Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 09:13:15 +0000
changeset 9842 a996ba690ec97e940429b4673a8783785660e3d8
parent 9841 55347a1d296b1868bf9bff690a8df9eea4edad9d
child 9843 60f28550b45cd6d3251e46b8fb2303674f2f25f1
push id4281
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 07 Jun 2020 09:13:18 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/downloads.ftl
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -84,16 +84,17 @@ netTimeout-title = Przekroczono limit czasu połączenia
 unknownProtocolFound-title = Nieznany protokół
 proxyConnectFailure-title = Serwer proxy odrzuca połączenia
 proxyResolveFailure-title = Nie odnaleziono serwera proxy
 redirectLoop-title = Pętla przekierowań
 unknownSocketType-title = Nieoczekiwana odpowiedź serwera
 nssFailure2-title = Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia
 cspBlocked-title = Zablokowane przez politykę bezpieczeństwa treści
 xfoBlocked-title = Zablokowane przez politykę „X-Frame-Options”
+csp-xfo-error-title = { -brand-short-name } nie może otworzyć tej strony
 corruptedContentError-title = Błąd: treść uszkodzona
 remoteXUL-title = Zdalna treść XUL
 sslv3Used-title = Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia
 inadequateSecurityError-title = Połączenie nie gwarantuje bezpieczeństwa
 blockedByPolicy-title = Zablokowana strona
 clockSkewError-title = Zegar komputera wskazuje błędną datę
 networkProtocolError-title = Błąd protokołu sieciowego
 nssBadCert-title = Ostrzeżenie: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -14,17 +14,16 @@
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } (tryb prywatny)
   .data-content-title-default = { $content-title } - { -brand-full-name }
   .data-content-title-private = { $content-title } - { -brand-full-name } (tryb prywatny)
-
 # These are the default window titles on macOS. The first two are for use when
 # there is no content title:
 #
 # "default" - "Mozilla Firefox"
 # "private" - "Mozilla Firefox - (Private Browsing)"
 #
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Do not use the brand name in the last two attributes, as we do on non-macOS.
@@ -34,17 +33,16 @@ browser-main-window =
 #
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window-mac =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } - (tryb prywatny)
   .data-content-title-default = { $content-title }
   .data-content-title-private = { $content-title } - (tryb prywatny)
-
 # This gets set as the initial title, and is overridden as soon as we start
 # updating the titlebar based on loaded tabs or private browsing state.
 # This should match the `data-title-default` attribute in both
 # `browser-main-window` and `browser-main-window-mac`.
 browser-main-window-title = { -brand-full-name }
 
 ##
 
@@ -133,22 +131,20 @@ urlbar-popup-blocked =
 urlbar-autoplay-media-blocked =
   .tooltiptext = Automatyczne odtwarzanie treści z dźwiękiem przez tę witrynę zostało zablokowane
 urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Odczytywanie danych canvas przez witrynę zostało zablokowane
 urlbar-midi-blocked =
   .tooltiptext = Dostęp do urządzeń MIDI dla tej witryny został zablokowany
 urlbar-install-blocked =
   .tooltiptext = Instalacja dodatków przez tę witrynę została zablokowana
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 urlbar-star-edit-bookmark =
   .tooltiptext = Edytuj zakładkę ({ $shortcut })
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 urlbar-star-add-bookmark =
   .tooltiptext = Dodaj zakładkę do tej strony ({ $shortcut })
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
@@ -169,43 +165,39 @@ full-screen-exit =
   .label = Opuść tryb pełnoekranowy
   .accesskey = O
 
 ## Search Engine selection buttons (one-offs)
 
 # This string prompts the user to use the list of one-click search engines in
 # the Urlbar and searchbar.
 search-one-offs-with-title = Tym razem szukaj w:
-
 # This string won't wrap, so if the translated string is longer,
 # consider translating it as if it said only "Search Settings".
 search-one-offs-change-settings-button =
   .label = Ustawienia wyszukiwania
 search-one-offs-change-settings-compact-button =
   .tooltiptext = Zmień ustawienia wyszukiwania
-
 search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Szukaj w nowej karcie
   .accesskey = S
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Ustaw jako domyślną wyszukiwarkę
   .accesskey = U
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Ustaw jako domyślną wyszukiwarkę w prywatnych oknach
   .accesskey = w
 
 ## Bookmark Panel
 
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Wyświetlanie tego okna podczas dodawania
   .accesskey = W
-
 bookmark-panel-done-button =
   .label = Gotowe
-
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
   .style = min-width: 25em
 
 ## Identity Panel
 
@@ -269,40 +261,45 @@ browser-window-close-button =
 
 popup-select-camera =
   .value = Kamera do udostępnienia:
   .accesskey = K
 popup-select-microphone =
   .value = Mikrofon do udostępnienia:
   .accesskey = M
 popup-all-windows-shared = Wszystkie widoczne na ekranie okna zostaną udostępnione.
+popup-screen-sharing-not-now =
+  .label = Nie teraz
+  .accesskey = N
+popup-screen-sharing-never =
+  .label = Nigdy nie pozwalaj
+  .accesskey = d
+popup-silence-notifications-checkbox = Wyłącz powiadomienia przeglądarki { -brand-short-name } podczas udostępniania
+popup-silence-notifications-checkbox-warning = { -brand-short-name } nie będzie wyświetlał powiadomień w trakcie udostępniania.
 
