browser/chrome/browser/browser.properties
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Tue, 06 Dec 2022 14:42:50 +0000
changeset 4986 bdda2648a82b875b1efba4c41d34be6be648bc41
parent 4967 1ed7622674fdd280a5857167b802cf456fc47b0c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

nv_timeout=Čas vypršal
openFile=Otvoriť súbor

droponhometitle=Nastavenie domovskej stránky
droponhomemsg=Chcete, aby sa tento dokument stal vašou novou domovskou stránkou?
droponhomemsgMultiple=Chcete, aby sa tieto dokumenty stali vašou novou domovskou stránkou?

# context menu strings

# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
# %2$S is the selection string.
contextMenuSearch=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
contextMenuSearch.accesskey=V
contextMenuPrivateSearch=Vyhľadať v súkromnom okne
contextMenuPrivateSearch.accesskey=h
# LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
# engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
# this engine is different from the default engine name used in normal mode.
contextMenuPrivateSearchOtherEngine=Vyhľadať v súkromnom okne pomocou %S
contextMenuPrivateSearchOtherEngine.accesskey=h

# bookmark dialog strings

bookmarkAllTabsDefault=[Názov priečinka]

xpinstallPromptMessage=%S zabránil tejto stránke požiadať o inštaláciu softvéru.
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
# The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
xpinstallPromptMessage.header=Chcete nainštalovať doplnok z %S?
xpinstallPromptMessage.message=Pokúšate sa nainštalovať doplnok z %S. Uistite sa, že tejto stránke môžete dôverovať.
xpinstallPromptMessage.header.unknown=Chcete nainštalovať doplnok z neznámej stránky?
xpinstallPromptMessage.message.unknown=Pokúšate sa nainštalovať doplnok z neznámej stránky. Uistite sa, že tejto stránke môžete dôverovať.
xpinstallPromptMessage.learnMore=Ďalšie informácie o bezpečnej inštalácii doplnkov
xpinstallPromptMessage.dontAllow=Nepovoliť
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=N
xpinstallPromptMessage.neverAllow=Nikdy nepovoliť
xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=e
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionsInstallPromptMessage.message)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
sitePermissionsInstallPromptMessage.message=Tento doplnok poskytuje stránke ďalšie povolenia, ktoré by jej mohli umožniť ukradnúť vaše údaje alebo zaútočiť na váš počítač. Pokračujte len vtedy, ak dôverujete tejto stránke.

# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.header)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.header=Táto stránka požaduje prístup k vašim zariadeniam. Prístup k zariadeniu je možné povoliť inštaláciou doplnku.
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.message)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.message=Tento doplnok môže byť použitý na krádež vašich údajov alebo útok na váš počítač. Pokračujte len vtedy, ak dôverujete tejto stránke.

# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
xpinstallPromptMessage.install=Nainštalovať
xpinstallPromptMessage.install.accesskey=a

xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vaším správcom systému.
xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
xpinstallDisabledButton=Povoliť
xpinstallDisabledButton.accesskey=v

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
# enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
# %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
# the administration can add to the message.
addonInstallBlockedByPolicy=Doplnok %1$S (%2$S) bol zablokovaný správcom vášho počítača. %3$S
# LOCALIZATION NOTE (addonDomainBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of add-ons from a domain
# is blocked by enterprise policy.
addonDomainBlockedByPolicy=Váš správca systému zabránil tejto stránke požiadať vás o inštaláciu softvéru do vášho počítača.
addonInstallFullScreenBlocked=V režime celej obrazovky alebo tesne pred jeho zapnutím nie je inštalácia doplnkov povolená.

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header,webextPerms.headerWithPerms,webextPerms.headerUnsigned,webextPerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Chcete pridať %S?
webextPerms.headerWithPerms=Chcete nainštalovať %S? Toto rozšírenie bude mať nasledujúce povolenia:
webextPerms.headerUnsigned=Chcete nainštalovať %S? Toto rozšírenie nie je overené. Škodlivé rozšírenia môžu ukradnúť vaše osobné informácie alebo nakaziť váš počítač. Rozšírenie nainštalujte iba ak pochádza z dôveryhodného zdroja.
webextPerms.headerUnsignedWithPerms=Chcete nainštalovať %S? Toto rozšírenie nie je overené. Škodlivé rozšírenia môžu ukradnúť vaše osobné informácie alebo nakaziť váš počítač. Rozšírenie nainštalujte iba ak pochádza z dôveryhodného zdroja. Toto rozšírenie bude mať nasledujúce povolenia:

webextPerms.learnMore2=Ďalšie informácie
webextPerms.add.label=Pridať
webextPerms.add.accessKey=P
webextPerms.cancel.label=Zrušiť
webextPerms.cancel.accessKey=Z

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=Doplnok %1$S bol pridaný do aplikácie %2$S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=Doplnok %S bol pridaný
webextPerms.sideloadText2=Iný program vo vašom počítači nainštaloval doplnok, ktorý by mohol ovplyvniť váš prehliadač. Prosím, pozrite si žiadosti o povolenia tohto doplnku a vyberte možnosť Povoliť alebo Zrušiť (ak chcete ponechať doplnok zakázaný).
webextPerms.sideloadTextNoPerms=Iný program vo vašom počítači nainštaloval doplnok, ktorý by mohol ovplyvniť váš prehliadač. Prosím, vyberte možnosť Povoliť alebo Zrušiť (ak chcete ponechať doplnok zakázaný).

