Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Wed, 20 Nov 2019 19:34:50 +0000
changeset 9599 ad9cf7cfe9e17177baab1df38392d12b6c8dfae6
parent 9598 8b89d8e2e56c1cdff96a562b16514d19b6c507ce
child 9600 240f890caf535ba35068255660dcdf952eef4c1b
push id4116
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 20 Nov 2019 19:34:54 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Localization authors: - Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/protections.ftl
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -73,16 +73,25 @@ manage-devices = Zarządzaj urządzeniami
 #  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
 lockwise-sync-status =
   { $count ->
     [one] Synchronizowanie z { $count } innym urządzeniem
     [few] Synchronizowanie z { $count } innymi urządzeniami
    *[many] Synchronizowanie z { $count } innymi urządzeniami
   }
 lockwise-sync-not-syncing-devices = Żadne inne urządzenia nie są synchronizowane
+manage-connected-devices = Zarządzaj urządzeniami…
+# Variables:
+#  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
+lockwise-connected-device-status =
+  { $count ->
+    [one] Połączono z { $count } urządzeniem
+    [few] Połączono z { $count } urządzeniami
+    *[many] Połączono z { $count } urządzeniami
+  }
 monitor-title = Miej oko na wycieki danych
 monitor-link = Jak to działa
 monitor-header-content-no-account = Wypróbuj { -monitor-brand-name }, aby sprawdzić, czy Twoje dane nie wyciekły i otrzymywać powiadomienia o nowych wyciekach danych.
 monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } ostrzega, jeśli Twoje dane pojawiły się w znanym wycieku.
 monitor-sign-up = Subskrybuj powiadomienia o wyciekach
 auto-scan = Automatycznie przeskanowano dzisiaj
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
--- a/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
@@ -51,8 +51,10 @@ marquee   =   element przewijany
 math    =   wzór matematyczny
 note    =   notatka
 region   =   region
 status   =   stan aplikacji
 timer    =   minutnik
 tooltip   =   etykieta
 separator  =   separator
 tabPanel   =   panel karty
+# The roleDescription for the html:mark element
+highlight = wyróżnienie