mobile/overrides/netError.dtd
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Sun, 29 Jan 2023 17:23:28 +0000
changeset 5010 82e91ea49eb100e7d9a371b92067293597c4018e
parent 4755 186cbccbeade40892437205e05792d0f0cc2dce3
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Problém pri načítaní stránky">
<!ENTITY retry.label "Skúsiť znova">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Nedá sa pripojiť">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Táto adresa je zakázaná">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "
<ul>
 <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
  <strong>ww</strong>.example.com namiesto
  <strong>www</strong>.example.com</li>
  <div id='searchbox'>
   <input id='searchtext' type='search'></input>
   <button id='searchbutton'>Hľadať</button>
  </div>
 <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte dátové pripojenie alebo Wi-Fi pripojenie svojho zariadenia.
  <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
 <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Prístup k súboru bol zamietnutý">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "
<ul>
 <li>Mohol byť odstránený, premiestnený alebo vám v prístupe bránia jeho oprávnenia.</li>
</ul>
">

<!ENTITY generic.title "Problém.">
<!ENTITY generic.longDesc "
<p>&brandShortName; nedokáže z nejakého dôvodu načítať stránku.</p>
">

<!ENTITY malformedURI.title "Adresa nie je platná">
<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "
<ul>
 <li>Webové adresy sú zvyčajne zadávané v tvare
  <strong>http://www.example.com/</strong></li>
  <div id='searchbox'>
   <input id='searchtext' type='search'></input>
   <button id='searchbutton'>Hľadať</button>
  </div>
 <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j.
    <strong>/</strong>). </li>
</ul>
">

<!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY notCached.title "Platnosť dokumentu vypršala">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Požadovaný dokument sa nenachádza vo vyrovnávacej pamäti prehliadača &brandShortName;.</p><ul><li>Z bezpečnostných dôvodov &brandShortName; automaticky nežiada o opätovné načítanie citlivých dokumentov.</li><li>Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova požiadate o opätovné načítanie dokumentu.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Režim offline">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
<ul>
 <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
 <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
<ul>
 <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Server proxy odmieta pripojenia">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte nastavenia proxy servera.</li>
 <li>Obráťte sa na správcu siete a skontrolujte, či server proxy funguje.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Server proxy nemožno nájsť">
<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "
<ul>
 <li>Skontrolujte, či je nastavenie servera proxy správne.</li>
 <li>Skontrolujte dátové pripojenie alebo Wi-Fi pripojenie svojho zariadenia.
  <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY redirectLoop.title "Stránku sa nepodarilo správne presmerovať">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
 <li>Tento problém môže nastať pri nepovolení, resp. odmietnutí cookies.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Neočakávaná odpoveď servera">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
<ul>
 <li>Uistite sa, či je v systéme nainštalovaný Správca súkromných kľúčov (PSM).</li>
 <li>Môže to byť spôsobené neštandardnou konfiguráciou servera.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssFailure2.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "
<ul>
 <li>Stránku nemožno zobraziť, pretože pravosť prijímaných údajov sa nedá overiť.</li>
 <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
<ul>
 <li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
 <li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
</ul>
">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY sharedLongDesc3 "
<ul>
 <li>Server môže byť dočasne nedostupný alebo zaneprázdnený. Svoj pokus opakujte neskôr.</li>
 <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte dátové pripojenie alebo Wi-Fi pripojenie svojho zariadenia.
  <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Prehliadač &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Poškodený obsah stránky">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Stránka, ktorú sa pokúšate navštíviť nemôže byť zobrazená, pretože nastala chyba pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "
<p>Výnimku by ste nemali pridávať v prípade, že používate internetové pripojenie, ktorému úplne neveríte, alebo sa toto upozornenie predtým neobjavovalo.</p>

<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
">

<!ENTITY sslv3Used.title "Nie je možné sa pripojiť zabezpečene">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc "Rozšírené informácie: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY weakCryptoUsed.title "Vaše pripojenie nie je zabezpečené">
<!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". -->
<!ENTITY weakCryptoUsed.longDesc "Rozšírené informácie: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Vaše pripojenie nie je zabezpečené">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> používa technológiu zabezpečenia, ktorá je zastaralá a zraniteľná voči útokom. Útočník by mohol ľahko získať informácie, o ktorých si myslíte, že sú zabezpečené. Administrátor webovej stránky ju musí najprv opraviť a až potom ju budete môcť navštíviť.</p><p>Kód chyby: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Chyba sieťového protokolu">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Stránka, ktorú sa pokúšate navštíviť nemôže byť zobrazená, pretože bola zistená chyba v sieťovom protokole.</p><ul><li>Kontaktujte, prosím, vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li></ul>">