mail/chrome/messenger/messenger.properties
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Mon, 27 Jun 2022 17:03:22 +0000
changeset 4782 fae9a6775af61fe36c8df7f81cdb68e2a195a5d9
parent 4661 5ddadd7affcca7d233b0bd723a0027b3a1a758bb
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Thunderbird Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
#

# LOCALIZATION NOTE(statusMessage):
# Do not translate the words %1$S and %2$S below. Place the word %1$S where the
# account name should appear and %2$S where the status message should appear.
# EXAMPLE: Jim's Account: Downloading messages...
statusMessage=%1$S: %2$S

removeAccount=Odstrániť účet…
newFolderMenuItem=Priečinok…
newSubfolderMenuItem=Podpriečinok…
newFolder=Nový priečinok…
newSubfolder=Nový podpriečinok…
markFolderRead=Označiť priečinok ako prečítaný;Označiť priečinky ako prečítané;Označiť priečinky ako prečítané
markNewsgroupRead=Označiť skupinu ako prečítanú;Označiť skupiny ako prečítané;Označiť skupiny ako prečítané
folderProperties=Vlastnosti priečinka
newTag=Nový popis…
# LOCALIZATION NOTE (getNextNewsMessages): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of news messages to get.
getNextNewsMessages=Prevziať ďalšiu #1 správu;Prevziať ďalšie #1 správy;Prevziať ďalších #1 správ
advanceNextPrompt=Prejsť na nasledujúcu neprečítanú správu v priečinku %S?
titleNewsPreHost=na
replyToSender=Odpoveď odosielateľovi
reply=Odpovedať
EMLFiles=Súbory s poštou (*.eml)
OpenEMLFiles=Otvoriť správu
# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
defaultSaveMessageAsFileName=sprava.eml
# LOCALIZATION NOTE(longMsgSubjectTruncator): A suffix string appended to the filename
# (created from message subject) if it needed to be truncated due to length.
longMsgSubjectTruncator=...
SaveMailAs=Uložiť správu ako
SaveAttachment=Uložiť prílohu
SaveAllAttachments=Uložiť všetky prílohy
DetachAttachment=Odpojiť prílohu
DetachAllAttachments=Odpojiť všetky prílohy
ChooseFolder=Výber priečinka
MessageLoaded=Správa načítaná…
PreviewTitle=%S - %S
saveAttachmentFailed=Nepodarilo sa uložiť prílohu. Skontrolujte názov súboru a skúste to znova.
saveMessageFailed=Nepodarilo sa uložiť správu. Skontrolujte názov súboru a skúste to znova.
fileExists=%S už existuje. Chcete ho nahradiť?
# LOCALIZATION NOTE(failedToReadFile): %1$S is replaced by the file name, %2$S is replaced by the reason the file load failed.
failedToReadFile=Nebolo možné prečítať súbor %1$S, dôvod: %2$S

downloadingNewsgroups=Sťahovanie skupín pre použitie v režime offline
downloadingMail=Sťahuje sa pošta pre použitie v režime offline
sendingUnsent=Odosielanie neodoslaných správ

folderExists=Priečinok s týmto názvom už existuje. Zadajte iný názov.
# LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
confirmDuplicateFolderRename=Podpriečinok s názvom '%1$S' už v priečinku '%2$S' existuje. Chcete presunúť tento priečinok s použitím nového názvu '%3$S'?
folderCreationFailed=Priečinok sa nepodarilo vytvoriť, pretože zadaný názov obsahuje neznámy znak. Zadajte iný názov a skúste to znova.

