Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 11 Jul 2020 09:35:21 +0000
changeset 9896 d1b3a8b459cfcec2ccdd500430d32c720723f6b3
parent 9895 cd18d6badd4d03d341ab56cfa2e76fd8dd440562
child 9897 83d09afde83d5b37511a839ab936ba04a7d5c23a
push id4333
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 11 Jul 2020 09:35:25 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -1,13 +1,8 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
 
 about-logins-page-title = Dane logowania i hasła
 
 # "Google Play" and "App Store" are both branding and should not be translated
@@ -27,16 +22,17 @@ fxaccounts-avatar-button =
   .title = Zarządzaj kontem
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
   .title = Otwórz menu
 # This menuitem is only visible on Windows and macOS
 about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser = Importuj z innej przeglądarki…
+about-logins-menu-menuitem-import-from-a-file = Importuj z pliku…
 about-logins-menu-menuitem-export-logins = Eksportuj dane logowania…
 menu-menuitem-preferences =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Opcje
    *[other] Preferencje
   }
 about-logins-menu-menuitem-help = Pomoc
 menu-menuitem-android-app = { -lockwise-brand-short-name } na Androida
@@ -68,22 +64,24 @@ login-list-item-subtitle-missing-username = (bez nazwy użytkownika)
 about-logins-list-item-breach-icon =
   .title = Witryna z wyciekiem haseł
 about-logins-list-item-vulnerable-password-icon =
   .title = Potencjalnie niebezpieczne hasło
 
 ## Introduction screen
 
 login-intro-heading = Szukasz swoich zachowanych haseł? Skonfiguruj { -sync-brand-short-name(case: "acc", capitalization: "lower") }.
+about-logins-login-intro-heading-logged-out = Szukasz swoich zachowanych haseł? Skonfiguruj { -sync-brand-short-name(case: "acc", capitalization: "lower") } lub je zaimportuj.
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = Brak synchronizowanych danych logowania.
 login-intro-description = Aby przenieść tutaj dane logowania zachowane w przeglądarce { -brand-product-name } na innym urządzeniu:
 login-intro-instruction-fxa = Zarejestruj się lub zaloguj na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") } na urządzeniu, w którym zachowano dane logowania
 login-intro-instruction-fxa-settings = Upewnij się, że opcja „Dane logowania” jest zaznaczona w ustawieniach { -sync-brand-short-name(case: "gen", capitalization: "lower") }
 about-logins-intro-instruction-help = <a data-l10n-name="help-link">Pomoc usługi { -lockwise-brand-short-name }</a> zawiera więcej informacji
 about-logins-intro-import = Jeśli dane logowania są zachowane w innej przeglądarce, możesz <a data-l10n-name="import-link">zaimportować je do usługi { -lockwise-brand-short-name }</a>
+about-logins-intro-import2 = Jeśli dane logowania są zachowane poza przeglądarką { -brand-product-name }, możesz <a data-l10n-name="import-browser-link">zaimportować je z innej przeglądarki</a> lub <a data-l10n-name="import-file-link">z pliku</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Nowe dane logowania
 login-item-edit-button = Edytuj
 about-logins-login-item-remove-button = Usuń
 login-item-origin-label = Adres witryny
 login-item-origin =
@@ -213,8 +211,21 @@ about-logins-export-file-picker-default-
 about-logins-export-file-picker-export-button = Eksportuj
 # A description for the .csv file format that may be shown as the file type
 # filter by the operating system.
 about-logins-export-file-picker-csv-filter-title =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Dokument CSV
    *[other] Plik CSV
   }
+
+## Login Import Dialog
+
+# Title of the file picker dialog
+about-logins-import-file-picker-title = Importuj plik z danymi logowania
+about-logins-import-file-picker-import-button = Importuj
+# A description for the .csv file format that may be shown as the file type
+# filter by the operating system.
+about-logins-import-file-picker-csv-filter-title =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Dokument CSV
+    *[other] Plik CSV
+  }
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -1165,16 +1165,24 @@ space-alert-over-5gb-message =
     [windows] Przeglądarce { -brand-short-name } zaczyna brakować miejsca na dysku. Zawartość stron może być wyświetlana niepoprawnie. Przechowywane dane może wyczyścić w Opcje → Prywatność i bezpieczeństwo → Ciasteczka i dane stron.
    *[other] Przeglądarce { -brand-short-name } zaczyna brakować miejsca na dysku. Zawartość stron może być wyświetlana niepoprawnie. Przechowywane dane może wyczyścić w Preferencje → Prywatność i bezpieczeństwo → Ciasteczka i dane stron.
   }
 space-alert-under-5gb-ok-button =
   .label = OK
   .accesskey = O
 space-alert-under-5gb-message = Przeglądarce { -brand-short-name } zaczyna brakować miejsca na dysku. Zawartość stron może być wyświetlana niepoprawnie. Skorzystaj z odnośnika „Więcej informacji”, aby zoptymalizować użycie dysku dla lepszego przeglądania.
 
+## Privacy Section - HTTPS-Only
+
+httpsonly-header = Tryb wyłącznie protokołu HTTPS
+httpsonly-description = Protokół HTTPS zapewnia zabezpieczone, zaszyfrowane połączenie między przeglądarką { -brand-short-name } a odwiedzanymi witrynami. Większość witryn obsługuje HTTPS, a jeśli tryb używania wyłączenie protokołu HTTPS jest włączony, to { -brand-short-name } przełączy wszystkie połączenia na HTTPS.
+httpsonly-learn-more = Więcej informacji
+httpsonly-radio-enabled =
+  .label = Tryb używania wyłącznie protokołu HTTPS we wszystkich oknach
+
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Pulpit
 downloads-folder-name = Pobrane
 choose-download-folder-title = Wybór folderu dla pobieranych plików
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =