update updates.dtd and properties FIREFOX_3_1b2_BUILD1 FIREFOX_3_1b2_BUILD2 FIREFOX_3_1b2_RELEASE
authorMarek Stepien <marcoos@aviary.pl>
Tue, 11 Nov 2008 00:22:46 +0100
changeset 183 fa90c9c90928e2bffe5fcf056050b8da93131c32
parent 182 155e4fb809e0ec2b45b53ce604c110cab7bda693
child 184 47248cc6f708947b0416d1d558e576ea52970f87
child 241 978157c95dac42703ef34423ff16caef362bf90a
push id122
push usermarcoos@aviary.pl
push dateMon, 10 Nov 2008 23:22:54 +0000
update updates.dtd and properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -1,73 +1,64 @@
 <!ENTITY updateWizard.title       "Aktualizacja aplikacji">
 
 <!ENTITY window.width          "37em"><!-- en-US: 36 -->
-<!ENTITY window.macWidth         "40em"><!-- en-US: 39 -->       
+<!ENTITY window.macWidth         "40em"><!-- en-US: 39 -->
 
 <!ENTITY checking.title         "Sprawdzanie aktualizacji">
-<!ENTITY checking.label         "&brandShortName; sprawdza, czy są dostępne aktualizacje...">
-
-<!ENTITY cancel.label          "Anuluj">
-<!ENTITY cancel.accesskey        "A">
+<!ENTITY updateCheck.label        "Sprawdzanie dostępności aktualizacji dla programu &brandShortName;…">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "Nie znaleziono żadnych aktualizacji">
 <!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "Brak dostępnych aktualizacji. &brandShortName; okresowo sprawdza dostępność aktualizacji.">
-<!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "Brak dostępnych aktualizacji. Prosimy sprawdzić później lub włączyć automatyczne sprawdzanie
-dostępności aktualizacji w programie &brandShortName;">
+<!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "Brak dostępnych aktualizacji. Prosimy sprawdzić później lub włączyć automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji w programie &brandShortName;">
 
-<!ENTITY incompatibleChecking.label   "Sprawdzanie, czy ta aktualizacja spowoduje problemy z zainstalowanymi rozszerzeniami lub motywami...">
+<!ENTITY incompatibleCheck.title     "Sprawdzanie kompatybilności dodatków">
+<!ENTITY incompatibleCheck.label     "Sprawdzanie dostępności aktualizacji dla dodatków…">
 
 <!ENTITY clickHere.label         "Wyświetl więcej informacji o tej aktualizacji...">
 
-<!ENTITY incompatible.warning      "Ta aktualizacja spowoduje, że niektóre z rozszerzeń lub motywów przestaną działać, dopóki nie zostaną zaktualizowane.">
-<!ENTITY listIncompatible.label     "Pokaż listę">
-<!ENTITY listIncompatible.accesskey   "o">
-
-<!ENTITY upgrade.evangelism       "Aktualizacja programu &brandShortName; jest wysoce zalecana.">
+<!ENTITY evangelism.desc         "Aktualizacja programu &brandShortName; jest wysoce zalecana.">
 
 <!ENTITY license.instructions      'Jeśli akceptujesz warunki licencji, kliknij przycisk "Zgadzam się", aby kontynuować instalację aktualizacji.'>
 
 <!ENTITY license.titleText        "Umowa licencyjna oprogramowania">
 <!ENTITY license.introText        "Warunki korzystania z tego oprogramowania">
 <!ENTITY license.instructionText     "Prosimy zapoznać się z poniższą umową licencyjną. Aby przeczytać dalszą część umowy, należy użyć paska przewijania">
 <!ENTITY license.accept         "Akceptuję warunki umowy licencyjnej">
 <!ENTITY license.accept.accesskey    "c">
 <!ENTITY license.decline         "NIE akceptuję warunków umowy licencyjnej">
 <!ENTITY license.decline.accesskey    "t">
 
+<!ENTITY incompatibleList.title     "Niekompatybilne dodatki">
+
 <!ENTITY downloading.title        "Pobieranie aktualizacji">
 
 <!ENTITY downloading.intro        "Trwa pobieranie aktualizacji...">
 <!ENTITY connecting.label        "Łączenie z serwerem aktualizacji...">
 <!ENTITY verificationFailedText.label  "Nie udało się potwierdzić integralności pobranej aktualizacji. Rozpoczęto pobieranie całego programu.">
 