compactingFolder=Vykonáva sa údržba priečinka %S…
# LOCALIZATION NOTE(compactingDone): %1$S is the compaction gain.
compactingDone=Údržba priečinkov bola dokončená (ušetrilo sa približne %1$S miesta na disku)

confirmFolderDeletionForFilter=Odstránenie priečinka '%S' vypne všetky s ním súvisiace filtre. Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
alertFilterChanged=Filtre súvisiace s týmto priečinkom budú aktualizované.
filterDisabled=Priečinok '%S' sa nepodarilo nájsť, preto budú s ním súvisiace filtre vypnuté. Overte, či priečinok existuje a či filtre majú nastavený platný cieľový priečinok.
filterFolderDeniedLocked=Správy sa nedajú filtrovať do priečinka '%S', pretože práve prebieha iná operácia.
parsingFolderFailed=Nepodarilo sa otvoriť priečinok %S, pretože ho práve používa iná operácia. Počkajte, kým táto operácia skončí a potom vyberte tento priečinok znova.
deletingMsgsFailed=Nepodarilo sa odstrániť správy v priečinku %S, pretože ho práve používa iná operácia. Počkajte, kým táto operácia skončí a potom to skúste znova.
alertFilterCheckbox=Toto upozornenie nabudúce nezobrazovať
compactFolderDeniedLock=Nie je možné vykonať údržbu priečinka '%S', pretože práve prebieha iná operácia. Skúste neskôr.
compactFolderWriteFailed=Nie je možné vykonať údržbu priečinka '%S', pretože do priečinka sa nedá zapisovať. Overte, či je na disku dostatok voľného miesta a máte právo na zápis, potom to skúste znova.
compactFolderInsufficientSpace=Pre niektoré priečinky (napr. '%S') nebolo možné vykonať údržbu, pretože nie je dostatok voľného miesta. Odstráňte niektoré súbory a skúste to znova.
filterFolderHdrAddFailed=Správy sa nedajú filtrovať do priečinka '%S', pretože pridanie správy do tohto priečinka zlyhalo. Overte, že priečinok sa zobrazuje korektne, prípadne sa ho pokúste opraviť pomocou funkcie vo vlastnostiach priečinka.
filterFolderWriteFailed=Správy sa nedajú filtrovať do priečinka '%S', pretože do priečinka sa nedá zapisovať. Overte, či je na disku dostatok voľného miesta a máte právo na zápis, potom to skúste znova.
copyMsgWriteFailed=Správy sa nepodarilo presunúť alebo skopírovať do priečinka '%S', pretože zapisovanie do priečinka zlyhalo. Ak chcete zvýšiť voľné miesto na disku, najprv zvoľte z ponuky Súbor položku Vyprázdniť kôš a následne Vykonať údržbu priečinkov. Potom to skúste znova.
cantMoveMsgWOBodyOffline=Počas práce v režime offline nemôžete presúvať a kopírovať správy, ktoré neboli stiahnuté na použitie v režime offline. V okne poštového klienta otvorte ponuku Súbor, kliknite na položku Režim offline a zrušte označenie položky Pracovať v režime offline. Potom to skúste znova.
operationFailedFolderBusy=Operácia zlyhala, pretože s priečinkom práve pracuje iná operácia. Počkajte, kým táto operácia skončí a skúste znova.
folderRenameFailed=Nepodarilo sa premenovať priečinok. Možno sa práve spracováva alebo nový názov nie je platným názvom priečinka.
# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%1$S na %2$S
# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed=Po presunutí správy do priečinka '%1$S' nastala chyba spracovania priečinka Doručená pošta. Pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikáciu %2$S a odstrániť súbor INBOX.msf.

mailboxTooLarge=Priečinok %S je plný a nie je možné, aby obsahoval viac správ. Na vytvorenie priestoru pre ďalšie správy odstráňte niektoré staré alebo nevyžiadané správy a vykonajte údržbu priečinka.
outOfDiskSpace=Na disku nie je dostatok miesta na stiahnutie nových správ. Vymažte starú poštu, vyprázdnite odpadkový kôš, vykonajte údržbu priečinkov a potom to skúste znova.
errorGettingDB=Nemožno otvoriť súbor súhrnu pre %S. Možno ide o chybu na disku alebo cesta k súboru je príliš dlhá.
defaultServerTag=(predvolené)

# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
messageUnread=Neprečítané
messageHasFlag=S hviezdičkou
messageHasAttachment=Má prílohu
messageJunk=Nevyžiadané
messageExpanded=Rozbalené
messageCollapsed=Zbalené

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<nešpecifikované>
smtpServer-ConnectionSecurityType-0=žiadne
smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, ak je dostupné
smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Vymazať server
smtpServers-confirmServerDeletion=Naozaj chcete odstrániť server: \n %S?

# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
authNo=bez overenia
authOld=heslo odosielané pôvodnou metódou (nebezpečné)
authPasswordCleartextInsecurely=heslo odosielané nezabezpečene
authPasswordCleartextViaSSL=normálne heslo
authPasswordEncrypted=zašifrované heslo
authKerberos=Kerberos / GSSAPI
authExternal=Certifikát TLS
authNTLM=NTLM
authOAuth2=OAuth2
authAnySecure=ktorákoľvek zabezpečená metóda (zavrhnuté)
authAny=ktorákoľvek metóda (nebezpečné)

# OAuth2 window title
# LOCALIZATION NOTE(oauth2WindowTitle):
# %1$S is the username (or full email address) used for authentication.
# %2$S is the hostname of the account being authenticated.
oauth2WindowTitle=Zadajte prihlasovacie údaje pre %1$S na serveri %2$S

# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=Server diskusných skupín (NNTP)
# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=Poštový server POP
# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=Poštový server IMAP
serverType-none=Umiestnenie lokálnej pošty

sizeColumnTooltip2=Zoradiť podľa veľkosti
sizeColumnHeader=Veľkosť
linesColumnTooltip2=Zoradiť podľa počtu riadkov
linesColumnHeader=Riadky

# LOCALIZATION NOTE (getMsgButtonTooltip): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word "%S" in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
getMsgButtonTooltip=Prijať nové správy na účte %S
# Used to separate email addresses in a list. Note the trailing space ', '
getMsgButtonTooltip.listSeparator=,\u0020

# status feedback stuff
documentDone=
documentLoading=Načítava sa správa…

# LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
# Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
autosyncProgress=Synchronizujú sa správy v priečinkoch %1$S na účtoch %2$S…

unreadMsgStatus=Neprečítaných: %S
selectedMsgStatus=Označených: %S
totalMsgStatus=Celkovo: %S

# localized folder names

localFolders=Lokálne priečinky

# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=Doručená pošta
trashFolderName=Odpadkový kôš
sentFolderName=Odoslaná pošta
draftsFolderName=Koncepty
templatesFolderName=Šablóny
outboxFolderName=Pošta na odoslanie
junkFolderName=Spam
archivesFolderName=Archívy

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=Najnižšia
priorityLow=Nízka
priorityNormal=Normálna
priorityHigh=Vysoká
priorityHighest=Najvyššia

#Group by date thread pane titles
today=Dnes
yesterday=Včera
lastWeek=Minulý týždeň
last7Days=Posledných 7 dní
twoWeeksAgo=Pred dvoma týždňami
last14Days=Posledných 14 dní
older=Staršie
futureDate=V budúcnosti

#Grouped By Tags
untaggedMessages=Bez popisu

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=Bez stavu

#Grouped by priority
noPriority=Bez priority

#Grouped by has attachments
noAttachments=Bez príloh
attachments=Prílohy

#Grouped by starred
notFlagged=Bez hviezdičky
groupFlagged=S hviezdičkou

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=Odstrániť všetky popisy
mailnews.labels.description.1=Dôležité
mailnews.labels.description.2=Zamestnanie
mailnews.labels.description.3=Osobné
mailnews.labels.description.4=Vybaviť
mailnews.labels.description.5=Neskôr

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=Odpovedané
forwarded=Preposlaná
redirected=Presmerované
new=Nová
read=Prečítaná
flagged=S hviezdičkou

