browser/browser/preferences/blocklists.ftl
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Wed, 18 May 2022 17:53:30 +0000
changeset 4766 dfbb1c642d68728569fd08038e67d9085c45b4ee
parent 4546 3412ff2b8553a3ebf62e387dbd8960f34655f57b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

blocklist-window =
  .title = Zoznamy blokovania
  .style = width: 50em

blocklist-description = Vyberte zoznam, ktorý { -brand-short-name } použije na blokovanie sledovacích prvkov. Zoznamy poskytuje organizácia <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
blocklist-close-key =
  .key = w

blocklist-treehead-list =
  .label = Zoznam

blocklist-dialog =
  .buttonlabelaccept = Uložiť zmeny
  .buttonaccesskeyaccept = U


# This template constructs the name of the block list in the block lists dialog.
# It combines the list name and description.
# e.g. "Standard (Recommended). This list does a pretty good job."
#
# Variables:
#  $listName {string, "Standard (Recommended)."} - List name.
#  $description {string, "This list does a pretty good job."} - Description of the list.
blocklist-item-list-template = { $listName } { $description }

blocklist-item-moz-std-listName = Základný zoznam (odporúča sa).
blocklist-item-moz-std-description = Povoľuje niektoré sledovacie prvky, aby stránky mohli fungovať správne.
blocklist-item-moz-full-listName = Rozšírený zoznam.
blocklist-item-moz-full-description = Blokuje všetky nájdené sledovacie prvky. Toto môže obmedziť fungovanie niektorých stránok.