+<!ENTITY viewDetails.tooltip       "Wyświetl więcej informacji na temat tej aktualizacji">
+
 <!ENTITY details.link          "Szczegóły">
-<!ENTITY pause.label           "Wstrzymaj">
-<!ENTITY pause.accesskey         "W">
-<!ENTITY close.label           "Zamknij">
-<!ENTITY close.accesskey         "Z">
 
 <!ENTITY error.label           "Pojawiły się problemy podczas sprawdzania, pobierania lub instalacji aktualizacji. Program &brandShortName; nie mógł zostać zaktualizowany, ponieważ:">
 
 <!ENTITY errorManual.label        "Można dokonać ręcznej aktualizacji programu &brandShortName; poprzez otwarcie tego odnośnika i pobranie najnowszej wersji:">
 
 <!ENTITY errorpatching.title       "Aktualizacja nie powiodła się">
 <!ENTITY errorpatching.intro       "Częściowa aktualizacja nie mogła zostać przeprowadzona. &brandShortName; spróbuje pobrać kompletną aktualizację.">
-
-<!ENTITY finished.title         "Aktualizacja została pobrana">
-<!ENTITY finished.text          "Aktualizacja została pobrana i zweryfikowana; zostanie zainstalowana przy następnym uruchomieniu programu &brandShortName;.">
 
-<!ENTITY finishedBackground.title    "Aktualizacja gotowa do zainstalowania">
-<!ENTITY finishedBackground.text     "Program &brandShortName; pobrał ważną aktualizację. Kliknij poniższy odnośnik, by uzyskać więcej informacji.">
-
+<!ENTITY finishedPage.title       "Aktualizacja gotowa do zainstalowania">
+<!ENTITY finishedPage.text        "Aktualizacja zostanie zainstalowana przy następnym uruchomieniu programu &brandShortName;. Uruchom teraz ponownie program &brandShortName; lub kontynuuj pracę i zainstaluj aktualizację później.">
+
+<!ENTITY finishedBackgroundPage.text   "Program &brandShortName; pobrał ważną aktualizację i jest gotowy do jej zainstalowania.">
+
 <!ENTITY finishedBackground.name     "Aktualizacja:">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (finishedBackground.more1): This string describes the button label defined by restartButton in updates.properties. -->
-<!ENTITY finishedBackground.more1    'Kliknij przycisk "Uruchom teraz ponownie", by zainstalować teraz aktualizację.'>
-<!-- LOCALIZATION NOTE (finishedBackground.textNotNow): This string describes the button label defined by notNowButton in updates.properties. -->
-<!ENTITY finishedBackground.textNotNow  'Kliknij przycisk "Nie teraz", by zamknąć to okno i kontynuować pracę. &brandShortName; zainstaluje aktualizację przy następnym uruchomieniu.'>
-<!ENTITY installed.title         "Aktualizacja zainstalowana"> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (finishedBackground.more): This string describes the button labels defined by restartNowButton and restartLaterButton in updates.properties. -->
+<!ENTITY finishedBackground.more     "Aktualizacja zostanie zainstalowana przy następnym uruchomieniu programu &brandShortName;. Uruchom teraz ponownie program &brandShortName; lub nie instaluj teraz i kontynuuj pracę.">
+
+<!ENTITY installed.title         "Aktualizacja zainstalowana">
 <!ENTITY installed.intro         "Instalacja aktualizacji zakończyła się powodzeniem.">
-<!ENTITY whatsnew.label         "Spis najważniejszych zmian..."> 
+<!ENTITY whatsnew.label         "Spis najważniejszych zmian...">
 
