suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
author Juraj Cigáň <kusavica@gmail.com>
Fri, 24 Mar 2023 15:29:33 +0100
changeset 5040 5d31e9c8e7cb4a9ccd015d8c47b91610890e5829
parent 2497 3260f0c92881cba345207b1d10a6df5cc3b92bd2
permissions -rw-r--r--
Bug 1813077 - Migrate xpinstallPromptMessage.learnMore to Fluent , part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY dataman.windowTitle "Správca údajov">

<!ENTITY selectAll.key "a">

<!ENTITY select.all.label "Všetky typy údajov">
<!ENTITY select.cookies.label "Len súbory cookies">
<!ENTITY select.permissions.label "Len povolenia">
<!ENTITY select.preferences.label "Len nastavenia">
<!ENTITY select.passwords.label "Len heslá">
<!ENTITY select.storage.label "Len úložisko">

<!ENTITY domain.search.placeholder "Hľadať v doménach">
<!ENTITY domain.search.key "f">

<!ENTITY domain.tree.domain.label "Doména">

<!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.label "Zabudnúť na túto doménu">
<!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.accesskey "Z">
<!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.label "Zabudnúť na všetky údaje">
<!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.accesskey "Z">

<!ENTITY data.search.key "k">

<!ENTITY tab.cookies.label "Cookies">
<!ENTITY tab.permissions.label "Povolenia">
<!ENTITY tab.preferences.label "Nastavenia">
<!ENTITY tab.passwords.label "Heslá">
<!ENTITY tab.storage.label "Úložisko">
<!ENTITY tab.formdata.label "Údaje formulárov">
<!ENTITY tab.forget.label "Zabudnúť">

<!-- cookies -->
<!ENTITY cookies.description "Z tejto domény sú vo vašom počítači uložené nasledovné súbory cookies:">

<!ENTITY cookies.tree.host.label "Webová stránka">
<!ENTITY cookies.tree.name.label "Názov cookie">
<!ENTITY cookies.tree.expires.label "Platnosť vyprší">

<!ENTITY cookies.infobox.label "Informácie o zvolenom súbore cookie">

<!ENTITY cookies.info.name.label "Názov:">
<!ENTITY cookies.info.value.label "Obsah:">
<!ENTITY cookies.info.host.label "Server:">
<!ENTITY cookies.info.domain.label "Doména:">
<!ENTITY cookies.info.path.label "Cesta:">
<!ENTITY cookies.info.sendtype.label "Odoslané pre:">
<!ENTITY cookies.info.expires.label "Vyprší:">

<!ENTITY cookies.ctx.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY cookies.ctx.remove.accesskey "d">
<!ENTITY cookies.ctx.selectAll.label "Vybrať všetko">
<!ENTITY cookies.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY cookies.button.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY cookies.button.remove.accesskey "d">

<!ENTITY cookies.blockOnRemove.label "Pri odstraňovaní zablokovať danej stránke možnosť nastavovania cookies v budúcnosti">
<!ENTITY cookies.blockOnRemove.accesskey "P">

<!-- permissions -->
<!ENTITY perm.UseDefault "Použiť predvolené">
<!ENTITY perm.AskAlways "Vždy sa opýtať">
<!ENTITY perm.NeverSave "Nikdy neukladať">
<!ENTITY perm.Allow "Povoliť">
<!ENTITY perm.AllowSameDomain "Povoliť pre rovnakú doménu">
<!ENTITY perm.AllowSession "Povoliť pre reláciu">
<!ENTITY perm.Block "Blokovať">

<!ENTITY perm.host.placeholder "Zadajte názov servera">
<!ENTITY perm.button.add.label "Pridať">
<!ENTITY perm.button.add.accesskey "P">

<!-- preferences -->
<!ENTITY prefs.description "Nastavenia obsahu je spôsob, akým &brandShortName; ukladá nastavenia ako úroveň priblíženia stránky osobitne pre každú stránku.">

<!ENTITY prefs.tree.host.label "Webová stránka">
<!ENTITY prefs.tree.name.label "Názov predvoľby">
<!ENTITY prefs.tree.value.label "Hodnota">

<!ENTITY prefs.ctx.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY prefs.ctx.remove.accesskey "d">
<!ENTITY prefs.ctx.selectAll.label "Vybrať všetko">
<!ENTITY prefs.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY prefs.button.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY prefs.button.remove.accesskey "d">

<!-- passwords -->
<!ENTITY pwd.description "Pre túto doménu máte uložené nasledovné heslá:">

<!ENTITY pwd.tree.host.label "Webová stránka">
<!ENTITY pwd.tree.username.label "Používateľské meno">
<!ENTITY pwd.tree.password.label "Heslo">

<!ENTITY pwd.ctx.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY pwd.ctx.remove.accesskey "d">
<!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.label "Kopírovať heslo">
<!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.accesskey "K">
<!ENTITY pwd.ctx.selectAll.label "Vybrať všetko">
<!ENTITY pwd.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY pwd.button.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY pwd.button.remove.accesskey "d">

<!-- storage -->
<!ENTITY storage.description "Táto doména používa v tomto počítači nasledujúce webové úložiská:">

<!ENTITY storage.tree.host.label "Webová stránka">
<!ENTITY storage.tree.type.label "Typ">
<!ENTITY storage.tree.size.label "Veľkosť">

<!ENTITY storage.ctx.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY storage.ctx.remove.accesskey "d">
<!ENTITY storage.ctx.selectAll.label "Vybrať všetko">
<!ENTITY storage.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY storage.button.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY storage.button.remove.accesskey "O">

<!-- form data -->
<!ENTITY fdata.search.placeholder "Hľadať v poliach formulárov">

<!ENTITY fdata.tree.fieldname.label "Názov poľa">
<!ENTITY fdata.tree.value.label "Zadaná hodnota">
<!ENTITY fdata.tree.usecount.label "Počet použití">
<!ENTITY fdata.tree.firstused.label "Prvýkrát použité">
<!ENTITY fdata.tree.lastused.label "Naposledy použité">

<!ENTITY fdata.ctx.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY fdata.ctx.remove.accesskey "d">
<!ENTITY fdata.ctx.selectAll.label "Vybrať všetko">
<!ENTITY fdata.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY fdata.button.remove.label "Odstrániť">
<!ENTITY fdata.button.remove.accesskey "d">

<!-- forget -->
<!ENTITY forget.cookies.label "Cookies">
<!ENTITY forget.cookies.accesskey "C">
<!ENTITY forget.permissions.label "Povolenia">
<!ENTITY forget.permissions.accesskey "P">
<!ENTITY forget.preferences.label "Nastavenia pre obsah">
<!ENTITY forget.preferences.accesskey "N">
<!ENTITY forget.passwords.label "Heslá">
<!ENTITY forget.passwords.accesskey "H">
<!ENTITY forget.storage.label "Úložisko">
<!ENTITY forget.storage.accesskey "o">
<!ENTITY forget.formdata.label "Údaje formulárov">
<!ENTITY forget.formdata.accesskey "d">

<!ENTITY forget.button.label "Zabudnúť na tieto údaje">
<!ENTITY forget.button.accesskey "Z">