# for junk status picker in search and mail views
junk=Nevyžiadané

# for junk score origin picker in search and mail views
junkScoreOriginPlugin=Zásuvný modul
junkScoreOriginFilter=Filter
junkScoreOriginWhitelist=Biela listina
junkScoreOriginUser=Používateľ
junkScoreOriginImapFlag=Príznak IMAP

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=Má prílohy

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=Popisy

# LOCALIZATION NOTE(andOthers):
# for multiple authors, add this abbreviation to the first author to indicate
# there are more; for the From column in the threadpane message list.
andOthers=a ďalší

# whether to generate display names in last first order
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.displayName.lastnamefirst):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=false

# whether to also show phonetic fields in the addressbook
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.show_phonetic_fields):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.show_phonetic_fields=false

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Christian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=5
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=.
# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
mailnews.search_date_leading_zeros=true

# offline msg
nocachedbodybody2=Telo tejto správy nebolo stiahnuté zo servera na prečítanie \
v režime offline. Ak si chcete túto správu prečítať, musíte sa pripojiť k sieti. \
Z ponuky Súbor vyberte položku Režim offline a zrušte označenie položky Pracovať \
v režime offine. \
Nezabudnite, že je možné vybrať, ktoré správy alebo priečinky chcete čítať v režime offline. \
To urobíte kliknutím na položku Režim offline v ponuky Súbor a zvolením položky \
Prijať/Synchronizovať. Môžete upraviť aj nastavenie miesta na disku, aby ste zabránili \
sťahovaniu veľkých správ.

# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%2$S %1$S - %3$S
mailAcctType=Pošta
newsAcctType=Diskusie
feedsAcctType=Kanály

# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>Na zobrazenie tejto správy prejsť do režimu online</TITLE>\n

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=Potvrdenie odhlásenia
confirmUnsubscribeText=Naozaj chcete odhlásiť odoberanie správ z %S?
confirmUnsubscribeManyText=Naozaj sa chcete odhlásiť z odberu týchto diskusných skupín?
restoreAllTabs=Obnoviť všetky karty

confirmMarkAllFoldersReadTitle=Označiť všetky priečinky ako prečítané
confirmMarkAllFoldersReadMessage=Naozaj chcete označiť všetky správy vo všetkých priečinkoch ako prečítané?

# LOCALIZATION NOTE(junkBarMessage): %S is brand
junkBarMessage=%S si myslí, že táto správa je nevyžiadaná
junkBarButton=Nie je nevyžiadaná
junkBarButtonKey=N
junkBarInfoButton=Ďalšie informácie
junkBarInfoButtonKey=a

# LOCALIZATION NOTE(remoteContentBarMessage): %S is brand
remoteContentBarMessage=Na ochranu vášho súkromia %S v tejto správe zablokoval vzdialený obsah
remoteContentPrefLabel=Možnosti
remoteContentPrefAccesskey=M
remoteContentPrefLabelUnix=Možnosti
remoteContentPrefAccesskeyUnix=M

# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowResource): %S is origin
remoteAllowResource=Povoliť vzdialený obsah z %S
# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowAll): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of origins
remoteAllowAll=Povoliť vzdialený obsah z #1 zdroja uvedeného vyššie;Povoliť vzdialený obsah z #1 zdrojov uvedených vyššie;Povoliť vzdialený obsah z #1 zdrojov uvedených vyššie

phishingBarMessage=Toto môže byť podvodná správa
phishingBarPrefLabel=Možnosti
phishingBarPrefAccesskey=M
phishingBarPrefLabelUnix=Možnosti
phishingBarPrefAccesskeyUnix=M

mdnBarIgnoreButton=Ignorovať žiadosť
mdnBarIgnoreButtonKey=I
mdnBarSendReqButton=Odoslať potvrdenie
mdnBarSendReqButtonKey=d

draftMessageMsg=Toto je rozpísaná správa.
draftMessageButton=Upraviť
draftMessageButtonKey=U