 <!ENTITY update.details.label      "Szczegóły">
 <!ENTITY update.installedOn.label    "Zainstalowano:">
 <!ENTITY update.status.label       "Status:">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -1,73 +1,104 @@
+# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is the update name and the 2nd %S is the build
+# identifier from the local updates.xml for displaying update history
+# example: MyApplication (20081022033543)
+updateFullName=%S (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
+# where update version from the update xml
+# example: MyApplication 10.0.5
 updateName=%S %S
-updateFullName=%S (%S)
+licenseContentDownloading=Pobieranie licencji dla %S %S…
+updateMoreInfoContentDownloading=Pobieranie szczegółów o %S %S…
+intro_major_app_and_version=Czy uaktualnić teraz program %S do wersji %S?
+
+# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
+# and the 3rd %S is brandShortName. where update version from the update xml
+incompatibleAddons_major=Niektóre z zainstalowanych dodatków nie są zgodne z programem %S %S i zostaną wyłączone. Jak tylko udostępnione zostaną zgodne ich wersje, %S dokona ich aktualizacji i włączy je ponownie:
+
 updateType_major=Nowa wersja
 updateType_minor=Aktualizacja bezpieczeństwa
-introType_minor_app=Dostępna jest aktualizacja dla programu %S:
-introType_major_app_and_version=Możesz teraz pobrać i zainstalować program %S %S! 
+
+# LOCALIZATION NOTE: When present %S is brandShortName
+incompatibleAddons_minor=Niektóre z zainstalowanych dodatków nie będą zgodne po dokonaniu tej aktualizacji i zostaną wyłączone. Jak tylko udostępnione zostaną zgodne ich wersje, %S dokona ich aktualizacji i włączy je ponownie:
+intro_minor_app=Dostępna jest aktualizacja bezpieczeństwa i stabilności dla programu %S:
+
 verificationError=Program %S nie mógł potwierdzić integralności pakietu aktualizacyjnego
 errorsPageHeader=Aktualizacja nieudana
 licenseContentNotFound=Plik licencji dla tej wersji nie został odnaleziony. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę %S.
 updateMoreInfoContentNotFound=Dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji nie zostały odnalezione. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę %S.
-licenseContentDownloading=Pobieranie licencji dla elementu %S %S...
-updateMoreInfoContentDownloading=Pobieranie dodatkowych informacji o elemencie %S %S...
-statusSucceededFormat=Zainstalowano w programie: %S 
+resumePausedAfterCloseTitle=Aktualizacja oprogramowania
+resumePausedAfterCloseMsg=Wstrzymano pobieranie tej aktualizacji. Czy ma ona zostać pobrana w tle, bez przerywania pracy z programem %S?
+updaterIOErrorTitle=Błąd aktualizacji oprogramowania
+updaterIOErrorMsg=Nie udało się zainstalować aktualizacji. Prosimy upewnić się, że na komputerze nie są uruchomione inne kopie programu %S, a następnie uruchomić program %S ponownie.
+okButton=OK
+okButton.accesskey=O
+askLaterButton=Zapytaj później
+askLaterButton.accesskey=Z
+noThanksButton=Nie, dziękuję
+noThanksButton.accesskey=N
+updateButton_minor=Zaktualizuj program %S
+updateButton_minor.accesskey=a
+updateButton_major=Pobierz nową wersję
+updateButton_major.accesskey=P
+backButton=Wstecz
+backButton.accesskey=W
+acceptTermsButton=Akceptuję warunki
+acceptTermsButton.accesskey=A
+restartLaterButton=Uruchom ponownie później
+restartLaterButton.accesskey=c
+restartNowButton=Uruchom ponownie program %S
+restartNowButton.accesskey=U
+
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the date the update was installed from the local
+# updates.xml for displaying update history
+statusSucceededFormat=Zainstalowano w programie: %S
 statusFailed=Instalacja zakończyła się niepowodzeniem
 pauseButtonPause=Wstrzymaj
 pauseButtonResume=Wznów
 hideButton=Ukryj
 hideButton.accesskey=U
 
 updatesfound_minor.title=Aktualizacja dostępna
 updatesfound_major.title=Dostępna nowa wersja
 
+installSuccess=Aktualizacja została zainstalowana
+installPending=Instalacja w toku
+patchApplyFailure=Nie udało się zainstalować aktualizacji (nie udało się nałożyć łatki)
+
+# LOCALIZATION NOTE: When present %S is the update name provided by the remote
+# update xml for the following
 downloadingPrefix=Pobieranie elementu %S...
 pausedName=Wstrzymano pobieranie elementu %S
 
