Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 25 Jan 2020 13:13:25 +0000
changeset 9646 b210908555349d5d44eb445a033e0b2d4c16fc2b
parent 9645 e29a13bea26a3b8d2bff82f08253601d23b2f901
child 9647 abebcc923caa8e4454341f7f8d183c39adf6cd68
push id4152
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 25 Jan 2020 13:13:28 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Localization authors: - Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
devtools/client/storage.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -436,17 +436,17 @@ newWindowButton.tooltip=Otwórz w nowym oknie (%S)
 
 # New Tab button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
 newTabButton.tooltip=Otwórz nową kartę (%S)
 
 newTabContainer.tooltip=Otwórz nową kartę (%S)\nNaciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć nową kartę z kontekstem
 
-newTabAlwaysContainer.tooltip=Wybierz kontekst, aby otworzyć nową kartę
+newTabAlwaysContainer.tooltip=Wybierz kontekst, w którym otworzyć nową kartę
 
 # Offline web applications
 offlineApps.available2=Czy zezwolić witrynie „%S” na przechowywanie danych?
 offlineApps.allowStoring.label=Zezwól
 offlineApps.allowStoring.accesskey=Z
 offlineApps.dontAllow.label=Nie zezwalaj
 offlineApps.dontAllow.accesskey=N
 
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
@@ -8,16 +8,18 @@
 <!ENTITY importFrom.label        "Importuj opcje, zakładki, historię, hasła i inne dane z:">
 <!ENTITY importFromUnix.label      "Importuj preferencje, zakładki, historię, hasła i inne dane z:">
 <!ENTITY importFromBookmarks.label   "Importuj zakładki z:">
 
 <!ENTITY importFromIE.label       "Microsoft Internet Explorer">
 <!ENTITY importFromIE.accesskey     "M">
 <!ENTITY importFromEdge.label      "Microsoft Edge">
 <!ENTITY importFromEdge.accesskey    "E">
+<!ENTITY importFromEdgeLegacy.label   "Microsoft Edge w starszej wersji">
+<!ENTITY importFromEdgeLegacy.accesskey "w">
 <!ENTITY importFromEdgeBeta.label    "Microsoft Edge Beta">
 <!ENTITY importFromEdgeBeta.accesskey  "d">
 <!ENTITY importFromNothing.label    "Nie importuj niczego">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey  "R">
 <!ENTITY importFromSafari.label     "Safari">
 <!ENTITY importFromSafari.accesskey   "S">
 <!ENTITY importFromCanary.label     "Chrome Canary">
 <!ENTITY importFromCanary.accesskey   "n">
--- a/devtools/client/storage.properties
+++ b/devtools/client/storage.properties
@@ -33,34 +33,42 @@ tree.labels.indexedDB=IndexedDB
 tree.labels.Cache=Pamięć podręczna
 
 tree.labels.extensionStorage=Pamięć rozszerzenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (table.headers.*.*):
 # These strings are the header names of the columns in the Storage Table for
 # each type of storage available through the Storage Tree to the side.
 table.headers.cookies.uniqueKey=Unikalny klucz
+
+# LOCALIZATION NOTE (table.headers.*.*):
+# These strings are the header names of the columns in the Storage Table for
+# each type of storage available through the Storage Tree to the side.
 table.headers.cookies.name=Nazwa
 table.headers.cookies.path=Ścieżka
 table.headers.cookies.host=Domena
 table.headers.cookies.expires=Wygasa
 table.headers.cookies.value=Wartość
 table.headers.cookies.lastAccessed=Ostatni dostęp
 table.headers.cookies.creationTime=Utworzono
 table.headers.cookies.sameSite=Atrybut sameSite
 
+table.headers.cookies.expires2=Wygasa / Max-Age
+table.headers.cookies.size=Rozmiar
+table.headers.cookies.lastAccessed2=Ostatni dostęp
 table.headers.cookies.creationTime2=Utworzono
 
 table.headers.localStorage.name=Klucz
 table.headers.localStorage.value=Wartość
 
 table.headers.sessionStorage.name=Klucz
 table.headers.sessionStorage.value=Wartość
 
 table.headers.Cache.url=Adres URL
+
 table.headers.Cache.status=Stan
 
 table.headers.indexedDB.uniqueKey=Unikalny klucz
 table.headers.indexedDB.name=Klucz
 table.headers.indexedDB.db=Nazwa bazy danych
 table.headers.indexedDB.storage=Baza
 table.headers.indexedDB.objectStore=Nazwa przechowalni obiektów
 table.headers.indexedDB.value=Wartość