webextPerms.sideloadEnable.label=Povoliť
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=P
webextPerms.sideloadCancel.label=Zrušiť
webextPerms.sideloadCancel.accessKey=Z

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=Doplnok %S vyžaduje nové povolenia

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.updateText2=Pre rozšírenie %S je dostupná aktualizácia. Pred inštaláciou aktualizovanej verzie musíte schváliť nové povolenia. Výberom možnosti “Zrušiť” sa zachová vaša aktuálna verzia rozšírenia. Toto rozšírenie bude mať nasledujúce povolenia:

webextPerms.updateAccept.label=Aktualizovať
webextPerms.updateAccept.accessKey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replace with the localized name of the extension requested new
# permissions.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.optionalPermsHeader=Doplnok %S vyžaduje ďalšie povolenia.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Chce:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Povoliť
webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=o
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Odmietnuť
webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=d

webextPerms.description.bookmarks=Čítať a upravovať záložky
webextPerms.description.browserSettings=Čítať a upravovať nastavenia prehliadača
webextPerms.description.browsingData=Čítať nedávnu históriu prehliadania, cookies a súvisiace údaje
webextPerms.description.clipboardRead=Získať údaje zo schránky
webextPerms.description.clipboardWrite=Vkladať údaje do schránky
webextPerms.description.declarativeNetRequest=Blokovať obsah na ľubovoľnej stránke
webextPerms.description.devtools=Rozšíriť vývojárske nástroje a získať prístup k vašim údajom v otvorených kartách
webextPerms.description.downloads=Sťahovať súbory a čítať a upravovať históriu stiahnutých súborov
webextPerms.description.downloads.open=Otvárať súbory stiahnuté do vášho počítača
webextPerms.description.find=Prístup k textu všetkých otvorených kariet
webextPerms.description.geolocation=Prístup k údajom o polohe
webextPerms.description.history=Prístup k histórii prehliadania
webextPerms.description.management=Monitorovať používanie rozšírenia a spravovať témy vzhľadu
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Vymieňať si správy s inými programami ako %S
webextPerms.description.notifications=Zobrazovať upozornenia
webextPerms.description.pkcs11=Poskytovať služby spojené s kryptografickým overením
webextPerms.description.privacy=Čítať a upravovať nastavenia súkromia
webextPerms.description.proxy=Kontrola nad nastavením proxy
webextPerms.description.sessions=Prístup k nedávno zavretým kartám
webextPerms.description.tabs=Prístup ku kartám prehliadača
webextPerms.description.tabHide=Skrývať a zobrazovať karty prehliadača
webextPerms.description.topSites=Prístup k histórii prehliadania
webextPerms.description.webNavigation=Prístup k aktivitám prehliadača v priebehu prehliadania

webextPerms.hostDescription.allUrls=Prístup k údajom pre všetky webové stránky

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Prístup k údajom pre webové stránky na doméne %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Prístup k údajom pre #1 ďalšiu doménu;Prístup k údajom pre #1 ďalšie domény;Prístup k údajom pre #1 ďalších domén

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Prístup k údajom pre %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Prístup k údajom pre #1 ďalšiu stránku;Prístup k údajom pre #1 ďalšie stránky;Prístup k údajom pre #1 ďalších stránok

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithPerms,webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %1$S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# %2$S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithPerms=Pridať %1$S? Toto rozšírenie poskytuje nasledujúce oprávnenia pre %2$S:
webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms=Chcete nainštalovať %1$S? Toto rozšírenie nie je overené. Škodlivé rozšírenia môžu ukradnúť vaše osobné informácie alebo nakaziť váš počítač. Rozšírenie nainštalujte iba ak pochádza z dôveryhodného zdroja. Toto rozšírenie poskytuje nasledujúce oprávnenia pre %2$S:

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi=Tento doplnok poskytuje stránke %S prístup k vašim MIDI zariadeniam.

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex=Tento doplnok poskytuje stránke %S prístup k vašim MIDI zariadeniam (s podporou SysEx).

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.descriptionGatedPerms)
# This string is used as description in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.descriptionGatedPerms=Tento prístup môže byť nebezpečný a umožňuje stránke správať sa ako softvér nainštalovaný vo vašom počítači.

# These should remain in sync with permissions.NAME.label in sitePermissions.properties
webextSitePerms.description.midi=Prístup k zariadeniam MIDI
webextSitePerms.description.midi-sysex=Prístup k MIDI zariadeniam s podporou SysEx

# LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
# %2$S is replaced with the name of the current search engine
# %3$S is replaced with the name of the new search engine
webext.defaultSearch.description=Doplnok %1$S chce zmeniť váš predvolený vyhľadávací modul z %2$S na %3$S. Je to v poriadku?
webext.defaultSearchYes.label=Áno
webext.defaultSearchYes.accessKey=o
webext.defaultSearchNo.label=Nie
webext.defaultSearchNo.accessKey=N

# LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.message)
# %1$S is the name of the extension which is about to be removed.
# %2$S is brandShorterName
webext.remove.confirmation.message=Odstrániť %1$S z aplikácie %2$S?
webext.remove.confirmation.button=Odstrániť

