security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
author robbp <robbpaun@gmail.com>
Mon, 17 Jan 2022 13:53:17 +0100
changeset 3764 ba7fe96d6c98e01a48f442d520c39d119c7e0727
parent 3705 07262e63591b8dbb6895e266478ab5ef8384ab13
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

#
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

CertPasswordPrompt=Te rugăm să introduci parola pentru jetonul PKCS#11 %S.

CertPasswordPromptDefault=Te rugăm să introduci parola primară.

# The following strings have special requirements: they must fit in a 32 or 64
# bytes buffer after being encoded to UTF-8.
#
# It's possible to verify the length of a translation using the Browser Console
# in Firefox and evaluating the following code:
#
# (new TextEncoder('utf-8').encode('YOURSTRING')).length
#
# Simply replace YOURSTRING with your translation.
#
# If it's not possible to produce an understandable translation within these
# limits, keeping the English text is an acceptable workaround.

# LOCALIZATION NOTE (RootCertModuleName): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
RootCertModuleName=Modul de rădăcini integrat
# LOCALIZATION NOTE (ManufacturerID): string limit is 32 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
ManufacturerID=Mozilla.org
# LOCALIZATION NOTE (LibraryDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
LibraryDescription=Servicii cripto interne PSM
# LOCALIZATION NOTE (TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
TokenDescription=Servicii criptografice generice
# LOCALIZATION NOTE (PrivateTokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
PrivateTokenDescription=Dispozitiv soft de securitate
# LOCALIZATION NOTE (SlotDescription): string limit is 64 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
SlotDescription=Servicii criptografice interne PSM
# LOCALIZATION NOTE (PrivateSlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
PrivateSlotDescription=Chei private PSM
# LOCALIZATION NOTE (Fips140TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
Fips140TokenDescription=disp. soft de securitate (FIPS)
# LOCALIZATION NOTE (Fips140SlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
Fips140SlotDescription=Servicii criptografice interne PSM FIPS-140-1

# LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
nick_template=ID %2$s pentru %1$s

CertDumpKUSign=Semnare
CertDumpKUNonRep=Non-repudiere
CertDumpKUEnc=Încifrarea cheilor
CertDumpKUDEnc=Cifrare date
CertDumpKUKA=Acord pentru cheie
CertDumpKUCertSign=Semnatarul certificatului
CertDumpKUCRLSigner=Semnatar CRL

PSMERR_SSL_Disabled=Nu se poate stabili o conexiune securizată deoarece protocolul SSL a fost dezactivat.
PSMERR_SSL2_Disabled=Nu se poate stabili o conexiune securizată deoarece site-ul folosește o versiune mai veche, nesigură, a protocolului SSL.
PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Ai primit un certificat nevalid.  Te rugăm să contactezi administratorul serverului sau adresa corespondentă de e-mail și furnizează-le următoarele informații:\n\nCertificatul tău conține același număr de serie ca un alt certificat emis de autoritatea de certificare.  Te rugăm să obții un certificat nou cu un număr de serie unic.

# LOCALIZATION NOTE (SSLConnectionErrorPrefix2): %1$S is the host string, %2$S is more detailed information (localized as well).
SSLConnectionErrorPrefix2=A apărut o eroare în timpul conectării la %1$S. %2$S\n

certErrorIntro=%S folosește un certificat de securitate nevalid.

certErrorTrust_SelfSigned=Certificatul nu prezintă încredere deoarece este semnat de el însuși.
certErrorTrust_UnknownIssuer=Certificatul nu prezintă încredere deoarece certificatul emitentului este necunoscut.
certErrorTrust_UnknownIssuer2=Serverul ar putea să nu trimită certificatele intermediare corespunzătoare.
certErrorTrust_UnknownIssuer3=Un certificat rădăcină suplimentar s-ar putea să fie nevoie să fie importat.
certErrorTrust_CaInvalid=Certificatul nu prezintă încredere deoarece a fost emis de o autoritate de certificare nevalidă.
certErrorTrust_Issuer=Certificatul nu prezintă încredere deoarece certificatul emitentului nu prezintă încredere.
certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Certificatul nu prezintă încredere deoarece a fost semnat folosind un algoritm de semnare care a fost dezactivat deoarece acel algoritm nu este securizat.
certErrorTrust_ExpiredIssuer=Certificatul nu prezintă încredere deoarece certificatul emitentului a expirat.
certErrorTrust_Untrusted=Certificatul nu provine de la o sursă de încredere.
certErrorTrust_MitM=Conexiunea este interceptată de un proxy TLS. Dezinstalează-l dacă este posibil sau configurează dispozitivul să aibă încredere în certificatul său rădăcină.

certErrorMismatch=Certificatul nu este valid pentru numele %S.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSinglePrefix): %S is replaced by the domain for which the certificate is valid
certErrorMismatchSinglePrefix=Certificatul este valid numai pentru %S.
certErrorMismatchMultiple=Certificatul este valid numai pentru următoarele nume:

# LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
certErrorExpiredNow=Certificatul a expirat %1$S. Ora actuală este %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
certErrorNotYetValidNow=Certificatul nu va fi valabil decât din %1$S. Data și ora actuală este: %2$S.

certErrorMitM=Site-urile își demonstrează identitatea prin certificate, care sunt eliberate de autorități de certificare.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM2): %S is brandShortName
certErrorMitM2=%S este susținut de organizația nonprofit Mozilla, care administrează un magazin de autorități de certificare (CA) complet deschis. Magazinul CA ajută la asigurarea că autoritățile de certificare respectă cele mai bune practici pentru securitatea utilizatorului.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM3): %S is brandShortName
certErrorMitM3=%S utilizează preponderent magazinul CA Mozilla pentru a verifica dacă o conexiune este securizată, nu certificatele furnizate de sistemul de operare al utilizatorului. Așadar, dacă un program antivirus sau o rețea interceptează o conexiune cu un certificat emis de o CA, care nu se află în magazinul CA Mozilla , conexiunea este considerată nesigură.

certErrorSymantecDistrustAdministrator=Poți notifica administratorul site-ului web despre această problemă.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix3): %S is replaced by the error code.
certErrorCodePrefix3=Codul erorii: %S

P12DefaultNickname=Certificat importat
CertUnknown=Necunoscut
CertNoEmailAddress=(fără adresă de e-mail)
CaCertExists=Acest certificat este deja instalat ca și autoritate de certificare.
NotACACert=Aceasta nu este o autoritate de certificare, deci nu poate fi importată în lista de autorități de certificare.
UserCertIgnoredNoPrivateKey=Acest certificat personal nu poate fi instalat deoarece nu ai cheia privată corespunzătoare lui, cheie creată când s-a cerut certificatul.
UserCertImported=Certificatul tău personal a fost instalat. Ar fi bine să păstrezi și o copie de siguranță.
CertOrgUnknown=(Necunoscută)
CertNotStored=(Nestocat)
CertExceptionPermanent=Permanentă
CertExceptionTemporary=Temporară