Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox default tip
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 21 May 2022 11:52:35 +0000
changeset 10505 945338b758e3b3a55f0ea3fa60a8e031525b150a
parent 10504 53c2b0adfa9473e682bc9e17f292283b247843b5
push id4872
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 21 May 2022 11:52:38 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -328,16 +328,17 @@ ImportMapEmptySpecifierKeys=Klucze specyfikatorów nie mogą być pustymi ciągami znaków.
 ImportMapAddressesNotStrings=Adresy muszą być ciągami znaków.
 ImportMapInvalidAddress=Adres „%S” był nieprawidłowy.
 # %1$S is the specifier key, %2$S is the URL.
 ImportMapAddressNotEndsWithSlash=Podano nieprawidłowy adres dla klucza specyfikatora „%1$S”. Skoro „%1$S” kończy się ukośnikiem, adres „%2$S” również musi.
 ImportMapScopePrefixNotParseable=Nie można przetworzyć adresu URL przedrostka zakresu „%S”.
 ImportMapResolutionBlockedByNullEntry=Rozwiązanie specyfikatora „%S” zostało zablokowane przez wpis NULL.
 ImportMapResolutionBlockedByAfterPrefix=Rozwiązanie specyfikatora „%S” zostało zablokowane, ponieważ podciąg znaków po przedrostku nie może zostać przetworzony jako adres URL względem adresu na mapie importu.
 ImportMapResolutionBlockedByBacktrackingPrefix=Rozwiązanie specyfikatora „%S” zostało zablokowane, ponieważ przetworzony adres URL nie zaczyna się od adresu na mapie importu.
+ImportMapResolveInvalidBareSpecifier=Specyfikator „%S” był samym specyfikatorem, ale nie był do niczego przypisany.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
 InvalidKeyframePropertyValue=Wartość „%1$S” własności „Keyframe” ma nieprawidłową składnię dla „%2$S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
 ReadableStreamReadingFailed=Nie udało się odczytać danych z interfejsu ReadableStream: „%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
 RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Metody „registerProtocolHandler” nie można użyć w trybie prywatnym.
 MotionEventWarning=Używanie czujnika ruchu jest przestarzałe.
 OrientationEventWarning=Używanie czujnika orientacji jest przestarzałe.