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message3)
# %S is replaced with the localized named of the extension that was
# just installed.
addonPostInstall.message3=Rozšírenie %S bolo pridané

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=Sťahuje a overuje sa doplnok…;Sťahujú a overujú sa #1 doplnky…;Sťahuje a overuje sa #1 doplnkov…
addonDownloadVerifying=Overuje sa

addonInstall.unsigned=(neoverený)
addonInstall.cancelButton.label=Zrušiť
addonInstall.cancelButton.accesskey=Z
addonInstall.acceptButton2.label=Pridať
addonInstall.acceptButton2.accesskey=r

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=Táto stránka sa pokúša nainštalovať doplnok pre #1:;Táto stránka sa pokúša nainštalovať #2 doplnky pre #1:;Táto stránka sa pokúša nainštalovať #2 doplnkov pre #1:
addonConfirmInstallUnsigned.message=Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača #1 pokúša nainštalovať neoverený doplnok. Pokračujete na vlastné riziko.;Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača #1 pokúša nainštalovať #2 neoverené doplnky. Pokračujete na vlastné riziko.;Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača #1 pokúša nainštalovať #2 neoverených doplnkov. Pokračujete na vlastné riziko.

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=;Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača #1 pokúša nainštalovať #2 doplnky, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko.;Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača #1 pokúša nainštalovať #2 doplnkov, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
# %S is the name of the add-on
addonInstalled=Doplnok %S bol úspešne nainštalovaný.
# LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of add-ons
addonsGenericInstalled=#1 doplnok bol úspešne nainštalovaný.;#1 doplnky boli úspešne nainštalované.;#1 doplnkov bolo úspešne nainštalovaných.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonInstallError-8, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=Doplnok nemohol byť stiahnutý kvôli problémom s pripojením.
addonInstallError-2=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač %1$S očakával.
addonInstallError-3=Doplnok stiahnutý z tejto stránky nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
addonInstallError-4=Doplnok %2$S nemohol byť nainštalovaný, pretože %1$S nemohol upraviť potrebný súbor.
addonInstallError-5=%1$S zabránil tejto stránke nainštalovať neoverený doplnok.
addonInstallError-8=Doplnok %2$S nie je možné nainštalovať z tohto umiestnenia.
addonLocalInstallError-1=Tento doplnok nemohol byť nainštalovaný kvôli chybe v súborovom systéme.
addonLocalInstallError-2=Tento doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač %1$S očakával.
addonLocalInstallError-3=Tento doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
addonLocalInstallError-4=Doplnok %2$S nemohol byť nainštalovaný, pretože %1$S nemohol upraviť potrebný súbor.
addonLocalInstallError-5=Tento doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože nebol overený.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=Doplnok %3$S nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom %1$S %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=Doplnok %S nebol byť nainštalovaný, pretože je veľké riziko, že spôsobí problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou prehliadača.

unsignedAddonsDisabled.message=Jeden alebo viac doplnkov nebolo možné overiť a preto boli zakázané.
unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Ďalšie informácie
unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=a

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.message=#1 zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.
# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.exceeded.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.exceeded.message=;#1 zabránil tejto stránke v otvorení viac než #2 okien.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení viac než #2 okien.
popupWarningButton=Možnosti
popupWarningButton.accesskey=M
popupWarningButtonUnix=Možnosti
popupWarningButtonUnix.accesskey=M
popupShowPopupPrefix=Zobraziť %S

# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
geolocationLastAccessIndicatorText=Posledný prístup: %S

# LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=Odkazy %S://

crashedpluginsMessage.title=Zásuvný modul %S zlyhal.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Obnoviť stránku
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=b
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Odoslať správu o zlyhaní
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=d
crashedpluginsMessage.learnMore=Ďalšie informácie…

# Keyword fixup messages
# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
keywordURIFixup.message=Chceli ste navštíviť stránku %S?
keywordURIFixup.goTo=Áno, prejsť na %S
keywordURIFixup.goTo.accesskey=o

pluginInfo.unknownPlugin=Neznámy

# Flash activation doorhanger UI
flashActivate.message=Chcete povoliť spustenie zásuvného modulu Adobe Flash na tejto stránke? Adobe Flash spúšťajte len na stránkach, ktorým dôverujete.
flashActivate.outdated.message=Chcete povoliť spustenie zastaranej verzie zásuvného modulu Adobe Flash na tejto stránke? Zastaraná verzia môže ovplyvniť rýchlosť a bezpečnosť prehliadača.
flashActivate.noAllow=Nepovoliť
flashActivate.allow=Povoliť
flashActivate.noAllow.accesskey=N
flashActivate.allow.accesskey=P

# in-page UI
# LOCALIZATION NOTE (PluginClickToActivate2): Two changes were done to the
# previous version of the string. The first is that we changed the wording from
# "Activate" to "Run", because it's shorter and feels less technical in English.
# Feel free to keep using the previous wording in your language if it's already
# the best one.
# The second change is that we removed the period at the end of the phrase, because
# it's not natural in our UI, and the underline was removed from this, so it doesn't
# look like a link anymore. We suggest that everyone removes that period too.
PluginClickToActivate2=Spustiť %S
PluginVulnerableUpdatable=Tento zásuvný modul nie je dostatočne bezpečný a mal by byť aktualizovaný.
PluginVulnerableNoUpdate=Tento zásuvný modul má problém s bezpečnosťou.

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (update.downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Aktualizovať na verziu %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=A

menuOpenAllInTabs.label=Otvoriť všetko na kartách

# History menu
# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
# see bug 394759
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 Window Title, #2 Number of tabs
menuUndoCloseWindowLabel=#1 (a ďalšia karta);#1 (a ďalšie #2 karty);#1 (a ďalších #2 kariet)
menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.current=Zostať na tejto stránke

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.reloadCurrent=Obnoviť túto stránku
tabHistory.goBack=Prejsť späť na túto stránku
tabHistory.goForward=Prejsť dopredu na túto stránku

# URL Bar
pasteAndGo.label=Prilepiť a prejsť
# LOCALIZATION NOTE (reloadButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for reloading the current page
reloadButton.tooltip=Načítať najnovšiu verziu stránky (%S)
# LOCALIZATION NOTE (stopButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
stopButton.tooltip=Zastaviť načítavanie tejto stránky (%S)
# LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
urlbar-zoom-button.tooltip=Vynulovať úroveň priblíženia (%S)
# LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
reader-mode-button.tooltip=Prepne zobrazenie Čítačka (%S)

# LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
# %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
# format specifiers, so it needs to be escaped).
zoom-button.label = %S %%

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Povoliť
refreshBlocked.goButton.accesskey=v
refreshBlocked.refreshLabel=%S neumožnil tejto stránke automatické obnovenie obsahu.
refreshBlocked.redirectLabel=%S neumožnil tejto stránke automatické presmerovanie na inú stránku.

# General bookmarks button
# LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
bookmarksMenuButton.tooltip=Zobrazí vaše záložky (%S)

# Downloads button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
downloads.tooltip=Zobrazí stav sťahovania súborov (%S)

# New Window button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Window"
newWindowButton.tooltip=Otvorí nové okno (%S)

# New Tab button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
newTabButton.tooltip=Otvorí novú kartu (%S)
newTabContainer.tooltip=Otvorí novú kartu (%S)\nPodržaním tlačidla otvorí novú kontajnerovú kartu
newTabAlwaysContainer.tooltip=Pre otvorenie novej karty vyberte kontajner

# Offline web applications
offlineApps.available3=Chcete aplikácii %S povoliť ukladanie údajov na váš počítač?
offlineApps.allow.label=Povoliť
offlineApps.allow.accesskey=P
offlineApps.block.label=Zakázať
offlineApps.block.accesskey=Z

# Canvas permission prompt
# LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt2): %S is hostname
canvas.siteprompt2=Povoliť stránke %S používať údaje z canvasu HTML5?
canvas.siteprompt2.warning=Môže byť použité na jednoznačnú identifikáciu vášho počítača.
canvas.block=Zakázať
canvas.block.accesskey=Z
canvas.allow2=Povoliť
canvas.allow2.accesskey=P
canvas.remember2=Zapamätať si toto rozhodnutie

# WebAuthn prompts
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
webauthn.registerPrompt2=Stránka %S chce s jedným z vašich bezpečnostných kľúčov zaregistrovať účet. Môžete sa pripojiť a účet autorizovať alebo zrušiť.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
# %S is hostname.
# The website is asking for extended information about your
# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
# this is safe if you only use one account at this website. If you have
# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
# authenticator, then the website could link those accounts together.
# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
# for different accounts on this website.
webauthn.registerDirectPrompt3=Stránka %S požaduje rozšírené informácie o vašom bezpečnostnom kľúči, čo môže ovplyvniť vaše súkromie.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPromptHint):
# %S is brandShortName
webauthn.registerDirectPromptHint=%S to môže za vás anonymizovať, ale stránka môže takýto kľúč odmietnuť. V prípade odmietnutia to môžete skúsiť znova.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt2): %S is hostname
webauthn.signPrompt2=Stránka %S žiada o vaše overenie zaregistrovaným bezpečnostným kľúčom. Môžete sa pripojiť a nejaký okamžite autorizovať alebo autorizáciu zrušiť.
webauthn.cancel=Zrušiť
webauthn.cancel.accesskey=Z
webauthn.proceed=Pokračovať
webauthn.proceed.accesskey=P
webauthn.anonymize=Napriek tomu anonymizovať

# Spoof Accept-Language prompt
privacy.spoof_english=Po zmene požadovaného jazyka na angličtinu bude zložitejšie identifikovať váš prehliadač a zvýši sa tým úroveň vášho súkromia. Chcete na všetkých stránkach požadovať ich anglické verzie?

# LOCALIZATION NOTE (identity.identified.verifier, identity.identified.state_and_country, identity.ev.contentOwner2):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
identity.identified.verifier=Overil ju %S
identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku.
identity.identified.state_and_country=%S, %S
identity.ev.contentOwner2=Certifikát bol vydaný pre: %S

# LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
# Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
# use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
identity.notSecure.label=Nezabezpečené
identity.notSecure.tooltip=Pripojenie nie je zabezpečené

identity.extension.label=Rozšírenie (%S)
identity.extension.tooltip=Načítané doplnkom: %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.trackersView.blocked.label=Blokované

contentBlocking.trackersView.empty.label=Neboli nájdené žiadne sledovacie prvky

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
#  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
contentBlocking.cookies.blockingTrackers3.label=Sledovacie cookies tretích strán
contentBlocking.cookies.blocking3rdParty2.label=Súbory cookie tretích strán
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label=Súbory cookie z nenavštívených stránok
contentBlocking.cookies.blockingAll2.label=Všetky cookies

contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=Z tejto stránky
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
# "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=Neboli nájdené žiadne cookies

contentBlocking.cookiesView.trackers2.label=Sledovacie cookies tretích strán
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
# "Tracking Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=Neboli nájdené žiadne sledovacie cookies

contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Cookies tretích strán
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
# "Third-Party Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label=Neboli nájdené žiadne cookies tretích strán

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.allowed.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Allowed"
contentBlocking.cookiesView.allowed.label=Povolené
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cookiesView.blocked.label=Blokované
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip): %S is the domain of the site.
contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip=Zrušiť výnimku z blokovania cookies pre %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a fingerprinter in the fingerprinters subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=Blokované

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=Blokované

trackingProtection.icon.activeTooltip2=Sledovacie prvky sociálnych sietí, cookies tretích strán aj tvorba odtlačku prehliadača je blokovaná.
trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Rozšírená ochrana pred sledovaním je na tejto stránke VYPNUTÁ.
# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Prehliadač %S nenašiel na tejto stránke žiadne známe sledovacie prvky.

# LOCALIZATION NOTE (protections.header):
# Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
protections.header=Ochrana pred sledovaním na %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.disableAriaLabel=Vypnúť ochranu na stránke %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.enableAriaLabel=Zapnúť ochranu na stránke %S

# Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
protections.blocking.fingerprinters.title=Blokované vytváranie odtlačkov prehliadača
protections.blocking.cryptominers.title=Zablokované ťažby kryptomien
protections.blocking.cookies.trackers.title=Sledovacie prvky tretích strán boli zablokované
protections.blocking.cookies.3rdParty.title=Cookies tretích strán boli zablokované
protections.blocking.cookies.all.title=Všetky cookies sú blokované
protections.blocking.cookies.unvisited.title=Súbory cookie z nenavštívených stránok boli zablokované
protections.blocking.trackingContent.title=Sledovacie prvky boli zablokované
protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Sledovacie prvky sociálnych sietí boli zablokované
protections.notBlocking.fingerprinters.title=Vytváranie odtlačku prehliadača nie je blokované
protections.notBlocking.cryptominers.title=Ťažba kryptomien nie je blokovaná
protections.notBlocking.cookies.3rdParty.title=Súbory cookies tretích strán nie sú blokované
protections.notBlocking.cookies.all.title=Súbory cookies nie sú blokované
protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title=Sledovacie prvky tretích strán nie sú blokované
protections.notBlocking.trackingContent.title=Sledovacie prvky nie sú blokované
protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Sledovacie prvky sociálnych sietí nie sú blokované

# Footer section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
# protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
#  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
protections.footer.blockedTrackerCounter.description=#1 blokovanie;#1 blokovania;#1 blokovaní
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=Od %S

# Milestones section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.milestone.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  #1 is replaced with brandShortName.
#  #2 is replaced with the (locale-formatted) number of trackers blocked
#  #3 is replaced by a locale-formatted date with short month and numeric year.
#  In English this looks like "Firefox blocked over 10,000 trackers since Oct 2019"
protections.milestone.description=Od #3 aplikácia #1 zablokovala jeden sledovací prvok;Od #3 aplikácia #1 zablokovala viac než #2 sledovacie prvky;Od #3 aplikácia #1 zablokovala viac než #2 sledovacích prvkov

# Application menu

# LOCALIZATION NOTE(zoomReduce-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReduce-button.tooltip = Oddialiť stránku (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomReset-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReset-button.tooltip = Obnoviť úroveň priblíženia (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomEnlarge-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomEnlarge-button.tooltip = Priblížiť stránku (%S)

# LOCALIZATION NOTE (cut-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
cut-button.tooltip = Vystrihnúť (%S)
# LOCALIZATION NOTE (copy-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
copy-button.tooltip = Kopírovať (%S)
# LOCALIZATION NOTE (paste-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
paste-button.tooltip = Prilepiť (%S)

# Geolocation UI

geolocation.allow=Povoliť
geolocation.allow.accesskey=P
geolocation.block=Zakázať
geolocation.block.accesskey=Z
geolocation.shareWithSite4=Povoliť stránke %S pristupovať k vašej polohe?
geolocation.shareWithFile4=Chcete tomuto lokálnemu súboru povoliť prístup k vašej polohe?
# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2):
# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2=Chcete stránke %1$S povoliť, aby umožnila prístup k vašej polohe pre %2$S?
geolocation.remember=Zapamätať si toto rozhodnutie

# Virtual Reality Device UI
xr.allow2=Povoliť
xr.allow2.accesskey=P
xr.block=Zakázať
xr.block.accesskey=Z
xr.shareWithSite4=Chcete stránke %S povoliť prístup k vašim zariadeniam pre virtuálnu realitu? Môže dôjsť k odhaleniu citlivých informácií.
xr.shareWithFile4=Chcete tomuto lokálnemu súboru povoliť prístup k vašim zariadeniam pre virtuálnu realitu? Môže dôjsť k odhaleniu citlivých informácií.
xr.remember=Zapamätať si toto rozhodnutie

# Persistent storage UI
persistentStorage.allow=Povoliť
persistentStorage.allow.accesskey=P
persistentStorage.block.label=Zakázať
persistentStorage.block.accesskey=Z
persistentStorage.allowWithSite2=Chcete stránke %S povoliť ukladanie údajov do trvalého úložiska?

