Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 10:34:48 +0000
changeset 9850 b430836f700d767c1964c0f52aa09fa1b6c02340
parent 9849 8f9050ea652736df2a18045be613aa047ae47f4a
child 9851 0fdaf1c22f50bdd7c357f1ad853cca306d2c3fa2
push id4289
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 07 Jun 2020 10:34:50 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/protections.ftl
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -122,19 +122,19 @@ lockwise-connected-device-status =
     [one] Połączono z { $count } urządzeniem
     [few] Połączono z { $count } urządzeniami
    *[many] Połączono z { $count } urządzeniami
   }
 monitor-title = Miej oko na wycieki danych
 monitor-link = Jak to działa
 monitor-header-content-no-account = Wypróbuj { -monitor-brand-name }, aby sprawdzić, czy Twoje dane nie wyciekły i otrzymywać powiadomienia o nowych wyciekach danych.
 monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } ostrzega, jeśli Twoje dane pojawiły się w znanym wycieku.
-monitor-sign-up = Subskrybuj powiadomienia o wyciekach
-monitor-sign-up-link = Subskrybuj powiadomienia o wyciekach
-  .title = Subskrybuj powiadomienia o wyciekach w serwisie { -monitor-brand-name }
+monitor-sign-up = Subskrybuj powiadomienia o wyciekach danych
+monitor-sign-up-link = Subskrybuj powiadomienia o wyciekach danych
+  .title = Subskrybuj powiadomienia o wyciekach danych w serwisie { -monitor-brand-name }
 auto-scan = Automatycznie przeskanowano dzisiaj
 monitor-emails-tooltip =
   .title = Wyświetl monitorowane adresy e-mail w serwisie { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-tooltip =
   .title = Wyświetl znane wycieki danych w serwisie { -monitor-brand-short-name }
 monitor-passwords-tooltip =
   .title = Wyświetl ujawnione hasła w serwisie { -monitor-brand-short-name }
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
@@ -190,23 +190,41 @@ info-exposed-passwords-resolved =
   { $count ->
     [one] hasło zostało ujawnione w nierozwiązanych wyciekach
     [few] hasła zostały ujawnione w nierozwiązanych wyciekach
    *[many] haseł zostało ujawnionych w nierozwiązanych wyciekach
   }
 monitor-no-breaches-title = Dobre wieści!
 monitor-no-breaches-description = Nie masz żadnych znanych wycieków danych. Damy Ci znać, jeśli to się zmieni.
 monitor-view-report-link = Wyświetl raport
-  .title = Rozwiąż wycieki w serwisie { -monitor-brand-short-name }
+  .title = Rozwiąż wycieki danych w serwisie { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-unresolved-title = Rozwiąż swoje wycieki danych
 monitor-breaches-unresolved-description = Po sprawdzeniu informacji o wycieku i podjęciu kroków w celu ochrony swoich danych, możesz oznaczyć wyciek jako rozwiązany.
 monitor-manage-breaches-link = Zarządzaj wyciekami danych
   .title = Zarządzaj wyciekami danych w serwisie { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-resolved-title = Nieźle! Rozwiązano wszystkie znane wycieki danych.
 monitor-breaches-resolved-description = Damy Ci znać, jeśli Twój adres e-mail pojawi się w nowych wyciekach danych.
+# Variables:
+# $numBreachesResolved (Number) - Number of breaches marked as resolved by the user on Monitor.
+# $numBreaches (Number) - Number of breaches in which a user's data was involved, detected by Monitor.
+monitor-partial-breaches-title =
+  { $numBreachesResolved ->
+    [one] { $numBreachesResolved } wyciek jest oznaczony jako rozwiązany
+    [few] { $numBreachesResolved } z { $numBreaches } wycieków są oznaczone jako rozwiązane
+    *[many] { $numBreachesResolved } z { $numBreaches } wycieków jest oznaczonych jako rozwiązane
+  }
+# Variables:
+# $percentageResolved (Number) - Percentage of breaches marked as resolved by a user on Monitor.
+monitor-partial-breaches-percentage = Rozwiązano { $percentageResolved }%
+monitor-partial-breaches-motivation-title-start = Świetny początek!
+monitor-partial-breaches-motivation-title-middle = Tak trzymaj!
+monitor-partial-breaches-motivation-title-end = Prawie gotowe! Tak trzymaj.
+monitor-partial-breaches-motivation-description = Rozwiąż pozostałe wycieki danych w serwisie { -monitor-brand-short-name }.
+monitor-resolve-breaches-link = Rozwiąż wycieki danych
+  .title = Rozwiąż wycieki danych w serwisie { -monitor-brand-short-name }
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
 ## Variables:
 ##  $count (Number) - Number of specific trackers
 ##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph