Bug 1660259 - Correct nav aria-label and label and description for theme buttons, part 1.
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Wed, 02 Sep 2020 07:48:47 +0200
changeset 9952 ba9de91eb5a6337ea6af226005e0f761f5f61be4
parent 9951 947d248e84c3043e8be624a0155d82ca263b7f16
child 9953 f7329321bfaf61af617289d94d6e88e49e93453b
push id4389
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 02 Sep 2020 05:49:34 +0000
bugs1660259
Bug 1660259 - Correct nav aria-label and label and description for theme buttons, part 1.
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -20,216 +20,211 @@ onboarding-button-label-get-started = Pi
 onboarding-welcome-header = Witamy w przeglądarce { -brand-short-name }
 onboarding-welcome-body = Masz już przeglądarkę.<br/>Poznaj resztę rodziny { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-learn-more = Więcej informacji o korzyściach.
 onboarding-welcome-modal-get-body = Masz już przeglądarkę.<br/>Teraz w pełni wykorzystaj rodzinę { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-modal-supercharge-body = Wzmocnij ochronę swojej prywatności.
 onboarding-welcome-modal-privacy-body = Masz już przeglądarkę. Zwiększmy teraz ochronę prywatności.
 onboarding-welcome-modal-family-learn-more = Więcej informacji o rodzinie produktów { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-form-header = Zacznij tutaj
-
 onboarding-join-form-body = Wpisz swój adres e-mail, aby zacząć.
 onboarding-join-form-email =
   .placeholder = Wpisz adres e-mail
 onboarding-join-form-email-error = Wymagany jest prawidłowy adres e-mail
 onboarding-join-form-legal = Kontynuując, wyrażasz zgodę na <a data-l10n-name="terms">warunki korzystania z usługi</a> i <a data-l10n-name="privacy">zasady ochrony prywatności</a>.
 onboarding-join-form-continue = Kontynuuj
-
 # This message is followed by a link using onboarding-join-form-signin ("Sign In") as text.
 onboarding-join-form-signin-label = Masz już konto?
 # Text for link to submit the sign in form
 onboarding-join-form-signin = Zaloguj się
-
 onboarding-start-browsing-button-label = Zacznij przeglądać Internet
 onboarding-cards-dismiss =
   .title = Zamknij
   .aria-label = Zamknij
 
 ## Multistage 3-screen onboarding flow strings (about:welcome pages)
 
 # The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
 # automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
 onboarding-multistage-welcome-header = Witamy w przeglądarce <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
 onboarding-multistage-welcome-subtitle = Szybka, bezpieczna i prywatna przeglądarka tworzona przez organizację non-profit.
 onboarding-multistage-welcome-primary-button-label = Zacznij konfigurację
 onboarding-multistage-welcome-secondary-button-label = Zaloguj się
 onboarding-multistage-welcome-secondary-button-text = Masz konto?
-
 # The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
 # automatically added to the text inside it. "more" should stay inside the span.
 onboarding-multistage-import-header = Importuj hasła, <br/>zakładki i <span data-l10n-name="zap">więcej</span>
 onboarding-multistage-import-subtitle = Przechodzisz z innej przeglądarki? Przeniesienie wszystkiego do przeglądarki { -brand-short-name } jest łatwe.
 onboarding-multistage-import-primary-button-label = Zacznij import
 onboarding-multistage-import-secondary-button-label = Nie teraz
-
 # Info displayed in the footer of import settings screen during onboarding flow.
 # This supports welcome screen showing top sites imported from the user's default browser.
 onboarding-import-sites-disclaimer = Na urządzeniu znaleziono te witryny. { -brand-short-name } nie zachowuje ani nie synchronizuje danych z innej przeglądarki, jeśli nie zdecydujesz się ich zaimportować.
-
 # Aria-label to make the "steps" of multistage onboarding visible to screen readers.
 # Variables:
 #  $current (Int) - Number of the current page
 #  $total (Int) - Total number of pages
 onboarding-welcome-steps-indicator =
   .aria-label = Pierwsze kroki: { $current }. ekran z { $total }
-
 # The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
 # automatically added to the text inside it. "look" should stay inside the span.
 onboarding-multistage-theme-header = Wybierz swój <span data-l10n-name="zap">wygląd</span>
 onboarding-multistage-theme-subtitle = Spersonalizuj przeglądarkę { -brand-short-name } za pomocą motywu.
 onboarding-multistage-theme-primary-button-label = Zapisz motyw
 onboarding-multistage-theme-secondary-button-label = Nie teraz
-
 # Automatic theme uses operating system color settings
 onboarding-multistage-theme-label-automatic = Automatyczny
-
 # System refers to the operating system
 onboarding-multistage-theme-description-automatic = Motyw systemowy
-
 onboarding-multistage-theme-label-light = Jasny
 onboarding-multistage-theme-label-dark = Ciemny
 # "Firefox Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
 onboarding-multistage-theme-label-alpenglow = Firefox Alpenglow
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
 # Tooltip displayed on hover of automatic theme
 onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic =
   .title =
     Przyciski, menu i okna wyglądające
     jak używany system operacyjny.
   .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic.title }
-
 # Tooltip displayed on hover of light theme
 onboarding-multistage-theme-tooltip-light =
   .title = Jasne przyciski, menu i okna.
   .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-light.title }
-
 # Tooltip displayed on hover of dark theme
 onboarding-multistage-theme-tooltip-dark =
   .title = Ciemne przyciski, menu i okna.
   .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-dark.title }
-
 # Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
 onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow =
   .title = Kolorowe przyciski, menu i okna.
   .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow.title }
+# Tooltip displayed on hover of automatic theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic-2 =
+  .title =
+    Przyciski, menu i okna wyglądające
+    jak używany system operacyjny.
+# Input description for automatic theme
+onboarding-multistage-theme-description-automatic-2 =
+  .aria-description =
+    Przyciski, menu i okna wyglądające
+    jak używany system operacyjny.
+# Tooltip displayed on hover of light theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-light-2 =
+  .title = Jasne przyciski, menu i okna.
+# Input description for light theme
+onboarding-multistage-theme-description-light =
+  .aria-description = Jasne przyciski, menu i okna.
+# Tooltip displayed on hover of dark theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-dark-2 =
+  .title = Ciemne przyciski, menu i okna.
+# Input description for dark theme
+onboarding-multistage-theme-description-dark =
+  .aria-description = Ciemne przyciski, menu i okna.
+# Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow-2 =
+  .title = Kolorowe przyciski, menu i okna.
+# Input description for Alpenglow theme
+onboarding-multistage-theme-description-alpenglow =
+  .aria-description = Kolorowe przyciski, menu i okna.
 
