Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Thu, 11 Jun 2020 14:25:33 +0000
changeset 9862 b5cc99c87fdfc83b14e2dbd3361ca949f5510aa3
parent 9861 e02e8a89ff3c7b9bb8036e1a35f441b752f2e38f
child 9863 57a60d4c61b4c6ad5c5437f7daff8c2d3b441603
push id4301
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 11 Jun 2020 14:25:36 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/migration.ftl
devtools/client/debugger.properties
toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -64,40 +64,86 @@ import-select-profile-description = Można zaimportować następujące profile:
 import-done-title =
   .label = Importowanie ukończone
 import-done-description = Poniższe elementy zostały zaimportowane:
 import-close-source-browser = Przed przejściem dalej proszę upewnić się, że wybrana przeglądarka jest wyłączona.
 # Displays which browser the bookmarks are being imported from
 #
 # Variables:
 #  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
-imported-bookmarks-source = Z programu { $source }
+imported-bookmarks-source = Z programu { $source }
 source-name-ie = Internet Explorer
 source-name-edge = Microsoft Edge
 source-name-edge-beta = Microsoft Edge Beta
 source-name-safari = Safari
 source-name-canary = Google Chrome Canary
 source-name-chrome = Google Chrome
 source-name-chrome-beta = Google Chrome Beta
 source-name-chrome-dev = Google Chrome Dev
 source-name-chromium = Chromium
 source-name-firefox = Mozilla Firefox
 source-name-360se = 360 Secure
-imported-safari-reading-list = Lista Czytelnia (z Safari)
-imported-edge-reading-list = Do przeczytania (z Edge)
+imported-safari-reading-list = Lista Czytelnia (z Safari)
+imported-edge-reading-list = Do przeczytania (z Edge)
 
 ## Browser data types
 ## All of these strings get a $browser variable passed in.
 ## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
 ## which may have different labels in different browsers.
 ## The supported values for the $browser variable are:
 ## 360se
 ## chrome
 ## edge
 ## firefox
 ## safari
 ## The various beta and development versions of edge and chrome all get
 ## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.
 
+browser-data-cookies-checkbox =
+  .label = Ciasteczka
+browser-data-cookies-label =
+  .value = Ciasteczka
+browser-data-history-checkbox =
+  .label =
+    { $browser ->
+      [firefox] Historia przeglądania i zakładki
+      *[other] Historia przeglądania
+    }
+browser-data-history-label =
+  .value =
+    { $browser ->
+      [firefox] Historia przeglądania i zakładki
+      *[other] Historia przeglądania
+    }
+browser-data-formdata-checkbox =
+  .label = Zapamiętane dane formularzy
+browser-data-formdata-label =
+  .value = Zapamiętane dane formularzy
+# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
+# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
+browser-data-passwords-checkbox =
+  .label = Zachowane dane logowania i hasła
+# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
+# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
+browser-data-passwords-label =
+  .value = Zachowane dane logowania i hasła
+browser-data-bookmarks-checkbox =
+  .label =
+    { $browser ->
+      [ie] Ulubione
+      [edge] Ulubione
+      *[other] Zakładki
+    }
+browser-data-bookmarks-label =
+  .value =
+    { $browser ->
+      [ie] Ulubione
+      [edge] Ulubione
+      *[other] Zakładki
+    }
+browser-data-otherdata-checkbox =
+  .label = Inne dane
+browser-data-otherdata-label =
+  .label = Inne dane
 browser-data-session-checkbox =
   .label = Okna i karty
 browser-data-session-label =
   .value = Okna i karty
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -85,16 +85,51 @@ unblackBoxAllInDir.label=Usuń pliki z tego katalogu z czarnej skrzynki
 # LOCALIZATION NOTE (blackBoxAllOutsideDir.label): This is the text that appears in the
 # context submenu to blackbox all files outside of the selected directory
 blackBoxAllOutsideDir.label=Wyślij pliki spoza tego katalogu do czarnej skrzynki
 
 # LOCALIZATION NOTE (unblackBoxAllOutsideDir.label: This is the text that appears in the
 # context submenu to unblackbox all files outside of the selected directory
 unblackBoxAllOutsideDir.label=Usuń pliki spoza tego katalogu z czarnej skrzynki
 