# Web notifications UI
# LOCALIZATION NOTE (alwaysBlock, block)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
webNotifications.allow2=Povoliť
webNotifications.allow2.accesskey=P
webNotifications.notNow=Teraz nie
webNotifications.notNow.accesskey=n
webNotifications.never=Nikdy nepovoliť
webNotifications.never.accesskey=v
webNotifications.alwaysBlock=Vždy zakázať
webNotifications.alwaysBlock.accesskey=V
webNotifications.block=Zakázať
webNotifications.block.accesskey=Z
webNotifications.receiveFromSite3=Povoliť stránke %S posielať notifikácie?

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Rýchlo odtiaľto preč!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=R
safebrowsing.deceptiveSite=Podvodná stránka!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=Toto nie je podvodná stránka…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=o
safebrowsing.reportedAttackSite=Nahlásená škodlivá stránka!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=Toto nie je škodlivá stránka…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=T
safebrowsing.reportedUnwantedSite=Nahlásená stránka s nevyžiadaným softvérom!
safebrowsing.reportedHarmfulSite=Nahlásená škodlivá stránka!

# Ctrl-Tab
# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
ctrlTab.listAllTabs.label=;Zobraziť všetky #1 karty;Zobraziť všetkých #1 kariet

# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
addKeywordTitleAutoFill=Vyhľadávanie na %S

# troubleshootModeRestart
# LOCALIZATION NOTE (troubleshootModeRestartPromptTitle): %S is the name of the product (e.g., Firefox)
troubleshootModeRestartPromptTitle=Chcete reštartovať %S v režime riešenia problémov?
troubleshootModeRestartPromptMessage=Vaše rozšírenia, témy vzhľadu a vlastné nastavenia budú dočasne zakázané.
troubleshootModeRestartButton=Reštartovať

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Text
# Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
# hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
# menu will always be accessible via the "Browser Tools" menu.
# This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
# up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=false

# Process hang reporter
# LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.selected_tab.label = Táto stránka spomaľuje %1$S. Ak chcete svoj prehliadač zrýchliť, zastavte načítavanie tejto stránky.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.nonspecific_tab.label = Webová stránka spomaľuje %1$S. Ak chcete svoj prehliadač zrýchliť, zastavte načítavanie danej stránky.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
# %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.specific_tab.label = Stránka “%1$S” spomaľuje %2$S. Ak chcete svoj prehliadač zrýchliť, zastavte načítavanie danej stránky.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.add-on.label2): %1$S is the name of the
# extension. %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.add-on.label2 = Rozšírenie “%1$S” spomaľuje %2$S. Ak chcete svoj prehliadač zrýchliť, zastavte dané rozšírenie.
processHang.add-on.learn-more.text = Ďalšie informácie
processHang.button_stop2.label = Zastaviť
processHang.button_stop2.accessKey = Z
processHang.button_debug.label = Ladiť skript
processHang.button_debug.accessKey = L

# LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
fullscreenButton.tooltip=Zobraziť okno na celú obrazovku (%S)

# These are visible when opening the popup inside the bookmarks sidebar
sidebar.moveToLeft=Presunúť bočný panel doľava
sidebar.moveToRight=Presunúť bočný panel doprava

