Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 29 Aug 2020 13:13:58 +0000
changeset 9948 ac336e5ad6e807d693015c70f4f41c8c7a149dae
parent 9947 7e30452fe29faf23b798614de3eecce4849b9e5e
child 9949 2f8c534f8c94cc7e81a0c4af0ca78adf224fdaf5
push id4385
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 29 Aug 2020 13:14:01 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -49,17 +49,16 @@
 <!ENTITY deleteCmd.label                "Usuń">
 <!ENTITY deleteAbCmd.label               "Usuń książkę adresową">
 <!ENTITY deleteContactCmd.label             "Usuń wizytówkę">
 <!ENTITY deleteContactsCmd.label            "Usuń wizytówki">
 <!ENTITY deleteListCmd.label              "Usuń listę">
 <!ENTITY deleteListsCmd.label              "Usuń listy">
 <!ENTITY deleteItemsCmd.label              "Usuń pozycje">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.key             "f">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (hideSwapFnLnUI) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY propertiesMenu.label              "Właściwości">
 <!ENTITY propertiesMenu.accesskey            "i">
 <!ENTITY propertiesCmd.key               "i">
 <!ENTITY abPropertiesMenu.label             "Właściwości książki adresowej">
 <!ENTITY abPropertiesMenu.accesskey           "i">
 <!ENTITY contactPropertiesMenu.label          "Właściwości kontaktu">
 <!ENTITY contactPropertiesMenu.accesskey        "i">
 <!ENTITY mailingListPropertiesMenu.label        "Właściwości listy dystrybucyjnej">
@@ -98,19 +97,16 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY sortMenu.accesskey               "S">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label                "Narzędzia">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey              "N">
 <!ENTITY messengerCmd.label               "Poczta i grupy dyskusyjne">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey             "P">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey            "1">
-<!ENTITY addressBookCmd.label              "Książka adresowa">
-<!ENTITY addressBookCmd.accesskey            "K">
-<!ENTITY addressBookCmd.key               "B">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.label            "Wyszukaj wizytówki…">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey          "S">
 <!ENTITY importCmd.label                "Importuj…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey              "I">
 <!ENTITY exportCmd.label                "Eksportuj…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey              "E">
 <!ENTITY preferencesCmd2.label             "Opcje">
 <!ENTITY preferencesCmd2.accesskey           "O">
@@ -124,16 +120,18 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "l">
 <!ENTITY showAsDefault.label              "Domyślnie uruchamiany katalog">
 <!ENTITY showAsDefault.accesskey            "o">
 <!ENTITY editPropertiesButton.label           "Edytuj">
 <!ENTITY propertiesContext.label            "Właściwości">
 <!ENTITY propertiesContext.accesskey          "W">
 <!ENTITY abPropertiesContext.label           "Właściwości">
 <!ENTITY abPropertiesContext.accesskey         "W">
+<!ENTITY syncContext.label               "Synchronizuj">
+<!ENTITY syncContext.accesskey             "S">
 <!ENTITY editContactContext.label            "Edytuj kontakt">
 <!ENTITY editContactContext.accesskey          "E">
 <!ENTITY editMailingListContext.label          "Edytuj listę">
 <!ENTITY editMailingListContext.accesskey        "E">
 <!ENTITY newmsgButton.label               "Napisz">
 <!ENTITY newmsgButton.accesskey             "N">
 <!ENTITY newIM.label                  "Nowa wiadomość błyskawiczna">
 <!ENTITY newIM.accesskey                "i">