Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 23 Apr 2022 09:41:57 +0000
changeset 10490 b2d48a990b9c618a3f6702a821238c438527f5e8
parent 10489 0bb96948fb9f397a3965305ab3c57e39909ef3a6
child 10491 d7670f46ea0152ece61b6f18ac6af169a2c04741
push id4859
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 23 Apr 2022 09:42:00 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com> Co-authored-by: Mrerexx <mrerexx@gmail.com>
mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
--- a/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
+++ b/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
@@ -140,16 +140,64 @@ message-to-be-signed-icon =
 message-to-be-encrypted-icon =
   .alt = Zaszyfruj wiadomość
 encryption-menu =
   .label = Bezpieczeństwo
   .accesskey = B
 encryption-toggle =
   .label = Zaszyfruj
   .tooltiptext = Użyj szyfrowania „end-to-end” dla tej wiadomości
+encryption-options-openpgp =
+  .label = OpenPGP
+  .tooltiptext = Wyświetl lub zmień ustawienia szyfrowania OpenPGP
+encryption-options-smime =
+  .label = S/MIME
+  .tooltiptext = Wyświetl lub zmień ustawienia szyfrowania S/MIME
+menu-openpgp =
+  .label = OpenPGP
+  .accesskey = O
+menu-smime =
+  .label = S/MIME
+  .accesskey = E
+menu-encrypt =
+  .label = Zaszyfruj
+  .accesskey = s
+menu-encrypt-subject =
+  .label = Zaszyfruj temat
+  .accesskey = m
+menu-sign =
+  .label = Podpisz cyfrowo
+  .accesskey = P
+menu-manage-keys =
+  .label = Asystent kluczy
+  .accesskey = A
+menu-view-certificates =
+  .label = Wyświetl certyfikaty odbiorców
+  .accesskey = c
+menu-open-key-manager =
+  .label = Menedżer kluczy
+  .accesskey = d
+openpgp-key-issue-notification-one = Szyfrowanie typu „end-to-end” wymaga rozwiązania problemów z kluczami dla { $addr }
+openpgp-key-issue-notification-many =
+  { $count ->
+    [one] Szyfrowanie typu „end-to-end” wymaga rozwiązania problemów z kluczami dla { $count } odbiorcy.
+    [few] Szyfrowanie typu „end-to-end” wymaga rozwiązania problemów z kluczami dla { $count } odbiorców.
+    *[many] Szyfrowanie typu „end-to-end” wymaga rozwiązania problemów z kluczami dla { $count } odbiorców.
+  }
+smime-cert-issue-notification-one = Szyfrowanie typu „end-to-end” wymaga rozwiązania problemów z certyfikatami dla { $addr }.
+smime-cert-issue-notification-many =
+  { $count ->
+    [one] Szyfrowanie typu „end-to-end” wymaga rozwiązania problemów z certyfikatami dla { $count } odbiorcy.
+    [few] Szyfrowanie typu „end-to-end” wymaga rozwiązania problemów z certyfikatami dla { $count } odbiorców.
+    *[many] Szyfrowanie typu „end-to-end” wymaga rozwiązania problemów z certyfikatami dla { $count } odbiorców.
+  }
+key-notification-disable-encryption =
+  .label = Nie szyfruj
+  .accesskey = N
+  .tooltiptext = Wyłącz szyfrowanie „end-to-end”
 
 ## Addressing Area
 
 to-compose-address-row-label =
   .value = Do
 #  $key (String) - the shortcut key for this field
 to-compose-show-address-row-menuitem =
   .label = Pole „{ to-compose-address-row-label.value }”