browser/browser/preferences/languages.ftl
author Cristian Silaghi <cristian.silaghi@mozilla.ro>
Fri, 24 Mar 2023 15:27:38 +0100
changeset 3914 4596d3ce84e9dec470971a27cfc4dd0325c1f9f8
parent 3859 635764bca3671ecfa3c22e2ba35653b23f44bcf7
permissions -rw-r--r--
Bug 1813077 - Migrate xpinstallPromptMessage.learnMore to Fluent , part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

webpage-languages-window =
  .title = Setări privind limba pe paginile web
  .style = width: 40em

webpage-languages-window2 =
  .title = Setări privind limba pe paginile web
  .style = min-width: 40em

languages-close-key =
  .key = w

languages-description = Paginile web sunt oferite uneori în mai multe limbi. Selectează limbile pentru afișarea acestor pagini web, în ordinea preferințelor

languages-customize-spoof-english =
  .label = Solicită versiunile în engleză ale paginiloe web pentru o confidențialitate sporită

languages-customize-moveup =
  .label = Mută în sus
  .accesskey = u

languages-customize-movedown =
  .label = Mută în jos
  .accesskey = D

languages-customize-remove =
  .label = Elimină
  .accesskey = R

languages-customize-select-language =
  .placeholder = Selectează o limbă pentru adăugare…

languages-customize-add =
  .label = Adaugă
  .accesskey = A

# The pattern used to generate strings presented to the user in the
# locale selection list.
#
# Example:
#  Icelandic [is]
#  Spanish (Chile) [es-CL]
#
# Variables:
#  $locale (String) - A name of the locale (for example: "Icelandic", "Spanish (Chile)")
#  $code (String) - Locale code of the locale (for example: "is", "es-CL")
languages-code-format =
  .label = { $locale } [{ $code }]

languages-active-code-format =
  .value = { languages-code-format.label }

browser-languages-window =
  .title = Setări de limbă { -brand-short-name }
  .style = width: 40em

browser-languages-window2 =
  .title = Setări de limbă { -brand-short-name }
  .style = min-width: 40em

browser-languages-description = { -brand-short-name } va afișa limba implicită pe prima poziție și pe cele alternative, dacă este necesar, în ordinea în care apar.

browser-languages-search = Caută mai multe limbi...

browser-languages-searching =
  .label = Se caută limbi...

browser-languages-downloading =
  .label = Se descarcă...

browser-languages-select-language =
  .label = Selectează o limbă pentru adăugare…
  .placeholder = Selectează o limbă pentru adăugare…

browser-languages-installed-label = Limbi instalate
browser-languages-available-label = Limbi disponibile

browser-languages-error = { -brand-short-name } nu poate actualiza limbile tale acum. Verifică dacă ești conectat la internet și încearcă din nou.