browser/browser/pageInfo.ftl
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Mon, 26 Sep 2022 18:23:32 +0000
changeset 4886 607b50eb44985657d9017c0bba610ba7844af4f7
parent 4870 cf61ffbdbf9551fdb34af17da926fcdad13dd398
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Firefox Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. --

page-info-window =
  .style = width: 650px; min-height: 550px;
copy =
  .key = C
menu-copy =
  .label = Kopírovať
  .accesskey = K
select-all =
  .key = A
menu-select-all =
  .label = Vybrať všetko
  .accesskey = a
close-dialog =
  .key = w
general-tab =
  .label = Všeobecné
  .accesskey = V
general-title =
  .value = Názov:
general-url =
  .value = Adresa:
general-type =
  .value = Typ:
general-mode =
  .value = Spôsob vykreslenia:
general-size =
  .value = Veľkosť:
general-referrer =
  .value = Odkazujúca adresa URL:
general-modified =
  .value = Upravená:
general-encoding =
  .value = Kódovanie textu:
general-meta-name =
  .label = Názov
general-meta-content =
  .label = Obsah
media-tab =
  .label = Médiá
  .accesskey = M
media-location =
  .value = Adresa:
media-text =
  .value = Priradený text:
media-alt-header =
  .label = Alternatívny text
media-address =
  .label = Adresa
media-type =
  .label = Typ
media-size =
  .label = Veľkosť
media-count =
  .label = Počet
media-dimension =
  .value = Rozmery:
media-long-desc =
  .value = Dlhý popis:
media-select-all =
  .label = Vybrať všetko
  .accesskey = V
media-save-as =
  .label = Uložiť ako…
  .accesskey = U
media-save-image-as =
  .label = Uložiť ako…
  .accesskey = a
perm-tab =
  .label = Povolenia
  .accesskey = P
permissions-for =
  .value = Povolenia pre:
security-tab =
  .label = Zabezpečenie
  .accesskey = Z
security-view =
  .label = Zobraziť certifikát
  .accesskey = c
security-view-unknown = neznámy
  .value = neznámy
security-view-identity =
  .value = Identita webovej stránky
security-view-identity-owner =
  .value = Vlastník:
security-view-identity-domain =
  .value = Webová stránka:
security-view-identity-verifier =
  .value = Overil ju:
security-view-identity-validity =
  .value = Koniec platnosti:
security-view-privacy =
  .value = Súkromie a história
security-view-privacy-history-value = Navštívil som túto stránku v minulosti?
security-view-privacy-sitedata-value = Ukladá táto stránka informácie na mojom počítači?
security-view-privacy-clearsitedata =
  .label = Vymazať cookies a údaje stránok
  .accesskey = c
security-view-privacy-passwords-value = Uložil som pre túto stránku nejaké heslá?
security-view-privacy-viewpasswords =
  .label = Zobraziť uložené heslá
  .accesskey = u
security-view-technical =
  .value = Technické detaily
help-button =
  .label = Pomocník

## These strings are used to tell the user if the website is storing cookies
## and data on the users computer in the security tab of pageInfo
## Variables:
##  $value (number) - Amount of data being stored
##  $unit (string) - The unit of data being stored (Usually KB)

security-site-data-cookies = Áno, cookies a { $value } { $unit } údajov stránok
security-site-data-only = Áno, { $value } { $unit } údajov stránok
security-site-data-cookies-only = Áno, cookies
security-site-data-no = Nie

##

image-size-unknown = Neznáme
page-info-not-specified =
  .value = Nie je zadané
not-set-alternative-text = Nie je zadané
not-set-date = Nie je zadané
media-img = Obrázok
media-bg-img = Pozadie
media-border-img = Okraj
media-list-img = Odrážka
media-cursor = Kurzor
media-object = Objekt
media-embed = Vložené
media-link = Ikona
media-input = Vstup
media-video = Video
media-audio = Zvuk
saved-passwords-yes = Áno
saved-passwords-no = Nie
no-page-title =
  .value = Bez názvu
general-quirks-mode =
  .value = Režim ako staršie prehliadače (Quirks)
general-strict-mode =
  .value = Kompatibilný so štandardami
page-info-security-no-owner =
  .value = Táto stránka neposkytuje informácie o majiteľovi.
media-select-folder = Vyberte priečinok na uloženie obrázkov
media-unknown-not-cached =
  .value = Neznáme (nie je vo vyrovnávacej pamäti)
permissions-use-default =
  .label = Použiť predvolené
security-no-visits = Nie
# This string is used to display the number of meta tags
# in the General Tab
# Variables:
#  $tags (number) - The number of meta tags
general-meta-tags =
  .value =
    { $tags ->
      [one] Meta (1 značka)
      [few] Meta ({ $tags } značky)
      *[other] Meta ({ $tags } značiek)
    }
# This string is used to display the number of times
# the user has visited the website prior
# Variables:
#  $visits (number) - The number of previous visits
security-visits-number =
  { $visits ->
    [0] Nie
    [one] Áno, raz
    [few] Áno, { $visits }-krát
    *[other] Áno, { $visits }-krát
  }
# This string is used to display the size of a media file
# Variables:
#  $kb (number) - The size of an image in Kilobytes
#  $bytes (number) - The size of an image in Bytes
properties-general-size =
  .value =
    { $bytes ->
      [one] { $kb } kB ({ $bytes } bajt)
      [few] { $kb } kB ({ $bytes } bajty)
      *[other] { $kb } kB ({ $bytes } bajtov)
    }
# This string is used to display the type and number
# of frames of a animated image
# Variables:
#  $type (string) - The type of a animated image
#  $frames (number) - The number of frames in an animated image
media-animated-image-type =
  .value =
    { $frames ->
      [one] { $type } obrázok (animovaný, { $frames } snímka)
      [few] { $type } obrázok (animovaný, { $frames } snímky)
      *[other] { $type } obrázok (animovaný, { $frames } snímok)
    }
# This string is used to display the type of
# an image
# Variables:
#  $type (string) - The type of an image
media-image-type =
  .value = Obrázok { $type }
# This string is used to display the size of a scaled image
# in both scaled and unscaled pixels
# Variables:
#  $dimx (number) - The horizontal size of an image
#  $dimy (number) - The vertical size of an image
#  $scaledx (number) - The scaled horizontal size of an image
#  $scaledy (number) - The scaled vertical size of an image
media-dimensions-scaled =
  .value = { $dimx } px × { $dimy } px (zmenšený na { $scaledx } px × { $scaledy } px)
# This string is used to display the size of an image in pixels
# Variables:
#  $dimx (number) - The horizontal size of an image
#  $dimy (number) - The vertical size of an image
media-dimensions =
  .value = { $dimx } px × { $dimy } px
# This string is used to display the size of a media
# file in kilobytes
# Variables:
#  $size (number) - The size of the media file in kilobytes
media-file-size = { $size } kB
# This string is used to display the website name next to the
# "Block Images" checkbox in the media tab
# Variables:
#  $website (string) - The website name
media-block-image =
  .label = Blokovať obrázky z { $website }
  .accesskey = B
# This string is used to display the URL of the website on top of the
# pageInfo dialog box
# Variables:
#  $website (string) — The url of the website pageInfo is getting info for
page-info-page =
  .title = Informácie o stránke - { $website }
page-info-frame =
  .title = Informácie o rámci - { $website }