Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Thu, 11 Jun 2020 14:14:06 +0000
changeset 9861 e02e8a89ff3c7b9bb8036e1a35f441b752f2e38f
parent 9860 57fa7758b56055ceae3ece4fa6d0b7a71bc2f384
child 9862 b5cc99c87fdfc83b14e2dbd3361ca949f5510aa3
push id4300
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 11 Jun 2020 14:14:09 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
devtools/client/aboutdebugging.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -73,16 +73,17 @@ policy-LegacyProfiles = Wyłączenie funkcji wymuszającej oddzielny profil dla każdej instalacji.
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Włączenie domyślnego ustawienia starego zachowania ciasteczek „sameSite”.
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Wracanie do starego zachowania „sameSite” dla ciasteczek na podanych witrynach.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Zezwalanie podanym witrynom na odnośniki do lokalnych plików.
+policy-MasterPassword = Wymaganie lub uniemożliwienie używania hasła głównego.
 policy-NetworkPrediction = Włączenie lub wyłączenie przewidywania sieci (wstępnego pobierania DNS).
 policy-NewTabPage = Włączenie lub wyłączenie strony nowej karty.
 policy-NoDefaultBookmarks = Wyłączenie tworzenia domyślnych zakładek dołączonych do przeglądarki { -brand-short-name } oraz dynamicznych zakładek („Często odwiedzane” i „Ostatnio używane etykiety”). Uwaga: ta zasada jest uwzględniana tylko przed pierwszym uruchomieniem profilu.
 policy-OfferToSaveLogins = Wymuszenie ustawienia zezwalającego przeglądarce { -brand-short-name } pytanie o zapamiętanie zachowanych danych logowania i haseł. Przyjmowane są wartości „prawda” i „fałsz”.
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Ustawienie domyślnej wartości ustawienia zezwalającego programowi { -brand-short-name } pytanie o zapamiętanie zachowanych danych logowania i haseł. Przyjmowane są wartości „prawda” i „fałsz”.
 policy-OverrideFirstRunPage = Zastąpienie strony pierwszego uruchomienia. Ustawienie tej zasady na pustą wyłączy stronę pierwszego uruchomienia.
 policy-OverridePostUpdatePage = Zastąpienie strony „Co nowego” wyświetlanej po aktualizacji. Ustawienie tej zasady na pustą wyłączy stronę wyświetlaną po aktualizacji.
 policy-PasswordManagerEnabled = Włączenie zachowywania haseł w menedżerze haseł.
--- a/devtools/client/aboutdebugging.ftl
+++ b/devtools/client/aboutdebugging.ftl
@@ -5,185 +5,143 @@
 
 ### These strings are used inside the about:debugging UI.
 
 
 # Page Title strings
 
 # Page title (ie tab title) for the Setup page
 about-debugging-page-title-setup-page = Debugowanie — konfiguracja
-
 # Page title (ie tab title) for the Runtime page
 # { $selectedRuntimeId } is the id of the current runtime, such as "this-firefox", "localhost:6080", ...
 about-debugging-page-title-runtime-page = Debugowanie — środowisko/{ $selectedRuntimeId }
 
 # Sidebar strings
 
 # Display name of the runtime for the currently running instance of Firefox. Used in the
 # Sidebar and in the Setup page.
 about-debugging-this-firefox-runtime-name = Ten { -brand-shorter-name }
-
 # Sidebar heading for selecting the currently running instance of Firefox
 about-debugging-sidebar-this-firefox =
   .name = { about-debugging-this-firefox-runtime-name }
-
 # Sidebar heading for connecting to some remote source
 about-debugging-sidebar-setup =
   .name = Konfiguracja
-
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when USB devices discovery is enabled.
 about-debugging-sidebar-usb-enabled = Włączono USB
-
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when USB devices discovery is disabled
 # (for instance because the mandatory ADB extension is not installed).
 about-debugging-sidebar-usb-disabled = Wyłączono USB
-
 # Connection status (connected) for runtime items in the sidebar
 aboutdebugging-sidebar-runtime-connection-status-connected = Połączono
 # Connection status (disconnected) for runtime items in the sidebar
 aboutdebugging-sidebar-runtime-connection-status-disconnected = Rozłączono
-
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when no device was found.
 about-debugging-sidebar-no-devices = Nie wykryto żadnych urządzeń
-
 # Text displayed in buttons found in sidebar items representing remote runtimes.
 # Clicking on the button will attempt to connect to the runtime.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button = Połącz
-
 # Text displayed in buttons found in sidebar items when the runtime is connecting.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connecting = Łączenie…
-
 # Text displayed in buttons found in sidebar items when the connection failed.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-failed = Połączenie się nie powiodło
-
 # Text displayed in connection warning on sidebar item of the runtime when connecting to
 # the runtime is taking too much time.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-not-responding = Połączenie nadal oczekuje, sprawdź komunikaty w przeglądarce docelowej
-
 # Text displayed as connection error in sidebar item when the connection has timed out.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout = Upłynął limit czasu połączenia
-
 # Temporary text displayed in sidebar items representing remote runtimes after
 # successfully connecting to them. Temporary UI, do not localize.
 about-debugging-sidebar-item-connected-label = Połączono
-
 # Text displayed in sidebar items for remote devices where a compatible browser (eg
 # Firefox) has not been detected yet. Typically, Android phones connected via USB with
 # USB debugging enabled, but where Firefox is not started.
 about-debugging-sidebar-runtime-item-waiting-for-browser = Oczekiwanie na przeglądarkę…
-
 # Text displayed in sidebar items for remote devices that have been disconnected from the
 # computer.
 about-debugging-sidebar-runtime-item-unplugged = Odłączone
-
 # Title for runtime sidebar items that are related to a specific device (USB, WiFi).
 about-debugging-sidebar-runtime-item-name =
   .title = { $displayName } ({ $deviceName })
 # Title for runtime sidebar items where we cannot get device information (network
 # locations).
 about-debugging-sidebar-runtime-item-name-no-device =
   .title = { $displayName }
-
 # Text to show in the footer of the sidebar that links to a help page
 # (currently: https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging)
 about-debugging-sidebar-support = Pomoc debugowania
-
 # Text to show as the ALT attribute of a help icon that accompanies the help about
 # debugging link in the footer of the sidebar
 about-debugging-sidebar-support-icon =
   .alt = Ikona pomocy
-
 # Text displayed in a sidebar button to refresh the list of USB devices. Clicking on it
 # will attempt to update the list of devices displayed in the sidebar.
 about-debugging-refresh-usb-devices-button = Odśwież urządzenia
 
 # Setup Page strings
 
 # Title of the Setup page.
 about-debugging-setup-title = Konfiguracja
-
 # Introduction text in the Setup page to explain how to configure remote debugging.
 about-debugging-setup-intro = Skonfiguruj metodę połączenia do zdalnego debugowania urządzenia.
-
 # Explanatory text in the Setup page about what the 'This Firefox' page is for
 about-debugging-setup-this-firefox = Użyj „<a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a>” do debugowania kart, rozszerzeń i wątków usługowych w tej wersji przeglądarki { -brand-shorter-name }.
-
 # Explanatory text in the Setup page about what the 'This Firefox' page is for
 about-debugging-setup-this-firefox2 = Użyj „<a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a>” do debugowania rozszerzeń i wątków usługowych w tej wersji przeglądarki { -brand-shorter-name }.
-
 # Title of the heading Connect section of the Setup page.
 about-debugging-setup-connect-heading = Połącz z urządzeniem
-
 # USB section of the Setup page
 about-debugging-setup-usb-title = USB
-
 # Explanatory text displayed in the Setup page when USB debugging is disabled
 about-debugging-setup-usb-disabled = Włączenie spowoduje pobranie i dodanie wymaganych składników debugowania Androida przez USB do przeglądarki { -brand-shorter-name }.
-
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page when USB debugging is disabled.
 # Clicking on it will download components needed to debug USB Devices remotely.
 about-debugging-setup-usb-enable-button = Włącz urządzenia USB
-
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page when USB debugging is enabled.
 about-debugging-setup-usb-disable-button = Wyłącz urządzenia USB
-
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page while USB debugging
 # components are downloaded and installed.
 about-debugging-setup-usb-updating-button = Uaktualnianie…
-
 # USB section of the Setup page (USB status)
 about-debugging-setup-usb-status-enabled = Włączono
 about-debugging-setup-usb-status-disabled = Wyłączono
 about-debugging-setup-usb-status-updating = Uaktualnianie…
-
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-dev-menu2 = Włącz menu programisty na urządzeniu z Androidem.
-
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-debug2 = Włącz debugowanie przez USB w menu programisty Androida.
-
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-debug-firefox2 = Włącz debugowanie przez USB w Firefoksie na urządzeniu z Androidem.
-
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-plug-device = Podłącz urządzenie z Androidem do komputera.
-
 # Text shown in the USB section of the setup page with a link to troubleshoot connection errors.
 # The link goes to https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Remote_Debugging/Debugging_over_USB
 about-debugging-setup-usb-troubleshoot = Problemy z łączeniem przez USB? <a>Rozwiązywanie problemów</a>
-
 # Network section of the Setup page
 about-debugging-setup-network =
   .title = Położenie sieciowe
-
 # Text shown in the Network section of the setup page with a link to troubleshoot connection errors.
 # The link goes to https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Remote_Debugging/Debugging_over_a_network
 about-debugging-setup-network-troubleshoot = Problemy z łączeniem przez położenie sieciowe? <a>Rozwiązywanie problemów</a>
-
 # Text of a button displayed after the network locations "Host" input.
 # Clicking on it will add the new network location to the list.
 about-debugging-network-locations-add-button = Dodaj
-
 # Text to display when there are no locations to show.
 about-debugging-network-locations-empty-text = Nie dodano jeszcze żadnych położeń sieciowych.
-
 # Text of the label for the text input that allows users to add new network locations in
 # the Connect page. A host is a hostname and a port separated by a colon, as suggested by
 # the input's placeholder "localhost:6080".
 about-debugging-network-locations-host-input-label = Host
-
 # Text of a button displayed next to existing network locations in the Connect page.
 # Clicking on it removes the network location from the list.
 about-debugging-network-locations-remove-button = Usuń
-
 # Text used as error message if the format of the input value was invalid in the network locations form of the Setup page.
 # Variables:
 #  $host-value (string) - The input value submitted by the user in the network locations form
 about-debugging-network-location-form-invalid = Nieprawidłowy host „{ $host-value }”. Oczekiwany format to „nazwa-hosta:numer-portu”.
-
 # Text used as error message if the input value was already registered in the network locations form of the Setup page.
 # Variables:
 #  $host-value (string) - The input value submitted by the user in the network locations form
 about-debugging-network-location-form-duplicate = Host „{ $host-value }” jest już zarejestrowany
 
 # Runtime Page strings
 
 # Below are the titles for the various categories of debug targets that can be found
@@ -204,207 +162,166 @@ about-debugging-runtime-service-workers 
 about-debugging-runtime-shared-workers =
   .name = Wątki współdzielone
 # Title of the other workers category.
 about-debugging-runtime-other-workers =
   .name = Inne wątki
 # Title of the processes category.
 about-debugging-runtime-processes =
   .name = Procesy
-
 # Label of the button opening the performance profiler panel in runtime pages for remote
 # runtimes.
 about-debugging-runtime-profile-button2 = Profiluj wydajność
-
 # This string is displayed in the runtime page if the current configuration of the
 # target runtime is incompatible with service workers. "Learn more" points to MDN.
 # https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/about%3Adebugging#Service_workers_not_compatible
 about-debugging-runtime-service-workers-not-compatible = Konfiguracja przeglądarki jest niezgodna z wątkami usługowymi. <a>Więcej informacji</a>.
-
 # This string is displayed in the runtime page if the remote browser version is too old.
 # "Troubleshooting" link points to https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging#Troubleshooting
 # { $runtimeVersion } is the version of the remote browser (for instance "67.0a1")
 # { $minVersion } is the minimum version that is compatible with the current Firefox instance (same format)
 about-debugging-browser-version-too-old = Połączona przeglądarka ma starą wersję ({ $runtimeVersion }). Minimalna obsługiwana wersja to { $minVersion }. Taka konfiguracja jest nieobsługiwana i może spowodować awarię narzędzi. Proszę uaktualnić połączoną przeglądarkę. <a>Rozwiązywanie błędów</a>.
-
 # Dedicated message for a backward compatibility issue that occurs when connecting:
 # - from Fx 67 to 66 or to 65
 # - from Fx 68 to 66
 # Those are normally in range for DevTools compatibility policy, but specific non
 # backward compatible changes broke the debugger in those scenarios (Bug 1528219).
 # { $runtimeVersion } is the version of the remote browser (for instance "67.0a1")
 about-debugging-browser-version-too-old-67-debugger = Panel debugera może nie działać z połączoną przeglądarką. Proszę użyć Firefoksa { $runtimeVersion }, jeśli debuger musi być używany z tą przeglądarką.
-
 # Dedicated message for a backward compatibility issue that occurs when connecting:
 # from Fx 70+ to the old Firefox for Android (aka Fennec) which uses Fx 68.
 about-debugging-browser-version-too-old-fennec = Ta wersja Firefoksa nie może debugować Firefoksa na Androida (68). Do testowania zalecamy zainstalowanie na telefonie Firefoksa na Androida w wydaniu Nightly. <a>Więcej informacji</a>
-
 # This string is displayed in the runtime page if the remote browser version is too recent.
 # "Troubleshooting" link points to https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging#Troubleshooting
 # { $runtimeID } is the build ID of the remote browser (for instance "20181231", format is yyyyMMdd)
 # { $localID } is the build ID of the current Firefox instance (same format)
 # { $runtimeVersion } is the version of the remote browser (for instance "67.0a1")
 # { $localVersion } is the version of your current browser (same format)
 about-debugging-browser-version-too-recent = Połączona przeglądarka jest nowsza ({ $runtimeVersion }, identyfikator kompilacji { $runtimeID }) niż używana przeglądarka { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, identyfikator kompilacji { $localID }). Taka konfiguracja jest nieobsługiwana i może spowodować awarię narzędzi. Proszę uaktualnić Firefoksa. <a>Rozwiązywanie błędów</a>.
-
 # Displayed for runtime info in runtime pages.
 # { $name } is brand name such as "Firefox Nightly"
 # { $version } is version such as "64.0a1"
 about-debugging-runtime-name = { $name } ({ $version })
-
 # Text of a button displayed in Runtime pages for remote runtimes.
 # Clicking on the button will close the connection to the runtime.
 about-debugging-runtime-disconnect-button = Rozłącz
-
 # Text of the connection prompt button displayed in Runtime pages, when the preference
 # "devtools.debugger.prompt-connection" is false on the target runtime.
 about-debugging-connection-prompt-enable-button = Włącz pytanie o połączenie
-
 # Text of the connection prompt button displayed in Runtime pages, when the preference
 # "devtools.debugger.prompt-connection" is true on the target runtime.
 about-debugging-connection-prompt-disable-button = Wyłącz pytanie o połączenie
-
 # Title of a modal dialog displayed on remote runtime pages after clicking on the Profile Runtime button.
 about-debugging-profiler-dialog-title2 = Profiler
-
 # Clicking on the header of a debug target category will expand or collapse the debug
 # target items in the category. This text is used as ’title’ attribute of the header,
 # to describe this feature.
 about-debugging-collapse-expand-debug-targets = Zwiń/rozwiń
 
 # Debug Targets strings
 
 # Displayed in the categories of "runtime" pages that don't have any debug target to
 # show. Debug targets depend on the category (extensions, tabs, workers...).
 about-debugging-debug-target-list-empty = Jeszcze nic nie ma.
-
 # Text of a button displayed next to debug targets of "runtime" pages. Clicking on this
 # button will open a DevTools toolbox that will allow inspecting the target.
 # A target can be an addon, a tab, a worker...
 about-debugging-debug-target-inspect-button = Zbadaj
-
 # Text of a button displayed in the "This Firefox" page, in the Temporary Extension
 # section. Clicking on the button will open a file picker to load a temporary extension
 about-debugging-tmp-extension-install-button = Tymczasowo wczytaj dodatek…
-
 # Text displayed when trying to install a temporary extension in the "This Firefox" page.
 about-debugging-tmp-extension-install-error = Wystąpił błąd podczas tymczasowej instalacji dodatku.
-
 # Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
 # Clicking on the button will reload the extension.
 about-debugging-tmp-extension-reload-button = Wczytaj ponownie
-
 # Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
 # Clicking on the button will uninstall the extension and remove it from the page.
 about-debugging-tmp-extension-remove-button = Usuń
-
 # Message displayed in the file picker that opens to select a temporary extension to load
 # (triggered by the button using "about-debugging-tmp-extension-install-button")
 # manifest.json .xpi and .zip should not be localized.
 # Note: this message is only displayed in Windows and Linux platforms.
 about-debugging-tmp-extension-install-message = Wybierz plik manifest.json lub archiwum .xpi/.zip
-
 # This string is displayed as a message about the add-on having a temporaryID.
 about-debugging-tmp-extension-temporary-id = To rozszerzenie WebExtension ma identyfikator tymczasowy. <a>Więcej informacji</a>.
-
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying a link the extension's
 # manifest URL.
 about-debugging-extension-manifest-url =
   .label = Adres URL manifestu
-
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the extension's uuid.
 # UUIDs look like b293e463-481e-5148-a487-5aaf7a130429
 about-debugging-extension-uuid =
   .label = Wewnętrzny UUID
-
 # Text displayed for extensions (temporary extensions only) in "runtime" pages, before
 # displaying the location of the temporary extension.
 about-debugging-extension-location =
   .label = Położenie
-
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the extension's ID.
 # For instance "geckoprofiler@mozilla.com" or "{ed26ddcb-5611-4512-a89a-51b8db81cfb2}".
 about-debugging-extension-id =
   .label = Identyfikator rozszerzenia
-
 # This string is displayed as a label of the button that pushes a test payload
 # to a service worker.
 # Notes, this relates to the "Push" API, which is normally not localized so it is
 # probably better to not localize it.
 about-debugging-worker-action-push = Wyślij push
-
 # This string is displayed as a label of the button that starts a service worker.
 about-debugging-worker-action-start = Uruchom
-
 # This string is displayed as a label of the button that pushes a test payload
 # to a service worker.
 # Note this relates to the "Push" API, which is normally not localized so it is
 # probably better to not localize it.
 about-debugging-worker-action-push2 = Wyślij push
   .disabledTitle = Wysyłanie push wątków usługowych jest obecnie wyłączone w programie { -brand-shorter-name } z obsługą wielu procesów
-
 # This string is displayed as a label of the button that starts a service worker.
 about-debugging-worker-action-start2 = Uruchom
   .disabledTitle = Uruchamianie wątków usługowych jest obecnie wyłączone w programie { -brand-shorter-name } z obsługą wielu procesów
-
 # This string is displayed as a label of the button that unregisters a service worker.
 about-debugging-worker-action-unregister = Wyrejestruj
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-listening =
   .label = Fetch
   .value = Obserwuje zdarzenia Fetch
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that do not listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-not-listening =
   .label = Fetch
   .value = Nie obserwuje zdarzeń Fetch
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that are currently running (service
 # worker instance is active).
 about-debugging-worker-status-running = Uruchomiony
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that are registered but stopped.
 about-debugging-worker-status-stopped = Zatrzymany
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that are registering.
 about-debugging-worker-status-registering = Rejestrowanie
-
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the scope of a worker
 about-debugging-worker-scope =
   .label = Zakres
-
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the push service endpoint (url)
 # of a worker
 about-debugging-worker-push-service =
   .label = Usługa push
-
 # Displayed as title of the inspect button when service worker debugging is disabled.
 about-debugging-worker-inspect-action-disabled =
   .title = Badanie wątków usługowych jest obecnie wyłączone w programie { -brand-shorter-name } z obsługą wielu procesów
-
+# Displayed as title of the inspect button for zombie tabs (e.g. tabs loaded via a session restore).
+about-debugging-zombie-tab-inspect-action-disabled =
+  .title = Karta nie jest w pełni wczytana i nie można jej zbadać
 # Displayed as name for the Main Process debug target in the Processes category. Only for
 # remote runtimes, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-name = Główny proces
-
 # Displayed as description for the Main Process debug target in the Processes category.
 # Only for remote browsers, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-description2 = Główny proces dla przeglądarki docelowej
-
 # Displayed instead of the Main Process debug target when the preference
 # `devtools.browsertoolbox.fission` is true.
 about-debugging-multiprocess-toolbox-name = Narzędzia wieloprocesowe
-
 # Description for the Multiprocess Toolbox target.
 about-debugging-multiprocess-toolbox-description = Główny proces i procesy treści dla przeglądarki docelowej
-
 # Alt text used for the close icon of message component (warnings, errors and notifications).
 about-debugging-message-close-icon =
   .alt = Zamknij komunikat
-
 # Label text used for the error details of message component.
 about-debugging-message-details-label-error = Informacje o błędzie
-
 # Label text used for the warning details of message component.
 about-debugging-message-details-label-warning = Informacje o ostrzeżeniu
-
 # Label text used for default state of details of message component.
 about-debugging-message-details-label = Informacje
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -115,16 +115,21 @@ sandbox-sys-call-index = #
 sandbox-sys-call-age = Sekund temu
 sandbox-sys-call-pid = PID
 sandbox-sys-call-tid = TID
 sandbox-sys-call-proc-type = Typ procesu
 sandbox-sys-call-number = Syscall
 sandbox-sys-call-args = Parametry
 safe-mode-title = Tryb awaryjny
 restart-in-safe-mode-label = Uruchom ponownie z wyłączonymi dodatkami…
+clear-startup-cache-title = Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną uruchamiania
+clear-startup-cache-label = Wyczyść pamięć podręczną uruchamiania…
+startup-cache-dialog-title = Wyczyść pamięć podręczną uruchamiania
+startup-cache-dialog-body = Uruchom program { -brand-short-name } ponownie, aby wyczyścić pamięć podręczną uruchamiania. Nie spowoduje to zmiany ustawień ani usunięcia rozszerzeń dodanych do programu.
+restart-button-label = Uruchom ponownie
 
 ## Media titles
 
 audio-backend = Mechanizm dźwięku
 max-audio-channels = Maksymalna liczba kanałów
 channel-layout = Preferowany układ kanałów
 sample-rate = Preferowana częstotliwość próbkowania
 roundtrip-latency = Opóźnienie w obie strony (odchylenie standardowe)