+# LOCALIZATION NOTE (ignoreAll.label): Text associated with the ignore context menu item
+ignoreAll.label=Ignoruj
+
+# LOCALIZATION NOTE (ignoreAllInGroup.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to ignore all files inside of the selected group
+ignoreAllInGroup.label=Ignoruj pliki w tej grupie
+
+# LOCALIZATION NOTE (unignoreAllInGroup.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to unignore all files inside of the selected group
+unignoreAllInGroup.label=Przestań ignorować pliki w tej grupie
+
+# LOCALIZATION NOTE (ignoreAllOutsideGroup.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to ignore all files outside of the selected group
+ignoreAllOutsideGroup.label=Ignoruj pliki spoza tej grupy
+
+# LOCALIZATION NOTE (unignoreAllOutsideGroup.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to unignore all files outside of the selected group
+unignoreAllOutsideGroup.label=Przestań ignorować pliki spoza tej grupy
+
+# LOCALIZATION NOTE (ignoreAllInDir.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to ignore all files inside of the selected directory
+ignoreAllInDir.label=Ignoruj pliki w tym katalogu
+
+# LOCALIZATION NOTE (unignoreAllInDir.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to unignore all files inside of the selected directory
+unignoreAllInDir.label=Przestań ignorować pliki w tym katalogu
+
+# LOCALIZATION NOTE (ignoreAllOutsideDir.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to ignore all files outside of the selected directory
+ignoreAllOutsideDir.label=Ignoruj pliki spoza tego katalogu
+
+# LOCALIZATION NOTE (unignoreAllOutsideDir.label: This is the text that appears in the
+# context submenu to unignore all files outside of the selected directory
+unignoreAllOutsideDir.label=Przestań ignorować pliki spoza tego katalogu
+
 # LOCALIZATION NOTE (copyFunction.label): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the function the user selected
 copyFunction.label=Kopiuj funkcję
 copyFunction.accesskey=f
 
 # LOCALIZATION NOTE (copyStackTrace): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the stack trace methods, file names and row number.
 copyStackTrace=Kopiuj ślad stosu
@@ -826,16 +861,34 @@ sourceFooter.unblackbox.accesskey=U
 blackboxContextItem.blackbox=Wyślij źródło do czarnej skrzynki
 blackboxContextItem.blackbox.accesskey=W
 
 # LOCALIZATION NOTE (blackboxContextItem.unblackbox): Text associated
 # with the unblackbox context menu item
 blackboxContextItem.unblackbox=Usuń źródło z czarnej skrzynki
 blackboxContextItem.unblackbox.accesskey=U
 
+# LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.ignores): Tooltip text associated
+# with the ignores button
+sourceFooter.ignore=Ignoruj źródło
+
+# LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.unignore): Tooltip text associated
+# with the ignore button
+sourceFooter.unignore=Przestań ignorować źródło
+
+# LOCALIZATION NOTE (ignoreContextItem.ignore): Text associated
+# with the ignore context menu item
+ignoreContextItem.ignore=Ignoruj źródło
+ignoreContextItem.ignore.accesskey=I
+
+# LOCALIZATION NOTE (ignoreContextItem.unignore): Text associated
+# with the unignore context menu item
+ignoreContextItem.unignore=Przestań ignorować źródło
+ignoreContextItem.unignore.accesskey=P
+
 # LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.mappedSource): Text associated
 # with a mapped source. %S is replaced by the source map origin.
 sourceFooter.mappedSource=(z %S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.mappedSourceTooltip): Tooltip text associated
 # with a mapped source. %S is replaced by the source map origin.
 sourceFooter.mappedSourceTooltip=(źródło mapowane z %S)
 