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera3.message,
#          getUserMedia.shareMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareScreen4.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message,
#          getUserMedia.shareAudioCapture3.message):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.shareCamera3.message = Chcete stránke %S povoliť používanie vašej kamery?
getUserMedia.shareMicrophone3.message = Chcete stránke %S povoliť používanie vášho mikrofónu?
getUserMedia.shareScreen4.message = Chcete stránke %S povoliť zdieľanie obrazovky?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message = Chcete stránke %S povoliť používanie vašej kamery a mikrofónu?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message = Chcete stránke %S povoliť používanie vašej kamery a počúvanie zvukov z tejto karty?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message = Chcete stránke %S povoliť používanie vášho mikrofónu a zdieľanie vašej obrazovky?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message = Chcete stránke %S povoliť počúvanie zvukov z tejto karty a zdieľanie vašej obrazovky?
getUserMedia.shareAudioCapture3.message = Chcete stránke %S povoliť počúvanie zvukov z tejto karty?
# LOCALIZATION NOTE (selectAudioOutput.shareSpeaker.message):
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
selectAudioOutput.shareSpeaker.message = Chcete stránke %S povoliť používať ďalšie zvukové výstupné zariadenia?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message = Chcete povoliť serveru %1$S, aby umožnil prístup k vašej kamere pre %2$S?
getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations2.message = Chcete povoliť serveru %1$S, aby umožnil prístup k vášmu mikrofónu pre %2$S?
getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message = Chcete povoliť serveru %1$S, aby umožnil prístup k zdieľaniu obrazovky pre %2$S?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Chcete povoliť serveru %1$S, aby umožnil prístup k vašej kamere a mikrofónu pre %2$S?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Chcete povoliť serveru %1$S, aby umožnil prístup k vašej kamere a počúvaniu zvuku z tejto karty pre %2$S?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Chcete povoliť serveru %1$S, aby umožnil prístup k vášmu mikrofónu a zdieľaniu obrazovky pre %2$S?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Chcete povoliť serveru %1$S, aby umožnil prístup k zdieľaniu obrazovky a počúvaniu zvuku z tejto karty pre %2$S?
# LOCALIZATION NOTE ():
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
selectAudioOutput.shareSpeakerUnsafeDelegation.message = Chcete povoliť serveru %1$S, aby umožnil prístup k vašim ďalším zvukovým výstupným zariadeniam pre %2$S?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreenWarning2.message = Obrazovku zdieľajte len so stránkami, ktorým veríte. Zdieľanie môže umožniť klamlivým stránkam sledovať vaše prehliadanie a ukradnúť vaše osobné údaje.
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %S is brandShortName (eg. Firefox)
getUserMedia.shareFirefoxWarning2.message = %S zdieľajte len so stránkami, ktorým veríte. Zdieľanie môže umožniť klamlivým stránkam sledovať vaše prehliadanie a ukradnúť vaše osobné údaje.
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Ďalšie informácie
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.label = Okno alebo obrazovka:
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.accesskey = O
getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Vybrať okno alebo obrazovku
getUserMedia.shareEntireScreen.label = Celá obrazovka
getUserMedia.sharePipeWirePortal.label = Použiť nastavenia operačného systému
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
# %S is screen number (digits 1, 2, etc)
# Example: Screen 1, Screen 2,..
getUserMedia.shareMonitor.label = Obrazovka %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
# Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Replacement for #1 is the name of the application.
# Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 okno);#1 (#2 okná);#1 (#2 okien)
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
#          getUserMedia.block.label):
# These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
# "getUserMedia.share{device}.message" strings.
getUserMedia.allow.label = Povoliť
getUserMedia.allow.accesskey = P
getUserMedia.block.label = Zakázať
getUserMedia.block.accesskey = Z
getUserMedia.remember=Zapamätať si toto rozhodnutie
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
# %S is brandShortName
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3=Aplikácia %S nemôže povoliť trvalý prístup k vašej obrazovke.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=Aplikácia %S nemôže povoliť trvalý prístup k zvuku z vašej karty bez toho, aby sa spýtala ktorú kartu chcete zdieľať.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Vaše pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené. %S z dôvodu vašej ochrany povolí prístup len pre túto reláciu.

getUserMedia.sharingMenu.label = Karty zdieľajúce zariadenia
getUserMedia.sharingMenu.accesskey = d
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (kamera)
getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (mikrofón)
getUserMedia.sharingMenuAudioCapture = %S (zvuk z karty)
getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (aplikácia)
getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (obrazovka)
getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (okno)
getUserMedia.sharingMenuBrowser = %S (karta)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (kamera a mikrofón)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (kamera, mikrofón a aplikácia)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (kamera, mikrofón a obrazovka)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (kamera, mikrofón a okno)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser = %S (kamera, mikrofón a karta)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture = %S (kamera a zvuk z karty)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication = %S (kamera, zvuk z karty a aplikácia)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen = %S (kamera, zvuk z karty a obrazovka)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow = %S (kamera, zvuk z karty a okno)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser = %S (kamera, zvuk z karty a karta)
getUserMedia.sharingMenuCameraApplication = %S (kamera a aplikácia)
getUserMedia.sharingMenuCameraScreen = %S (kamera a obrazovka)
getUserMedia.sharingMenuCameraWindow = %S (kamera a okno)
getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser = %S (kamera a karta)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (mikrofón a aplikácia)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (mikrofón a obrazovka)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (mikrofón a okno)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser = %S (mikrofón a karta)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication = %S (zvuk z karty a aplikácia)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen = %S (zvuk z karty a obrazovka)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow = %S (zvuk z karty a okno)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser = %S (zvuk z karty a karta)
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
# origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Neznámy pôvod

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S will be the 'learn more' link
emeNotifications.drmContentDisabled.message2 = Pre prehranie zvuku alebo videa na tejto stránke musíte najprv povoliť DRM.
emeNotifications.drmContentDisabled.button.label = Povoliť DRM
emeNotifications.drmContentDisabled.button.accesskey = o

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S is brandShortName
emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message = %S inštaluje komponenty potrebné na prehratie zvuku alebo videa na tejto stránke. Skúste to znova neskôr.

emeNotifications.unknownDRMSoftware = Neznámy

# LOCALIZATION NOTE (customizeMode.tabTitle): %S is brandShortName
customizeMode.tabTitle = Prispôsobiť %S

e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = OK
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = O

# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = Zobrazovanie obsahu karty je zakázané kvôli nekompatibilite medzi aplikáciou %S a vaším softvérom pre zjednodušenie ovládania. Prosím, aktualizujte svoju čítačku obrazovky alebo prejdite na verziu Firefoxu s rozšírenou podporou (ESR).

