Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 05 Jul 2020 12:15:14 +0000
changeset 9891 c7654387dd76e020d7f0e0ed1d2322820f2aa620
parent 9890 5df415e34aa6d89cd84326db6a9975acd1f5ccdb
child 9892 5043ede5cfacb9879c217f5d281b8d07a593350f
push id4328
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 05 Jul 2020 12:15:17 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
devtools/client/webconsole.properties
netwerk/necko.properties
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -192,17 +192,17 @@ webconsole.menu.openInNetworkPanel.acces
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.resendNetworkRequest.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for network message logs. Clicking on it
 # resends the network request
 webconsole.menu.resendNetworkRequest.label=Ponownie wyślij żądanie
 webconsole.menu.resendNetworkRequest.accesskey=P
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.openNodeInInspector.label)
-# Label used for a context-menu item displayed for DOM Node logs. Clicking on it will 
+# Label used for a context-menu item displayed for DOM Node logs. Clicking on it will
 # reveal that specific DOM Node in the Inspector.
 webconsole.menu.openNodeInInspector.label=Wyświetl w inspektorze
 webconsole.menu.openNodeInInspector.accesskey=W
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.storeAsGlobalVar.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable logs. Clicking on it
 # creates a new global variable pointing to the logged variable.
 webconsole.menu.storeAsGlobalVar.label=Zachowaj jako zmienną globalną
@@ -495,16 +495,30 @@ webconsole.confirmDialog.getter.closeBut
 # with the CSS warning. Parameters: %S is the CSS selector.
 webconsole.cssWarningElements.label=Elementy pasujące do selektora: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.componentDidCatch.label)
 # Label displayed when the webconsole couldn't handle a given packet.
 # Parameters: %S is the URL to file a bug about the error.
 webconsole.message.componentDidCatch.label=[BŁĄD NARZĘDZI] Przepraszamy, nie można wyświetlić komunikatu. Nie powinno się to było zdarzyć — prosimy zgłosić błąd na stronie %S, zawierając metadane komunikatu w opisie.
 
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.commands.blockedURL)
+# Label displayed when the :block <url> command is successful
+# Parameters: %S is the URL filter
+webconsole.message.commands.blockedURL=Żądania na adresy URL zawierające „%S” są teraz blokowane
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.commands.unblockedURL)
+# Label displayed when the :unblock <url> command is successful
+# Parameters: %S is the URL filter
+webconsole.message.commands.unblockedURL=Usunięto filtr blokowania „%S”
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.messages.commands.blockArgMissing)
+# Message displayed when no filter is passed to block/unblock command
+webconsole.messages.commands.blockArgMissing=Nie określono żadnego filtra
+
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.componentDidCatch.copyButton.label)
 # Label displayed on the button next to the message we display when the webconsole
 # couldn't handle a given packet (See webconsole.message.componentDidCatch.label).
 webconsole.message.componentDidCatch.copyButton.label=Kopiuj metadane komunikatu do schowka
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.label)
 # Label used for the text of the execute button, in the editor toolbar, which is
@@ -565,20 +579,16 @@ webconsole.warningGroup.messageCount.tooltip=#1 komunikat;#1 komunikaty;#1 komunikatów
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.editor.onboarding.label): the text that is displayed
 # when displaying the multiline-input mode for the first time, until the user dismiss the
 # text.
 # Parameters: %1$S is Enter key, %2$S is the shorcut to evaluate the expression (
 # Ctrl+Enter or Cmd+Enter on OSX).
 webconsole.input.editor.onboarding.label=Pisz kod szybciej dzięki nowemu trybowi edytora wielowierszowego. Klawisz %1$S doda nowy wiersz, a %2$S wykona wyrażenie.
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.editor.onboarding.dissmis.label): the text that is
-# displayed in the multiline-input mode onboarding UI to dismiss it.
-webconsole.input.editor.onboarding.dissmis.label=OK
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.editor.onboarding.dismiss.label): the text that is
 # displayed in the multiline-input mode onboarding UI to dismiss it.
 webconsole.input.editor.onboarding.dismiss.label=OK
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.enterKey): The text that will be used to represent the
 # Enter key in the editor onboarding UI, as well as on the Editor toolbar "Run" button
 # tooltip.
 webconsole.enterKey=Enter
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -44,24 +44,28 @@ TrackerUriBlocked=System blokowania treści zablokował zasób pod adresem „%1$S”.
 UnsafeUriBlocked=Zasób pod adresem „%1$S” został zablokowany przez funkcję „Bezpieczne przeglądanie”.
 CookieBlockedByPermission=Żądanie dostępu do ciasteczek lub danych stron pod adresem „%1$S” zostało zablokowane z powodu niestandardowych ustawień.
 CookieBlockedTracker=Żądanie dostępu do ciasteczek lub danych stron pod adresem „%1$S” zostało zablokowane, ponieważ pochodziło od elementu śledzącego, a blokowanie treści jest włączone.
 CookieBlockedAll=Żądanie dostępu do ciasteczek lub danych stron pod adresem „%1$S” zostało zablokowane, ponieważ blokowane są wszystkie tego typu żądania.
 CookieBlockedForeign=Żądanie dostępu do ciasteczek lub danych stron pod adresem „%1$S” zostało zablokowane, ponieważ blokowane są żądania przechowywania danych od zewnętrznych witryn oraz blokowane treści jest włączone.
 
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI=Zezwolono na dostęp do przechowywania danych dla adresu „%3$S” otworzony przez element śledzący „%2$S” pod adresem „%1$S”.
-
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI=Zezwolono na dostęp do przechowywania danych dla elementu śledzącego „%2$S” pod adresem „%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic=Automatycznie zezwolono na dostęp do przechowywania danych dla adresu „%3$S” otworzony przez element śledzący „%2$S” pod adresem „%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByHeuristic=Automatycznie zezwolono na dostęp do przechowywania danych dla elementu śledzącego „%2$S” pod adresem „%1$S”.
 
+# As part of dynamic first-party isolation, third-party resources might be limited to "partitioned" storage access that is separate from the first-party context.
+# This allows e.g. cookies to still be set, and prevents tracking without totally blocking storage access. This message is shown in the web console when this happens
+# to inform developers that their storage is isolated.
+CookiePartitionedForeign=Nadano przegrodzone ciasteczko lub dostęp do przechowywania danych dla „%1$S”, ponieważ jest wczytane w kontekście zewnętrznej witryny, a przegradzanie przechowywania danych jest włączone.
+
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI=Zezwolono na dostęp do przechowywania danych dla źródła „%2$S” pod adresem „%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByHeuristic=Automatycznie zezwolono na dostęp do przechowywania danych dla źródła „%2$S” pod adresem „%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForFpiByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForFpiByHeuristic=Automatycznie zezwolono na dostęp do przechowywania danych dla izolacji typu First-Party „%2$S” pod adresem „%1$S”.
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".