# msgHdrViewOverlay.js
openLabel=Otvoriť
openLabelAccesskey=O
saveLabel=Uložiť
saveLabelAccesskey=U
detachLabel=Vyčleniť…
detachLabelAccesskey=V
deleteLabel=Odstrániť
deleteLabelAccesskey=d
openFolderLabel=Otvoriť priečinok so súborom
openFolderLabelAccesskey=s
deleteAttachments=Nasledovné prílohy budú z tejto správy natrvalo odstránené:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
detachAttachments=Nasledovné prílohy boli úspešne uložené a teraz budú natrvalo odstránené z tejto správy:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
deleteAttachmentFailure=Vybrané prílohy sa nepodarilo odstrániť.
emptyAttachment=Táto príloha sa javí ako prázdna.\nProsím, overte túto skutočnosť s osobou, ktoré odoslala túto správu.\nNiektoré firemné brány firewall alebo antivírusové programy znehodnocujú e-mailové prílohy.
externalAttachmentNotFound=Tento súbor alebo odkaz na prílohu sa na tomto mieste nenašiel alebo nie je prístupný.

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 príloha;#1 prílohy;#1 príloh

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountSingle): This is the format for the
# attachment header when a message has only one attachment. This is separate
# from attachmentCount above, since attachmentCountSingle typically ends with a
# colon.
attachmentCountSingle=1 príloha:

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeUnknown): The string to show for the total
# size of all attachments when none of the attachments' sizes can be detected.
attachmentSizeUnknown=neznáma veľkosť

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeAtLeast): The string to show for the total
# size of all attachments when at least one (but not all) of the attachments'
# sizes can't be detected. %1$S is the formatted size.
attachmentSizeAtLeast=minimálne %1$S

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

# This is the heading for the attachment summary when printing an email
attachmentsPrintHeader=Prílohy:

# Connection Error Messages
# LOCALIZATION NOTE(unknownHostError): %S is the server name
unknownHostError=Nepodarilo sa spojiť so serverom %S.
# LOCALIZATION NOTE(connectionRefusedError): %S is the server name
connectionRefusedError=K serveru %S sa nedá pripojiť, požiadavka bola odmietnutá.
# LOCALIZATION NOTE(netTimeoutError): %S is the server name
netTimeoutError=Čas na pripojenie k serveru %S vypršal.
# LOCALIZATION NOTE(netResetError): %S is the server name
netResetError=Pripojenie k serveru %S bolo obnovené.
# LOCALIZATION NOTE(netInterruptError): %S is the server name
netInterruptError=Pripojenie k serveru %S bolo prerušené.

recipientSearchCriteria=Predmet alebo Adresát obsahuje:
fromSearchCriteria=Predmet alebo Od obsahuje:

# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages
biffNotification_message=má %1$S novú správu
biffNotification_messages=má nové správy (celkom: %1$S)

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_message=Na účte %1$S je %2$S nová správa

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_messages=Na účte %1$S sú nové správy (celkom: %2$S)

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
# This is UNIX only
newMailNotification_messagetitle=%1$S, odosielateľ %2$S

# LOCALIZATION NOTE(newMailAlert_message):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the name of the account, #2 is the number of new messages
newMailAlert_message=Bola prijatá #2 nová správa pre účet #1;Boli prijaté #2 nové správy pre účet #1;Bolo prijatých #2 nových správ pre účet #1

# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
quotaPercentUsed=Zaplnené: %S%%
# for quota in main window (commandglue.js)
percent=%S%%
quotaTooltip2=Kvóta pre IMAP: využitých %S z celkovo %S. Kliknutím získate ďalšie informácie

# for message views
confirmViewDeleteTitle=Potvrdenie odstránenia
confirmViewDeleteMessage=Naozaj chcete odstrániť tento pohľad?

# for virtual folders
confirmSavedSearchTitle=Potvrdenie odstránenia
confirmSavedSearchDeleteMessage=Naozaj chcete odstrániť toto uložené hľadanie?

