Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Mon, 22 Jun 2020 07:43:28 +0000
changeset 9878 9af4b908d544f7fd45940a1fafee29517c4b5686
parent 9877 8b66cf9657a0a6e81f0cbcd969888fc723111560
child 9879 1138d3268ab44ac3d74d8ef3d61b6982c5cb36f3
push id4315
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 22 Jun 2020 07:43:31 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -213,16 +213,18 @@ cfr-doorhanger-cryptominers-description = Twoja prywatność jest ważna. { -brand-short-name } blokuje teraz elementy wykorzystujące moc obliczeniową Twojego komputera do generowania cyfrowych walut.
 cfr-doorhanger-milestone-heading =
   { $blockedCount ->
     [one] { -brand-short-name } od { $date } zablokował <b>{ $blockedCount }</b> element śledzący!
     [few] { -brand-short-name } od { $date } zablokował ponad <b>{ $blockedCount }</b> elementy śledzące!
    *[many] { -brand-short-name } od { $date } zablokował ponad <b>{ $blockedCount }</b> elementów śledzących!
   }
 cfr-doorhanger-milestone-ok-button = Wyświetl wszystkie
   .accesskey = W
+cfr-doorhanger-milestone-close-button = Zamknij
+  .accesskey = Z
 
 ## What’s New Panel Content for Firefox 76
 
 
 ## Lockwise message
 
 cfr-whatsnew-lockwise-header = Z łatwością generuj bezpieczne hasła
 cfr-whatsnew-lockwise-body = Wymyślenie unikalnego, bezpiecznego hasła dla każdego konta nie jest łatwe. Podczas wpisywania nowego hasła kliknij pole hasła, aby użyć bezpiecznego, automatycznie wygenerowanego hasła od przeglądarki { -brand-shorter-name }.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -45,16 +45,21 @@ pane-search-title = Wyszukiwanie
 category-search =
   .tooltiptext = Ustawienia dotyczące wyszukiwania
 pane-privacy-title = Prywatność i bezpieczeństwo
 category-privacy =
   .tooltiptext = Ustawienia dotyczące prywatności i bezpieczeństwa
 pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
 category-sync2 =
   .tooltiptext = Ustawienia dotyczące synchronizacji
+pane-experimental-title = Eksperymenty przeglądarki { -brand-short-name }
+category-experimental =
+  .tooltiptext = Eksperymenty przeglądarki { -brand-short-name }
+pane-experimental-subtitle = Zachowaj ostrożność
+pane-experimental-description = Modyfikacja zaawansowanych preferencji może wpłynąć na wydajność lub bezpieczeństwo przeglądarki { -brand-short-name }.
 help-button-label = Wsparcie programu { -brand-short-name }
 addons-button-label = Dodatki i motywy
 focus-search =
   .key = f
 close-button =
   .aria-label = Zamknij
 
 ## Browser Restart Dialog