toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
author Vlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Mon, 17 Jan 2022 19:42:59 +0000
changeset 4696 588464d4ecd69c9a12ffd0e41ccb5e4a7f16e25e
parent 221 0283ade9b925a7c65e68e1ef5dde399fa6050531
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: Vlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>

; This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
; License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
; file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# This file is in the UTF-8 encoding
[Strings]
# LOCALIZATION NOTE (isRTL):
# Leave this entry empty unless your language requires right-to-left layout,
# for example like Arabic, Hebrew, Persian. If your language needs RTL, please
# use the untranslated English word "yes" as value
isRTL=
CrashReporterTitle=Oznamovateľ zlyhania
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterVendorTitle): %s is replaced with the vendor name.  (i.e. "Mozilla")
CrashReporterVendorTitle=%s – Oznamovateľ zlyhania
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterError): %s is replaced with another string containing detailed information.
CrashReporterErrorText=Program sa stretol s neočakávaným problémom a zlyhal.\n\nFunkcia Oznamovateľ zlyhania bohužiaľ nemohla odoslať správu o tejto chybe.\n\nPodrobnosti: %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The first %s is replaced with the product name (i.e. "Firefox"), the second is replaced with another string containing detailed information.  These two substitutions can not be reordered!
CrashReporterProductErrorText2=%s sa stretol s neočakávaným problémom a zlyhal.\n\nFunkcia Oznamovateľ zlyhania bohužiaľ nemohla odoslať správu o tejto chybe.\n\nPodrobnosti: %s
CrashReporterSorry=Ospravedlňujeme sa!
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterDescriptionText2): The %s is replaced with the product name.
CrashReporterDescriptionText2=%s sa stretol s neočakávaným problémom a zlyhal.\n\nAk nám chcete pomôcť diagnostikovať a vyriešiť problém, môžete nám odoslať správu o zlyhaní.
CrashReporterDefault=Táto aplikácia sa spúšťa po zlyhaní za účelom hlásenia problému vydavateľovi aplikácie. Nemala by sa spúšťať priamo.
Details=Podrobnosti…
ViewReportTitle=Obsah správy
CommentGrayText=Pridať komentár (komentáre sú verejne dostupné).
ExtraReportInfo=Táto správa obsahuje aj technické údaje o stave aplikácie pri zlyhaní.
# LOCALIZATION NOTE (CheckSubmit): The %s is replaced with the vendor name.
CheckSendReport=Oznámiť spoločnosti %s toto zlyhanie, aby mohol byť problém odstránený
CheckIncludeURL=Zahrnúť adresu stránky, ktorú som prehliadal pri zlyhaní
CheckAllowEmail=Umožniť spoločnosti %s kontaktovať ma ohľadne tejto správy
EmailGrayText=Zadajte e-mailovú adresu
ReportPreSubmit2=Správa o zlyhaní bude odoslaná pred reštartom alebo ukončením aplikácie.
ReportDuringSubmit2=Odosiela sa…
ReportSubmitSuccess=Správa bola úspešne odoslaná!
ReportSubmitFailed=Pri odosielaní správy sa vyskytol problém.
ReportResubmit=Opätovne sa odosielajú správy, ktoré sa predtým nepodarilo odoslať…
# LOCALIZATION NOTE (Quit2): The %s is replaced with the product name.
Quit2=Ukončiť %s
# LOCALIZATION NOTE (Restart): The %s is replaced with the product name.
Restart=Reštartovať %s
Ok=OK
Close=Zavrieť

# LOCALIZATION NOTE (CrashID): The %s is replaced with the Crash ID from the server, which is a string like abc12345-6789-0abc-def1-23456abcdef1
CrashID=ID zlyhania: %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashDetailsURL): The %s is replaced with a URL that the user can visit to view the crash details.
CrashDetailsURL=Podrobnosti o zlyhaní si môžete pozrieť na stránke %s
ErrorBadArguments=Aplikácia odovzdala neplatný parameter.
ErrorExtraFileExists=Aplikácia nezanechala súbor s údajmi aplikácie.
ErrorExtraFileRead=Nemožno načítať súbor s údajmi aplikácie.
ErrorExtraFileMove=Nemožno presunúť súbor s údajmi aplikácie.
ErrorDumpFileExists=Aplikácia nezanechala súbor so stavom pri zlyhaní.
ErrorDumpFileMove=Nemožno presunúť súbor so stavom pri zlyhaní.
ErrorNoProductName=Aplikácia sa neidentifikuje.
ErrorNoServerURL=Aplikácia nemá určený server pre odosielanie správ o zlyhaní.
ErrorNoSettingsPath=Nemožno nájsť nastavenie funkcie Oznamovateľ zlyhania.
ErrorCreateDumpDir=Nemožno vytvoriť priečinok pre vybavenie výpisu.
# LOCALIZATION NOTE (ErrorEndOfLife): The %s is replaced with the product name.
ErrorEndOfLife=Táto verzia programu %s už nie je podporovaná. Správy o chybách už nebudú spracované. Odporúčame prejsť na podporovanú verziu programu.