suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 26 Jan 2021 12:50:40 +0100
changeset 4150 a5a750122b518cc808e633401be0c0c5e36ed4ff
parent 3863 9c712d83a701ca9bc34706c09d8a70614a6039e2
permissions -rw-r--r--
Bug 1524836 - Move new HTML about:config page from browser to toolkit

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY pref.mailnews.title       "Pošta a diskusné skupiny">
<!ENTITY generalSettings.caption     "Všeobecné nastavenia">
<!ENTITY confirmMove.label        "Zobraziť potvrdenie pri presune správ do Koša">
<!ENTITY confirmMove.accesskey      "Z">
<!ENTITY preserveThreading.label     "Pri usporiadaní správ zachovať vlákna">
<!ENTITY preserveThreading.accesskey   "u">
<!ENTITY loadInBackground.label      "Pri otvorení prepnúť na novú kartu">
<!ENTITY loadInBackground.accesskey    "t">
<!ENTITY mailBiffOnNewWindow.label    "Novú poštu kontrolovať až po otvorení okna Pošta a diskusné skupiny">
<!ENTITY mailBiffOnNewWindow.accesskey  "N">

<!ENTITY defaultMailSettings.description "Nastaviť &brandShortName; ako predvolenú aplikáciu pre:">
<!ENTITY setDefaultMail.label       "Pošta">
<!ENTITY setDefaultMail.accesskey     "o">
<!ENTITY setDefaultNews.label       "Diskusné skupiny">
<!ENTITY setDefaultNews.accesskey     "D">
<!ENTITY setDefaultFeed.label       "Kanály">
<!ENTITY setDefaultFeed.accesskey     "K">

<!ENTITY useInternalSettings.description "Používať poštového klienta &brandShortName; pri otváraní nasledovných odkazov v prehliadači:">
<!ENTITY useInternalMail.label      "Pošta (mailto:)">
<!ENTITY useInternalMail.accesskey    "t">
<!ENTITY useInternalNews.label      "Správy (news:, snews:, nntp:)">
<!ENTITY useInternalNews.accesskey    "S">

<!ENTITY messengerStartPage.caption    "Úvodná stránka pošty">
<!ENTITY enableStartPage.label      "Pri spustení pošty zobraziť stránku v oblasti správy">
<!ENTITY enableStartPage.accesskey    "e">
<!ENTITY location.label          "Adresa:">
<!ENTITY location.accesskey        "A">
<!ENTITY useDefault.label         "Obnoviť predvolenú">
<!ENTITY useDefault.accesskey       "b">
<!ENTITY rememberLastMsg.label      "Pamätať si naposledy označenú správu">
<!ENTITY rememberLastMsg.accesskey    "m">