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
userContextPersonal.label = Osobné
userContextWork.label = Pracovné
userContextBanking.label = Bankovníctvo
userContextShopping.label = Nakupovanie
userContextNone.label = Žiadny kontajner

userContextPersonal.accesskey = O
userContextWork.accesskey = P
userContextBanking.accesskey = B
userContextShopping.accesskey = N
userContextNone.accesskey = Ž

userContext.aboutPage.label = Spravovať kontajnery
userContext.aboutPage.accesskey = k

muteTab.label = Stlmiť zvuk na karte
muteTab.accesskey = u
unmuteTab.label = Zapnúť zvuk na karte
unmuteTab.accesskey = u

muteSelectedTabs2.label = Stlmiť zvuk na kartách
# LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for muteTab.accesskey
muteSelectedTabs2.accesskey = u
unmuteSelectedTabs2.label = Zapnúť zvuk na kartách
# LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for unmuteTab.accesskey
unmuteSelectedTabs2.accesskey = u

# LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of tabs sent to the device.
sendTabsToDevice.label = Odoslať kartu do zariadenia;Odoslať #1 karty do zariadenia;Odoslať #1 kariet do zariadenia
sendTabsToDevice.accesskey = n

# LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of pending crash reports
pendingCrashReports2.label = Máte neodoslané hlásenie o páde;Máte #1 neodoslané hlásenia o páde;Máte #1 neodoslaných hlásení o páde
pendingCrashReports.viewAll = Zobraziť
pendingCrashReports.send = Odoslať
pendingCrashReports.alwaysSend = Vždy odoslať

decoder.noCodecs.button = Ďalšie informácie
decoder.noCodecs.accesskey = m
decoder.noCodecsLinux.message = Na prehrávanie videa môže byť potrebné nainštalovať video kodeky.
decoder.noHWAcceleration.message = Pre zlepšenie kvality videa môže byť potrebné nainštalovať Media Feature Pack od Microsoftu.
decoder.noPulseAudio.message = Na prehrávanie hudby môže byť potrebné nainštalovať softvér PulseAudio.
decoder.unsupportedLibavcodec.message = Verzia knižnice libavcodec môže byť zraniteľná alebo nie je podporovaná a na prehrávanie videa je potrebná jej aktualizácia.

decoder.decodeError.message = Pri dekódovaní média sa vyskytla chyba.
decoder.decodeError.button = Nahlásiť problém so stránkou
decoder.decodeError.accesskey = r
decoder.decodeWarning.message = Pri dekódovaní média sa vyskytla chyba, ktorú možno opraviť.

# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.infoMessage3):
# Shown in a notification bar when we detect a captive portal is blocking network access
# and requires the user to log in before browsing.
captivePortal.infoMessage3 = Pre prístup na internet sa musíte najprv prihlásiť k tejto sieti.
# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage2):
# The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
# The button shows the portal login page tab when clicked.
captivePortal.showLoginPage2 = Otvoriť prihlasovaciu stránku k sieti

# LOCALIZATION NOTE (permissions.header):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
permissions.header = Povolenia pre %S
permissions.remove.tooltip = Zabudnúť nastavenie tohto povolenia a nabudúce sa spýtať znova

permissions.fullscreen.promptCanceled = Čakajúce žiadosti o povolenie boli zrušené: žiadosti o povolenie by nemali byť vydané pred vstupom do režimu na celú obrazovku.
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled = Ukončený režim na celú obrazovku: žiadosti o povolenie by nemali byť vydané, keď ste v režime na celú obrazovku.

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Firefox build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bitová verzia
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bitová verzia

midi.allow.label = Povoliť
midi.allow.accesskey = P
midi.block.label = Zakázať
midi.block.accesskey = Z
midi.remember=Zapamätať si toto rozhodnutie
midi.shareWithFile = Chcete tomuto lokálnemu súboru povoliť prístup k MIDI zariadeniam?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareWithSite = Povoliť stránke %S pristupovať k MIDI zariadeniam?
midi.shareSysexWithFile = Chcete tomuto lokálnemu súboru povoliť prístup k MIDI zariadeniam a k odosielaniu/prijímaniu správ SysEx?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareSysexWithSite = Chcete stránke %S povoliť prístup k MIDI zariadeniam a k odosielaniu/prijímaniu správ SysEx?

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
panel.back = Naspäť

storageAccess1.Allow.label = Povoliť
storageAccess1.Allow.accesskey = o
storageAccess1.DontAllow.label = Zakázať
storageAccess1.DontAllow.accesskey = a
# LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
storageAccess4.message = Chcete povoliť stránke %1$S používať svoje súbory cookie aj na stránke %2$S?
storageAccess1.hintText = Ak nie je jasné, prečo %1$S potrebuje tieto údaje, môžete jej prístup zakázať.confirmationHint.sendToDevice.label = Odoslané!
confirmationHint.copyURL.label = Skopírované do schránky!
confirmationHint.pageBookmarked2.label = Uložené medzi záložky
confirmationHint.pinTab.label = Pripnuté!
confirmationHint.pinTab.description = Kartu odopnete tak, že na ňu kliknete pravým tlačidlom.
confirmationHint.passwordSaved.label = Heslo bolo uložené!
confirmationHint.loginRemoved.label = Prihlasovacie údaje boli odstránené!
confirmationHint.breakageReport.label = Hlásenie bolo odoslané. Ďakujeme.

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearch=Vyhľadať "%S" na webe

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearchWeb):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearchWeb=Vyhľadať “%S” na webe