 ## Welcome full page string
 
 onboarding-fullpage-welcome-subheader = Zacznij odkrywać wszystko, co możesz zrobić.
 onboarding-fullpage-form-email =
   .placeholder = Twój adres e-mail…
 
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
 
 onboarding-sync-welcome-header = Zabierz przeglądarkę { -brand-product-name } ze sobą
 onboarding-sync-welcome-content = Zakładki, historia, hasła i inne ustawienia mogą być dostępne i synchronizowane na wszystkich urządzeniach.
 onboarding-sync-welcome-learn-more-link = Więcej informacji o koncie Firefoksa
-
 onboarding-sync-form-input =
   .placeholder = Adres e-mail
-
 onboarding-sync-form-continue-button = Kontynuuj
 onboarding-sync-form-skip-login-button = Pomiń
 
 ## This is part of the line "Enter your email to continue to Firefox Sync"
 
 onboarding-sync-form-header = Wpisz adres e-mail
 onboarding-sync-form-sub-header = i zacznij korzystać z { -sync-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }
 
-
 ## These are individual benefit messages shown with an image, title and
 ## description.
 
 onboarding-benefit-products-text = Skorzystaj z rodziny narzędzi, które szanują Twoją prywatność na wszystkich urządzeniach.
-
 # "Personal Data Promise" is a concept that should be translated consistently
 # across the product. It refers to a concept shown elsewhere to the user: "The
 # Firefox Personal Data Promise is the way we honor your data in everything we
 # make and do. We take less data. We keep it safe. And we make sure that we are
 # transparent about how we use it."
 onboarding-benefit-privacy-text = Wszystko, co robimy, jest w zgodzie z naszą obietnicą o danych osobowych: zachowujemy mniej, pilnujemy ich bezpieczeństwa, nie mamy żadnych tajemnic.
-
 onboarding-benefit-sync-title = { -sync-brand-short-name }
 onboarding-benefit-sync-text = Zabierz swoje zakładki, hasła, historię i nie tylko wszędzie, gdzie korzystasz z przeglądarki { -brand-product-name }.
-
 onboarding-benefit-monitor-title = { -monitor-brand-short-name }
 onboarding-benefit-monitor-text = Otrzymuj powiadomienia, kiedy Twoje prywatne informacje znajdą się w znanym wycieku danych.
-
 onboarding-benefit-lockwise-title = { -lockwise-brand-short-name }
 onboarding-benefit-lockwise-text = Zarządzaj chronionymi i przenośnymi hasłami.
 
-
 ## These strings belong to the individual onboarding messages.
 
