Bug 1437887 - Rename the title strings of the 3 pane inspector button
authorStefan Plewako <splewako@aviary.pl>
Tue, 24 Apr 2018 21:16:02 +0200
changeset 8533 945841e32ea7ce09f0dbdf97d68c9e1d34af7e63
parent 8532 c13b9dfcfec608dff74c7bbc986bc3b6e9174105
child 8534 c6bdb89a5ea06d6dc65175dacdb16586db5618be
push id3500
push usersplewako@aviary.pl
push dateTue, 24 Apr 2018 20:01:27 +0000
bugs1437887
Bug 1437887 - Rename the title strings of the 3 pane inspector button
devtools/client/inspector.properties
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -31,16 +31,18 @@ eyedropper.disabled.title=Niedostępne w dokumentach innych niż HTML
 eventsTooltip.openInDebugger=Otwórz w debugerze
 eventsTooltip.unknownLocation=Nieznane położenie
 eventsTooltip.unknownLocationExplanation=Oryginalne położenie tego obserwatora nie zostało ustalone. Być może jego kod został przekształcony przez inne narzędzie, np. Babel.
 eventsTooltip.Bubbling=Bąbelkowanie
 eventsTooltip.Capturing=Przechwytywanie
 
 inspector.showSplitRulesView=Pokaż panel reguł
 inspector.hideSplitRulesView=Ukryj panel reguł
+inspector.showThreePaneMode=Pokaż trójpanelowego inspektora
+inspector.hideThreePaneMode=Ukryj trójpanelowego inspektora
 
 inspector.searchResultsCount2=%1$S. z %2$S trafień
 inspector.searchResultsNone=Brak trafień
 
 inspector.menu.openUrlInNewTab.label=Otwórz odnośnik w nowej karcie
 inspector.menu.copyUrlToClipboard.label=Kopiuj adres odnośnika
 inspector.menu.selectElement.label=Zaznacz element „#%S”