-restartButton=Uruchom teraz ponownie
-restartButton.accesskey=U
-downloadButton_minor=Pobierz i zainstaluj teraz »
-downloadButton_minor.accesskey=b
-downloadButton_major=Pobierz nową wersję »
-downloadButton_major.accesskey=b
-notNowButton=Nie teraz
-notNowButton.accesskey=e
-neverButton=Nigdy
-neverButton.accesskey=N
-
-resumePausedAfterCloseTitle=Aktualizacja oprogramowania
-resumePausedAfterCloseMsg=Pobieranie aktualizacji zostało wstrzymane. Kontynuować pobieranie w tle, pozwalając na dalszą pracę z programem %S?
-updateReadyToInstallHeader=Element %S gotowy do zainstalowania
-
-checker_error-200=System aktualizacji: Plik XML aktualizacji jest uszkodzony (200)
-checker_error-403=System aktualizacji: Odmowa dostępu (403)
-checker_error-404=System aktualizacji: Plik XML aktualizacji nie został odnaleziony (404)
-checker_error-500=System aktualizacji: Wewnętrzny błąd serwera (500)
-checker_error-2152398878=System aktualizacji: Nie znaleziono serwera aktualizacji (proszę sprawdzić połączenie internetowe lub skontaktować się z administratorem)
-checker_error-2152398890=Serwer proxy nie został odnaleziony (proszę sprawdzić połączenie internetowe lub skontaktować się z administratorem)
-checker_error-2152398861=System aktualizacji: Połączenie zostało odrzucone
-checker_error-2152398920=Połączenie z serwerem proxy zostało odrzucone (proszę skontaktować się z administratorem)
-checker_error-2152398862=System aktualizacji: Przekroczono limit czasu połączenia
-checker_error-2152398864=Brak połączenia z internetem (należy się połączyć)
-checker_error-2152398849=Połączenie nie powiodło się (z nieznanych przyczyn)
-checker_error-2152398868=System aktualizacji: Nie otrzymano żadnych danych (proszę spróbować ponownie)
-checker_error-2152398918=Brak połączenia z internetem (należy się połączyć)
-checker_error-2152398919=System aktualizacji: Przesyłanie danych zostało przerwane (proszę spróbować ponownie)
-checker_error-2152398867=System aktualizacji: Użyto niedozwolonego portu (proszę skontaktować się z administratorem)
-checker_error-2153390069=Certyfikat serwera utracił ważność (proszę poprawić systemowy czas i datę, jeśli są nieprawidłowe, lub skontaktować się z administratorem)
-checker_error-verification_failed=Nie udało się potwierdzić integralności aktualizacji (proszę skontaktować się z administratorem)
-
-installSuccess=Instalacja aktualizacji zakończyła się powodzeniem.
-patchApplyFailure=Aktualizacja nie mogła zostać zainstalowana (zastosowanie poprawki nie powiodło się)
-installPending=Instalacja w toku
-
-updaterIOErrorTitle=Aktualizacja nie powiodła się
-updaterIOErrorMsg=Nie udało się zainstalować aktualizacji. Należy upewnić się, że nie są uruchomione inne kopie programu %S, a następnie uruchomić program %S ponownie, by ponowić próbę.
-
 updateAvailable_minor.title=Dostępna jest nowa wersja: %S
 updateAvailable_minor.text=Pobierz i zainstaluj
 updateAvailable_major.title=Dostępna jest nowa wersja: %S
 updateAvailable_major.text=Pobierz nową wersję…
 updateDownloaded_minor.title=Dostępna jest nowa wersja: %S
 updateDownloaded_minor.text=Zainstaluj pobraną aktualizację…
 updateDownloaded_major.title=Dostępna jest nowa wersja: %S
 updateDownloaded_major.text=Zainstaluj nową wersję…
+
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the amount downloaded so far
+# example: Downloaded 879 KB of 2.1 MB
+pausedStatus=Pobrano %S
+
+check_error-200=Plik XML aktualizacji jest uszkodzony (200)
+check_error-403=Odmowa dostępu (403)
+check_error-404=Plik XML aktualizacji nie został odnaleziony (404)
+check_error-500=Wewnętrzny błąd serwera (500)
+check_error-2152398849=Błąd (z nieznanych przyczyn)
+check_error-2152398861=Odmowa połączenia
+check_error-2152398862=Upłynął limit czasu połączenia
+# NS_ERROR_OFFLINE
+check_error-2152398864=Sieć jest niedostępna (przejdź do trybu online)
+check_error-2152398867=Port niedozwolony
+check_error-2152398868=Nie otrzymano żadnych danych (prosimy spróbować ponownie)
+check_error-2152398878=Serwer aktualizacji nie został odnaleziony (prosimy sprawdzić połączenie z Internetem)
+check_error-2152398890=Serwer proxy nie został odnaleziony (prosimy sprawdzić połączenie z Internetem)
+# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
+check_error-2152398918=Sieć jest niedostępna (przejdź do trybu online)
+check_error-2152398919=Przesyłanie danych zostało przerwane (prosimy spróbować ponownie)
+check_error-2152398920=Odmowa połączenia z serwerem proxy
+check_error-2153390069=Certyfikat serwera utracił ważność (prosimy poprawić czas systemowy, jeśli jest nieprawidłowy)
+check_error-verification_failed=Nie udało się zweryfikować integralności aktualizacji