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=Zadajte vaše heslo pre %1$S na %2$S:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=Vyžaduje sa heslo na poštový server

# for checking if the user really wants to open lots of messages in separate windows.
openWindowWarningTitle=Potvrdenie
# LOCALIZATION NOTE (openWindowWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openWindowWarningConfirmation=Otvorenie #1 správy môže trvať dlho. Pokračovať?;Otvorenie #1 správ môže trvať dlho. Pokračovať?;Otvorenie #1 správ môže trvať dlho. Pokračovať?

# for checking if the user really wants to open lots of messages in tabs.
openTabWarningTitle=Potvrdenie
# LOCALIZATION NOTE (openTabWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openTabWarningConfirmation=Otvorenie #1 správy môže trvať dlho. Pokračovať?;Otvorenie #1 správ môže trvať dlho. Pokračovať?;Otvorenie #1 správ môže trvať dlho. Pokračovať?

# for warning the user that a tag they're trying to create already exists
tagExists=Popis s týmto názvom už existuje.

# title of the edit tag dialog
editTagTitle=Upraviť popis

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=Upraviť vlastnosti uloženého hľadania pre %S
# LOCALIZATION NOTE (foldersChosen): #1 number of chosen folders
virtualFolderSourcesChosen=Zvolený #1 priečinok;Zvolené #1 priečinky;Zvolených #1 priečinkov

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=Pre priečinky uloženého hľadania musíte vybrať aspoň jeden priečinok, ktorý chcete prehľadávať.

# These are displayed in the message and folder pane windows
# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
byteAbbreviation2=%.*f bajtov
kiloByteAbbreviation2=%.*f kB
megaByteAbbreviation2=%.*f MB
gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
teraByteAbbreviation2=%.*f TB
petaByteAbbreviation2=%.*f PB

## LOCALIZATION NOTE(folderWithAccount):
## This is used to show folder name together with an account name.
## %1$S = folder name
## %2$S = account name
folderWithAccount=%1$S - %2$S
## LOCALIZATION NOTE(folderWithUnreadMsgs):
## This is a concatenation of two strings to compose a folder label with unread messages.
## %1$S = folder name
## %2$S = count of unread messages
folderWithUnreadMsgs=%1$S (%2$S)
## LOCALIZATION NOTE(summarizedValue):
## This string shows an indication that the value shown is actually a summary
## accumulated from all subfolders.
## %S = summarized value from all subfolders
folderSummarizedSymbolValue=▾%S
## LOCALIZATION NOTE(subfoldersExplanation):
## This is a tooltip message shown on the values in the numeric folder pane columns.
## %1$S = is the count of messages having the respective property, found in the folder under mouse cursor
## %2$S = is the count of messages having the respective property, found in subfolders of the folder under mouse cursor
subfoldersExplanation=%1$S v tomto priečinku, %2$S v podpriečinkoch

# Error message if message for a message id wasn't found
errorOpenMessageForMessageIdTitle=Chyba pri otváraní message-id
errorOpenMessageForMessageIdMessage=Správa pre message-id %S nebola nájdená

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=Upozornenie na podozrivú poštu
linkMismatchTitle=Zistila sa manipulácia s odkazom
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name of indicated host, %2$S is the host name of the actual host.
confirmPhishingUrlAlternate=Odkaz, na ktorý ste klikli vedie na inú stránku, ako sa javí z textu. Toto sa často používa na rozpoznanie toho, či ste na daný odkaz klikli, no môže ísť aj o podvod.\n\nZ textu odkazu je možné predpokladať, že vedie na %1$S, no namiesto toho vedie na %2$S.
#LOCALIZATION NOTE $1$S is the host name of the indicated host.
confirmPhishingGoAhead=Aj tak prejsť na %1$S
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name that was displayed to the user.
confirmPhishingGoDirect=Prejsť na %1$S

