mail/chrome/overrides/netError.dtd
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Mon, 27 Jun 2022 17:03:22 +0000
changeset 4782 fae9a6775af61fe36c8df7f81cdb68e2a195a5d9
parent 3804 4b7b4503d9fd0acbb9586a3c2f56adf46e3ada8d
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Thunderbird Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Problém pri načítaní stránky">
<!ENTITY retry.label "Skúsiť znova">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Nedá sa pripojiť">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Táto adresa je zakázaná">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
  <strong>ww</strong>.example.com namiesto
  <strong>www</strong>.example.com</li>
 <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
 <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, že &brandShortName; má povolený prístup k webu.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
 <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Prístup k súboru bol zamietnutý">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "
<ul>
 <li>Mohol byť odstránený, premiestnený alebo vám v prístupe bránia jeho oprávnenia.</li>
</ul>
">

<!ENTITY generic.title "Problém.">
<!ENTITY generic.longDesc "
<p>&brandShortName; nedokáže z nejakého dôvodu načítať stránku.</p>
">

<!ENTITY malformedURI.title "Adresa nie je platná">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "
<ul>
 <li>Webové adresy sú zvyčajne zadávané v tvare
  <strong>http://www.example.com/</strong></li>
 <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. 
    <strong>/</strong>). </li>
</ul>
">

<!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Platnosť dokumentu vypršala">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Požadovaný dokument sa vo vyrovnávacej pamäti nenachádza.</p><ul><li>Z bezpečnostných dôvodov &brandShortName; automaticky nežiada o opätovné načítanie citlivých dokumentov.</li><li>Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova požiadate o opätovné načítanie dokumentu.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
<ul>
 <li>Ak chcete prejsť do režimu online a opätovne načítať obsah stránky, kliknite na tlačidlo &quot;Skúsiť znova&quot;.</li>
</ul>
">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
<ul>
 <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
 <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
<ul>
 <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Server proxy odmieta pripojenia">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte nastavenia proxy servera.</li>
 <li>Obráťte sa na správcu siete a skontrolujte, či server proxy funguje.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Server proxy nemožno nájsť">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte, či je nastavenie servera proxy správne.</li>
 <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti.</li>
 <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
</ul>
">

<!ENTITY redirectLoop.title "Stránku sa nepodarilo správne presmerovať">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
 <li>Tento problém môže nastať pri nepovolení, resp. odmietnutí cookies.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Neočakávaná odpoveď servera">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
<ul>
 <li>Uistite sa, či je v systéme nainštalovaný Správca súkromných kľúčov (PSM).</li>
 <li>Môže to byť spôsobené neštandardnou konfiguráciou servera.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssFailure2.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "
<ul>
 <li>Stránku nemožno zobraziť, pretože pravosť prijímaných údajov sa nedá overiť.</li>
 <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
<ul>
 <li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
 <li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
</ul>
">

<!ENTITY sharedLongDesc "
<ul>
 <li>Server môže byť dočasne nedostupný alebo zaneprázdnený. Svoj pokus opakujte neskôr.</li>
 <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
 <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
</ul>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Aplikácia &brandShortName; nepovolila načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Blokované prostredníctvom X-Frame-Options">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Aplikácia &brandShortName; nepovolila načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady X-Frame-Options, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Poškodený obsah">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Požadovanú stránku nemožno zobraziť, pretože pri prenose údajov došlo k chybe.</p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníkov webového servera a informujte ich o tomto probléme.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
functionality specific to thunderbird. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "
<p>Výnimku by ste nemali pridávať v prípade, že používate internetové pripojenie, ktorému úplne neveríte, alebo sa toto upozornenie predtým neobjavovalo.</p>

<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
">

<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Vaše pripojenie nie je zabezpečené">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> využíva technológiu zabezpečenia, ktorá je zastaraná a zraniteľná voči útokom. Útočník by mohol jednoducho odhaliť informácie, o ktorých ste si mysleli, že sú v bezpečí. Správca webovej stránky ju bude musieť pred jej ďalšou návštevou opraviť.</p><p>Kód chyby: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Zablokovaná stránka">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Chyba sieťového protokolu">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Stránka, ktorú sa pokúšate navštíviť nemôže byť zobrazená, pretože bola zistená chyba v sieťovom protokole.</p><ul><li>Kontaktujte, prosím, vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li></ul>">