Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 11 Jul 2020 09:25:22 +0000
changeset 9895 cd18d6badd4d03d341ab56cfa2e76fd8dd440562
parent 9894 47470c762b12d79c254621354c83fb4e489693bc
child 9896 d1b3a8b459cfcec2ccdd500430d32c720723f6b3
push id4332
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 11 Jul 2020 09:25:25 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/webconsole.properties
dom/chrome/security/security.properties
netwerk/necko.properties
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -67,18 +67,18 @@ policy-Handlers = Konfiguracja domyślnych aplikacji obsługujących typy plików.
 policy-HardwareAcceleration = Wartość „fałsz” wyłącza przyspieszanie sprzętowe.
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Ustawienie i opcjonalna blokada strony startowej.
 policy-InstallAddonsPermission = Zezwalanie pewnym witrynom na instalowanie dodatków.
 policy-LegacyProfiles = Wyłączenie funkcji wymuszającej oddzielny profil dla każdej instalacji.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
-policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Włączenie domyślnego ustawienia starego zachowania ciasteczek „sameSite”.
-policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Wracanie do starego zachowania „sameSite” dla ciasteczek na podanych witrynach.
+policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Włączenie domyślnego ustawienia starego zachowania ciasteczek „SameSite”.
+policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Wracanie do starego zachowania „SameSite” dla ciasteczek na podanych witrynach.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Zezwalanie podanym witrynom na odnośniki do lokalnych plików.
 policy-MasterPassword = Wymaganie lub uniemożliwienie używania hasła głównego.
 policy-NetworkPrediction = Włączenie lub wyłączenie przewidywania sieci (wstępnego pobierania DNS).
 policy-NewTabPage = Włączenie lub wyłączenie strony nowej karty.
 policy-NoDefaultBookmarks = Wyłączenie tworzenia domyślnych zakładek dołączonych do przeglądarki { -brand-short-name } oraz dynamicznych zakładek („Często odwiedzane” i „Ostatnio używane etykiety”). Uwaga: ta zasada jest uwzględniana tylko przed pierwszym uruchomieniem profilu.
--- a/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
@@ -47,8 +47,9 @@ permission.geo.label = Uzyskiwanie informacji o położeniu
 permission.xr.label = Dostęp do urządzeń rzeczywistości wirtualnej
 permission.shortcuts.label = Zastępowanie skrótów klawiaturowych
 permission.focus-tab-by-prompt.label = Przełączanie aktywnej karty na własną
 permission.persistent-storage.label = Przechowywanie danych na komputerze
 permission.canvas.label = Odczytywanie danych canvas
 permission.flash-plugin.label = Uruchamianie Adobe Flash
 permission.midi.label = Dostęp do urządzeń MIDI
 permission.midi-sysex.label = Dostęp do urządzeń MIDI z obsługą SysEx
+permission.https-only-load-insecure.label = Używanie niezabezpieczonego protokołu HTTP
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -1224,20 +1224,20 @@ netmonitor.timings.wait=Oczekiwanie:
 # in the network details timings tab identifying the amount of time spent
 # in a "receive" state.
 netmonitor.timings.receive=Odbieranie:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.learnMore): This is the label displayed
 # in the network details timings tab, with a link to external documentation
 netmonitor.timings.learnMore=Więcej informacji o pomiarach czasu
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.audits.slowTooltip): This is the tooltip text displayed
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.audits.slowIconTooltip): This is the tooltip text displayed
 # in the network request list file column, on the slow icon button.
 # %1$S is the waiting time %2$S is the slow threshold.
-netmonitor.audits.slowTooltip=Wolne żądanie: czas odpowiedzi serwera, %1$S, przekracza zalecany limit %2$S
+netmonitor.audits.slowIconTooltip=Wolny czas odpowiedzi serwera (%1$S). Zalecany limit to %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.warning.cipher): A tooltip
 # for warning icon that indicates a connection uses insecure cipher suite.
 netmonitor.security.warning.cipher=Użyty szyfr jest przestarzały i niebezpieczny.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.error): This is the label displayed
 # in the security tab if a security error prevented the connection.
 netmonitor.security.error=Wystąpił błąd:
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -610,8 +610,13 @@ webconsole.input.selector.top=Główny
 # shown when users select a thread that they want to evaluate an
 # expression for.
 webconsole.input.selector.tooltip=Wybierz kontekst interpretacji
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultEnabled): do not translate 'sameSite'.
 webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultEnabled=Niektóre ciasteczka niewłaściwie wykorzystują atrybut „sameSite”, więc nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultDisabled): do not translate 'sameSite'.
 webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultDisabled=Niektóre ciasteczka niewłaściwie wykorzystują zalecany atrybut „sameSite”
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultEnabled2): do not translate 'SameSite'.
+webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultEnabled2=Niektóre ciasteczka niewłaściwie wykorzystują atrybut „SameSite”, więc nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultDisabled2): do not translate 'SameSite'.
+webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultDisabled2=Niektóre ciasteczka niewłaściwie wykorzystują zalecany atrybut „SameSite”
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -59,16 +59,19 @@ PKPRootNotBuiltIn=Public-Key-Pins: użyty certyfikat nie został wystawiony przez urząd certyfikacji z domyślnego głównego zestawu certyfikatów. Przesłany nagłówek został zignorowany, aby zapobiec nieoczekiwanej niezgodności.
 SHA1Sig=Strona używa certyfikatu SHA-1 — zalecane jest używanie certyfikatów z algorytmami sygnatur wykorzystującymi funkcje skracania silniejsze niż SHA-1.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Pola haseł obecne na niezabezpieczonej (http://) stronie. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa pozwalające na kradzież danych logowania użytkownika.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Pola haseł obecne w formularzu z niezabezpieczonym (http://) adresem docelowym. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa pozwalające na kradzież danych logowania użytkownika.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Pola haseł obecne w niezabezpieczonej (http://) ramce. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa pozwalające na kradzież danych logowania użytkownika.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Wczytywanie mieszanej (niezabezpieczonej) interaktywnej treści „%1$S” na zabezpieczonej stronie
 LoadingMixedDisplayContent2=Wczytywanie mieszanej (niezabezpieczonej) prezentacyjnej treści „%1$S” na zabezpieczonej stronie
 LoadingMixedDisplayObjectSubrequestDeprecation=Wczytywanie mieszanej (niezabezpieczonej) treści „%1$S” we wtyczce na zabezpieczonej stronie jest niezalecane i wkrótce będzie blokowane.
+# LOCALIZATION NOTE: "%S" is the URI of the insecure mixed content download
+MixedContentBlockedDownload = Zablokowano pobieranie niezabezpieczonej treści „%S”.
+
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=Ramka z wartościami „allow-scripts” oraz „allow-same-origin” dla atrybutu „sandbox” może usunąć ten atrybut.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-top-navigation-by-user-activation", "allow-top-navigation", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent=Ramka z wartościami „allow-top-navigation” oraz „allow-top-navigation-by-user-activation” dla atrybutu „sandbox” zezwoli na nawigację na najwyższym poziomie.
 
 # Sub-Resource Integrity
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -73,16 +73,27 @@ CookieRejectedNonRequiresSecure=Ciasteczko „%1$S” zostało odrzucone, ponieważ ma atrybut „sameSite=none”, ale nie ma atrybutu „secure”.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "sameSite=none" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta=Ciasteczko „%1$S” niedługo zostanie odrzucone, ponieważ ma atrybut „sameSite” ustawiony na „none” lub nieprawidłową wartość, ale bez atrybutu „secure”. %2$S zawiera więcej informacji o atrybucie „sameSite”
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
 CookieLaxForced=Ciasteczko „%1$S” ma zasadę „sameSite” ustawioną na „lax”, ponieważ nie ma atrybutu „sameSite”, a „sameSite=lax” jest domyślną wartością tego atrybutu.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
 CookieLaxForcedForBeta=Ciasteczko „%1$S” nie ma odpowiedniej wartości atrybutu „sameSite”. Niedługo ciasteczka bez atrybutu „sameSite” lub z nieprawidłową wartością będą traktowane według zasady „lax”. Oznacza to, że ciasteczko nie będzie już wysyłane w kontekstach zewnętrznych witryn. Jeśli aplikacja wymaga dostępności tego ciasteczka w takich kontekstach, proszę dodać do niego atrybut „sameSite=none“. %2$S zawiera więcej informacji o atrybucie „sameSite”
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
 CookieSameSiteValueInvalid=Nieprawidłowa wartość „sameSite“ ciasteczka „%1$S”. Obsługiwane wartości: „lax“, „strict“, „none“.
+
+# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite=None" and "secure".
+CookieRejectedNonRequiresSecure2=Ciasteczko „%1$S” zostało odrzucone, ponieważ ma atrybut „SameSite=None”, ale nie ma atrybutu „secure”.
+# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "SameSite=None" and "secure".
+CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2=Ciasteczko „%1$S” niedługo zostanie odrzucone, ponieważ ma atrybut „SameSite” ustawiony na „None” lub nieprawidłową wartość, ale bez atrybutu „secure”. %2$S zawiera więcej informacji o atrybucie „SameSite”
+# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax".
+CookieLaxForced2=Ciasteczko „%1$S” ma zasadę „SameSite” ustawioną na „Lax”, ponieważ nie ma atrybutu „SameSite”, a „SameSite=Lax” jest domyślną wartością tego atrybutu.
+# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax", "SameSite=None".
+CookieLaxForcedForBeta2=Ciasteczko „%1$S” nie ma odpowiedniej wartości atrybutu „SameSite”. Niedługo ciasteczka bez atrybutu „SameSite” lub z nieprawidłową wartością będą traktowane według zasady „Lax”. Oznacza to, że ciasteczko nie będzie już wysyłane w kontekstach zewnętrznych witryn. Jeśli aplikacja wymaga dostępności tego ciasteczka w takich kontekstach, proszę dodać do niego atrybut „SameSite=None“. %2$S zawiera więcej informacji o atrybucie „SameSite”
+# LOCALIZATION NOTE(CookieSameSiteValueInvalid2): %1$S is cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax", "Strict" and "None"
+CookieSameSiteValueInvalid2=Nieprawidłowa wartość „SameSite“ ciasteczka „%1$S”. Obsługiwane wartości: „Lax“, „Strict“, „None“.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookieOversize=Ciasteczko „%1$S” jest nieprawidłowe, ponieważ jego rozmiar jest za duży. Maksymalny rozmiar to %2$S B.
 # LOCALIZATION NOTE (CookiePathOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookiePathOversize=Ciasteczko „%1$S” jest nieprawidłowe, ponieważ jego rozmiar ścieżki jest za duży. Maksymalny rozmiar to %2$S B.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulRejectForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
 CookieSchemefulRejectForBeta=Ciasteczko „%1$S” niedługo będzie traktowane jako ciasteczko między witrynami dla „%2$S”, ponieważ schemat się nie zgadza.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulReject): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
 CookieSchemefulReject=Ciasteczko „%1$S” zostało potraktowane jako ciasteczko między witrynami dla „%2$S”, ponieważ schemat się nie zgadza.
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -12,18 +12,21 @@ experimental-features-css-masonry-description = Włącza obsługę eksperymentalnego układu CSS typu „Masonry”. Ta <a data-l10n-name="explainer">strona</a> zawiera jego ogólny opis. W <a data-l10n-name="w3c-issue">tym zgłoszeniu w serwisie GitHub</a> lub <a data-l10n-name="bug">tym błędzie</a> można dodać komentarz na jego temat.
 experimental-features-web-gpu =
   .label = WebGPU
 experimental-features-web-gpu-description = Eksperymentalne API do grafiki i przetwarzania danych w Internecie
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-avif =
   .label = AVIF
 experimental-features-avif-description = Eksperymentalna obsługa AVIF: formatu obrazów AV1
-# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
-# by various online articles and is technical in nature.
-experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default =
-  .label = Ciasteczka: „sameSite=lax” jest domyślne
-experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default-description = Domyślnie traktuje ciasteczka jako „sameSite=lax”, jeśli nie określono żadnego atrybutu „sameSite”. Deweloperzy muszą wyrazić zgodę na obecne status quo nieograniczonego użytkowania, bezpośrednio ustawiając „sameSite=none”.
-# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
-# by various online articles and is technical in nature.
-experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure =
-  .label = Ciasteczka: „sameSite=none” wymaga atrybutu bezpieczeństwa
-experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure-description = Ciasteczka z atrybutem „sameSite=none” wymagają atrybutu bezpieczeństwa. Ta funkcja wymaga włączenia „Ciasteczka: »sameSite=lax« jest domyślne”.
+# Do not translate 'SameSite', 'Lax' and 'None'.
+experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default2 =
+  .label = Ciasteczka: „SameSite=Lax” jest domyślne
+experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default2-description = Domyślnie traktuje ciasteczka jako „SameSite=Lax”, jeśli nie określono żadnego atrybutu „SameSite”. Deweloperzy muszą wyrazić zgodę na obecne status quo nieograniczonego użytkowania, bezpośrednio ustawiając „SameSite=None”.
+# Do not translate 'SameSite', 'Lax' and 'None'.
+experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure2 =
+  .label = Ciasteczka: „SameSite=None” wymaga atrybutu bezpieczeństwa
+experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure2-description = Ciasteczka z atrybutem „SameSite=None” wymagają atrybutu bezpieczeństwa. Ta funkcja wymaga włączenia „Ciasteczka: »SameSite=Lax« jest domyślne”.
+# about:home should be kept in English, as it refers to the the URI for
+# the internal default home page.
+experimental-features-abouthome-startup-cache =
+  .label = Pamięć podręczna uruchamiania about:home
+experimental-features-abouthome-startup-cache-description = Pamięć podręczna dla początkowego dokumentu about:home, który jest domyślnie wczytywany podczas uruchamiania. Celem tej pamięci podręcznej jest przyspieszenie uruchamiania.