# Check for Updates
# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
# Which one is used depends on Update process state.
updatesItem_default=Kontrola aktualizácií…
updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
updatesItem_default.accesskey=K
updatesItem_downloading=Sťahuje sa %S…
updatesItem_downloadingFallback=Sťahuje sa aktualizácia…
updatesItem_downloading.accesskey=h
updatesItem_resume=Pokračovať v sťahovaní %S…
updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v sťahovaní aktualizácie…
updatesItem_resume.accesskey=a
updatesItem_pending=Nainštalovať stiahnutú aktualizáciu…
updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať stiahnutú aktualizáciu…
updatesItem_pending.accesskey=a

# Folder Pane Header Title Strings
folderPaneModeHeader_all=Všetky priečinky
folderPaneModeHeader_unread=Neprečítané priečinky
folderPaneModeHeader_favorite=Obľúbené priečinky
folderPaneModeHeader_recent=Najnovšie priečinky
folderPaneModeHeader_smart=Zoskupené priečinky
unifiedAccountName=Zoskupené priečinky

# Copy / Move to Folder Again
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
moveToFolderAgain=Znova presunúť do priečinka "%1$S"
moveToFolderAgainAccessKey=u
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
# copyToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
copyToFolderAgain=Znova kopírovať do priečinka "%1$S"
copyToFolderAgainAccessKey=u

#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy
#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S)

# mailCommands.js
emptyJunkFolderTitle=Odstránenie "%S"
emptyJunkFolderMessage=Odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
emptyJunkDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať
emptyTrashFolderTitle=Odstránenie "%S"
emptyTrashFolderMessage=Odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
emptyTrashDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať

# junkCommands.js
junkAnalysisPercentComplete=Analyzovanie nevyžiadanej pošty: hotovo %S
processingJunkMessages=Spracováva sa nevyžiadaná pošta

# Messenger bootstrapping messages
fileNotFoundTitle = Súbor nebol nájdený
#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
fileNotFoundMsg = Súbor %S neexistuje.

fileEmptyTitle = Prázdny súbor
#LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
fileEmptyMsg = Súbor %S je prázdny.

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
# forms of the word "more" as used after the number of addresses
# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrs=#1 ďalší;#1 ďalší;#1 ďalších

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrsTooltip): semicolon separated list of
# plural forms of the phrase ", and #1 more" as used in the tooltip text
# of the more widget displayed in the header pane (see headerMoreAddrs).
# English has two identical forms here, so it will construct strings that
# look like (for example) ", and 1 more" or ", and 20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrsTooltip=a #1 ďalší;a #1 ďalší;a #1 ďalších

# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
# used for the fallback case if a header-specific localization is not
# available.
headertoFieldMe=ja

# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "from" header of the message header pane.
headerfromFieldMe=ja

# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldMe): first person prepositional
# object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
headerreply-toFieldMe=ja

# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
headerccFieldMe=ja

# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
headerbccFieldMe=ja

expandAttachmentPaneTooltip=Zobraziť panel príloh
collapseAttachmentPaneTooltip=Skryť panel príloh

# Shown when content tabs are being loaded.
loadingTab=Načítava sa…

confirmMsgDelete.title=Potvrdenie odstránenia správ
confirmMsgDelete.collapsed.desc=Týmto odstránite všetky správy v zbalených vláknach. Naozaj chcete pokračovať?
confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=Týmto odstránite správy natrvalo, nebudú dostupné ani v Odpadkovom koši. Naozaj chcete pokračovať?
confirmMsgDelete.deleteFromTrash.desc=Týmto natrvalo odstránite správy z Odpadkového koša. Naozaj chcete pokračovať?
confirmMsgDelete.dontAsk.label=Nabudúce sa už nepýtať
confirmMsgDelete.delete.label=Odstrániť

mailServerLoginFailedTitle=Prihlásenie zlyhalo
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitleWithAccount):
# "%S" is the account name.
mailServerLoginFailedTitleWithAccount=Prihlásenie sa k účtu "%S" zlyhalo
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailed2):
# %1$S is the host name of the server, %2$S is the user name.
mailServerLoginFailed2=Prihlásenie sa k stránke %1$S ako %2$S zlyhalo.
mailServerLoginFailedRetryButton=&Znova
mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=Z&adať nové heslo

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the title of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title=Použiť zmeny?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the text of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. The
# string '%S' is replaced with the name of the folder the user selected in
# order to help them confirm they picked what they thought they picked. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message=Použiť nastavenia stĺpcov aktuálneho priečinka aj na priečinok %S?

