Bug 1450967 - mitm detection v0.0.1
authorStefan Plewako <splewako@aviary.pl>
Tue, 24 Apr 2018 21:20:10 +0200
changeset 8534 c6bdb89a5ea06d6dc65175dacdb16586db5618be
parent 8533 945841e32ea7ce09f0dbdf97d68c9e1d34af7e63
child 8535 bb2494df0ac05a48038be36836dafa0c956700d7
push id3500
push usersplewako@aviary.pl
push dateTue, 24 Apr 2018 20:01:27 +0000
bugs1450967
Bug 1450967 - mitm detection v0.0.1
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -324,8 +324,9 @@ MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Certyfikat, który nie jest jeszcze prawidłowy, został użyty do wystawienia certyfikatu serwera.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH=Algorytm podpisu w polu algorytm sygnatury certyfikatu jest różny od algorytmu w polu algorytm sygnatury („signatureAlgorithm”).
 MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING=Odpowiedź OCSP nie zawiera statusu dla weryfikowanego certyfikatu.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG=Certyfikat przedstawiony przez serwer ma zbyt odległy termin ważności.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING=Brak wymaganej funkcji TLS.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING=Serwer zaprezentował certyfikat zawierający nieprawidłowe kodowanie liczb. Typowe przyczyny to ujemne numery seryjne, ujemne moduli RSA i niepotrzebne już kodowania.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_EMPTY_ISSUER_NAME=Serwer zaprezentował certyfikat zawierający pustą nazwę DN wystawcy.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED=Warunki dodatkowych zasad ograniczeń nie zostały spełnione podczas sprawdzania certyfikatu.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT=Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany.
+MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED=Połączenie jest przechwytywane przez proxy TLS. Odinstatluj je jeśli to możliwe lub skonfiguruj Firefoksa, aby ufał głównemu certyfikatowi proxy.