suite/chrome/common/places/places.properties
author Fedor Božík <bzk.333@gmail.com>
Fri, 31 Jul 2020 16:41:10 +0000
changeset 4008 8ee9b85bd33b910d217b0b09fed5749fafe52268
parent 3347 253fefab520b9ebb0a867b43b07b7094335c1b17
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: Fedor Božík <bzk.333@gmail.com> Co-authored-by: Juraj Cigáň <kusavica@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

load-js-data-url-error=Z bezpečnostných dôvodov nemôžu byť adresy obsahujúce údaje alebo JavaScript načítané z okna histórie alebo bočného panela.
noTitle=(bez názvu)

bookmarksMenuEmptyFolder=(prázdne)

bookmarksBackupTitle=Názov súboru so zálohou záložiek

bookmarksRestoreAlertTitle=Obnoviť záložky
bookmarksRestoreAlert=Týmto nahradíte všetky svoje aktuálne záložky zálohou. Naozaj to chcete urobiť?
bookmarksRestoreTitle=Vybrať zálohu záložiek
bookmarksRestoreFilterName=JSON

bookmarksRestoreFormatError=Nepodporovaný typ súboru.
bookmarksRestoreParseError=Nie je možné spracovať súbor zálohy.

bookmarksLivemarkLoading=Načíta sa aktívna záložka…
bookmarksLivemarkFailed=Načítanie kanála aktívnej záložky zlyhalo.

menuOpenLivemarkOrigin.label=Otvoriť „%S“

sortByName=Usporiadať „%S“ podľa názvu
sortByNameGeneric=Usporiadať podľa názvu
# LOCALIZATION NOTE (view.sortBy.1.name.label): sortBy properties are versioned.
# When any of these changes, all of the properties must be bumped, and the
# change must be annotated here.  Both label and accesskey must be updated.
# - version 1: changed view.sortBy.1.date.
view.sortBy.1.name.label=Usporiadať podľa názvu
view.sortBy.1.name.accesskey=n
view.sortBy.1.url.label=Usporiadať podľa umiestnenia
view.sortBy.1.url.accesskey=s
view.sortBy.1.date.label=Usporiadať podľa času poslednej návštevy
view.sortBy.1.date.accesskey=v
view.sortBy.1.visitCount.label=Usporiadať podľa počtu návštev
view.sortBy.1.visitCount.accesskey=o
view.sortBy.1.description.label=Usporiadať podľa popisu
view.sortBy.1.description.accesskey=d
view.sortBy.1.dateAdded.label=Usporiadať podľa času pridania
view.sortBy.1.dateAdded.accesskey=i
view.sortBy.1.lastModified.label=Usporiadať podľa času poslednej úpravy
view.sortBy.1.lastModified.accesskey=r
view.sortBy.1.tags.label=Usporiadať podľa značiek
view.sortBy.1.tags.accesskey=z

searchBookmarks=Hľadať v záložkách
searchHistory=Hľadať v histórii

tabs.openWarningTitle=Potvrdenie otvorenia
tabs.openWarningMultipleBranded=Chystáte sa otvoriť niekoľko kariet naraz (celkom %S). Toto môže spomaliť %S počas ich načítavania. Naozaj chcete pokračovať?
tabs.openButtonMultiple=Otvoriť karty
tabs.openWarningPromptMeBranded=Upozorniť ma v prípade, že otvorenie viacerých kariet môže spomaliť %S

SelectImport=Import súboru záložiek
EnterExport=Export súboru záložiek

detailsPane.noItems=Žiadne položky
# LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of items
# example: 111 items
detailsPane.itemsCountLabel=Jedna položka;#1 položky;#1 položiek

mostVisitedTitle=Najobľúbenejšie
recentlyBookmarkedTitle=Naposledy pridané
recentTagsTitle=Naposledy použité značky

OrganizerQueryHistory=História
OrganizerQueryAllBookmarks=Všetky záložky
OrganizerQueryTags=Značky

# LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel, bookmarkResultLabel, switchtabResultLabel,
# keywordResultLabel, searchengineResultLabel)
# Noun used to describe the location bar autocomplete result type
# to users with screen readers
# See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
tagResultLabel=Značka
bookmarkResultLabel=Záložka
switchtabResultLabel=Karta
keywordResultLabel=Kľúčové slovo
searchengineResultLabel=Vyhľadávanie


# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
# %S will be replaced with the application name.
lockPrompt.text=Systém záložiek a histórie nebude funkčný, pretože jeden zo súborov prehliadača %S je používaný inou aplikáciou. Tento problém môžu spôsobovať niektoré bezpečnostné aplikácie.
lockPromptInfoButton.label=Ďalšie informácie
lockPromptInfoButton.accesskey=l

# LOCALIZATION NOTE (deletePagesLabel): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
cmd.deletePages.label=Odstrániť stránku;Odstrániť stránky;Odstrániť stránky
cmd.deletePages.accesskey=d

# LOCALIZATION NOTE (bookmarkPagesLabel): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
cmd.bookmarkPages.label=Pridať stránku medzi záložky;Pridať stránky medzi záložky;Pridať stránky medzi záložky
cmd.bookmarkPages.accesskey=z

# LOCALIZATION NOTE (cmd.deleteSinglePage.accesskey,
# cmd.deleteMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
# character, since they're never displayed at the same time
cmd.deleteSinglePage.label=Odstrániť stránku
cmd.deleteSinglePage.accesskey=d
cmd.deleteMultiplePages.label=Odstrániť stránky
cmd.deleteMultiplePages.accesskey=d

# LOCALIZATION NOTE (cmd.bookmarkSinglePage.accesskey,
# cmd.bookmarkMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
# character, since they're never displayed at the same time
cmd.bookmarkSinglePage.label=Pridať stránku medzi záložky
cmd.bookmarkSinglePage.accesskey=z
cmd.bookmarkMultiplePages.label=Pridať stránky medzi záložky
cmd.bookmarkMultiplePages.accesskey=z