter-name }.
-
 perftools-presets-networking-label = Sieťová aktivita
 perftools-presets-networking-description = Predvoľba pre diagnostiku sieťovej aktivity v prehliadači { -brand-shorter-name }.
-
 perftools-presets-custom-label = Vlastné
 
 ##
 
--- a/devtools/shared/styleinspector.properties
+++ b/devtools/shared/styleinspector.properties
@@ -14,21 +14,24 @@
 # LOCALIZATION NOTE (rule.status): For each style property the panel shows
 # the rules which hold that specific property. For every rule, the rule status
 # is also displayed: a rule can be the best match, a match, a parent match, or a
 # rule did not match the element the user has highlighted.
 rule.status.BEST=Najlepšia zhoda
 rule.status.MATCHED=Zhoda
 rule.status.PARENT_MATCH=Zhoda rodiča
 
-# LOCALIZATION NOTE (rule.sourceElement, rule.sourceInline): For each
-# style property the panel shows the rules which hold that specific property.
+# LOCALIZATION NOTE (rule.sourceElement, rule.sourceInline,
+# rule.sourceConstructed): For each style property the panel shows the rules
+# which hold that specific property.
 # For every rule, the rule source is also displayed: a rule can come from a
-# file, from the same page (inline), or from the element itself (element).
+# file, from the same page (inline), from a constructed style sheet
+# (constructed), or from the element itself (element).
 rule.sourceInline=vložené
+rule.sourceConstructed=konštruované
 rule.sourceElement=prvok
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedFrom): Shown for CSS rules
 # that were inherited from a parent node. Will be passed a node
 # identifier of the parent node.
 # e.g "Inherited from body#bodyID"
 rule.inheritedFrom=Zdedené od %S
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -446,8 +446,13 @@ OffscreenCanvasToBlobWarning=OffscreenCanvas.toBlob() je zastarané. Namiesto toho použite OffscreenCanvas.convertToBlob().
 IDBDatabaseCreateMutableFileWarning=IDBDatabase.createMutableFile() je zastarané. Ak sa toto API štandardizuje, pravdepodobne sa tak stane v rámci iniciatívy Origin Private File System v bugu https://bugzil.la/1748667.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBMutableFile.open()"
 IDBMutableFileOpenWarning=IDBMutableFile.open() je zastarané. Ak sa toto API štandardizuje, pravdepodobne sa tak stane v rámci iniciatívy Origin Private File System v bugu https://bugzil.la/1748667.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger"
 InstallTriggerDeprecatedWarning=Rozhranie InstallTrigger je zastarané a v budúcnosti bude odstránené.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger.install()"
 InstallTriggerInstallDeprecatedWarning=Funkcia InstallTrigger.install() je zastaraná a v budúcnosti bude odstránená. Ďalšie informácie na stránke https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
+
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransform", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
+MozCurrentTransformWarning=Metóda mozCurrentTransform je zastaraná a v budúcnosti bude odstránená. Namiesto nej použite CanvasRenderingContext2D.getTransform() alebo CanvasRenderingContext2D.setTransform().
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransformInverse", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
+MozCurrentTransformInverseWarning=Metóda mozCurrentTransformInverse je zastaraná a v budúcnosti bude odstránená. Namiesto nej použite CanvasRenderingContext2D.getTransform() alebo CanvasRenderingContext2D.setTransform().