 
 ## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
 ## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
 ## The string for the button is found above, in the UI strings section
 
 onboarding-tracking-protection-title2 = Ochrona przed śledzeniem
 onboarding-tracking-protection-text2 = { -brand-short-name } pomaga uniemożliwić witrynom śledzenie Twoich działań w Internecie, utrudniając reklamom chodzenie Twoim śladem.
 onboarding-tracking-protection-button2 = Jak to działa
-
 onboarding-data-sync-title = Twoje ustawienia zawsze przy Tobie
 # "Sync" is short for synchronize.
 onboarding-data-sync-text2 = Synchronizuj zakładki, hasła i nie tylko wszędzie tam, gdzie używasz przeglądarki { -brand-product-name }.
 onboarding-data-sync-button2 = Zaloguj się do { -sync-brand-short-name(case: "gen", capitalization: "lower") }
-
 onboarding-firefox-monitor-title = Zachowaj czujność wobec wycieków danych
 onboarding-firefox-monitor-text2 = { -monitor-brand-name } monitoruje, czy Twój adres e-mail pojawił się w znanych bazach wykradzionych haseł i powiadamia, jeśli pojawi się w nowych.
 onboarding-firefox-monitor-button = Subskrybuj powiadomienia
-
 onboarding-browse-privately-title = Przeglądaj prywatnie
 onboarding-browse-privately-text = Tryb prywatny usuwa historię przeglądania i wyszukiwania, aby zachować ją w tajemnicy przed innymi użytkownikami komputera.
 onboarding-browse-privately-button = Otwórz okno w trybie prywatnym
-
 onboarding-firefox-send-title = Zachowaj prywatność udostępnianych plików
 onboarding-firefox-send-text2 = Prześlij swoje pliki do { -send-brand-name }, aby udostępnić je za pomocą szyfrowania typu „end-to-end” i odnośnika, który automatycznie wygasa.
 onboarding-firefox-send-button = Wypróbuj { -send-brand-name }
-
 onboarding-mobile-phone-title = Pobierz przeglądarkę { -brand-product-name } na telefon
 onboarding-mobile-phone-text = Pobierz przeglądarkę { -brand-product-name } na Androida lub iOS i synchronizuj swoje dane między urządzeniami.
 # "Mobile" is short for mobile/cellular phone, "Browser" is short for web
 # browser.
 onboarding-mobile-phone-button = Pobierz przeglądarkę na telefon
-
 onboarding-send-tabs-title = Błyskawicznie przesyłaj karty
 # "Send Tabs" refers to "Send Tab to Device" feature that appears when opening a
 # tab's context menu.
 onboarding-send-tabs-text2 = Łatwo udostępniaj strony między urządzeniami bez potrzeby kopiowania odnośników ani wychodzenia z przeglądarki.
 onboarding-send-tabs-button = Zacznij przesyłać karty
-
 onboarding-pocket-anywhere-title = Czytaj i słuchaj, gdzie tylko chcesz
 onboarding-pocket-anywhere-text2 = Zachowuj swoje ulubione rzeczy w trybie offline za pomocą aplikacji { -pocket-brand-name } i czytaj, słuchaj i oglądaj, kiedy jest Ci wygodnie.
 onboarding-pocket-anywhere-button = Wypróbuj { -pocket-brand-name }
-
 onboarding-lockwise-strong-passwords-title = Twórz i przechowuj silne hasła
 onboarding-lockwise-strong-passwords-text = { -lockwise-brand-name } tworzy silne hasła od ręki i zachowuje je w jednym miejscu.
 onboarding-lockwise-strong-passwords-button = Zarządzaj swoimi hasłami
-
 onboarding-facebook-container-title = Wytycz granice dla Facebooka
 onboarding-facebook-container-text2 = { -facebook-container-brand-name } oddziela Twój profil od reszty sieci, utrudniając Facebookowi wyświetlanie spersonalizowanych reklam.
 onboarding-facebook-container-button = Dodaj rozszerzenie
-
 onboarding-import-browser-settings-title = Importuj swoje zakładki, hasła i nie tylko
 onboarding-import-browser-settings-text = Zacznij od razu — łatwo zabierz dane i ustawienia Chrome ze sobą.
 onboarding-import-browser-settings-button = Importuj dane z Chrome
-
 onboarding-personal-data-promise-title = Domyślnie prywatny
 onboarding-personal-data-promise-text = { -brand-product-name } szanuje Twoje dane, zbierając ich mniej, chroniąc je i jasno określając, jak ich używa.
 onboarding-personal-data-promise-button = Przeczytaj naszą obietnicę
 
 ## Message strings belonging to the Return to AMO flow
 
 return-to-amo-sub-header = Świetnie, masz już przeglądarkę { -brand-short-name }
-
 # <icon></icon> will be replaced with the icon belonging to the extension
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
 return-to-amo-addon-header = Pobierzmy teraz dodatek <icon></icon><b>{ $addon-name }</b>.
 return-to-amo-extension-button = Dodaj rozszerzenie
 return-to-amo-get-started-button = Pierwsze kroki z przeglądarką { -brand-short-name }