 ## WebRTC window or screen share tab switch warning
 
 
 ## DevTools F12 popup
 
 enable-devtools-popup-description = Aby móc użyć skrótu F12, najpierw otwórz narzędzia dla programistów w menu „Dla twórców witryn”.
 
-
 ## URL Bar
 
 urlbar-default-placeholder =
   .defaultPlaceholder = Wprowadź adres lub szukaj
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Wprowadź adres lub szukaj
 urlbar-remote-control-notification-anchor =
   .tooltiptext = Przeglądarka jest zdalnie zarządzana
 urlbar-permissions-granted =
   .tooltiptext = Witryna korzysta z dodatkowych uprawnień.
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Przełącz na kartę:
-
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Rozszerzenie:
-
 urlbar-go-button =
   .tooltiptext = Przejdź do strony o podanym adresie
 urlbar-page-action-button =
   .tooltiptext = Interakcje
 urlbar-pocket-button =
   .tooltiptext = Wyślij do { -pocket-brand-name }
--- a/browser/browser/downloads.ftl
+++ b/browser/browser/downloads.ftl
@@ -9,62 +9,62 @@
 downloads-window =
   .title = Pobierane pliki
 downloads-panel =
   .aria-label = Pobierane pliki
 
 ##
 
 # The style attribute has the width of the Downloads Panel expressed using
-# a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of 
+# a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of
 # in-progress and blocked downloads.
 downloads-panel-list =
   .style = width: 60ch
-
 downloads-cmd-pause =
   .label = Wstrzymaj
   .accesskey = W
 downloads-cmd-resume =
   .label = Wznów
   .accesskey = z
 downloads-cmd-cancel =
   .tooltiptext = Anuluj
 downloads-cmd-cancel-panel =
   .aria-label = Anuluj
-
 # This message is only displayed on Windows and Linux devices
 downloads-cmd-show-menuitem =
   .label = Otwórz folder nadrzędny
   .accesskey = f
- 
 # This message is only displayed on macOS devices
 downloads-cmd-show-menuitem-mac =
   .label = Pokaż w Finderze
   .accesskey = F
-
+downloads-cmd-use-system-default =
+  .label = Otwórz w przeglądarce systemowej
+  .accesskey = O
+downloads-cmd-always-use-system-default =
+  .label = Zawsze otwieraj w przeglądarce systemowej
+  .accesskey = Z
 downloads-cmd-show-button =
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Pokaż w Finderze
      *[other] Otwórz folder nadrzędny
     }
-
 downloads-cmd-show-panel =
   .aria-label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Pokaż w Finderze
      *[other] Otwórz folder nadrzędny
     }
 downloads-cmd-show-description =
   .value =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Pokaż w Finderze
      *[other] Otwórz folder nadrzędny
     }
-
 downloads-cmd-show-downloads =
   .label = Pokaż folder z pobranymi
 downloads-cmd-retry =
   .tooltiptext = Spróbuj ponownie
 downloads-cmd-retry-panel =
   .aria-label = Spróbuj ponownie
 downloads-cmd-go-to-download-page =
   .label = Przejdź do strony pobierania
@@ -76,83 +76,67 @@ downloads-cmd-remove-from-history =
   .label = Usuń z historii
   .accesskey = U
 downloads-cmd-clear-list =
   .label = Wyczyść listę
   .accesskey = c
 downloads-cmd-clear-downloads =
   .label = Wyczyść listę
   .accesskey = c
-
 # This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
 downloads-cmd-unblock =
   .label = Pozwól pobrać
   .accesskey = P
-
 # This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
 downloads-cmd-remove-file =
   .tooltiptext = Usuń plik
-
 downloads-cmd-remove-file-panel =
   .aria-label = Usuń plik
-
 # This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
 # downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
 # whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
 downloads-cmd-choose-unblock =
   .tooltiptext = Usuń plik lub pozwól go pobrać
-
 downloads-cmd-choose-unblock-panel =
   .aria-label = Usuń plik lub pozwól go pobrać
-
 # This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
 # blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
 # file or remove the download. Opening is the default option.
 downloads-cmd-choose-open =
   .tooltiptext = Otwórz lub usuń plik
-
 downloads-cmd-choose-open-panel =
   .aria-label = Otwórz lub usuń plik
-
 # Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
 # show more information for user to take the next action.
 downloads-show-more-information =
   .value = Wyświetl więcej informacji
-
 # Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
 # open the file using an app available in the system.
 downloads-open-file =
   .value = Otwórz plik
-
 # Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
 # indicates that it's possible to download this file again.
 downloads-retry-download =
   .value = Pobierz ponownie
-
 # Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
 # indicates that it's possible to cancel and stop the download.
 downloads-cancel-download =
   .value = Anuluj pobieranie
-
 # This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
 # downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
 # the panel at all.
 downloads-history =
   .label = Wyświetl wszystkie
   .accesskey = W
-
 # This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
 # that we are showing the details of a single download.
 downloads-details =
   .title = Szczegóły pobieranego pliku
-
 downloads-clear-downloads-button =
   .label = Wyczyść listę
   .tooltiptext = Ukończone, anulowane i nieudane pobierania zostaną usunięte
-
 # This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
 # is displayed inside a browser tab.
 downloads-list-empty =
   .value = Brak pobranych plików
-
 # This string is shown when there are no items in the Downloads Panel.
 downloads-panel-empty =
   .value = Brak pobranych podczas tej sesji.