toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Wed, 25 Jan 2023 16:33:10 +0000
changeset 5008 d1f0b12b50d5f3829f62569c3a14b477455d33af
parent 4951 03137b90ae831cd470eab97d3bd8f16217395140
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Nie, ďakujem
noThanksButton.accesskey=k
restartLaterButton=Reštartovať neskôr
restartLaterButton.accesskey=t
restartNowButton=Reštartovať %S
restartNowButton.accesskey=R

statusFailed=Inštalácia zlyhala

installSuccess=Aktualizácia bola úspešne nainštalovaná
installPending=Odložená inštalácia
patchApplyFailure=Aktualizáciu sa nepodarilo nainštalovať (chyba pri aplikovaní opravy)
elevationFailure=Na inštaláciu tejto aktualizácie nemáte vyžadované oprávnenie. Prosím, kontaktujte správcu vášho systému.

check_error-200=Chybný aktualizačný súbor XML (200)
check_error-403=Prístup odmietnutý (403)
check_error-404=Aktualizačný súbor XML sa nenašiel (404)
check_error-500=Vnútorná chyba servera (500)
check_error-2152398849=Nepodarilo sa (neznámy dôvod)
check_error-2152398861=Spojenie odmietnuté
check_error-2152398862=Čas na pripojenie uplynul
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
check_error-2152398867=Nedovolený prístup k portu
check_error-2152398868=Neboli prijaté žiadne údaje (skúste to znova)
check_error-2152398878=Aktualizačný server sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu)
check_error-2152398890=Server proxy sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
check_error-2152398919=Prenos údajov bol prerušený (skúste to znova)
check_error-2152398920=Server proxy odmietol pripojenie
check_error-2153390069=Platnosť certifikátu servera uplynula (skontrolujte správnosť nastavenia systémového času alebo kontaktujte správcu systému)
check_error-verification_failed=Nepodarilo sa overiť neporušenosť aktualizácie
check_error-move_failed=Nepodarilo sa pripraviť inštaláciu aktualizácie
check_error-update_url_not_available=Aktualizačná adresa URL nie je k dispozícii
check_error-connection_aborted=Spojenie prerušené