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# title of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title=Použiť zmeny?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# text of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. The string '%S' is replaced with the name of the folder the user
# selected in order to help them confirm they picked what they thought they
# picked. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message=Použiť nastavenia stĺpcov aktuálneho priečinka aj na priečinok %S a jeho podpriečinky?

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Táto stránka (%S) sa pokúša nainštalovať tému.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Povoliť
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=v

lwthemePostInstallNotification.message=Bola nainštalovaná nová téma.
lwthemePostInstallNotification.undoButton=Vrátiť späť
lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=V
lwthemePostInstallNotification.manageButton=Správa tém…
lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=m

# troubleshootModeRestart
troubleshootModeRestartPromptTitle=Reštartovať v režime riešenia problémov
troubleshootModeRestartPromptMessage=Režim riešenia problémov dočasne zakáže všetky rozšírenia a použije predvolené nastavenia.\nNaozaj chcete reštartovať aplikáciu?
troubleshootModeRestartButton=Reštartovať

# LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Aktualizovať na verziu %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=A

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
# clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
# changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
sanitizeDialog2.everything.title=Vymazanie celej histórie
sanitizeButtonOK=Vymazať teraz
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
sanitizeEverythingWarning2=Vymazaná bude celá história.
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
sanitizeSelectedWarning=Vymazané budú všetky označené položky.

learnMoreAboutIgnoreThread=Ďalšie informácie…
learnMoreAboutIgnoreThreadAccessKey = a
undoIgnoreThread=Späť Ignorovať vlákno
undoIgnoreThreadAccessKey=S
undoIgnoreSubthread=Späť Ignorovať podvlákno
undoIgnoreSubthreadAccessKey=S
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadFeedback): #1 is the message thread title
ignoredThreadFeedback=Príspevky do vlákna "#1" nebudú zobrazované.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadFeedback): #1 is the message subthread title
ignoredSubthreadFeedback=Príspevky do podvlákna "#1" nebudú zobrazované.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of threads
ignoredThreadsFeedback=Príspevky do zvoleného vlákna nebudú zobrazované.;Príspevky do #1 zvolených vlákien nebudú zobrazované.;Príspevky do #1 zvolených vlákien nebudú zobrazované.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is number of subthreads
ignoredSubthreadsFeedback=Príspevky do zvoleného podvlákna nebudú zobrazované.;Príspevky do #1 zvolených podvlákien nebudú zobrazované.;Príspevky do #1 zvolených podvlákien nebudú zobrazované.
# LOCALIZATION NOTE (saveAsType): replace %S with the extension of the file to be saved.
saveAsType=Súbor %S

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label): The label used in the autocomplete
# widget to refer to a search on the web for a short string containing at most
# 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S is the string to
# search for.
openSearch.label=Vyhľadať "%2$S" pomocou %1$S

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label.truncated): The label used in the
# autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
# containing more than 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S
# is the string to search for, truncated to 15 characters.
openSearch.label.truncated=Vyhľadať "%2$S…" pomocou %1$S…

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Thunderbird build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# after the Thunderbird version in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit)" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bitová verzia
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bitová verzia

errorConsoleTitle = Chybová konzola

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the appmenu.
panel.back = Naspäť

# LOCALIZATION NOTE (folderErrorAlertTitle):
# %S is a pretty string to identify the folder and account.
# EXAMPLE: Error - Inbox on bob@example.com
folderErrorAlertTitle = Chyba - %S