Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 10:23:10 +0000
changeset 9849 8f9050ea652736df2a18045be613aa047ae47f4a
parent 9848 2a3d7caed1de2c8bed22eb90cd886d5a08d0579c
child 9850 b430836f700d767c1964c0f52aa09fa1b6c02340
push id4288
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 07 Jun 2020 10:23:13 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/protections.ftl
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -178,16 +178,35 @@ full-report-link = Wyświetl pełny raport w serwisie <a data-l10n-name="monitor-inline-link">{ -monitor-brand-name }</a>
 # of saved logins which may have been exposed. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 password-warning =
   { $count ->
     [one] zachowane dane logowania mogły zostać ujawnione w wycieku danych. Zmień to hasło, aby zachować bezpieczeństwo w Internecie. <a data-l10n-name="lockwise-link">Wyświetl zachowane dane logowania</a>
     [few] zachowane dane logowania mogły zostać ujawnione w wycieku danych. Zmień te hasła, aby zachować bezpieczeństwo w Internecie. <a data-l10n-name="lockwise-link">Wyświetl zachowane dane logowania</a>
    *[many] zachowanych danych logowania mogło zostać ujawnionych w wycieku danych. Zmień te hasła, aby zachować bezpieczeństwo w Internecie. <a data-l10n-name="lockwise-link">Wyświetl zachowane dane logowania</a>
   }
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of exposed passwords that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
+# to your localization, because it would result in the number showing twice.
+info-exposed-passwords-resolved =
+  { $count ->
+    [one] hasło zostało ujawnione w nierozwiązanych wyciekach
+    [few] hasła zostały ujawnione w nierozwiązanych wyciekach
+    *[many] haseł zostało ujawnionych w nierozwiązanych wyciekach
+  }
+monitor-no-breaches-title = Dobre wieści!
+monitor-no-breaches-description = Nie masz żadnych znanych wycieków danych. Damy Ci znać, jeśli to się zmieni.
+monitor-view-report-link = Wyświetl raport
+  .title = Rozwiąż wycieki w serwisie { -monitor-brand-short-name }
+monitor-breaches-unresolved-title = Rozwiąż swoje wycieki danych
+monitor-breaches-unresolved-description = Po sprawdzeniu informacji o wycieku i podjęciu kroków w celu ochrony swoich danych, możesz oznaczyć wyciek jako rozwiązany.
+monitor-manage-breaches-link = Zarządzaj wyciekami danych
+  .title = Zarządzaj wyciekami danych w serwisie { -monitor-brand-short-name }
+monitor-breaches-resolved-title = Nieźle! Rozwiązano wszystkie znane wycieki danych.
+monitor-breaches-resolved-description = Damy Ci znać, jeśli Twój adres e-mail pojawi się w nowych wyciekach danych.
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
 ## Variables:
 ##  $count (Number) - Number of specific trackers
 ##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph