Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 01 Aug 2020 12:06:25 +0000
changeset 9923 dc19bc121406f72becb13a339e8ae0c6878e8511
parent 9922 eb493d96ee6e4ed1df6e9ff1d96f050b35b41e0c
child 9924 934de0e2f8fa2a0d9ffd64a6b1b615d9c9a41dc0
push id4360
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 01 Aug 2020 12:06:28 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/browser.ftl
devtools/client/compatibility.ftl
dom/chrome/security/security.properties
netwerk/necko.properties
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -105,16 +105,22 @@ urlbar-tip-icon-description =
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Pisz mniej, wyszukuj więcej: szukaj w { $engineName } prosto z paska adresu
 urlbar-search-tips-redirect-2 = Zacznij szukać na pasku adresu, by uzyskać podpowiedzi od wyszukiwarki { $engineName } i wyniki na podstawie historii przeglądania
 
+## Local search mode indicator labels in the urlbar
+
+urlbar-search-mode-bookmarks = Zakładki
+urlbar-search-mode-tabs = Karty
+urlbar-search-mode-history = Historia
+
 ##
 
 urlbar-geolocation-blocked =
   .tooltiptext = Udostępnianie położenia tej witrynie zostało zablokowane
 urlbar-xr-blocked =
   .tooltiptext = Dostęp do urządzenia rzeczywistości wirtualnej dla tej witryny został zablokowany
 urlbar-web-notifications-blocked =
   .tooltiptext = Powiadomienia z tej witryny zostały zablokowane
@@ -180,16 +186,36 @@ search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Szukaj w nowej karcie
   .accesskey = S
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Ustaw jako domyślną wyszukiwarkę
   .accesskey = U
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Ustaw jako domyślną wyszukiwarkę w prywatnych oknach
   .accesskey = w
+# Search engine one-off buttons with an @alias shortcut/keyword.
+# Variables:
+# $engineName (String): The name of the engine.
+# $alias (String): The @alias shortcut/keyword.
+search-one-offs-engine-with-alias =
+  .tooltiptext = { $engineName } ({ $alias })
+
+## Local search mode one-off buttons
+## Variables:
+## $restrict (String): The restriction token corresponding to the search mode.
+##  Restriction tokens are special characters users can type in the urlbar to
+##  restrict their searches to certain sources (e.g., "*" to search only
+##  bookmarks).
+
+search-one-offs-bookmarks =
+  .tooltiptext = Zakładki ({ $restrict })
+search-one-offs-tabs =
+  .tooltiptext = Karty ({ $restrict })
+search-one-offs-history =
+  .tooltiptext = Historia ({ $restrict })
 
 ## Bookmark Panel
 
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Wyświetlanie tego okna podczas dodawania
   .accesskey = W
 bookmark-panel-done-button =
   .label = Gotowe
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -7,17 +7,21 @@
 
 compatibility-selected-element-header = Zaznaczony element
 compatibility-all-elements-header = Wszystkie problemy
 
 ## Message used as labels for the type of issue
 
 compatibility-issue-deprecated = (przestarzałe)
 compatibility-issue-experimental = (eksperymentalne)
+compatibility-issue-prefixneeded = (wymagany przedrostek)
 compatibility-issue-deprecated-experimental = (przestarzałe, eksperymentalne)
+compatibility-issue-deprecated-prefixneeded = (przestarzałe, wymagany przedrostek)
+compatibility-issue-experimental-prefixneeded = (eksperymentalne, wymagany przedrostek)
+compatibility-issue-deprecated-experimental-prefixneeded = (przestarzałe, eksperymentalne, wymagany przedrostek)
 
 ## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
 
 compatibility-settings-button-label = Ustawienia
 compatibility-settings-button-title =
   .title = Ustawienia
 compatibility-feedback-button-label = Wyślij opinię
 compatibility-feedback-button-title =
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -158,9 +158,9 @@ XFrameOptionsDeny=Dyrektywa „X-Frame-Options” ustawiona na „%1$S” odmówiła wczytania „%2$S” w ramce.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
 HTTPSOnlyUpgradeRequest = Zmiana niezabezpieczonego żądania „%1$S” na „%2$S”.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of request.
 HTTPSOnlyNoUpgradeException = Niezabezpieczone żądanie „%1$S” nie zostanie zmienione, ponieważ jest z tego zwolnione.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the failed request; %2$S is an error-code.
 HTTPSOnlyFailedRequest = Zmiana niezabezpieczonego żądania „%1$S” się nie powiodła (%2$S).
 
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the blocked request;
-IframeSandboxBlockedDownload = Pobieranie „%S” zostało zablokowane, ponieważ wywalająca ramka ma ustawioną flagę piaskownicy.
+IframeSandboxBlockedDownload = Pobieranie „%S” zostało zablokowane, ponieważ wyzwalająca ramka ma ustawioną flagę piaskownicy.
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -112,8 +112,10 @@ CookieRejectedHttpOnlyButFromScript=Ciasteczko „%1$S” zostało odrzucone, ponieważ jest już ciasteczko wyłącznie protokołu HTTP, ale skrypt próbował zapisać nowe.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedSecureButHttp): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedSecureButNonHttps=Ciasteczko „%1$S” zostało odrzucone, ponieważ ciasteczko innego protokołu niż HTTPS nie może zostać ustawione jako „secure”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedThirdParty): %1$S is the cookie response header.
 CookieRejectedThirdParty=Ciasteczko „%1$S” zostało odrzucone jako ciasteczko zewnętrznej witryny.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedNonsecureOverSecure): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedNonsecureOverSecure=Ciasteczko „%1$S” zostało odrzucone, ponieważ istnieje już ciasteczko „secure”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedExpired): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedExpired=Ciasteczko „%1$S” zostało odrzucone, ponieważ już utraciło ważność.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedForNonSameSiteness): %1$S is the cookie name.
+CookieRejectedForNonSameSiteness=Ciasteczko „%1$S” zostało odrzucone, ponieważ jest w kontekście między witrynami, a jego „SameSite” wynosi „Lax” lub „Strict”.
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -93,8 +93,12 @@ experimental-features-abouthome-startup-cache-description = Pamięć podręczna dla początkowego dokumentu about:home, który jest domyślnie wczytywany podczas uruchamiania. Celem tej pamięci podręcznej jest przyspieszenie uruchamiania.
 experimental-features-cookie-samesite-schemeful =
   .label = Ciasteczka: SameSite typu „Schemeful”
 experimental-features-cookie-samesite-schemeful-description = Traktuje ciasteczka z tej samej domeny, ale o różnych protokołach (np. http://example.com i https://example.com) jako ciasteczka między witrynami, zamiast z tej samej witryny. Zwiększa bezpieczeństwo, ale potencjalnie zakłóca działanie witryn.
 # "Service Worker" is an API name and is usually not translated.
 experimental-features-devtools-serviceworker-debugger-support =
   .label = Narzędzia dla programistów: debugowanie wątków usługowych
 # "Service Worker" is an API name and is usually not translated.
 experimental-features-devtools-serviceworker-debugger-support-description = Włącza eksperymentalną obsługę wątków usługowych w panelu debugera. Ta funkcja może spowolnić narzędzia dla programistów i zwiększyć zużycie pamięci.
+# Desktop zooming experiment
+experimental-features-graphics-desktop-zooming =
+  .label = Grafika: płynne powiększanie gestem
+experimental-features-graphics-desktop-zooming-description = Włącza obsługę płynnego powiększania gestem na ekranach dotykowych i precyzyjnych panelach dotykowych.