--- a/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
@@ -1,41 +1,35 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-password-not-set=
- .value=(nieustawione)
-
-failed-pw-change=Nie można zmienić hasła głównego.
-incorrect-pw=Nie podano właściwego hasła głównego. Proszę spróbować ponownie.
-pw-change-ok=Hasło główne zostało zmienione.
-
-pw-empty-warning=Przechowywane hasła, dane formularzy i klucze prywatne nie będą chronione.
-pw-erased-ok=Usunięto hasło główne. { pw-empty-warning }
-pw-not-wanted=Uwaga! Hasło główne nie będzie używane. { pw-empty-warning }
-
-pw-change2empty-in-fips-mode=Program pracuje obecnie w trybie FIPS. Tryb FIPS wymaga niepustego hasła głównego.
-pw-change-success-title=Hasło zostało zmienione
-pw-change-failed-title=Nieudana próba zmiany hasła
-pw-remove-button=
- .label=Usuń
-
-set-password=
- .title=Zmiana hasła głównego
-
-set-password-old-password=Bieżące hasło:
-set-password-new-password=Wprowadź nowe hasło:
-set-password-reenter-password=Wprowadź hasło ponownie:
-set-password-meter=Miernik jakości hasła:
-set-password-meter-loading=Wczytywanie…
-
-master-password-description=Hasło główne jest stosowane do ochrony prywatnych informacji, takich jak hasła do witryn. Jeśli utworzysz hasło główne, { -brand-short-name } będzie prosić o podanie go, kiedy będzie potrzebować danych chronionych tym hasłem, raz na każdą sesję.
-master-password-warning=Hasło główne należy zapamiętać. Jeśli je zapomnisz, stracisz dostęp do wszystkich informacji nim chronionych.
-
-remove-password=
- .title=Usuwanie hasła głównego
-remove-info=
- .value=Podaj bieżące hasło, aby kontynuować.
-remove-warning1=Hasło główne jest stosowane do ochrony prywatnych informacji, takich jak hasła do witryn.
-remove-warning2=Usunięcie hasła głównego sprawi, że informacje te nie będą chronione w przypadku naruszenia bezpieczeństwa komputera użytkownika.
-remove-password-old-password=
- .value=Bieżące hasło:
+password-not-set =
+  .value = (nieustawione)
+failed-pw-change = Nie można zmienić hasła głównego.
+incorrect-pw = Nie podano właściwego hasła głównego. Proszę spróbować ponownie.
+pw-change-ok = Hasło główne zostało zmienione.
+pw-empty-warning = Przechowywane hasła, dane formularzy i klucze prywatne nie będą chronione.
+pw-erased-ok = Usunięto hasło główne. { pw-empty-warning }
+pw-not-wanted = Uwaga! Hasło główne nie będzie używane. { pw-empty-warning }
+pw-change2empty-in-fips-mode = Program pracuje obecnie w trybie FIPS. Tryb FIPS wymaga niepustego hasła głównego.
+pw-change-success-title = Hasło zostało zmienione
+pw-change-failed-title = Nieudana próba zmiany hasła
+pw-remove-button =
+  .label = Usuń
+set-password =
+  .title = Zmiana hasła głównego
+set-password-old-password = Bieżące hasło:
+set-password-new-password = Wprowadź nowe hasło:
+set-password-reenter-password = Wprowadź hasło ponownie:
+set-password-meter = Miernik jakości hasła:
+set-password-meter-loading = Wczytywanie…
+master-password-admin = Administrator wymaga ustawienia hasła głównego, aby móc zachowywać hasła.
+master-password-description = Hasło główne jest stosowane do ochrony prywatnych informacji, takich jak hasła do witryn. Jeśli utworzysz hasło główne, { -brand-short-name } będzie prosić o podanie go, kiedy będzie potrzebować danych chronionych tym hasłem, raz na każdą sesję.
+master-password-warning = Hasło główne należy zapamiętać. Jeśli je zapomnisz, stracisz dostęp do wszystkich informacji nim chronionych.
+remove-password =
+  .title = Usuwanie hasła głównego
+remove-info =
+  .value = Podaj bieżące hasło, aby kontynuować.
+remove-warning1 = Hasło główne jest stosowane do ochrony prywatnych informacji, takich jak hasła do witryn.
+remove-warning2 = Usunięcie hasła głównego sprawi, że informacje te nie będą chronione w przypadku naruszenia bezpieczeństwa komputera użytkownika.
+remove-password-old-password =
+  .value = Bieżące hasło: