browser/browser/aboutDialog.ftl
author wladow <valastiak@mozilla.sk>
Mon, 27 Jun 2022 17:03:22 +0000
changeset 4782 fae9a6775af61fe36c8df7f81cdb68e2a195a5d9
parent 4508 22fc84c891710ec122e22bd8db260d1ae3b154c3
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Slovak (sk) localization of Thunderbird Co-authored-by: wladow <valastiak@mozilla.sk>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

aboutDialog-title =
  .title = O aplikácii { -brand-full-name }

releaseNotes-link = Čo je nové

update-checkForUpdatesButton =
  .label = Vyhľadať aktualizácie
  .accesskey = h

update-updateButton =
  .label = Reštartovať a aktualizovať aplikáciu { -brand-shorter-name }
  .accesskey = R

update-checkingForUpdates = Vyhľadávajú sa aktualizácie…
update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>Sťahuje sa aktualizácia — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-downloading-message = Sťahuje sa aktualizácia — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-applying = Aktualizácia sa inštaluje…

update-failed = Aktualizácia zlyhala. <label data-l10n-name="failed-link">Stiahnuť najnovšiu verziu</label>
update-failed-main = Aktualizácia zlyhala. <a data-l10n-name="failed-link-main">Stiahnuť najnovšiu verziu</a>

update-adminDisabled = Aktualizácie boli vypnuté správcom systému
update-noUpdatesFound = Používate najnovšiu verziu prehliadača { -brand-short-name }
update-otherInstanceHandlingUpdates = { -brand-short-name } sa práve aktualizuje v inej inštancii

update-manual = Aktualizácie sú dostupné na <label data-l10n-name="manual-link"/>

update-unsupported = Ďalšie aktualizácie už nie sú na tomto systéme možné. <label data-l10n-name="unsupported-link">Ďalšie informácie</label>

update-restarting = Reštartovanie…

channel-description = Používate aktualizačný kanál <label data-l10n-name="current-channel"></label>.{ " " }

warningDesc-version = Zostavenie { -brand-short-name } je experimentálne a môže byť nestabilné.

aboutdialog-help-user = Pomocník prehliadača { -brand-product-name }
aboutdialog-submit-feedback = Odoslať spätnú väzbu

community-exp = <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> je <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">globálna komunita</label> pracujúca s cieľom zachovať internet otvoreným, verejným a dostupným zdrojom pre všetkých.

community-2 = { -brand-short-name } vytvára <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">globálna komunita</label> pracujúca s cieľom zachovať internet otvoreným, verejným a dostupným zdrojom pre všetkých.

helpus = Chcete nám pomôcť? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Zašlite svoj príspevok</label> alebo <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">sa zapojte!</label>

bottomLinks-license = Informácie o licenciách
bottomLinks-rights = Práva koncového používateľa
bottomLinks-privacy = Zásady ochrany súkromia

# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version = { $version } ({ $bits }-bitová verzia)

# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bitová verzia)