dom/chrome/security/csp.properties
author Vlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Wed, 14 Apr 2021 19:57:10 +0000
changeset 4364 83d2e5631f0dea69cf06f7ea3caffced032bb8ac
parent 4015 4925bc53f6fda9b5fc08dc4609e00443c3a204f6
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: Vlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# CSP Warnings:
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPViolation = Na základe nastavení stránky bolo zablokované načítanie zdroja: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPViolationWithURI = Na základe nastavení stránky bolo zablokované načítanie zdroja %2$S ("%1$S").
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPROViolation = Pre politiku report-only CSP sa vyskytla výnimka ("%1$S"). Toto správanie bolo povolené, správa CSP bola odoslaná.
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPROViolationWithURI = Nastavenia stránky zachytili načítanie zdroja z adresy %2$S ("%1$S"). Posiela sa správa CSP.
# LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
# %1$S is the URI we attempted to send a report to.
triedToSendReport = Pokus o odoslanie správy na neplatnú adresu: "%1$S"
# LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
# %1$S is the report URI that could not be parsed
couldNotParseReportURI = Nebolo možné spracovať správu: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
# %1$S is the unknown directive
couldNotProcessUnknownDirective = Nebolo možné spracovať neznámu direktívu '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
# %1$S is the option that could not be understood
ignoringUnknownOption = Ignoruje sa neznáma možnosť %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDuplicateSrc):
# %1$S defines the duplicate src
ignoringDuplicateSrc = Ignoruje sa duplicitný zdroj %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcFromMetaCSP):
# %1$S defines the ignored src
ignoringSrcFromMetaCSP = Ignorovanie zdroja ‘%1$S’ (Nepodporovaný pri dodaní prostredníctvom prvku meta).
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcWithinScriptStyleSrc):
# %1$S is the ignored src
# script-src and style-src are directive names and should not be localized
ignoringSrcWithinScriptStyleSrc = Ignoruje sa “%1$S” definovaný v script-src alebo style-src: je definovaný zdroj nonce-source alebo hash-source
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcForStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
# script-src, as well as 'strict-dynamic' should not be localized
ignoringSrcForStrictDynamic = Ignorovanie „%1$S“ v uvedenom script-src: ‘strict-dynamic’
# LOCALIZATION NOTE (ignoringStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
ignoringStrictDynamic = Zdroj „%1$S“ bol ignorovaný (podporované iba v script-src). 
# LOCALIZATION NOTE (strictDynamicButNoHashOrNonce):
# %1$S is the csp directive that contains 'strict-dynamic'
# 'strict-dynamic' should not be localized
strictDynamicButNoHashOrNonce = Kľúčové slovo ‘strict-dynamic’ obsiahnuté v „%1$S“ s neplatným nonce a hash môže zablokovať načítanie všetkých skriptov
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
# %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
reportURInotHttpsOrHttp2 = URI správy (%1$S) musí používať HTTP alebo HTTPS.
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
# %1$S is the ETLD of the page with the policy
reportURInotInReportOnlyHeader = Táto stránka (%1$S) má politiku Report-Only, avšak bez adresy 'report URI'. CSP nebude blokovať jej porušenia, ani ich nebude hlásiť.
# LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
# %1$S is the CSP Source that could not be parsed
failedToParseUnrecognizedSource = Nepodarilo sa spracovať nerozpoznaný zdroj %1$S
# LOCALIZATION NOTE (upgradeInsecureRequest):
# %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
upgradeInsecureRequest = Mení sa nebezpečná požiadavka '%1$S' na '%2$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoreSrcForDirective):
ignoreSrcForDirective = Ingoruje sa src pre direktívu '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
# %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
hostNameMightBeKeyword = %1$S je interpretované ako názov servera, nie ako kľúčové slovo. Ak je to kľúčové slovo, použite ‘%2$S’ (v jednoduchých úvodzovkách).
# LOCALIZATION NOTE (notSupportingDirective):
# directive is not supported (e.g. 'reflected-xss')
notSupportingDirective = Nepodporovaná direktíva ‘%1$S’. Direktíva a jej hodnoty budú ignorované.
# LOCALIZATION NOTE (blockAllMixedContent):
# %1$S is the URL of the blocked resource load.
blockAllMixedContent = Blokuje sa nezabezpečená požiadavka '%1$S'.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDirectiveWithNoValues):
# %1$S is the name of a CSP directive that requires additional values 
ignoringDirectiveWithNoValues = Ignorovanie ‘%1$S‘ pre nedostatok parametrov.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringReportOnlyDirective):
# %1$S is the directive that is ignored in report-only mode.
ignoringReportOnlyDirective = Ignorovanie direktívy sandobxu kvôli nastavenej politike report-only ‘%1$S’
# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSrcBecauseOfDirective):
# %1$S is the name of the src that is ignored.
# %2$S is the name of the directive that causes the src to be ignored.
IgnoringSrcBecauseOfDirective=Ignorovanie ‘%1$S’ kvôli direktíve ‘%2$S’.

# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSourceWithinDirective):
# %1$S is the ignored src
# %2$S is the directive  which supports src
IgnoringSourceWithinDirective = Ignorovanie zdroja „%1$S“ (Nie je podporovaný v rámci „%2$S“).
 
# CSP Errors:
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
# %1$S is the source that could not be parsed
couldntParseInvalidSource = Nebolo možné spracovať neplatný zdroj %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
# %1$S is the host that's invalid
couldntParseInvalidHost = Nebolo možné spracovať neplatný server %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
# %1$S is the string source
couldntParsePort = Nebolo možné spracovať port v %1$S
# LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
# %1$S is the name of the duplicate directive
duplicateDirective = Bola zistená duplicitná direktíva %1$S. Všetky inštancie mimo prvej budú ignorované.
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSandboxFlag):
# %1$S is the option that could not be understood
couldntParseInvalidSandboxFlag = Nepodarilo sa spracovať neplatný príkaz sandboxu ‘%1$S’